V poslednej dobe sme na seba s partnerom nemali dostatok času a z toho vyplynuli aj naše partnerské problémy. Keď sme sa aj po dlhej dobe stretli, vzťah bol citovo chladný. Myslela som si, že si už nemáme čo povedať a že ma možno niekde inde čaká ešte niečo lepšie. Lákalo ma aj skúsiť vzťah s iným mužom, ten terajší ma už zväzoval, ničím nenapĺňal. Myslím, že podnety na rozpad vzťahu boli iniciované vždy len z mojej strany.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš vzťah. Napĺňa ho cit lásky a hlbšej väzby. Treba sa iba usilovať o vyšší stupeň harmónie.

Zdravotný stav ona
Nenachádzam žiadne vážnejšie zdravotné problémy.

Zdravotný stav on
Kyvadlo odmietlo obkresliť orgány tela. Najhorším miestom je detská žľaza, ktorá má na starosti imunitu. Imunita je oslabená. Zatiaľ iba varovné náznaky.

Psychický stav ona
Aurický obal okolo tela je dobre ukotvený, psychika je stabilizovaná. Čiastočný záujem o duchovné veci.

Psychický stav on
Aurický obal je značne nestabilný, už teraz je potrebný psychológ. Teda psychicky problémový jedinec.

Povaha ona
Psychicky ste usadená na šedej kôre veľkého mozgu, čo nie je bežné. Veštecky vnímam, že vás tam dostali meditácie. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je nasadená organizovať život druhým a starať sa o veľa vecí. Chuť žiť a vitalita.

Povaha on
Je klasicky usadený v strednom mozgu, ktorý je v strede hlavy. Ide o bežné podvedomie. Odtiaľto ide spojka do temenného mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má určité násilné sklony, ale vie ich ovládať. Raz je nastavený na agresívnosť, potom uplakané decko.

Sexuálne podvedomie ona
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na chorých ľudí. Povrchová vzrušivosť: na chorých ľudí. Pohlavná vzrušivosť: ako dať niekomu útechu. Citová vzrušivosť: na deti.

Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: na autá a život za volantom. Povrchová vzrušivosť: kamaráti a predvádzať sa. Pohlavná vzrušivosť: agresívnosť voči partnerke. Citová vzrušivosť: na deti.

Láska
Okolo vás je srdiečko, vzťah je naplnený hlbokými citmi. Obavy sú zbytočné. Máte potenciál na prekonanie vzniknutých problémov.

Hlbšia analýza
Vy sa chcete oňho starať ako o dieťa, a on chce rovnocenný vzťah muža a ženy.

REAKCIA NA PROFIL

Milý pán Sasa Pueblo, ďakujem vám za diagnostiku nášho partnerského vzťahu. Myslím, že ste správne odhadli mňa aj partnera, celkovo náš problém. My už po vyplnení dotazníku sme si čiastočne uvedomili, v čom tkvie náš problém. Ale po diagnostike z vašej strany sme si to ešte utvrdili. Ešte raz vám ďakujem a v budúcnosti možno využijem aj ostatné typy diagnostiky, ktoré ponúkate na vašej stránke.

Pridaj komentár