Pracujem ako liečebný pedagóg Je to dosť náročné na psychiku a zároveň vyčerpávajúce. Mám za sebou ťažké obdobie, detstvo mám veľmi pekné, aspoň spomienky sú pekné a rada na ne spomínam. Potrebujem sa vymotať z bludiska a posunúť sa ďalej. Som dosť úzkostlivá, nechcela som nikoho raniť, perfekcionalista. Chcela by som byť už konečne šťastná, založiť si rodinu a mať deti, lebo tie sú Božím požehnaním.

Vo vašom podvedomí som objavil zaujímavé veci, ktoré vás radia do kategórie špiritistov. Bližšie si naštudujte Plazmatickú školu na mojich stránkach.

Zdravotný stav
Najhorším miestom bola označená detská žľaza, vyteká z nej zvláštna bioenergia do celého tela. Môžeme hovoriť o poškodení bioenergetických potenciálov tela. Je to určitý typ astmatických stavov, ktoré tiež vyvolávajú nespokojnosť so sebou.

Psychický stav
Aurický obal je dobre zakotvený okolo fyzického tela a možno hovoriť o stabilnom psychickom stave. Váš aurický obal je však mimoriadne veľký. Dosahuje takmer 2 metre. To je možné iba pri otvorení šamanského vedomia a ďalších druhov prírodného vedomia.

Povaha
Máte netradične otvorené tri povahy vychádzajúce zo stredného mozgu. Máte otvorenú hysterickú, epileptickú a schizofrenickú povahu. Hysterická povaha je energeticky trvalo usadená v ústnej dutine a charakterizuje to obrázok láskavej a starostlivej osoby. Epileptická povaha je usadená v oblasti temenného mozgu a charakterizuje to obrázok osoby zaujímajúcej sa o duchovné veci. Posledná povaha je uložená v mozočku a charakterizuje to osobu, ktorá sa vie vcítiť do druhých osôb, no potom vás to strhne smerom k osobe, na ktorú ste sa zamerali. Takto rozvinuté ľudské vedomie je vzácnosťou. Ja mám povahy otvorené trvalým výcvikom. Chýba vám otvorenie psychopatickej povahy v hrdle.

Sexualita povahy
Je európska usadená v ústnej dutine. Ide o hysterickú sexualitu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá chce na sebe tvrdo pracovať a odmieta akékoľvek prikrášľovanie svojej osoby. Netreba to takto preháňať. Aj to je hystéria, na skromnosť. Môžete kľudne nadsadiť 10%.

Pred narodením
Ako keby ste ako plod mohli chodiť psychicky von a mohli zosávať informácie z vonkajšieho sveta. Je to možné, pretože ako plod ste prežili klinickú smrť a do vášho tela sa dostala duša alebo informačné pole mŕtvej osoby. Ide v špiritizme o mnohonásobný reinkarnant šamana, ktorý sa zaujímal o ľudské telo, potom žil ako lekár, potom ako vedec v laboratóriách, ako umelec… Takýto stav duše majú všetci, ktorí prežili v detstve klinickú smrť. Bližšie vysvetlenie nájdete v Plazmatickej škole –Lama tulka.

Sexuálne centrum
Je umiestnené v hlave a naznačuje na ambície niečo dosiahnuť a niečo znamenať. Charakterizuje to túžba spoznať ľudskú dušu a vy to brzdíte. Tým sa dostávate do konfliktu so svojím podvedomím, ktoré vás núti spoznať veci reinkarnácie.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov v mozočku. Postava mnohonásobného reinkarnanta cez líniu špiritizmu všetko ovláda, stal sa vaším osudom. Osud reinkarnácie.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov veľkého mozgu. Problémom je neochota poslúchať svoje podvedomie a venovať sa kariére vo vonkajšom svete. Dostávate sa do silného konfliktu s podvedomím. To je silnejšie ako vy. Skúste počúvať svoje podvedomie.

Astrológia planét
Skúmam oblasť neurónov stredného mozgu. Znovu obrázok reinkarnovaného šamana. Vaša neochota ako malého dievčatka stotožniť sa s reinkarnátom. Nakoniec sa vždy podriaďujete.

Astrológia anjelov
Skúmam oblasť neurónov miechy. Reinkarnant šamana vo vás nedovoľuje, aby si robili, čo chcú, riadi anjelov vášho osudu.

Astrológia ganglií
Túto oblasť vám šaman blokuje úplne a selektuje, čo dostanete alebo nedostanete v duchovnom svete.

Snová astrológia
Reinkarnant zničí každý sen, ktorý nejde do reinkarnácie. Vediete nezmieriteľný boj ako malé dievčatko so svojím podvedomím a nemáte šancu vyhrať. Počas klinickej smrti ste nestratili vedomie, ale opustili ste telo. Keď ste sa vrátili, už tam bol reinkarnát a vy ste sa nedali zničiť. no aj tak určuje vaše kroky. Treba sa stať súčasťou šamanského reinkarnáta vo vás.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš súčasný život. Osoba hrobára a špiritistu, ktorý túžil poznať tajomstvá sveta mŕtvych.

Sexuálne podvedomie
Celková vzrušivosť: na záhrobný svet. Povrchová vzrušivosť: na svet špiritizmu. Pohlavná vzrušivosť: na čisté spopolnené duše. Citová vzrušivosť: miesta popráv a deštruktívnych aktivít. Nevhodné podvedomie pre partnerský život.

Duchovná úroveň
Morálka a etika vám majú čo povedať. Všetko v norme.

Zvláštnosti
Prežitie klinickej smrti. Uvoľňovanie počas vývoja v tele matky. Schopnosť putovať von z tela.

Ďalej máte otvorenú psychiku, ako keby ste boli kozmonautka, ktorá pristála na skutočnej planéte Mars. Ide o simuláciu tohto stavu určitými predstavami. Dobre to pôsobí na duševne choré osoby.

Pridaj komentár