Venujem sa tu diagnostike zdravotného a psychického stavu pomocou kyvadielka alebo inak povedané virgule. Ide o techniku, pri ktorej sa v ruke drží medzi prstami retiazka alebo špagátik, na ktorom je pripevnené závažie rôzneho druhu. Napríklad minerál, kľúč, prstienok alebo opracovaný kus skla, prípadne kovu.

Celá problematika práce s virguľou vyžaduje od veštca tohto druhu, aby mal dostatočne aktívne nervstvo vo svaloch. Ide o zvýšenú citlivosť, neustálu aktivitu platničiek v štruktúrach svalov. Po psychickej stránke majú pre veštecké výkony väčšie predpoklady schizofrenické povahy. Bližšie v Psyché škole. Tak isto sa veštecké schopnosti zvyšujú vtedy, keď osoba nemá pod kontrolou emócie strachu a všade cíti určité nebezpečenstvo. Hovoríme o nervovej labilite a nervovej podráždenosti. Do nervových platničiek sa dá prenikať aj pomocou nácviku a to vedomej koncentrácie do svalov, užívaním liekov aktivizujúcich nervové platničky a ťažkou fyzickou námahou napríklad v posilňovni. Ja osobne som si dôsledne aktivizoval nervové platničky práve v posilňovni kulturistikou. Keď sa viete úspešne koncentrovať do nervových zakončení vo svaloch, tak stačí zobrať do rúk vhodnú virguľu a praktizovať virguľové veštectvo. Na začiatku tejto praxe je potrebné, aby ste skúmali to, čo je overiteľné. Napríklad lekársky prekázaný zdravotný stav či už fyzický, alebo psychický. Môže to byť aj technika hľadania skrytého predmetu a overovanie úspešnosti hľadania. Takáto prax je potrebná, aby ste dokázali pracovať pravdivo a neklamali samých seba. Až neskoršie sa môžete pustiť do náročnejších výkonov s virguľou. Dobrý inšpiračný materiál na prácu s kyvadlom poskytujú knižky od českého liečiteľa Gelnera. K začiatkom práce s virguľou používa lekárske spisy o zdravotnom stave. Virguľou si zisťuje zdravotný stav dotyčnej osoby a spätne si to kontroluje v lekárskom spise o zdravotnom stave. Je to výborný začiatok na overenie správnosti práce s virguľou . Virguľou napríklad obkresľuje jednotlivé orgány a keď je kresba nepresná, tak orgán je chorý. Virguľou určuje aj nádorové oblasti. Virguľou určuje zdravotný stav od 1 až po 10. Virguľou vyhľadáva najnegatívnejšie pôsobiacu oblasť v tele a tak isto vyhľadáva aj najpozitívnejšie pôsobiacu oblasť v tele. Virguľou diagnostikuje aj bioenergetické pomery v jednotlivých orgánoch a silu vyžarovania bioenergie. Virguľou vyhľadáva analogicky chorú oblasť v mozgu, ktorú potom lieči spoločne s chorým orgánom v tele diagnostikovanej osoby. Vo svojich knižkách uvádza aj ďalšie možnosti použitia virgule na diagnostikovanie a liečbu.
Neustále sa venujem zbieraniu rôznych druhov techník práce s virguľou. Techniku virgule vhodne dopĺňa technika automatickej kresby, kde sa namiesto virgule berie do ruky ceruzka, ktorou sa kreslia rôzne objekty. Možno konštatovať, že virguľa je mimoriadne všestranný diagnostický, ale aj terapeutický a možno aj meditačný prostriedok v oblasti ezoteriky a navyše dobre naväzuje na automatickú kresbu. O automatickej kresbe viac v Teosofickej škole.

Pridaj komentár