Duševné zdravie. Štandardnosť. Normatív normálnosti. Ujarmenie info polí a devastácia fyzického zdravia. Podvedomé obaly. Psychohygiena nadovšetko. Bezpečné manipulácie s info poliami. Nebezpečné podvedomie. Devastácie z info polí.

Duševné zdravie. Nikto z meditujúcich nemá záujem skončiť v rukách psychiatra. A preto treba robiť všetko pre udržanie štandardnej psychiky. Nie je to zrovna jednoduchá požiadavka pre jedincov zaoberajúcich sa ezoterikou, pretože mnoho z nich svoj duchovný rast založilo na osobnej psychickej patológii. Je to nebezpečná parketa v prvom rade tým, že ezoterické aktivity idú hlboko do procesov vedomých a nevedomých. Tak isto do určitej miery narúšajú zabehnutý mechanizmus stability. Po meditačných cvičeniach sa do určitej miery destabilizuje psychika, ale iba mierne. Postačí niekoľko dní, aby sa všetko vrátilo do starých koľají. No keď je psychika meditujúceho nestabilná a on sa pred vstupom do meditácie poriadne nestabilizoval, tak postupne navršovaním meditačných aktivít dochádza k destabilizácii predchádzajúcich psychických procesov.

Je bežnou praxou, že ezoterici prichádzajúci z iných zoskupení sú v drvivej väčšine v zlom zdravotnom aj psychickom stave. Je nutné veštecky určiť rozsah poškodenia a zahájiť liečbu a psychoterapie. Pokiaľ má dotyčný nenávratne poškodenú psychiku, napríklad odumreté neuróny v mozgu, tak môže meditovať, ale musí si vypestovať silou vôle kontrolu neštandardného stavu. Vyžaduje si to značné úsilie. A vlastne ezoterik by mal robiť meditácie tak, aby posilňovali fyzické zdravie, psychickú stabilitu a viedli k šťastnému osudu.

Preto je aj zavedená prax, že pokiaľ ideme robiť novú oblasť ezoteriky, tak veštecky vyhľadáme prípady, ktoré sa v danej oblasti zdevastovali a poučíme sa, ako to robiť, aby sme si neničili zdravie, ale naopak. Niekedy to vyžaduje veľké úsilie a meditáciu treba upraviť do inej podoby ako sa robila doteraz. Potom niekedy zdanlivo vyzerá meditácia ako zmes rôznych postupov. No cieľom je robiť meditácie tak, aby to meditujúceho neničilo.

So smútkom spomínam na viacero dobrých ezoterikov, ktorí dlhšiu dobu so mnou meditovali, ale neboli ochotní doliečiť svoje psychické a zdravotné problémy. Preto museli odísť a meditovať si po svojom. Je v tom prísna psychiatrická logika, ezoterika nie je pre fyzicky a psychické choré osoby. Potom tu bola ďalšia skupina ezoterikov, ktorí si mysleli, že ezoterika nemá svoje zákonitosti a pravidlá. Nedokázali prijať zásady bezpečnosti a postupnosti. Považovali ezoteriku za eldorádo dobrodružstva a hazardu. Aj tu platí zásada, že dobrodruhovia do ezoteriky v žiadnom prípade nepatria. Potom existuje skupina ezoterikov, ktorí chcú stihnúť všetko, robiť všetko a okrem iného aj ezoteriku. Často absentujú alebo sa objavia z času na čas, čo je vlastne k ničomu. Hovoríme im, že majú migračný syndróm putovania. Jednoducho je tu jar a oni musia odletieť a potom zase priletieť. A to tiež netoleruje princíp psychiatrickej normálnosti.

Ničivosť foto info polí. Treba si uvedomiť, že všetko, čím sa v ezoterike zaoberáme, vzniklo činnosťou živých organizmov a ničím iným. Teda sú tu živé organizmy od dátumu 2000 miliónov rokov pred naším letopočtom. Živé organizmy zanechávajú za sebou svoju aktivitu, ktorej súčasťou sú aj spomienky, ktoré boli počas života uložené do neurónových oblastí. Počas života mohli byť psychickou aktivitou skopírované do objektov okolo živých organizmov alebo pri psychických poruchách boli uvoľnené priamo do priestoru okolo nás. A to máme na mysli priestor Zeme a dnes spoznaného kozmického priestoru. No väčšina spomienok sa uvoľní v procese zomierania a časť sa z kostných pozostatkov uvoľňuje postupne do prostredia okolo nás. A je úplne jedno, či je to prostredie hornín, magmatického jadra Zeme, vzdušných obalov Zeme, alebo vodných zložiek. Tak isto to platí aj pre kozmos.

