Pravek
Chceme sa tu venovať ezoterike, ktorá súvisí s pohybom človeka. A zároveň budeme pracovať s najstaršími meditáciami a to sú meditácie a cvičenia pravekých ľudí. Pravekého človeka tu musíme chápať viacej ako zviera než človeka, aj keď už drží v ruke palicu, kameň a kus kosti a tieto prvé nástroje používa na lov a iné potrebné činnosti. Nesporne už praveký človek vydáva určité zvuky, komunikuje svojím telom a rukami. Dnes môžeme spraviť iba jedno a na diaľku sa prepojiť na psychicky poškodených a fyzicky znetvorených jedincov. A je tu možnosť prepojiť sa energeticky a informačne na gorily. Cieľom takéhoto fyzického prepojenia na diaľku je vlastný prienik sily vôle do svalov celého tela.

Tak isto je tu špecifická technika napojenia sa na kosti pravekého človeka a skopírovať záznam z kostí do svojej pamäte, ale aj do vlastných kostí, resp. do kostnej pamäte, kde sa neukladajú obrazy a pocity. Do kostí sa všetko zapisuje ako vzorka pohybu.

Na ľudí s pravekou psychikou alebo gorily a orangutany sa napájate v stave šamanského vedomia, kde neodlišujete medzi sebou a gorilou alebo orangutanom. Prípadne v stave uverenia, že ste siamsky zrastené dvojčatá. Alebo v stave raného štádia klinickej smrti, ktoré ste si mnohoročnou praxou vybudovali vo svojom mozgu.

Praveký človek sa vyjadruje hlavne pohybom celého tela, menej rukami a ešte menej ústami.
A preto, keď sa chce zorganizovať na lov, tak si to jednoducho musí nacvičiť pred lovením spoločným bojovým tancom, aby vôbec vedel, čo ide loviť a ako bude loviť.

Pohyb a pohybové vzorce
Zámerne začíname ezoteriku pohybu plnú pohybových vzorcov práve u pravekého človeka. Praveký človek veľmi nemyslel a skôr konal ako zviera, ktoré zobralo do ruky kameň, kus dreva alebo kus kosti. A pohybové vzorce pravekého človeka sa začali meniť a odlišovať od zvierat. Bolo to náročné ovládať tieto objekty. A praveký človek sa musel naučiť s nimi narábať a zmeniť svoje telo, kosti a svaly. A tak je prirodzené, že používa často techniku tranzu, rytmických úderov, kde dokáže seba a svoj viac zvierací mozog lepšie ovládať. Myslenie pravekého človeka je založené na pozorovaní pohybu zvierat a okolitej prírody a pozoruje pohyby seba a pohyb svojich členov skupiny.

Aby si to človek mohol predstaviť, tak je dobré poznať život goríl, šimpanzov a primátov. Aj keď to nie je úplne o pravekom človeku, dá vám to lepší pohľad, ako praveký človek fungoval.

Teda tranz je metóda na ovládanie mysle pravekého človeka. Pod tranzom tu rozumieme rytmické búchanie, hojdanie alebo monotónne vykonávanie jednoduchej činnosti. Ale tranz môže prísť aj cez látky ako je brazílska ayahuaska alebo kaktus meskalín. Tieto látky alebo prírodné drogy môžu viesť k stavu tranzu. Aj šaman samotný sa môže natranzovať točením a poskakovaním a tento stav napríklad dotykom preniesť na danú osobu. Tranz potláča zvieracie prejavy a vedie k určitej forme rozumovosti nad svojím konaním.

Aj dnešná osoba môže tranz použiť na ovládnutie určitého fyzického alebo psychického stavu. Dokonca sa môžete naučiť fungovať a žiť skoro trvalo v stave tranzu, kde sa svaly vnútorne trasú určitou silou. Dokonca môžete sedieť na stoličke a vo svaloch robiť všetky praveké rituály, ktoré pretrvávali až do konca stredoveku.

