1.Programovateľná zásuvka
2.Rezonátor-kyslíkový motorček z akvária
3.Drôt

Popis jednotlivých častí:
1.Programovateľná zásuvka
je základným prvkom každej zostavy na nočné meditácie a slúži nám na zapínanie a vypínanie jednotlivých zariadení, v tomto prípade rezonátora. Zásuvku je možné zakúpiť v elektropredajniach, jej cena sa pohybuje okolo 700 Sk. Doporučujem kúpiť takú, ktorá má viac programovacích časov, z praxe vyplynulo, že postačuje 12.
2.Rezonátor
je vlastne upravený kyslíkový motorček z akvária. Postup úpravy: zo spodnej strany motorčeka vyskrutkujeme štyri samorezné skrutky a dáme dole gumennú podložku, tým sa dostaneme k samotnému strojčeku. Do pohyblivej časti, ktorú predtým vyberieme z gumenných držiakov, navŕtame dva otvory a pomocou skrutiek upevníme upínacie svorky (použil som ich z väčšej lámacej svorkovnice tzv. čokoládky). Upravenú časť dáme späť na pôvodné miesto a rezonátor je hotový. Na výrobu tohoto rezonátora sa použil starší typ kyslíkového motorčeka, ale dajú sa použiť aj nové typy, ktoré sú menšie. V praxi sme otestovali obidva druhy, ktoré pracujú bez problémov.
3.Drôt
Pri rezonátore sa používajú dva samostatné drôty. Každý drôt ide do samostatnej svorky so skrutkou. Drôty treba upevniť tak, aby pri skúšobnej prevádzke mierne vibrovali a samotný rezonátor sa aj po podložke pohyboval. Takto sa dosahujú lepšie efekty. Tiež drôty by mali mať kvôli lepšej vibrácii výšku okolo 25 cm. Nerobte ich nikdy v menšej mierke, pretože nebudú dostatočne vibrovať. Keď dostatočne nevibrujú, tak sa celé zariadenie nepohybuje. Čo sa týka špeciálnej úpravy tvaru drôtu, využíva sa tu veštectvo. Veštec terapeut sa vcíti do osoby, ktorá bude užívať rezonátor. Vciťuje sa najlepšie do malého mozgu a oblastí, ktoré chce vzájomne prepojiť. Pokiaľ sa rozhodnete postupovať sami, tak vám odporúčam nacvičiť najprv Vešteckú školu.

Popis zapojenia:

Začneme tým, že si stanovíme koľkokrát za noc sa zariadenie musí zapnúť. Ak len začíname s nočnými meditáciami stačí 2-3 krát za noc, aby sme zistili ako organizmus na to reaguje. Ak sme skúsenejší, hustotu spínania môžeme zvýšiť aj na 12 krát tzn. približne každých tridsať minút. Teraz naprogramujeme programovateľnú zásuvku, napr. prvé zapnutie o 1.00 hod. a vypnutie o 1.03 hod., z toho vyplýva, že rezonátor nám bude pracovať tri minúty, druhé zapnutie o 3.00 hod. a vypnutie o 3.03 hod. a tretie zapnutie o 5.00 hod. a vypnutie o 5.03 hod. Časy zapínania si môže každý prispôsobiť podľa toho, kedy chodí spať, kedy vstáva atď.
Ak máme všetko naprogramované, zasunieme prog. zásuvku do elektrickej zásuvky, najlepšie blízko pri posteli, aby sme nemuseli naťahovať predlžovací kábel, pripojíme rezonátor v ktorom máme upevnený vhodne vytvarovaný drôt, ktorý po zapnutí el. prúdu začne kmitať. Tým máme celú zostavu pripravenú.
Podstata zariadenia:
U tohto zariadenia využívame tú skutočnosť, že po zapnutí zariadenia sa rozvibrujú špeciálne upravené dva drôty a keď sú dostatočne dlhé a vhodne kmitajú, tak sa samotné zariadenie aj pohybuje. Teda máme tu dva efekty: vibrujúce alebo trasúce sa drôty a zároveň aj pohybujúce sa zariadenie. Cieľom týchto nočných meditácií je preniknúť do oblasti malého mozgu. V malom mozgu sa nachádza akási telefónna ústredňa, ktorá navzájom prepája nervové vzruchy z celého nervstva tela. Nočnou meditáciou prekontrolujete a napravíte túto telefónnu ústredňu. Pri diagnostikovaní malého mozgu sme často našli skutočnosť, že nervové informácie z jednej oblasti nemohli byť presunuté napríklad do veľkého mozgu a doslova trčali v malom mozgu. Tento stav má postupne neblahé účinky pre danú oblasť. Pri týchto nočných meditáciách sa využíva tá skutočnosť, že ľudské vedomie je utlmené a zmenám sa nebráni. Keby sme chceli preverovať a obnovovať prepojenia v malom mozgu počas dňa, všetko by trvalo príliš dlho.
Poradenstvo:
Pokiaľ máte záujem takéto terapeutické meditácie prevádzať, treba nás kontaktovať cez Meditačnú poradňu alebo priamo na e-mailovú adresu: sasapueblo@meditacia.sk

Pridaj komentár