– Individuálna meditácia z 28.7.02

K bežným špiritistickým technikám som pridal ďalšie cvičenie, ktoré má zjavný vplyv na šťastný osud. Prevádzal som diaľkový prieskum osôb, ktoré možno zaradiť do kategórie šťastného osudu. U väčšiny som našiel v mysli vytvorený rodostrom mŕtvych ľudských predkov, menej už rodostrom zvieracích mŕtvych predkov. Skúmané osoby využívali vlastné prebytky bioenergie na to, aby doslova zhmotňovali spomienky na ľudských predkov uložených vo vnútri vlastnej hlavy. Títo zobudení a nabití predkovia zo spomienok chodia doslova dotyčnej osobe vytvárať priaznivý osud. U skúmaných osôb, ktoré nemali dostatok vlastnej bioenergie, túto najčastejšie zosávali z ľudí v najbližšom okolí. Možno takéto osoby nazvať energetickými vampírmi. Ešte by som chcel vysvetliť slovíčko rodostrom. To je predstava, že na obraze sú umiestnené obrázky vašich predkov. Nemusíte sa trápiť, pokiaľ si na nich nespomínate. Stačí si spomenúť na posledného mŕtveho predka v priamej línii a z tohto obrazu odvodiť spomienku na ďalších predkov. Konkrétne vo vašej hlave si vytvoríte obrovské množstvo drobných obrázkov, ktoré keď nabijete vlastnou bioenergiou, tak sú schopné plniť alebo ovplyvňovať ľudí, aby plnili vaše priania. Uvediem jeden príklad: rodina, kde muž aj žena silne aktivizujú spomienky na mŕtvych predkov, nemajú dostatok vlastných bioenergií a využívajú energiu vlastných detí. Samozrejme, že v tejto rodine majú deti zdravotné alebo psychické problémy. Zámerne neuvádzam aké, aby bola zaručená anonymita. Po zablokovaní spomienok na mŕtvych predkov ich rodičia nemôžu vysielať ani energeticky dobíjať. Podotýkam, že aj oni majú psychické a zdravotné problémy. Po zatvorení sa postupne zdravotný stav rodiny stabilizuje samozrejme na úkor šťastia a úspechu v podnikaní. Myslím si, že v tomto prípade je dôležitejšie zdravie detí tejto rodiny. Už som nemal chuť pozerať sa na tento stav. Aj osobné výčitky v tomto smere voči rodičom nemali žiadne účinky.

Pridaj komentár