Na moje požiadanie ste mi spravili geriatrický profil genetickej obnovy a regenerácie organizmu (A 659), mala som sa zamyslieť nad spôsobom stravovania, oddychu a fyzickej kondície. Zmenila som spôsob stravovania, doprajem si viac oddychu, postupne pridávam fyzickú aktivitu, cítim sa lepšie a chcem v tom pokračovať. Poprosím vás o zhodnotenie môjho úsilia.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na celkovú premenu organizmu k dlhovekosti. Chápem, že len začínate a ešte ste sa s touto myšlienkou a postupom nezžili. Mali by ste sa zmobilizovať k detailnejšiemu programu v tomto smere. Pokiaľ chcete pokračovať, tak očakávam zlepšenie prístupu a vypracovanie ďalšieho postupu.

Geriatrická kontrola obnovy neurónových oblastí: momentálne je údržba a oprava neurónových oblastí na úrovni 40 ročnej osoby. Treba dosiahnuť úroveň 20 ročnej osoby. Neuróny sa v ľudskom tele neobnovujú a treba ich efektívne čistiť a udržiavať.

Geriatrická kontrola obnovy nervových buniek: momentálne v nervovom systéme beží disharmonický stav a má hodnotu 24. Údržba a oprava nervových dráh ako u 90 ročnej osoby. Z vašej strany nedostatočná aktivita.

Geriatrická kontrola lymfatického systému: všetko v poriadku. Obnova na úrovni 20 ročnej osoby.

Geriatrická kontrola hormonálnej sústavy: obnova hormonálnych oblastí je na úrovni 20 ročnej osoby. Iba oblasť vaječníkov je na úrovni 60 ročnej osoby. Vaječníky treba dostať do lepšej kondície ďalšou geriatrickou liečbou.

Geriatrická kontrola mozgovomiešny mok, tuk, svaly, kĺby, koža, orgány tela: mozgovomiešny mok je na úrovni 20 ročnej osoby, koža na úrovni 70 r., treba vyvinúť novú aktivitu v tejto oblasti. Tu sa nepostupovalo dostatočne. Kyvadlo neobkreslilo tuk, neprodukuje 22 potrebných látok, netvorí liečivé látky a skôr toxicky pôsobí na organizmus. Dlhovekosť je spojená aj s tukovým orgánom, ktorý je schopný tvoriť niektoré druhy látok, keď ich už organizmus nedokáže vytvoriť. To sa u vás nedeje. Tukový orgán je jeden zo štyroch faktorov dlhovekosti. Vaše snaženie bolo nedostatočné. Svaly kyvadlo obkreslilo. Prebieha zlepšená obnova, no iba na úrovni 90 r. Znovu je terajšia aktivita a snaženie nedostatočné. No už to nie je 120 rokov. Srdce sa postupne napravuje, ale ešte stále ako u zdravej 50 r. osoby. Obličky vykazujú obnovu a regeneráciu na úrovni 20 r. osoby, nastal tu výrazný zlom. Aj stav pečene sa zmenil, obnova a údržba na úrovni 20 r. osoby. V hrubom čreve neprišlo skoro k žiadnemu posunu, stále je to črevo 80 r. osoby. Treba poriadne robiť geriatrický program.

Geriatrická kontrola imunity: imunita voči mikroorganizmom je dostatočne vysoká, ale celkovo na úrovni 80 r., teda nedostatočná obnova. Imunita voči zhubným bunkám je dostatočná, preniká všade a geriatricky je na úrovni 20 r.

Geriatrická kontrola kmeňových buniek: ďalším faktorom dlhovekosti je schopnosť dostatočne dráždiť nervové bunky v tele. Celkovo ich dráždite na úrovni 60r., treba dosiahnuť úroveň 20r. zdravej osoby.

Geriatrická kontrola údržby neurónov a nervových buniek: tieto bunky sa musia údržbovať a nepripustiť ich poškodenie, lebo ich organizmus už neobnoví. Terajšia údržba je nedostatočná na úrovni 60 r.

Geriatrická kontrola modifikácie organizmu na dlhovekosť: momentálne ešte nie ste psychicky dostatočne pripravená na trend k dlhovekosti. Celkovo organizmus ešte nie je nastavený na dlhovekosť okrem kože a okostice. Ďalšie orgány a systémy zatiaľ nejdú týmto smerom.

