Začal som uplatňovať techniku opisovania knižiek od autorov venujúcich sa problematike Silvových techník ovládania psychických pochodov ľudskej mysle. Táto technika je účinná skoro na všetky druhy duševných porúch s výnimkou depresií. U depresií treba nechať opisovať knižky so sexuálnou problematikou, ako sú všetky druhy hinduistických knižiek, ďalej knižiek od autora Osha a od iných autorov. U ostatných psychických problémoch je opisovanie Silvových knižiek vhodná terapia, aj keď pacient berie lieky predpísané psychiatrom. Výhodou je dobrá kontrolovanosť toho, či chorá osoba knižku opisuje, alebo nie. Vhodné je duševne chorú osobu nechať denne opisovať 3 až 5 strán. Osoba, ktorá opisuje knižku, môže špekulovať a pri písaní textov si predstavovať všetko možné aj nemožné. Najčastejšie myseľ píšucej osoby ubehne do inej tematiky a písanie sa stáva v tom momente neúčinné. Tomu sa dá zabrániť tým, že do textu musí dotyčná osoba vpisovať číselne označené formulky ako napríklad: Do roka sa vyliečim a podobne. Týmto sa nedovolí dotyčnej osobe, aby sa prepadla do nežiaduceho stavu. Môžete osobne sedieť v čase opisovania knižky a nechať pri písaní chorú osobu, aby text čítala nahlas. Je dobre sa s chorou osobou o napísanej časti knižky aj porozprávať. U ľahších prípadov možno nechať chorej osobe možnosť knižku čítať a vypisovať si zaujímavé odseky. Chorá osoba môže napríklad voľne interpretovať, čo napísala. Po určitom čase opisovania dochádza u chorej osoby k radikálnej zmene. Mozog sa preladí na tvorbu stabilizačných bioenergetických rezonancií a to tak, ako sa to opisuje v knižkách s problematikou Silvovej metódy. Čo sa týka užívania tabletiek, tak sa môže uplatňovať zásada znižovania tabletiek v dlhodobom horizonte jedného až dvoch rokov. Zníženie dávky liekov otvára priestor pre snaženie chorej osoby. Keď chorá osoba všetko v priebehu niekoľkých týždňov dobre znáša, tak sa pokračuje v znižovaní liekov a to najlepšie o štvrtku tabletky. Keď dotyčná chorá osoba zverené terapie nezvláda a nastane regres, tak sa treba vrátiť k poslednej zníženej dávke liekov. Pokiaľ má chorá osoba sklony ubližovať sebe a svojmu okoliu, treba znižovanie liekov nechať plne v kompetencii ošetrujúceho lekára. Vyhne sa tak zbytočným rizikám. Tieto terapie nemôžu pomôcť, pokiaľ má chorá osoba trvale poškodený mozog a jeho biochemické pochody, teda netvorí niektoré látky.

Pridaj komentár