Samozrejme, obdobie prírodného človeka je ústup od celotelového tranzu a prichádza magické obdobie, kde prírodný človek robí rituálny pohyb okolo určitých predmetov. A už používa aj určitý druh jemnej motoriky rúk. Postupne u stredovekého a novovekého človeka prevláda jemná motorika a veľká a stredná ritualistika a tranz sa praktizuje menej a menej.

Dnešný človek sa vie ovládať už na základe obrazu v mozgu a jeho rozhodnutia, že chce nejaký pohyb vykonať.

Zmrzačenie a atrofia svalov
Budem sa tu venovať možnostiam, ktoré sa viažu na svaly na tele dnešného človeka. Pokiaľ sa niekto narodí so znetvorenými kosťami a svalmi, tak bude mať trpký osud. Ale zároveň sa v jeho tele vytvorila jedinečná možnosť a to trvalé prenikanie jeho psychiky na mikročasticiach rovno do kozmu. A tak ezoterik sa môže cez znetvorené kosti a svaly naučiť prenikať do reálneho kozmického priestoru. A to je jeden zaujímavý ezoterický potenciál.

Náhradné svaly
Človek má pod základnými svalmi takzvané náhradné svaly pre prípad poškodenia veľkých svalov. V niektorých prípadoch sa po narodení nezačnú normálne vyvíjať veľké svaly, a tak ich môžu nahradiť rezervné svaly, ktoré má každý z nás pod zdravými svalmi. Tieto svaly sa dajú aktivizovať špeciálnymi cvičeniami. Zaseknete jeden sval na tele do stavu kŕča a tak chodíte. Tak to robíte aj s ostatnými svalmi v tele a táto technika praktizovaná mnoho rokov vedie k otvoreniu a rastu týchto svalov. A dá sa praktizovať, aj keď veľké svaly sú zdravé. Zase jedna technika idúca do svalov.

Nehybnosť
Zase ide o extrémnu techniku, kde uvediete svaly do úplnej nehybnosti. Môžete sa napojiť psychicky na osobu, ktorá je skoro úplne nehybná, žiadny sval sa jednoducho nepohne, lebo aktívnych je minimálne množstvo. Znehybnenie svalov znehybňuje aj miechu. Dosahuje sa jedinečný stav v mozgu ako geniálna osoba, ktorá využije mozog úplne inak ako osoby, čo sa pohybujú. Príkladom je fyzik S. Hawking. Jeho mozog funguje ako gigantická guľa v mikrosvete, kde môže zapísať nenormálne množstvo údajov o kozme.

Uzlíkové svaly
Ide o jedinečnú techniku praktizovanú do svalov. Prevádzajú sa cvičenia s činkami. Určitá váha sa cvičí do úplnej bolesti vo svale. Už vás prešiel smiech, chcete prestať cvičiť, slzy. A potom pocit, že vám do cvičeného svalu niekto vrazil ihlu. A potom cvičíte ešte za otecka, za mamičku a to stačí. Ide o mikronatŕhanie svalu za účelom uzlovania. Sval si uzlíkovaním zvyká na vyššiu záťaž. A aj po rokoch necvičenia dokáže celkom bez problémov zdvihnúť nacvičené váhy. Skúste zrealizovať.

Svaly jemnej motoriky
Pod svalmi jemnej motoriky rozumieme mikropohyb svalov tváre okolo očí, úst, prípadne uší. A tak isto ide o motoriku prstov, kde predpokladáme, že centrum pre mikro a makropohyb chvosta organizmus využil pre mikropohyb tváre a rúk. Ide o jemnú motoriku a umenie kresliť a koniec koncov ide o celkovú zručnosť. Často sa o niekom hovorí, že má zlaté ruky, no častejšie sa hovorí, že má obidve ruky ľavé. Keď chcete riadiť pohyb svojho tela, je dobre si pohyb predstaviť a potom ho poslať do svalov tváre a tu ho potom zrealizovať v malom a realizáciu poslať do chrbtice, miechy a svalov.

