Príprava meditačných spomienok na proces reinkarnácie. Ide o proces odchodu spomienok a ľudí do sveta mŕtvych. Nemá zmysel niekoho presviedčať, že existuje svet mŕtvych, pokiaľ neprežil klinickú smrť alebo neprešiel procesom nácviku klinickej smrti. Priame dôkazy nemožno predložiť a každý ich musí získať vlastnou skúsenosťou. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3.

Základom reinkarnačných ambícií je minimálne poznať Tibetskú knihu mŕtvych, Egyptskú knihu mŕtvych a Etiópsku knihu mŕtvych. To sú základné knižky pre oblasť sveta mŕtvych, ktoré je dobre si prečítať a odmeditovať. Na ne nadväzujú spoznania tých ľudí, ktorí robia seansy a sprostredkúvajú kontakty so svetom mŕtvych. Ide hlavne o knižky z Anglicka z kruhov špiritistov. No to je iba základné zoznámenie so svetom mŕtvych na beletristickej úrovni.

Ďalším vývojom sa môžete vedome stať špiritistom a to cestou sugerácie, že nemáte určitú časť tela a tejto sugerácii uveriť. Prípadne techniky stišovania sa a znehybnenia tela na úroveň extrémneho zníženia funkcií niektorých orgánov tela. Tak isto technika donekonečna čítanej Tibetskej knižky mŕtvych hlavne v nočných hodinách. Upozorňujem seriózne na rizikovosť týchto techník. Psychika sa môže presunúť na šedú kôru veľkého mozgu a to najčastejšie zo stredného mozgu v strede hlavy. To vám môže narobiť psychické problémy a hlavne zmeniť osud. Pretože sa otvorí dimenzia sveta mŕtvych a do vás môžu vstúpiť spomienky mŕtvej osoby, ktorá sa túžila vrátiť do sveta živých. A tento záznam môže cez vás prerastať a meniť vám osud. A teda, pokiaľ sa chcete prebúrať do sveta mŕtvych, tak iba ako foto turista, ktorý sa nechce ničoho dotýkať, nič si brať a iba si všetko fotiť ako spomienky. Prosím túto zásadu prísne dodržať, inak si môžete pošramotiť život.

Ezoterik, ktorý chodí do sveta mŕtvych, tam chodí dočasne a to práve pre výskum toho, ako to tam funguje a spoznať zákonitosti, ktoré tam platia. Ezoterik je pripravený meniť a prehlbovať poznanie sveta na základe seriózneho vešteckého bádania, na ktorom sa podieľa minimálne 20 zdatných ezoterikov, ktorí nestratili zdravý úsudok pre realitu aj tejto dimenzie sveta okolo nás. Svet mŕtvych je všade okolo nás a v celom kozme. Vstupom do sveta mŕtvych je klinická smrť alebo samotný proces ľudskej smrti. Ezoterik sa tam dostáva na základe špeciálneho výcviku dosahovania klinickej smrti.

Veštecký sme už mnohokrát sledovali, čo sa deje počas zomierania, čo sa uvoľňuje do tejto dimenzie pri zomieraní. Kto má predstavu, že vstane z tela a prejde cez nejaký most alebo dvere, tak sa poriadne mýli. V prvom rade sa z ľudských neurónov uvoľňujú všetky druhy spomienok a to vo forme chvejúcich sa neurónových kmitov. Žiadne obrazy, pocity a emócie. Iba niečo ako morzeovka a mobilný telefonát. Vo svete mŕtvych sa zhromaždia iba spomienky nasekané ako kapusta. Uvedomte si, že v hlave sú na neurónoch uložené záznamy ako na počítači a keď ich chcete dekódovať, tak na to potrebujete fantáziu, ktorá to prekladá do pocitov, obrazov, zvukov a podobne. Preto keď niečo sfotíte vo svete mŕtvych, tak odtlačok prenesiete do hlavy a tu k tomu treba pridať správne predstavy, čo ste to vlastne stiahli.