Z hľadiska psychiatrického je tu jedno, či ľudia alebo zvieratá trpeli fyzickými, alebo psychickými poruchami, či ide o halucináciu alebo skutočnosť. V ezoterickej praxi to nehrá žiadnu rolu. No dôležitá je skutočnosť, že osoba ezoterika by mala byť po fyzickej a psychickej stránke v poriadku a o tento stav sa počas svojej meditačnej praxe neustále usiluje. Osoba, ktorá má niektorú fyzickú alebo psychickú poruchu, ju musí odstrániť a pokiaľ ju nemožno odstrániť, tak ju v ezoterickej praxi nepoužíva, jej negatívne prejavy silou vôle blokuje a ovláda. Osoba ezoterika má napríklad poškodené oči. Cez toto poškodenie robí veštecké výkony a to nie je prípustné. Musí si odcvičiť iné spôsoby vešteckých výkonov, ktoré sa opierajú o štandardnosť zdravia.

Pokiaľ potrebuje ezoterik vo svojej meditačnej praxi uplatniť chorobný stav, tak to robí na základe sugeratívnej techniky uverenia v určitú chorobnosť a nie na základe skutočnej chorobnosti. Preto napríklad chorobný psychický stav sugeranta má zatvorené dvere v ezoterike. Často musí opustiť meditácie z toho dôvodu, že neustálym uplatňovaním sugerácie zhoršuje svoj psychický stav smerom na psychiatriu. Chorý sugerant nepatrí do ezoteriky. Sugerácia je schopnosť uveriť čomukoľvek, čo si človek povie alebo vymyslí.

Informačné polia, ktoré sú okolo nás, skrývajú jednak nepoznané zákonitosti a tiež riziká pracovné a psychické. Môže sa stať, že osoba, ktorá nemá štandardnú psychiku, môže doslova fotiť spomienky živých tvorov okolo nás a ukladať si ich do fyzického tela v nekontrolovateľnom množstve. Tak isto môže chorá myseľ robiť ešte nebezpečnejšie kroky a to je spomienky v informačných poliach okolo nás násilne sťahovať do seba a ničiť si zdravie. Pri manipulácii s informačnými poliami treba dostať psychiku do neštandardného stavu. Najviac sa z tela uvoľňuje jeden energetický obal vo veľkosti pingpongovej loptičky, tento opúšťa telo a fotí alebo sťahuje info polia okolo nás rovno do tela. Tento obal okolo pupku treba dôsledne strážiť a vracať prísne na svoje miesto. Ten, kto nemá záujem o tento druh psychohygieny, by sa nemal zaujímať o túto oblasť ezoteriky. Mohol by si nenávratne rozhasiť psychiku. Z hľadiska psychiatrie platí, že po ktorejkoľvek meditácii sa musí vrátiť do normálu, ktorý určuje psychiater a nie ezoterik. Pokiaľ meditáciou príde k narušeniu psychiky a zdravia, musí ezoterik nastúpiť cestu psychoterapií a keď je to nutné, brať dočasne aj vhodné lieky, s ktorými dokáže efektnejšie zvládnuť neštandardný stav.

Psychohygiena nadovšetko. Pre moderného a rozumného ezoterika, ktorý chce ísť duchovnou cestou, je z hľadiska psychiatrického absolútne neprípustné, aby išiel cestou chorobnosti či už fyzickej, alebo psychickej. Pokiaľ je niekto chorý alebo nemá šťastný osud, nemôže nastúpiť na duchovnú cestu, ale môže využiť skúsenosti ezoteriky na stabilizáciu svojich problémov. Až keď sa uzdraví, môže hovoriť o duchovnej ceste.

Pridaj komentár