REAKCIA NA PROFIL

Ďakujem za detailne vypracovaný profil, potešila som sa zo zlepšenia, ťažšie sa mi čítala pravda, ale chcem pokračovať ďalej, nastaviť si psychiku a organizmus na dlhovekosť. Je toho dosť, vyviniem viac aktivít a spracujem geriatrický program podrobnejšie.

POSTUP LIEČBY

Som rád, že ste si dali spraviť geriatrický program a pochopili ste zmysel trvalej aktivity kmeňových buniek v tele, ktoré sa starajú o obnovu orgánov. Tak isto je potrebné veľmi dobre udržiavať neuróny a nervové dráhy. Ďalej treba pozmeniť činnosť tukového orgánu, aby sa podieľal na liečbe celého organizmu. Čo sa týka kmeňových buniek, tak majú ešte dobrú vitalitu obnovovať organizmus, iba sú pasívne. Veľa spravíte s aktivitou kmeňových buniek, keď sa na ne budete sústreďovať.

Liečba a údržba nervových oblastí: do stravy zaviesť rôzne druhy olejov a aplikovať do zeleninových šalátov. Zeleninu posoľte.

Obnova neurónových buniek: zvýšiť príjem vitamínu U z kapusty, brokolice ap.

Obnova hormonálnej sústavy: užívať homeopatické prípravky na báze kovov.

Obnova kože: aplikovať na kožu koenzým Q10. Kúpeľ, do ktorého pridáte živicové prídavky z ihličnanov (prípadne omývanie tela ). Tak isto soľné kúpele a kúpele, do ktorých pridáte minerálne látky.

Zmena činnosti tukového orgánu: treba dosiahnuť, aby tukový orgán produkoval látky, ktoré budú organizmus liečiť a to každý orgán, dopĺňal chýbajúce hormonálne látky, podieľal sa na tvorbe látok potrebných pri meditáciách a podporoval imunitu. Začať používať náplaste na chudnutie. Prikladať vždy do inej oblasti tela. Psychicky programovať, aby sa tukový orgán podieľal aktívnejšie na obnove a údržbe tela. Po tejto liečbe trvajúcej asi 2 mesiace nastúpiť liečbu rašelinovými zábalmi určitej časti tela.

Obnova svalov: špeciálne cvičenia v posilňovni a to hlavne na ťahačoch. Prípadne zdvíhať činky zaviazané na lanách. Písať si, koľko zdvíhate a postupne navyšovať váhu. Činky nezdvíhať v rukách, ale výhradne na ťahačoch. Zároveň natierať alebo prikladať na telo múmio. Najskôr odskúšať reakciu kože na jednom mieste. Natierať hlavne svaly, ktoré sa cvičia.

Obnova srdcového svalu: užívať prípravky na báze selénu. Prikladať ruky a energia reiki.

Obnova kostnej drene: Pravidelne týždenne drviť v rukách rôzne konáriky, kvety, kôru, drevo, ihličie. Bežné kvety na lúke, ale aj zo záhradky.

Obnova tenké črevo: konzumovať úplne čerstvé mäso z rýb. Omráčenej rybe sa odoberie mäso a pojedá sa s určitými dressingami. Môže byť aj kuracie alebo králičie mäso. Čerstvé znamená zo zabitých zvierat na mieste a konzumovať. Pravidelne aj dvakrát týždenne. Zo začiatku menšie kúsky, aby si trávenie zvyklo. Potom zvyšovať dávky aspoň 5 mesiacov.

Obnova mikrobiálnej imunity: veštecky som prešiel senzory stavu mikroflóry. Zdá sa, že tu nie je dostatok kmeňových buniek, sú poškodené. Zostáva len dobrá údržba. Teda chodiť do záhradky a vyhľadať chrobáky. Rozdrviť na mieste a cez ruky do vnútra tela dostávať. Tak isto treba robiť dezinfekciu organizmu – sauna, soľná jaskyňa, užívať lieky na podporu imunity do mikroflóry.

REAKCIA NA VYPRACOVANÚ LIEČBU

Ďakujem za vypracovaný geriatrický program. Na niečom už pracujem, pridám ďalšie, ktoré ste mi odporučili a pevne verím, že sa mi podarí trvalou aktivitou kmeňových buniek postupne obnoviť činnosť orgánov, neurónov, svalov.

 

Pridaj komentár