Začínam si uvedomovať, že Denník ezoterika je produkt, v ktorom sú individuálne úvahy s vysokým obsahom chýb. Predsa to má beletristický štýl. Malé školy, to je iná záležitosť. Je tu kolektívne úsilie o nulové chyby, teda poskytovať stopercentnú kvalitu. Duchom doby môžeme v ezoterike myslieť internet ako prvok, ktorý dáva meditačnej činnosti budúcnosť. Internet prinucuje organizáciu tvoriť o sebe viac informácií a stať sa informačne úspešnou. Osobne som sa musel naučiť písať o svojich myšlienkach, písať o aktuálnych poznatkoch, zapisovať individuálne a kolektívne meditácie. Výskum práce na internete nás prinútil robiť štatistiku návštevnosti a pripravujeme štatistiku vnútornú, koľko a kde sa zdržujú záujemci o moje internetové stránky. Zaviedli sme metódu celkového opakovania pri nácviku jednotlivých ezoterických škôl. Učenie na pokusoch a omyloch sa snažíme minimalizovať prognózovaním a imaginárnym modelovaním v predstavách. Uvedením nočných meditácií sa dosahujú niektoré stereotypy okamžite a dochádza k radikálnej úspore času na meditácie. Stereotyp je tu okamžite, čo nás robí mimoriadne konkurencieschopnými. Silná snaha racionalizovať ezoteriku k úsiliu o dlhodobé fyzické a psychické zdravie. Pridali sme šťastný osud, internetom sme zlikvidovali odstup od širokej obce ezoterikov. Neustále prebieha základný alebo overovací výskum. Teraz sú to technické pomôcky k meditáciám, aplikácia matematiky na psychiku a základný výskum pyramíd. Samotný výskum vytvára dostatok informácií a aktuálnosť na internete. Na internetových stránkach dávame prednosť vysokej kvalite, náročnosti, ktorá lepšie zabezpečuje úspešnosť v budúcnosti. Zámer spraviť stránky komerčnejšími nenašiel vo mne dostatočnú odozvu. Nastupuje zameranosť mojich stránok na Bratislavu, kde je možnosť dosahovania lepších efektov. Internet dáva meditačnej skupine budúcnosť. Núti nás informatizovať sa, vytvárať viac informácií o sebe. Internet umožňuje byť otvorený a mať veľký vplyv na celú ezoterickú komunitu. Napriek bohatým sponzorom trvá a bude trvať snaha minimalizovať stratu resp. výdaje do budúcnosti. Dostatočne sme skonzumovali zmeny, ktoré priniesol internet do meditačnej komunity. Ťažšie sa darí presviedčať niektorých členov, aby internet využívali aktívnejšie. Internetová negramotnosť staršej vekovej kategórie meditujúcich je často neprekonateľná prekážka. Internet priniesol záťaž, pretože všetko sa musí zapisovať, ale tento tlak na čas a jeho nedostatok priniesol nové meditácie, ktoré všetko zrýchlili. Nové zásadné zmeny a hĺbka meditácií spôsobuje prirodzený úbytok meditujúcich, čo negatívne ovplyvňuje príjmy. Riešenie je v sponzorstve tých, ktorí chcú ísť ďalej. Z hľadiska reklamy má internet schopnosť masívneho informovania za pomerne nízke ceny. Internet nás všetkých v ezoterickej komunite naučil ináč narábať a vyrábať informácie. Veľké množstvo informácií na našich stránkach vytvára určitú neprehľadnosť. Na vylepšenie komunikácie treba upozorniť na prvej stránke na najzaujímavejšie okruhy. Najdôležitejší marketingový cieľ je dať ezoterike pevné základy a celú ezoteriku preskúmať. Určiť jej ďalší vývoj a to vo všetkých oblastiach. Marketingová logika nás núti vytvoriť okruh najdôležitejších všeobecne platných zásad (anatomizácia, magnetizácia, hermetizácia, sexualizácia, fyzikalizácia a zoologizácia). V marketingovej logike v ezoterike platí zásada osobného zasväcovania a vytvárania takých cvičení, ktoré sú v psychike meditujúceho trváce a rýchlo dosažiteľné. Z hľadiska marketingu sme univerzálni. Robíme výskum (aktuálne nové poznatky), základný výskum nočných meditácií (Snová škola), prieskum matematizácie ezoteriky (Silvova škola), výskum uplatnenia technických pomôcok v meditačnej praxi.. Neustále zavádzame marketingový spôsob myslenia. Najnovšie to bola prognostika, ktorá v rámci teoretického výskumu priniesla základné smery ezoteriky. Neustálym cvičením psychiky rastú aj schopnosti komunity. Vyrábame v sebe zvláštne schopnosti a tieto v rámci služieb ponúkame Naša činnosť má výrazne charitatívny charakter. Zadarmo poskytujeme informácie, ktorých výroba niečo stojí. Diagnózy a veštecké výkony sú tiež bezplatné. Neustále trvá stratovosť internetových stránok, ale považujeme to za investičnú činnosť idúcu do budúcnosti. Čo sa týka vlastného auditu, ten prebiehal v rovine diagnóz jednotlivých malých škôl. Na diagnózu naväzuje prognóza ďalšieho vývoja a jej aplikácia na doterajšiu činnosť. Neustále sa snažíme zvyšovať výkony a efektívnosť.

Pridaj komentár