Znovu som sa dostal k meditácii Snovej školy. Tentoraz to bolo rozjímanie ako ďalej v Snovej škole. Uvedomoval som si anatomizáciu, teda postup na základe anatomického atlasu. V skutočnosti budem musieť vybrať snové symboly, ktoré pozitívne vplývajú na orgány tela počas nočného spánku.

Mám lexikon snových symbolov, z ktorého takéto symboly povyberám. Pri biochemizácii snových meditácií treba zobrať do úvahy chemické pochody počas spánku. Zatiaľ som nemal v rukách biochémiu spánku. Viem iba o ópiových hormónoch, ktoré vyvolávajú spánkový stav. Pri spánku je znížená spotreba kyslíka a celkovo je všetko utlmené. Pri aplikácii matematizácie je snaha ovládnuť snové pochody a v zásade pripustiť takú snovú symboliku, teda také sny, ktoré sú liečivé a podporujú šťastný osud. To dosiahneme výberom snových symbolov a ich špeciálneho zvukového a zrakového prekódovania. Podrobnosťami tejto techniky sa budeme zaoberať neskoršie. Pri systéme patologizácie som si uvedomoval, že sme si zámerne porušili ľudský spánok a viacerí meditujúci vieme spať aj spánkom zvierat.

Otestovali sme si hlboký ľudský spánok a dokážeme spať tak aj tak. Pri psychiatrizácii sme sa dokázali pred spaním programovať, aby sny liečili, aby prinášali šťastný osud a keď ma chce niekto na niečo negatívne programovať, musím sa zobudiť. Zároveň z času využívam sny na vyriešenie niektorého problému. Pri pojme magnetizácia Snovej školy môžem skonštatovať, že tento proces napreduje pomocou zariadenia na 24 V, kde si v noci vkladám rôzne stočený drôt tak, aby pôsobil v určitom orgáne a bioenergie zmagnetizoval.

Pri hermetizácii sa budem snažiť vybrané symboly prekódovať do špeciálnych hermetických obrázkov, ktoré v noci preklikáme do psychiky. Snaha je jasná, dôsledne a tvrdo kontrolovať a využívať snový stav za podmienky, že dodržím zásadu, že najprv je fyzické a psychické zdravie a až potom šťastný osud a riešenie problémov. Pri sexualizácii sa budeme snažiť vybrať snové symboly, ktoré sexuálne nočné napätie budú vyvolávať. Určite ich prekódujeme do zvukovej a obrazovej podoby. Pri fyzikalizácii sa budeme usilovať snovú symboliku zdynamizovať prekódovaním fyzikálnych vzorcov do hermetických obrázkov. Pri zoologizácii dôjde k nácviku zvieracieho spánku a podľa všetkého sa bude v noci meditovať na prírodné zvuky a znaky bez prístupu rozumu. Po ukončení tejto rozjímavej meditácie som upadol do 2 hodinového spánku.

Pridaj komentár