Nemám záujem o sex. A nielen s týmto terajším partnerom. Tento problém mám už dlho. Vôbec nemám chuť na milovanie. Veľmi ma to trápi, ale proste na to nemám chuť. Stačí mi blízkosť človeka, jeho pohladenie……ale milovanie mi nič neprináša. Chcem s tým niečo robiť…lenže čo?

Vo vašom podvedomí som našiel svet divých zvierat a drsnej prírody. Snažte sa stabilizovať cez šamanstvo a mágiu.

Zdravotný stav
Nenachádzam žiadne vážnejšie zdravotné problémy.

Psychický stav
Aurický obal je dostatočne ukotvený okolo fyzického tela. Psychika je stabilizovaná. Koncentrácia je upriamená na seba a svoje fyzické telo.

Povaha
Celková psychika a všetky psychické prejavy idú z oblasti brušného mozgu v stenách čriev. Tu ste usadená a odtiaľto fungujú vaše prejavy. Táto oblasť je typická prírodným vedomím šamanov a ľudí spätých s prírodou. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má silné živočíšne sklony k naturálnemu spôsobu života.

Sexus povahy
Sexualita tejto povahy je problematická a skôr pripomína sezónne párenie zvierat ako nejaké citové a sexuálne prejavy. Silný vzťah k potomstvu a rozmnoženiu. Všetko je príliš živočíšne.

Pred narodením
Počas tehotenstva ste mali spomalený vývoj a zastavenie sa na úrovni brušného mozgu. Človek potom reaguje inštinktívne a menej rozumovo.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Tu vnímam hlboký rozpor medzi zvieraťom a človekom, ktorý pramení z brušného mozgu. Ťahá to k životu zvierat a zase naspäť k civilizovanému životu.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Ľudský rozmer a astrologické schémy sú zastreté. Stopy zvierat a čuchové vnímanie sveta okolo vás. Budúcnosť nevnímate a riadite sa momentálnou situáciou okolo vás.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Tu vnímam postavy zvierat. Naznačujú na zvieracie vedomie a zvieracie inštinkty. Sexuálne podvedomie – túžba po dieťati a žiadna sexualita.

Astrológia miechy
Oblasť nemá archetyp a je prázdna. Sklony žiť podľa toho, čo prinesie okolie. Šťastie v naivnosti.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Sú tu nádherné veľké zvieratá v plnej ruji. Tu prenikajú sexuálne tendencie vašej psychiky, ktorá je viac živočíšna.

Astrológia ganglií
Všade vnímam pasivitu a uzavretosť.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch žijete naplno ako medvedica v divokej prírode. V dennom vedomí vám všetko lezie na nervy. Chcete žiť v snovom svete.

Astrológia ega
Najradšej by ste sa vrátili do zvieracieho ja. No povinnosti a zvyk vás vracajú do civilizácie.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. V rode osoby, ktoré mali s tým, čo žijete, problémy. Vo vnútri im bola blízka príroda, zvieratá, šamanský spôsob života, mágia.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na zvieratá. Povrchová vzrušivosť: na drsnú prírodu. Pohlavná vzrušivosť: na tehotnosť. Citová vzrušivosť: zvieracie mláďatá. Celkovo problémové spolužitie s mužmi.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď zvládnete svoje pudy a inštinkty cez šamanizmus a mágiu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.