1.Programovateľná zásuvka
2.Prerušovač-blikač
3.Transformátor
4.Elektromagnet

Popis jednotlivých častí: 
1.Programovateľná zásuvka je základným prvkom každej zostavy na nočné meditácie a slúži nám na zapínanie a vypínanie jednotlivých zariadení, v tomto prípade elektromagnetu. Zásuvku je možné zakúpiť v elektropredajniach, jej cena sa pohybuje okolo 700 Sk. Doporučujem kúpiť takú, ktorá má viac programovacích časov, z praxe vyplynulo, že postačuje 12.
2.Prerušovač-blikač je amatérsky zhotovené zariadenie, ktoré slúži na periodické spínanie v intervale dvoch sekúnd tzn., že elektromagnet je dve sekundy zapnutý a dve sekundy vypnutý.
3.Transformátor nám slúži na zmenu sieťového napätia z 220 V na 24 V, ktoré je potrebné na napájanie elektromagnetu.
4.Elektromagnet je upevnený na pertinaxovej doštičke, v ktorej sú po stranách drážky. Cez drážky je prevlečený suchý zips, ktorým si zariadenie pripevníme na ruku alebo na nohu.

Popis zapojenia:

Začneme tým, že si stanovíme koľkokrát za noc sa zariadenie musí zapnúť. Ak len začíname s nočnými meditáciami stačí 2-3 krát za noc, aby sme zistili ako organizmus na to reaguje. Ak sme skúsenejší, hustotu spínania môžeme zvýšiť aj na 12 krát tzn. približne každých tridsať minút. Teraz naprogramujeme programovateľnú zásuvku, napr. prvé zapnutie o 1.00 hod. a vypnutie o 1.03 hod., z toho vyplýva, že elektromagnet nám bude spínať tri minúty, druhé zapnutie o 3.00 hod. a vypnutie o 3.03 hod. a tretie zapnutie o 5.00 hod. a vypnutie o 5.03 hod. Časy zapínania si môže každý prispôsobiť podľa toho, kedy chodí spať, kedy vstáva atď.Ak máme všetko naprogramované, zasunieme programovateľnú zásuvku do elektrickej zásuvky, najlepšie blízko pri posteli, aby sme nemuseli naťahovať predlžovací kábel, pripojíme prerušovač-blikač a do prerušovača zasunieme vidlicu z transformátora. Teraz nastáva najdôležitejšia časť a to upevnenie elektromagnetu na ruku pomocou suchého zipsu . Pohyblivú časť elektromagnetu si upevníme na palec vhodným spôsobom, najlepšie leukoplastom (ja som použil gumičku, ale tá sa neosvedčila, lebo palec sa slabo prekrvoval a v noci som sa budil, čo nie je žiaduce). Celé zariadenie umiestnime pri posteľ,skontrolujeme či sa môžeme voľne otáčať, tak aby nám kábliky vedúce k elektromagnetu neublížili. Ak sa meditácia podarila na ďaľšiu noc si všetko zopakujeme, ale elektromagnet upevníme suchým zipsom na nohu . Nie je to veľmi príjemné, hlavne tí šteklivejší to budú mať trošku problematickejšie, ale čo človek nespraví kvôli meditáciam. Prajem príjemný a pokojný spánok.
Podstata zariadenia:.
Pri hýbadle sa využíva tá skutočnosť, že v hlbokom spánku je možné pohybovať prstami rúk a nôh bez aktívnej účasti spiaceho človeka. Pripomínam, že spánok musí byť hlboký a človek si nesmie pamätať, že by ho zariadenie zobudilo. Najvyššia účinnosť je práve v čo najhlbšom spánku. Takýto stav sa vám nepodarí hneď a preto túto meditáciu musíte niekoľkokrát opakovať. Tým, že vedomie človeka je pasívne, v organizme človeka beží takzvaná iná regeneračná chémia, účinnosť zariadenia je výborná. Počas dňa by sme takéto efekty ťažko dosahovali. Cieľom zariadenia je aktívne prepojiť nervstvo prstov rúk a nôh s centrom pohybu v mieche. Miecha je v oblasti hrudnej chrbtice viac uzlovitá. Tu je centrum pohybu rúk. V oblasti nad panvou je tiež v mieche uzlovité centrum pre pohyb rúk a nôh. Takéto nočné cvičenia sú výborný spôsob prieniku do oblasti celej miechy. Má to nesporne liečivé účinky.
Poradenstvo:
Pokiaľ máte záujem takéto terapeutické meditácie prevádzať, treba nás kontaktovať cez Meditačnú poradňu alebo priamo na e-mailovú adresu: sasapueblo@meditacia.sk

Pridaj komentár