Vo svete mŕtvych nájdete spomienky ľudí a zvierat, ale tu nájdete aj spomienky, ktoré produkovala organická hmota, ktorá sa vyvíjala v kozme mimo planétu Zem. A teda tu nájdete „medzinárodnú“ konkurenciu a to poriadne krutú. Neplatia tu žiadne zákony a pravidlá, iba silnejší prežije a nič viacej. Je to svet džungle bez pravidiel. Ezoterik je osoba, ktorá veštecky spozná tento svet spomienok vytvorených mimo planétu Zem a svoje reinkarnačné ambície prispôsobí tým najsilnejším. Preskúmali sme tieto záznamy vo svete mŕtvych okolo priestoru našej slnečnej sústavy a našli sme tu okolo 22 druhov, ktoré sú tu prítomné trvalo. Všetky sú nabité túžbou fotiť spomienky ľudí za živa a skrmovať ich spomienky po smrti. Prípadne vstupovať do ľudí a riadiť ich za určitým cieľom. Najčastejšie chcú detské spomienky, spomienky na kosti a atypické bunky. Niektoré kozmické inteligencie skrmujú a fotia všetko, čo sa im hodí vo svete mŕtvych. Niektoré kozmické inteligencie fotia zo živej hmoty na iných planétach v iných súhvezdiach všetko a po smrti skonzumujú všetko. Je to svet boja o informácie, ich zahusťovanie, kopírovanie a spracovanie k pevnosti a nedobytnosti.

Človeka, ktorý sa pripravuje na svet mŕtvych a má záujem, aby sa jeho spomienky nestali súčasťou niektorých iných spomienok, musí počas života začať pracovať na tom, aby vytvoril v sebe balíček špeciálne upravených spomienok, ktoré obstoja v konkurencii toho, čo vo svete mŕtvych funguje miliardy biliónov rokov a ešte dlhšie. A preto sa začne ezoterik zaujímať o stavy autistov, ktorí výsostne žijú vo svojich spomienkach. Prejde zasväteniami, aby otvoril tento svet spomienok a naučil sa pracovať so spomienkami za účelom reinkarnácie vo svete mŕtvych. Ezoterik zmení postoj voči spomienkam a bude ich považovať za veľmi dôležité.

No ezoterik nemôže začať svoju duchovnú cestu stavmi autistov, ale musí mať za sebou klasický základný výcvik v stavoch rôznych ezoterikov. Až následne si vstúpi do vnútorného sveta a to, čo zažíva napríklad vo svete mŕtvych, si vytvorí ako sochár vo svojich spomienkach pomocou fantázie, ale takej, ktorá kopíruje realitu racionálneho vnímania sveta mŕtvych. Ezoterici často robia chybu a všetko cvičia najprv vo svojom vnútornom svete a používajú pri tom bujnú fantáziu a potom majú v hlavách bludy na úrovni dementov. Treba sa tomuto procesu vyhnúť a najprv všetko tvrdo a poctivo oddrieť vo vonkajšom svete a potom vo vnútornom svete pre účely reinkarnácie vo svete mŕtvych.

Ezoterický autista vedome využije vnútorné spomienky a začne s nimi pracovať za účelom reinkarnácie. Psychiater by to mohol nazvať, že tvoríme montážne halucinácie zo spomienok. Mohol by tak hovoriť, pokiaľ by sme tento proces nemali pod kontrolou a nepracovali by sme pod poznanými zákonitosťami zo sveta mŕtvych. Ide o montážne predstavy, ale za jasným cieľom. A tento cieľ je spracovať spomienky ezoterického rázu tak, aby vo svete mŕtvych zostali pokope, plnili svoje poslanie, neustále fotili a zbierali, čo je vo svete mŕtvych k dispozícii. Všetko neustále kopírovali a pretvárali si spomienky na svoje vlastné produkty. Ezoterik si hovorí, že k zožratiu je vo svete mŕtvych všetko a je možné trvalo všetko kopírovať a posielať spriazneným informačným spomienkam. A tak to chodí v tom svete mŕtvych, dravo a sadisticky. Žiadny kľud a iba nekonečný proces práce so spomienkami.

Veci, ktoré tu píšeme, sme si nevymysleli, ale dôsledne veštecky prebádali na vlastnej koži a vešteckým vnímaním a pozorovaním ľudí, ktorí prežili klinickú smrť. Teda usilujeme sa spoznať, ako to reálne a pragmaticky funguje vo svete mŕtvych. A pokiaľ tu hľadáte senzácie, tak sa nijaké nekonajú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.