Prehistorické svaly
Hovoríme tu o svaloch, ktoré sa vytvorili počas tehotenstva v matke. Teda vaše svaly sú v aktuálnom stave plné uzatvorených a spiacich kmeňových buniek. A tieto bunky je možné meditačnými technikami na báze koncentrácie aj aktivovať, aby poskytli seba na rast nových buniek vo vašich orgánoch. Na otvorenie a oživenie týchto štruktúr sa používajú vhodné koncentračné cvičenia.

Pozícia a pohyb
Opakom pohybu je nehybnosť a cvičenie rôznych pozícií jogy, tajči, čikungu a podobných cvičení. Teda zaujatie a udržanie určitej pozície v nehybnosti a bez pohybu.

Rotujúci pohyb
Špeciálny druh pohybu typický pre dervišské tance z Perzskej ríše. Skúste si pravidelne cvičiť a rotovať okolo vlastnej osoby. Postupným mnohoročným cvičením dosiahnete najprv rotáciu energií okolo miechy a chrbtice a postupne okolo celého tela.

Pohybové vzorce
Pod týmto budeme tu rozumieť naučiť sa sled pohybov typický pre nejakú činnosť alebo nejaký druh športu. Aj duchovné cvičenia potrebujú pohybové vzorce, ktoré praktizujete vo svojich svaloch a to tak, že to vlastne nikto ani nezistí.

Tranz svalov
Je v zásade najstaršia hypnotická technika na ovládnutie zvieracích pohybov a presadiť náročnejšie ľudské pohyby napríklad pre lov zvierat.

Veštectvo cez svaly
Svaly a mikropohyb je typický pre základnú techniku vešteckých výkonov. Dáte si pred seba pohár s vodou. Do ruky kyvadlo a to sa vo vašich prstoch roztočí ako prejav toho, že svaly chcú pohár s vodou. Pri kyseline v pohári sa ruka s kyvadlom ani nepohne. A to je základ vešteckých techník.

Ayahuaska
Vyvolanie tranzu na základe sugerácie v ústnej dutine, že ste užili ayahuasku. Do kmitania svalov sa dostanete aj cez techniku sugerácie užitia tejto látky. Bežne užívať zvonka tento druh drogy je nezákonné.

Zvierací amok
Tak to je napríklad stav boxera, ktorý sa prestal v ringu ovládať a rozhodol sa zabiť druhého boxera a ide bojovať v zmysle život alebo smrť. Je to vlastne prestať ovládať pud sebazáchovy. Trochu nebezpečná technika a dajte pozor, aby ste touto technikou niekomu nepoškodili jeho zdravie. Keď boxer je už v stave amoku zabiť a chcete z tohto stavu von, je potrebné sa postupne upokojovať a vrátiť sa do kontrolovaného stavu. Túto techniku používali Wikingovia, wikingský bojovník si dal muchotrávku a dokázal bojovať aj za 10 ľudí. Upozorňujem, že užívanie drog je nezákonné a môže vám nepekne ublížiť.

Woodoo Afrika
Najstaršia uchovaná tranzová technika, kde sa ešte stále používa krv zvierat ako v praveku a zvláštny tranz samotného zvieraťa, ktorým sa neustále dokola a hore nohami točí. Zviera, v tomto prípade živá sliepka, sa uvádza stálym točením do tranzu. Môžete sa na diaľku rôznymi technikami napojiť na nejakú hydináreň, kde sa spracúvajú kurence na mäso. Ale aj na kamióny, ktoré zvážajú kurence do kombinátov na spracovanie. Nesporne vás to uvedie do zvláštneho stavu psychiky, kde si cez tento druh hypnózy ovládnete lepšie jemnú motoriku. Tranz tu je vždy k lepšiemu ovládaniu seba a svojich pohybov.

Pridaj komentár