Snová ezoterika a duchovná cesta cez stredný mozog, ktorý je v strede hlavy veľkosti orecha. Snoví ezoterici sem prenikajú počas noci, čo sú nebezpečné postupy, ktoré môžu hlboko poškodiť psychiku. Rozumnejšie sú postupy cez hypnotický stav, ktorý sa veľmi podobá stavu obedňajšiemu spánku. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Rôzne nahrávky MP3.

Pod hypnotickým stavom tu budeme rozumieť stav, keď sa človek preberá zo spánku alebo vchádza do spánku, teda zaspáva. Podobný stav je, keď je človek nevyspatý z dôvodu krátkeho spánku alebo mnohokrát prerušeného spánku. Osoba sa dostane na okraj zaspatia a straty vedomia. Upadá do spánku, zastaví a podrží si stav na hranici zaspania. Stále naplno vníma, čo robí a môže sa koncentrovať, počuť, čo sa deje, vydáva si určité pokyny a na tieto pokyny aj reaguje.

Nejde tu čisto o stav hypnotický, pri ktorom osoba upadá do úplnej letargie a počúva iba pokyny hypnotizéra. Pri autohypnóze si osoba sama riadi proces terapie. Autohypnotický stav je založený na tom, že hormonálna sústava a hlavne centrálna hormonálna žľaza pracuje v dvojakom režime a to na 70 % v dennom režime a na 30 % v nočnom režime. Teda je tu veľmi vhodný meditačný stav, ktorý zasahuje do denného aj nočného vedomia. Takýto stav je pre ezoterika ideálny a mal by sa praktizovať trvalo. V tomto stave môže ezoterik prevádzať všetky druhy meditácií, terapií a liečebných postupov. Iba sa musí brániť zaspať a stratiť stav schopnosti riadiť svoju meditáciu alebo terapiu.

Ezoterik sa môže snovej ezoterike a snovému programovaniu venovať aj počas zobúdzania alebo zaspávania. V zásade sa programuje, aby sny riešili a podieľali sa na dobrom zdravotnom stave, aby podporovali psychickú regeneráciu a vyriešili problémy. Zároveň sa programuje, aby sa v noci zobudil, pokiaľ by snové procesy poškodzovali jeho zdravie a osudovosť. Inak ezoterik nezasahuje do snových procesov priamo. Usiluje sa nechať sny pracovať v normálnom režime. Tak isto nie je dobré vysvetľovať si sny po svojom a považovať deštruktívne sny za zlé alebo dobré. Sny treba dekódovať vešteckým výkonom. Neodporúčam brať sny ako hru o voľnom výklade. Každá osoba má svoje jedinečné sny a snová symbolika má svoj zmysel, ktorý je bežnej neškolenej osobe nejasný. Výklad snov vyžaduje značné veštecké skúsenosti, ktoré stoja na tom, že k snu sa hľadá vždy obraz z reálneho života.

No vráťme sa k autohypnotickému stavu, v ktorom je ezoterik pri plnom vedomí a vydáva si rôzne pokyny, ktoré aj vo vnútri svojho tela vykonáva silou vôle. Svoj hypnotický stav posilňuje ďalšími pocitmi a predstavami ako je predstava šoku, predstava počítania, tlakom prstov o telo, sledovanie povrchu tela. Predstavuje si rôzne druhy pohybu. Vhodná je predstava tunela. Predstava, že sa človek vznáša, lieta a padá. Ezoterik v autohypnotickom stave si predstavuje, ako niečo píše na tabuľu. Spomína si na rôzne monotónne zvuky, predstavuje si rotujúce farebné svetlá. Ezoterik sa uprene koncentruje na určitú časť tela. Má pocity tuhosti, pevnosti, vznášania sa. Môže mať pocit žmurkania. Má pocit, že pracuje s kyvadlom. Pocit času, pocit priestoru. Možná je aj predstava relaxácie. Vhodné sú aj predstavy snov. Ezoterik si precvičuje tieto techniky v autohypnotickom stave a potom sa ich v jednotlivých prípadoch naučí používať, aby sa uviedol do vhodnejšieho stavu ako je iba stav zaspávania. Až teraz po použití niektorej vhodnej predstavy pri určitej terapii alebo meditácii možno hovoriť o autohypnotickom stave. Pokiaľ niekto iba prispí alebo zaspáva, tak je to stav, ktorý sa iba podobá autohypnóze. No pokiaľ sa k stavu zaspávania pridá aj nejaká predstava, napríklad pocit rotujúceho disku, tak až teraz je to ten pravý autohypnotický stav.

