Reinkarnácia. Reinkarnačné pochody. Spomienky za života človeka. Spomienky po smrti človeka. Spomienky mŕtvych do živých ľudí. Veštecký a senzibilný výcvik na vnímanie spomienok po smrti človeka. Spomienky po smrti človeka a ich roztratenosť. Spomienky po smrti človeka vcelku zostanú. Lama Tulku pozemský, Lama Tulku kozmický, Lama Tulku stigmatizovaný. Reinkarnačná túžba. Reinkarnačný program. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Reinkarnácia. Toto slovíčko je ezoterickej obci dobre známe. A dalo by sa povedať, že sa používa dosť často. No horšie je to už s pragmatickým chápaním, čo sa za týmto procesom skrýva. Nikto si nedal tú snahu, aby poriadne preskúmal, čo sa v reálnej skutočnosti dá dosiahnuť v reinkarnačných pochodoch. V prvom rade zabudnite na to, že sú nejaké minulé životy, alebo že niekto sa môže znovu narodiť a žiť nerušene ďalej ako doteraz. To je bohužiaľ iba utopistická predstava komerčných režisérov, ktorí chcú diváka zahaliť do ezoterického tajomstva. Nič také nie je možné. Jednoducho každý zatiaľ musí zomrieť, ale v budúcnosti to tak nemusí byť. Zomrieme, zmeníme sa na anorganickú hmotu a spomienky, ktoré sme mali uložené vo svojej mysli. A v reinkarnácii ide hlavne o spomienky, ktoré ste uložili v neurónoch svojho tela a zvlášť v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu.

Po fyzickej smrti zostanú napríklad kosti a spomienky, ktoré opustia neuróny a usadia sa okolo nás v celom kozmickom priestore. Možno si poviete, že to sú iba moje pocity a nič také nie je možné. No skúste prejsť špeciálnym vešteckým výcvikom a budete sa na veci pozerať trochu inak. Bez veštecky zmenenej psychiky sa nemôžete presvedčiť. Ale to ešte neznamená, že tento fenomén je vymyslený.

Reinkarnačné pochody. Po smrti každého živého tvora, ktorý má vo svojom organizme aspoň pár neurónov, zostanú v priestore jeho spomienky a to tak, ako ich prežil. Budeme hovoriť o informačnom svete ľudských a zvieracích spomienok. Pokiaľ človek neverí v reinkarnáciu a odmieta ju, tak spomienky po jeho fyzickej smrti sa síce nestratia, ale sa rozdelia do viacerých oblastí a nezostanú v jednom celku. Teda budú tu spomienky, ale budú poukladané v priestore okolo nás na veľkom množstve miest.

Pokiaľ osoba silne verí a aj sa aktívne zaoberá reinkarnáciou v hocijakej predstave, dosahuje to, že spomienky po jej smrti zostanú v jednom celku na jednom mieste, teda pod zemou do hĺbky 6 000 km pod hladinu mora, nad hladinu mora 100 000 km, v Slnečnej sústave okolo našej Zeme. Prípadne v súhvezdiach a galaxiách vzdialeného kozmu. Našli sme informačné polia zo spomienok aj 40 miliárd svetelných rokov od našej Slnečnej sústavy. Aby ste tak ďaleko mohli preniknúť, musíte si dokázať nahodiť kozmické vedomie kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe asi 4 mesiace a zároveň mať psychiku osôb, ktoré túžia žiť na planéte Pluto.

Pokiaľ osoba za života verí a zaoberá sa reinkarnáciou a zároveň sa venuje niečomu okolo ľudských orgánov a buniek, tak sa po smrti jeho spomienky zoskupia do celku a uložia sa niekde nad Severným ľadovým oceánom. Čakajú na reinkarnáciu cez klinickú smrť niektorej vhodnej osoby.

Pokiaľ má osoba kozmické vedomie získané počas embryonálneho vývoja vďaka matke, ktorá mala čudnú psychiku počas tehotenstva, napríklad bola príliš aktívna až hyperaktívna a zároveň verí v reinkarnáciu a venuje sa bunkám a orgánom tela, tak potom sa po fyzickej smrti usadí jej celý spomienkový záznam v kozme najčastejšie v oblasti niektorého súhvezdia. Reinkarnačný pochod ide cez tehotnú matku do plodu. Informačný záznam prerastie psychiku dieťaťa. Po smrti sa znovu záznam Lama Tulku kozmického uvoľní a vráti naspäť do kozmického priestoru.

Skúmali sme informačné polia Lama Tulku stigmatizovaný v zemepisnej šírke a dĺžke (7,K) v oblasti Madagaskaru. Táto osoba mala kozmické vedomie, stigmy na tele, detskú žľazu a asexualitu. Momentálne je v reinkarnácii v sektore (9,E), teda v živej osobe. Reinkarnácia tohto informačného poľa bola prevedená zle a tieto spomienky sa ďalej zdokonaľujú cez snový proces. Už sa reinkarnovala asi 5 krát. Ďalšie info pole Lama Tulku stigmatizovaný sme objavili v súhvezdí Draka. Kozmické vedomie, stigmy. Kostné pozostatky Afrika (6,K). Nemá záujem sa reinkarnovať sa. Potom sú tu v sektore (4,E) Európa kostné pozostatky ženy, ktorá mala stigmy, zemské vedomie a bola asi 6 krát a viac reinkarnovaná. Teraz je reinkarnovaná v Taliansku. Reinkarnačný proces už za prvého života alebo reinkarnácie vnímala a programovala. Reinkarnovala sa do matky a potom do plodu. Jej info dobre prerástlo psychiku dieťaťa a teraz toto dospelé dieťa pokračuje v zdokonaľovaní tohto informačného poľa.

Je na každom z nás, či sa bude zaujímať, čo sa stane s jeho spomienkami po jeho smrti. Pokiaľ vám to nie je jedno a chcete, aby vaše spomienky zostali pokope a znovu pokračovali v ďalšom vývoji, tak sa venujte problematike reinkarnácie, venujte sa orgánom ľudského tela. Čítajte si vedecké štúdie o osudoch informačných polí Lama Tulku. Študujte tibetské chrámové mandaly, v ktorých sú uložené bunkové štruktúry. Naplánujte si reinkarnáciu a aj to, aby si vaše spomienky v inej osobe spomenuli, čo boli pred reinkarnáciou. Aby proces reinkarnácie bežal plynule s vývojom dieťaťa, aby ste sa znovu zaujímali o kozmické dianie a pokračovali v procese zdokonaľovania reinkarnácie a celkovo sa duchovne vyvíjali ešte ďalej a ďalej. Je dôležité silne naprogramovať všetko, čo sa má diať s informačným poľom po vašej fyzickej smrti. Je to jednoducho na vás.

Pridaj komentár