Úvaha nad technikami a možnosťami liečenia pomocou energie Silva a kmitajúcich prstov.

Pokiaľ sa rozhodnete liečiť technikou kmitajúcich prstov, tak by ste mali vedieť niečo o tejto technike liečby. Takže základ je v spomienke na to, ako vás potriasol elektrický prúd zo zástrčky alebo priamo z určitého technického prostriedku ( práčka, mixér, žehlička a možno vysávač). Vzniknutý pocit treba zaviesť koncentráciou do spodnej časti temenného mozgu, kde sa nachádzajú ganglie o veľkosti nechtu na palci vašej ruky. Sem sa skoncentrujete a začnete produkovať bioenergiu Silva. Neprodukujte inú bioenergiu, napríklad Reiki energiu, ktorá má svoje centrum v spánkových lalokoch. Aby ste ovládli produkciu bioenergie z ganglií, je vhodné pravidelne si spomínať, ako vás kopla energia a tento pocit preniesť intenzívne do ganglií v temennej časti veľkého mozgu. K tejto predstave v gangliách treba zo začiatku pridať fyzické kmitanie všetkých prstov na ľavej aj pravej ruke. Neskoršie bude stačiť predstaviť si kmitanie prstov z pamäti, prípadne si spomenúť na niektorú formu rezonancie či už vo zvukovej, hmatovej, alebo obrazovej podobe. Keď tieto techniky dobre ovládate, ste pripravený prenikať do svojej, alebo aj cudzej psychiky a účinne pôsobiť do psychických procesov v ľudskej mysli. Uvedomujte si, že každá choroba má svoj základ v psychike a vhodným pôsobením sa dá choroba odstrániť najprv na psychickej úrovni. Keď sa napraví psychická úroveň, zvyčajne sa napraví aj fyzická úroveň. Pri Reiki energii sa koncentrujete do rohov spánkových lalokov a ruky sa na telo osoby prikladajú. Pri Silvovej bioenergii sa koncentrujete do ganglií a zároveň kmitáte prstami oboch rúk. Teda máme tu rezonujúcu bioenergiu. Silva energiou sa dá nielen liečiť, ale aj vyšetrovať. V tomto prípade si rovnako nastavíte fungovanie ľavej a tiež pravej hemisféry. Hovoríte si, že to, čo sa deje v ľavej hemisfére sa tiež deje v pravej hemisfére. Keď to chvíľu cvičíte, začne sa ľavá a pravá hemisféra zjednocovať. V takto upravených hemisférach sa navodí dobrý veštecký stav. Spomeniete si na určité rezonancie a cez tieto rezonancie prenikáte do jednotlivých orgánov vo svojom tele, alebo v tele vyšetrovanej osoby. V orgáne cítite bioenergie a určitú rezonanciu. Túto rezonanciu premeníte na obrázok hry na určitý hudobný nástroj. Keď počujete krásnu hudbu, orgán je zdravý. Keď počujete falošnú hru a škrípanie, orgán je chorý a treba ho liečiť.

Pridaj komentár