Spiritman. Okultman. Nekroman. Hmyzman. Tulkuman. Reinkarnatman. Amigdalaman. Psychopompman. Egyptman. Neuroman. Rodoman. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú nahrávku z meditácie vo forme MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Spiritmanom sa stáva osoba, ktorej zomrela blízka osoba a to najčastejšie matke dieťa. Je celkom logické, že matka svoje dieťa považuje za súčasť svojho tela. Neochota prijať smrť dieťaťa vedie k poruche psychiky. Niečo už nie je, dieťa zomrelo, a matka nie je ochotná túto skutočnosť prijať; stáva sa špiritistkou, v ktorej žije informačné pole dieťaťa.

Informačné pole sa nachádza v hrobnom mieste a možno ho zosať do ľudského tela. Ide o záznam o živote dotyčného človeka alebo zvieraťa. Predstaviť si ho môžete ako film o živote dotyčnej osoby a jej túžbach.

Potom sa niekto môže, ale nemusí stať špiritistom na základe poškodenia psychiky matky, ktorá je špiritistka ešte pred narodením dieťa. Informačné pole mŕtvej osoby alebo zvieraťa sa dostane do energetického a psychického poľa žijúceho dieťaťa.

Niekto sa stane špiritistom na základe dobrovoľného rozhodnutia. Nasugeruje si, že mu odrezali na chirurgii prst. Uverí tomu a nepochybuje. Potom príde domov a nasugeruje si a odmietne prijať nasugerovanú skutočnosť o odťatom prste. Nechce uznať, že prst je odťatý. Môžete si nasugerovať, že vám ho odrezali a prst zahnúť tak, aby ste ho nevideli. Potom sa nechcete zmieriť s tým, že prst je už mŕtvy a nedá sa oživiť. Neustále veríte, že ešte sa hýbe, bude prišitý a bude žiť. Takto sa vyosí psychika a osoba sa stane trvalo špiritistom. Teda pokiaľ sa rozhodnete pre takýto meditačný krok, tak si to dobre rozmyslite, lebo proces sa nedá vrátiť a osoba sa stáva trvalo špiritistom.

Osoba sa stane špiritistom automaticky, pokiaľ upadne do klinickej smrti, prestane dýchať. Vždy sa doňho nasťahuje Lama man. To je informačné pole človeka, ktorý za života veril v reinkarnáciu a zaoberal sa bunkami a orgánmi ľudského tela. Dostáva sa do tela živej osoby a rýchlo prerastá jej psychiku. Lama man je informačné pole mŕtvej osoby, ktorá sa chce trvalo reinkarnovať. Cez klinickú smrť sa dostáva do tela živej osoby a pri smrti ju opúšťa. Tento cyklus opakujú niektoré informačné polia mŕtvych ľudí aj 60 krát.

Okultman je osoba, ktorá má v sebe informačné pole človeka a zároveň myslí a premýšľa nad chemickými vzorcami. Cez informačné pole mŕtvej osoby vytvára spirit objekty a môže do určitej miery ovplyvňovať iných ľudí.

Nekroman je osoba, ktorá má nejakým spôsobom poškodenú nervovú sústavu a tá je nedovyvíjaná, má uzlíky na nervovom systéme, má zväčšené ganglie tela, nervová sústava je zdvojená alebo má mutovanú časť nervstva, ktorá sa podobá nervstvu niektorých zvierat. To vytvára možnosť vytvárať v aure určité objekty a možno ich formou zasvätenia prevziať.

Hmyzman je osoba, ktorá do seba nasala obrovské množstvo informačných polí hmyzu a lariev, čo pôsobí nesmierne hojivo na danú osobu a ľudí okolo.

Tulkuman je osoba, ktorá sa za života aktívne programovala na reinkarnáciu a zároveň sa venovala bunkám a orgánom ľudského tela. Vyberá si po smrti najčastejšie deti v klinickej smrti a preniká dovnútra energetického a psychického tela. Aktívne prerastá dieťa v klinickej smrti a stáva sa súčasťou detskej psychiky.

Reinkarnatman je osoba, ktorá túži za života po reinkarnácii a posmrtnom živote. Aktívny reinkarnát sa dôsledne programuje na posmrtné pôsobenie ako informačné pole v inom človeku. Zároveň si programuje, čo všetko chce dosiahnuť vo svojom ďalšom živote. Tak isto si programuje, aby prišiel na to, kto bol v predchádzajúcom živote. Treba to naprogramovať za súčasného života.

Amigdalaman je osoba, ktorej časť mozgu nefunguje a funkcia sa posunula na ďalšiu časť šedej kôry veľkého mozgu. Zároveň má poškodené nervstvo, chodí do klinickej smrti cez amigdalu, ktorá sa nachádza medzi epifýzou a hypofýzou. Prináša zlatisto svietiaci Boží svet v klinickej smrti. Robí sa tu ezoterika súvisiaca s klinickou smrťou. Tak isto vytvára v aure objekty vhodné na skopírovanie počas zasvätenia.

Psychopompman je osoba, ktorá chodí do klinickej smrti cez rôzne časti mozgu. Prináša so sebou bytosti z klinickej smrti. Z klinického stavu neurónov sa objavujú bytosti zložené z rôznych častí zvierat a rastlín. Základ živej náboženskej formy je tu zjavný.

Egyptman je osoba, ktorá má alebo aj nemá v sebe info ľudí alebo zvierat. No zato si k sebe sťahuje informačné polia spopolnených alebo mumifikovaných mŕtvych tiel. Všetko je psychicky príjemné a skľudnujúce.

Neuroman je špiritista, ktorý ale nemusí byť špiritistom. Skoncentruje sa na šedú kôru veľkého mozgu a sťahuje sem iba 90 % informačného poľa mŕtvej osoby. Môže stiahnuť na šedú kôru, koľko ich chce. Získa informácie zo zmyslových centier šedej kôry mozgovej a výcviku mozgu na základe spomienok na nápisy na hroboch. Naučí sa veštecky vnímať informačné polia. Potom ich pošle preč bez problémov.

Rodoman je osoba, ktorá počas života programuje neustálym túžením, aby sa niekto z rodostromu ujal jeho túžby niečo znamenať a dosiahnuť, čo on nedosiahol a toto želanie sa uloží v mozočku, odkiaľ aktívne vplýva na osud živej osoby.

Pridaj komentár