1.Programovateľná zásuvka
2.Magnetizér
3. Drôt

Popis jednotlivých častí:
1.Programovateľná zásuvka je základným prvkom každej zostavy na nočné meditácie a slúži nám na zapínanie a vypínanie jednotlivých zariadení, v tomto prípade magnetizéra. Zásuvku je možné zakúpiť v elektropredajniach, jej cena sa pohybuje okolo 700 Sk. Doporučujem kúpiť takú, ktorá má viac programovacích časov, z praxe vyplynulo, že postačuje 12.
2.Magnetizér je vlastne jednoduchý elektrický obvod. Skladá sa z týchto častí:
– základová doska – z plexiskla, pertinaxu alebo z umelej hmoty
– transformátor 220V/24V
– žiarovka 24V s objímkou
– upínacie svorky
– prepojovacie drôtiky
Celé zariadenie zapojíme tak, ako vidno na fotografii. Do svoriek sa upne vhodne vytvarovaný drôt. Pri ďalších meditáciách môžu byť do magnetizéra vkladané rôzne nerasty, minerály, kamene, drievka, ktoré pôsobia na rôzne časti ľudského tela.
3. Drôt
Do magnetizéra zvyčajne vkladáme buď hliníkový, alebo medený drôt. Drôt je vešteckým spôsobom rôzne tvarovaný. Terapeut sa vcíti do vášho fyzického tela a vyciťuje, aký tvar drôtu prenikne do určitého nervstva v tele. Ďalej sa tiež kontroluje účinnosť magnetizovania a podľa okolností sa robí ďalšie magnetizovanie na základe nového tvaru drôtu. Pokiaľ by ste sa magnetizovali sami, tak si predtým naštudujte a praktizujte Vešteckú školu.

Popis zapojenia:.
Začneme tým, že si stanovíme koľkokrát za noc sa zariadenie musí zapnúť. Ak len začíname s nočnými meditáciami stačí 2-3 krát za noc, aby sme zistili ako organizmus na to reaguje. Ak sme skúsenejší, hustotu spínania môžeme zvýšiť aj na 12 krát tzn. približne každých tridsať minút. Teraz naprogramujeme programovateľnú zásuvku, napr. prvé zapnutie o 1.00 hod. a vypnutie o 1.03 hod., z toho vyplýva, že magnetizér bude zapnutý tri minúty, druhé zapnutie o 3.00 hod. a vypnutie o 3.03 hod. a tretie zapnutie o 5.00 hod. a vypnutie o 5.03 hod. Časy zapínania si môže každý prispôsobiť podľa toho, kedy chodí spať, kedy vstáva atď.
Ak máme všetko naprogramované, zasunieme prog. zásuvku do elektrickej zásuvky, najlepšie blízko pri posteli, aby sme nemuseli naťahovať predlžovací kábel a pripojíme magnetizér. Ten položíme na zem pri posteľ a tým máme všetko pripravené.Prajem pokojný a hlboký spánok.
Podstata zariadenia:.
U tohto zariadenia využívame vytvorenie elektrotechnického poľa, ktoré sa tvorí prechodom prúdu cez špeciálne vytvarovaný drôt. V hlbokom nočnom spánku takto magnetizujeme nervové dráhy a nervové zakončenia v celom organizme. Takýto stav zmagnetizovania vytvára predpoklady pre trvalú tvorbu bioenergie v nervstve tela. Magnetizovanie preverí tvorbu nervového vzruchu na nervových zakončeniach a zároveň ich dáva do harmonického súladu. Pri vytvorení a použití tohto zariadenia sme vychádzali z priaznivých účinkov magnetizmu používaného v lekárskej praxi. V zásade magnetizujeme nervstvo idúce k jednotlivým častiam mozgu, k jednotlivým hormonálnym žľazám, k zmyslom, k orgánom tela. Magnetizovanie sa dotýka aj samotnej miechy. Magnetizovať možno aj nervstvo svalov tváre, rúk, nôh, chrbta, hrude a brucha. Magnetizovali sme aj nervstvo idúce do kostí a kostnej drene. Ďalej možno magnetizovať aj povrch kože v jednotlivých oblastiach tela. Keby sme magnetizovali nervstvo počas dňa, tak by sme ho museli mnohokrát opakovať, aj napriek tomu by dosahované výsledky neboli stabilné. Na miestach, kde je nervstvo choré alebo poškodené, by magnetizovanie muselo trvať značne dlho. Pri nočnom magnetizovaní využívame tú skutočnosť, že ľudské vedomie je utlmené. V organizme bežia iné chemické pochody ako cez deň. Vedomie človeka sa zmene nebráni. Dôležitú rolu tu zohráva intuitívne vytvarovaný drôt na každú časť tela. Ďalej pri nočnom magnetizovaní sú účinky okamžité a trvalé. V oblastiach s poškodením stačilo magnetizovanie opakovať 2 až 3 krát a stav sa upravil.
Poradenstvo:.
Pokiaľ máte záujem takéto terapeutické meditácie prevádzať, treba nás kontaktovať cez Meditačnú poradňu alebo priamo na e-mailovú adresu: sasapueblo@meditacia.sk My sa vám ohlásime, spravíme diagnózu nervových dráh a zašleme vám tvary drôtu na jednotlivé oblasti. Zároveň vám pomôžeme na diaľku skontrolovať, či bolo magnetizovanie správne.

Pridaj komentár