Ezoterik v autohypnotickom stave preniká postupne do 7. neurónových oblastí za účelom prehlbovania duchovnej cesty a zároveň aj za účelom psychoterapií. Ezoterik sa koncentruje do šedej kôry na povrchu veľkého mozgu. Sem prenikajú osoby iba po prežití klinickej smrti. Ezoterik sem preniká koncentráciou a sugeráciou klinickej smrti. Otvára si dimenziu sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat. Vstupuje do tohto priestoru ako foto turista, ktorý sa nechce ničoho dotýkať a nič si odtiaľto zobrať. Neodporúčam hazardovať, pokiaľ neovládate vhodne Plazmatickú školu. Mohli by ste dostať do tela niektoré spomienky mŕtvej osoby. Mohlo by vám to zmeniť zásadne osud. Ezoterici, ktorí vstupujú do tohto priestoru, sa musia pravidelne očisťovať od týchto spomienok cez prepojenie na spaľovne rôzneho materiálu. Prípadne cez metalurgické závody na spracovanie kovových odpadov. Nie vždy pomôže iba sviečka. A autohypnotický stav je na takúto likvidáciu veľmi vhodný. Vo veľkom mozgu a na jeho povrchu možno realizovať ďalšie čistenia a cvičenia ako sú 4 povahy. Pracovať môžete so spomienkami, anjelskými sférami, s aurou okolo hlavy, s energiami, tak isto so sexus centrami.

Ďalšia oblasť, do ktorej sa koncentruje ezoterik, je stredný mozog a to hlavne za účelom vstupu do snovej pamäte. Ezoterik udržuje hypnotický stav medzi denným a nočným vedomím a snaží sa vplývať na snové spomienky uložené v strednom mozgu. Môže tu robiť aj iné ezoterické aktivity.

Ďalšou oblasťou, do ktorej sa ezoterik koncentruje, je miecha. Znovu hypnotický stav a výber vhodnej hypnotickej techniky, ktorá ezoterikovi dovolí pracovať v pohybových spomienkach. Ezoterik si uvedomuje, že každá ľudská aktivita vyžaduje pohyb tela, rúk, myšlienok, dýchania a aj presun tekutín v tele. Ezoterik čistí nežiaduce pohybové prejavy a programuje nové pohybové koordináty.

Ďalšou oblasťou, do ktorej sa ezoterik koncentruje, je brušný mozog. Uvedomuje si, že je tu uložený systém zvieracích pudov a správania. Dovoľuje prejavy pudov a uvoľnenie zvieracieho správania z tejto oblasti. Brušný mozog vydáva pokyny na zvieracie správanie a ezoterik tieto pokyny zrealizuje v predstavách a nikdy nie v reálnom vykonaní.

Ezoterik sa ďalej koncentruje do ganglií, ktoré zabezpečujú rôzne funkcie voči orgánom a bunkám. Doslova riadia ich aktivity alebo môžeme hovoriť, že ich usmerňujú a kontrolujú, aby nenastal chaos. Ganglie sú v hlave, koži, tuku, svaloch, kostiach, hormonálnych žľazách. Tak isto na nervových dráhach, krvných, lymfatických, pri jednotlivých orgánoch a častiach mozgu. Teda vlastne možno to zjednodušiť a hovoriť o nervových dráhach, na ktorých sú uložené ganglie. Ezoterik ganglie uvoľňuje, presúva z nich informácie o dianí. Tak isto v určitom druhu ganglií sú uložené rôzne ezoterické schopnosti. Ganglie kože vedú k stigmatickému vedomiu, kostné ganglie k prísnej logičnosti. Krvné ganglie k plazmatickému vnímaniu sveta a vlastných predstav. Hormonálne ganglie pomáhajú prenikať do magma záznamov o ľuďoch a zvieratách. Ganglie svalov sú vhodné na veštecké výkony s kyvadielkom.

Ďalej ezoterik preniká do jadier buniek, kde chromozómy na začiatku a na konci majú niečo ako neuróny, a tak isto ich budú mať aj orgániky vo vnútri bunky. Koncentruje sa najprv do mozočku, a tak isto do brušného mozgu a to do stien tenkých čriev, kde je centrum riadenia života buniek. K prieniku treba rozrezonovať hlasivky, rozkmitať oči, rozkmitať prsty, prípadne vyvinúť tlak v pobrušnici ako pri zvracaní. Kmitajúce časti ľudského tela zabezpečujú psychický prienik dovnútra buniek. Tak isto pokračuje hypnotický stav a vhodná hypnotická predstava. Aj tu sú rôzne možnosti cvičení a upratovania nežiaducich stavov a pocitov.

Nakoniec sa ezoterik koncentruje do mozočku v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Mozoček zabezpečuje premenu vnímania všetkých obrazov a pocitov pomocou znakov. Tento systém dovoľuje extrémne rýchle veštectvo a veštecké vyhodnocovanie. Znovu je ezoterik v hypnotickom stave a použije určitú hypnotickú predstavu. Ezoterik prečisťuje danú oblasť od nežiaducich znakov a mení ich na znaky, ktoré podporujú zdravie, šťastný osud a ezoterické schopnosti.

Pridaj komentár