Dnešný deň bol v znamení diaľkových diagnóz. Diagnostikoval som žiadateľa cez internet. Na diaľku som si detailne prezrel orgány dotyčnej osoby a podrobne som konštatoval, v akom sú zdravotnom stave a čo tento stav spôsobuje. V tomto prípade je to jednoznačne psychika podmienená zložitou rodovou karmou. Našťastie dotyčná osoba má aj pozitívnu rodovú karmu a tá dovoľuje pomáhať mu. Uvidím, ako sa k celej veci postaví dotyčná osoba. Osobne bola pre mňa zaujímavá podrobná diagnóza vplyvu rodinných príslušníkov a priateľov na šťastný osud danej osoby. Ja osobne a aj ostatní meditujúci sme začali zo svojho okolia vytláčať ľudí, ktorých myseľ nejde do budúcnosti, majú zlú rodovú karmu a sú vnútorne sebeckí alebo nenávistne zameraný na ľudstvo všeobecne. Priznávam, že takýto prístup je krutý a často bolestivý, keď sa dotýka najbližších príbuzných. Sám musím konštatovať a potvrdzujú to aj ďalší meditujúci, ktorí takto konajú, že zrazu sa človeku darí viacej a všetko ide akosi ľahšie. Zároveň programujeme, aby sme sa stretávali v živote v dôležitých chvíľach práve s ľuďmi so šťastným osudom. Do šťastného osudu patrí starostlivosť o fyzické a psychické zdravie. Bez tohto rozmeru nemožno hovoriť o šťastnom osude. Pre zdravie treba robiť viac, ako sa iba prizerať a čakať, kedy ochoriete. Ja sa každý týždeň diagnostikujem a špeciálne si upravujem stravovací lístok podľa požiadaviek orgánov. Poobede som znova išiel presekávať turistické chodníky. Zisťujem, že v tomto lese je neuveriteľne veľa odpadkov. Budem musieť zobrať igelitové vrecia a vyzbierať ich. Práca v lese s mačetou mi vracia fyzickú silu a dodá pocit, že niečo robím aj pre blaho iných a prírody zvlášť. Po otvorení zvieracej psychiky sa cítim v lese ináč. Jednoducho ju cítim. Začal som si uvedomovať, že by som mal dôkladnejšie pripravovať spoločné meditácie tak, aby dostali kvalitnejší základ. V piatok znovu zaznievali morálne hľadiská týkajúce sa Plazmatickej školy a práce špiritistu s informačnými poliami mŕtvych ľudí a zvierat. Bolo vytýkané, ako môžem odobrať zomierajúcej osobe posledné bioenergie a uložiť ich do imaginárnych pyramidálnych tvarov. Morálna stránka takýchto operácií je opodstatnená. No keď chcem poznať zásady práce s informačnými poliami mŕtvych osôb, musím tento proces skúmať tak, aby sme tento fenomén mohli lepšie pochopiť. Bioenergia zomierajúceho človeka sa musí určitý čas držať v imaginárnych objektoch a zisťovať, ako optimalizovať skladové podmienky takejto bioenergie. Zdá sa, že vodnícka rozprávka o hrnčekoch a dušiach v nich môže mať racionálny základ. Dal som si záväzok, že po výskumoch „dušu zomierajúceho“ oslobodím do kľudu mŕtvej informácie.

Pridaj komentár