Počet úderov za sekundu je dôležitá technika ezoteriky zaoberajúca sa vnímaním a vyjadrovaním vonkajšieho, ale aj vnútorného sveta človeka na základe vytvárania a vnímania rozmanitých rezonancií. Tento systém vnímania a vytvárania rezonancií sa uplatňuje hlavne v systéme SILVOVEJ ŠKOLY. Všetko sa tu vyjadruje predstavou počtu úderov za sekundu. Teda, aby to bolo každému jasné, treba si predstaviť, ako si zoberiete bubon a stopky, ktoré ukazujú počet sekúnd. Keď v každej sekunde udriete na bubon iba raz, tak to je rezonancia jedného Herza za sekundu. Jedna sekunda a jeden úder. Jedna sekunda a dva údery sú 2 Herze za sekundu. A takto môžeme postupovať napríklad do dvesto úderov za sekundu. Bližšie si treba vypočuť FREKVENČNÚ HUDBU. Na začiatku cvičení rezonancií som tomu veľmi nerozumel. Na internete som si našiel program na tvorbu rôznych hladín zvukových rezonancií. Vytvorili sme dva nosiče týchto rezonancií a učili sme sa ich počúvaním vnímať. Každú rezonanciu sme po vypočutí znovu rozozvučali v pamäti. Zároveň sme sa snažili túto počúvanú rezonanciu priradiť k nejakému obrazu. Neskoršie sme počúvali aj vzájomné kombinácie rezonancií. V prestávkach medzi jednotlivými zvukovými nahrávkami sme si v mysli opakovali kombináciu rezonancií. Neskoršie sme sa usilovali nielen si spomenúť na určité rezonancie, ale ich realizovať bioenergeticky. Nízke rezonancie sa podobali vešteckým stavom. Vyššie rezonancie sa podobali liečivým bioenergiám Reiki systému. Pri týchto cvičeniach som mal pocit, že vnútro mojej mysle sa chveje ako ľahučko bežiaci motorček holiaceho strojčeka. Toto si treba poriadne precvičiť, keď chce človek dobre napredovať vo výcviku Silva techniky. To, čo majú skutočne spoločné všetky knižky s problematikou ovládania vlastnej mysle, je práve táto téma rezonancií. Teda je tu úloha pretvoriť klasickú myseľ človeka na myseľ, ktorá je schopná neustále vytvárať a meniť rezonancie v mozgu, ale aj v celom tele. V prvom rade treba si dobre zapamätať nahrávky rezonančnej hudby a potom si na ne bez problémov spomenúť. V ďalšej fáze sa treba v mozgu, ale aj v nervovej sústave, naučiť tieto rezonancie a ich kombinácie tvoriť. Bez tohoto základného nácviku a schopnosti tvoriť rezonancie v Silvovej metóde toho veľa nedokážeme. Teda ku všetkým spomienkam uloženým v mysli človeka treba pridať rezonancie. Ide o spomienky zrakové, čuchové, chuťové, sluchové, hmatové a spomienky zvnútra a vonkajšieho povrchu človeka. Ďalšia otázka znie, kde v tele vyrábať rezonancie na liečivé účely. Tu som sa nevedel rozhodnúť a tak som sa stotožnil s predstavou, že vo mne žije Silva. Predstavil som si, ako z jeho knižky vystupuje jeho duša, ktorú som začal nabíjať bioenergiou vlastného tela. Po takomto oživení som mal pocit, že ich Silva tvoril v mozgovej blane a membráne pod pľúcami. Ide o rezonancie na liečbu a to fyzickú liečbu. Iné je vytvárať rezonancie za účelom ovplyvňovania psychických stavov. Viac ich tvoril v mozgových blanách. Použil som ďalšiu techniku a zabudol som na svoje fyzické telo. Predstavil som si, že je Silva pri mne a snažil som sa, aby mi vysvetlil základy jeho techniky. Vnímal som určité slová, ktoré jasne hovorili, že všetko sa dá vyjadriť rezonanciami a toto je základ Silvovej metódy. Skúsim sa vrátiť k rezonanciám a všetko týmto všemohúcim rezonanciám podriadiť dôslednejšie, ako doteraz. Teda znovu dôsledne analyzovať doterajšie skúsenosti moje vlastné a tých druhých. Prvý moment je to, že zámerne nie som ochotný sa žiadneho kurzu tohto druhu zúčastniť. Musím nájsť správny postup bez vplyvu školiteľov tejto metódy. Tým nikoho neodrádzam od návštevy klasického kurzu. Doteraz som zozbieral najdôležitejšie publikácie o Silvovej metóde. Všetko som sa s priateľmi snažil cvičiť tak, ako to bolo napísané v knižkách. V tomto režime sme prešli všetky najdôležitejšie oblasti ezoteriky s tým, že sme hľadali určité podobnosti. Prelom bolo vytvorenie rezonančných nahrávok a ich počúvanie. Zaujímavo zaberala technika opisovania knižiek so Silvovou technikou. Pomáha to účinne zvládať aj tabletkové stavy zrelé na psychiatrickú liečbu. Prečo slabo zaberá čítanie týchto knižiek a lepšie zaberá písanie, je záhada. Tak isto účinnejšie pôsobí hovoriť o Silvovej metóde, ako ju čítať. Jedna knižka so Silvovou metódou bola prepísaná z diktafónu ako hovorený text. Silvova technika smeruje do dvoch oblastí alternatívnych techník a to je ovplyvňovanie mysle a liečba rezonanciami. Negatívna stránka Silvovej techniky sú stavy depresií súvisiace s čo najefektívnejším využitím intelektu a vnímaním reality. Tu sme zistili vhodnosť sexuálnych meditácii, ktoré špičkovo tlmia depresívne stavy. Ešte stále je pre mňa hádankou určitá časť života Silvu a to vtedy, keď opravoval po nociach rôzne spotrebiče. Možno sa len dohadovať, čo takéto ponocovanie pri opravách spotrebičov spravilo s psychikou Silvu. Mal som tú česť dávať do priadku psychiku aj viacerých opravárov elektrotechniky. Možno to nie je podstatné, ale napriek tomu to uvádzam. Jednoznačne je základom Silvovej techniky práca s rezonanciami a tomuto sa treba náležite venovať.

Pridaj komentár