Nácvik vešteckých schopností pomocou Silvovej metódy, ktorá veštecké výkony stavia na rovnakom nastavení diania v ľavej aj pravej hemisfére v celej hlave.

Na to, aby ste mohli praktizovať tento systém veštectva je potrebné, aby ste prešli základným výcvikom v Silvovej alebo Fakírskej škole. Ide o nácvik zvukových, obrazových a hmatových pocitov pomocou rezonancií v počte úderov, počtom bliknutí, vibrácií kmitajúcich zariadení. Pomocou týchto vibrácií všetkého druhu preniknete do ľavej a pravej hemisféry a tu nastolíte rovnaký stav tak, ako keby ľavá strana bola pravá a pravá strana bola ľavá.

Je vhodné mať naštudovanú anatómiu jednotlivých častí mozgu a jeho základných funkcií. Keď postupne zvládnete tento základný predpoklad, tak môžete začať so základným výcvikom. Ide o to, aby ste sa naučili vo svojej mysli vyhľadať určitú spomienku a k nej prirodzene pridať zvnútra mysle nejaké číslo alebo písmenko. Potom, keď si spomeniete na vami vybraté číslo a písmeno, tak sa vám vždy otvoria spomienky s danou oblasťou. Keď si napríklad spomeniem na veštenie pomocou tarotových kariet a k tejto spomienke pridám číslo 7 alebo písmená OP, tak vždy dokážem nájsť vo svojej mysli všetko o tarotových kartách.

Takto si prejdem veľa spomienok a tiež si vždy zapíšem, aké číslo alebo písmeno som k tej ktorej spomienke priradil. Vytvorím si zoznam so základnými oblasťami mojich spomienok a k nim priradených číslic alebo znakov. Keď všetko dobre ovládam a dokážem vyberať spomienky v sebe, tak už nie je problém takéto informácie získať z hlavy inej osoby. Tomu sa hovorí aj nadštandardná intuícia. Spomeniete si na osobu, ktorú mimoriadne dobre poznáte, skoncentrujete sa na diaľku na jej hlavu a zároveň máte pocit, že ste vytiahli určitú spomienku, ktorej účastný ste boli aj vy osobne. K spoločnej spomienke pridáte vyhľadané číslo alebo písmeno. Potom vyhľadáte oblasti u danej osoby, o ktorých viete iba okrajovo.

Znovu k nejasnej spomienke pridáte číslo alebo znak a pomocou tejto techniky získate podrobnejšie informácie o danej činnosti dotyčnej osoby. Neskoršie vám bude stačiť, aby ste si znaky zapamätali a vstupovali do mysle iných ľudí práve cez vytvorené číselné a písmenkové znaky.

Pridaj komentár