Rada by som sa dozvedela, ako som v poslednom čase pokročila v ezoterike a ako vyzerá moje podvedomie bez kozmickej inteligencie, s ktorou, ako ste povedali, som dlhé roky koexistovala.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel, ako si vediete na duchovnej ceste. Základy máte dobre zbudované, ale strašne túžite po organickom živote v kozme. Odporúčam tento postoj korigovať.

Psychický stav
Aurický obal je okolo tela a podvedomé obaly sú v tele. Dlhodobo stabilná psychika.

Povaha
Keďže meditujete, tak ste psychicky usadená vo všetkých 7 neurónových oblastiach v tele. Teda dokážete sa presunúť na šedú kôru veľkého mozgu. Cítiť schopnosť psychicky prenikať do sveta mŕtvych. Ale aj cítiť snahu o reinkarnáciu a programovanie svojich spomienok v tele. Ste psychicky usadená v strednom mozgu a tu aktívne spracúvate svoje snové spomienky. Veľké upratovanie a triedenie. Tak isto snaha o reinkarnáciu spomienok. Ste usadená v mozočku. Zaujíma vás znaková ezoterika prepracovaná v kabale. Ste usadená v mieche a vnímať, že robíte duchovnú cestu cez miechu, kde treba ovládnuť magické vedomie. Tak isto ste usadená v brušnom mozgu a robíte duchovnú cestu cez zvieracie pudy, ktoré ovládate a zužitkovávate pre zdravie. Ste usadená v gangliách okolo orgánov tela. Ovládate stigmatické vedomie a hlavne kozmické vedomie. Prenikáte hlboko do kozmického priestoru psychicky. Tak isto prenikáte do buniek tela. Ovládate Silva vedomie rezonujúcich membrán tela, čo vám dovoľuje psychický prienik do buniek tela. Možno konštatovať, že ste nastúpili univerzálnu cestu, ktorá zahŕňa hlavne smery duchovnej ezoteriky.

Sexus
Sexus povahy je usadený vo všetkých 7 neurónových oblastiach, čo je výborné a veľmi rýchlo ste to dosiahli. Sexus centrá sú v hlave, podbruší, ale aj v ústnej dutine, čo je výborné. Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na všetko duchovné. Povrchová vzrušivosť: duchovno a mužské telo. Rozumná kontrola. Pohlavná vzrušivosť: mužské orgány. Citová vzrušivosť: práca, deti, rodina. Celkovo dobre kontrolovateľné sexuálne podvedomie zachovávajúce rámce reality bežného života a sexuálnej duchovnosti na mentálnej rovine. Nedoriešená je otázka mentálnej slobody na sexuálnych praktikách. Nesloboda určitých sexus predstáv. Treba odlíšiť sexuálnu slobodu v hlave a sexuálne hranice v skutočnosti. Mentálne nemusia byť žiadne, ale v živote zásadne áno.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku ste dostali anjelské sféry, ktoré vytvorili jedinci s veľkou detskou žľazou po celý život a detskou psychikou, ktorí robili iba jednu činnosť s jedným materiálom. Keďže do oblasti anjelských sfér meditujete, tak sa vám okolo detskej žľazy otvorili všetky druhy anjelských sfér zeme a majú všetky druhy hustoty: priezračnú, bielu, zlatú, diamantovú a pulzačnú. Postupne sa učíte s nimi pracovať a poslúchať ich. V 12. roku ste dostali ďalšie podvedomé obaly. Naplnili ste ich predstavami kontaktov s organickým životom cez kozmické vedomie. Tieto predstavy sú všade a 7 obalov obsahuje skúsenosti všetkých ľudí, ktorí takéto kontakty mali tu na planéte Zem.

Aura obaly
Keďže ste na duchovnej ceste v 7. neurónových oblastiach, tak všade ovládate aj aurické obaly. Do aury dostávate záznamy o sebe z magmatických polí Zeme.

Dysleksia
Pokiaľ potrebujete, tak dokážete zúžiť vedomie do ktorejkoľvek oblasti tela a potom ho dostať do normálneho stavu rozšíreného vedomia.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Všetko pod kontrolou a s meditačnými zásahmi.

Vedecká myseľ
Čudujete sa, ako sa to dá spojiť. Bloky sú v hlave.

Šamanská myseľ
Nezaujíma vás veľmi, priťahuje vás organický život v kozme. Treba sa krotiť a vybudovať si všetky základy duchovnej cesty.

Praveká myseľ
Znovu ju treba mať v úcte a nie iba cap- cap a ide sa do kozmu. Základy sú základy.
Zvieracia myseľ
Máte pocit, že to je pekne šibnuté, no tvárite sa, že to beriete. No čo už narobím, keď ON ide univerzálnou mysľou a ja chcem iba organický život v kozme.

Bunková myseľ
Snažíte sa intenzívne, ale hlavne z dôvodu lepšieho vnímania organického života v kozme. Treba byť trpezlivá a pracovať systematicky.

Silva myseľ
Najradšej by ste do toho kopli a zbavili sa toho. Skúste zmeniť prístup. Trpezlivosť a detail.

Snová myseľ
Snažíte sa sny ovládnuť a vyžarujete spokojnosť.

Anjelská myseľ
Nadávate si, ako to, že anjelské sféry to vedia lepšie ako vy. Nedokážete to dostať do hlavy. Jednoducho porušujú zákon pravdepodobnosti.

Svet mŕtvych
Máte radosť, ako keby ste robili niečo zakázané, ale ešte to chce lepšiu zručnosť.

Aura myseľ
Ešte ste si ju neuvedomili, že ju máte vďaka zasväteniu.

Sexus myseľ
Oddeliť sexus mentálny od fyzického. V hlave sa môže všetko.

Kozmická myseľ
Máte rada túto oblasť ako malé dieťa, ktoré dostalo svoju hračku, ktorú mu v detstve odmietali.

Stigma myseľ
Zdá sa vám to odporné a nerada to cvičíte.

Seans vedomie
Ešte tu nie ste dobre doma a ťažko sa vám čítajú magmatické záznamy Zeme o ľuďoch a zvieratách.

Reiki vedomie
Považujete ho za zbytočné a nezaujímavé. Odporúčam zmeniť prísup.

Veštecké schopnosti
Máte, ale treba viac odvahy, aj hovoriť o pocitoch.

Ľudská myseľ
prílišná orientácia do duchovna. Udržte rovnováhu a múdrosť v tomto smere.

Ufo myseľ
Strašne čakáte, kedy sa spustí aj táto oblasť ezoteriky za organickým životom v kozme.

Reinkarnačná myseľ
Ešte stále opatrne a pochybnosti. Ako keby ste nevedeli pochovať staré návyky.

Pridaj komentár