Problematika svätcov je celkom chúlostivá téma pre ezoteriku, ale aj veriace osoby. Nemienime sa tu dotknúť nikoho, kto sa akýmkoľvek spôsobom hlási k náboženskej viere a náboženskému životu. Náboženstvo ako celok je duchovný odkaz, ktorý je dodnes schopný prinášať niečo zaujímavé a jedinečné.

O čom sa tu nebudeme baviť? Nie o dejinách náboženstva, o jeho jedincoch a ich skutkoch. Je každému odpustené. Nie je to tu ani o náboženských inštitúciách. Ani nás netrápi, že rovina mystiky, liečby a múdrosti nie je predmetom náboženských systémov. Nie je to tu o ľudskom utrpení a dupľom to tu nie je o morálke a vyšších princípoch bytia ako takého. Aj keby bolo božské. Nie je to tu ani o výrokoch Boh zomrel a podobne, lebo Nietzsche je mŕtvy a Boh žije ďalej.

Zaujíma nás výhradne evolučná medicína a jej objav asi 200 prehistorických štruktúr v každom človeku. Tieto prehistorické štruktúry sa uchovajú v každom dieťati v takej zakrslej a spiacej podobe. Tieto štruktúry sú v mozgu, v hrudi, v podbruší, vo svaloch, v tuku človeka, v jeho kostiach, v koži, v oblasti miechy sú dokonca dve takéto štruktúry a obsahuje ich každý orgán tela.

Cieľom je tieto štruktúry plné kmeňových buniek otvoriť a využiť na ozdravenie a omladenie organizmu, ale ich aj aktivovať, v duchovnej podobe pootvárať a prepojiť na ľudský mozog a jeho intelekt.

Najzaujímavejšia prehistorická štruktúra je uložená v kostiach a je to o mimoriadnych schopnostiach, ktoré môže každý v sebe zobudiť. Zmysel zobudenia môže byť rôzny, počas života liečivé schopnosti a po smrti jedinečné uchovanie spomienok uložených práve v ľudských kostiach, ale aj prehistorických kostiach. Hlbšie pochopíte až vlastnou aktívnou duchovnou praxou.

Teda je to tu o mystickej forme náboženstva. A je tu jej predstaviteľ Páter Pio, ktorého tak láskavo uviedol medzi svätcov zosnulý pápež Ján Pavol II. Nie je to bežné, aby bola za svätca vyhlásená takáto osobnosť. Podľa môjho osobného a hlboko súkromného názoru sa Páter Pio rozhodol plne vedome vzkriesiť Ježiša Krista. Pod pojmom vzkriesiť budeme chápať, že sa rozhodol vzdať svojej osobnosti a neustálou duchovnou činnosťou oživiť Ježiša Krista vo svojej predstave, vo svojej pamäti a potom v každej svojej bunke. Je to odvážne konštatovanie, že sa tu jedná o mystickú formu náboženskej praxe. Ale je to nesporne geniálny počin vzdať sa svojho ega, svojho ja a prijať totálne do seba niekoho iného a v tomto prípade Ježiš Krista. A nebudem tu riešiť otázku, či si stigmy vymodlil alebo sa vedome zraňoval. To tu nie je dôležité. A je na každom ezoterikovi, aby si uvedomil beznádej svojho ja a prepožičal svoje telo a bunky pre znovuzrodenie nejakej reálnej osobnosti z histórie ľudstva. A pokiaľ to je osobnosť s duchovným základom, o to lepšie. Prípadne ezoterik zmení seba na teologické do nekonečna. Myslím to v praktickej rovine.

Pod osobou Ježiša Krista budeme rozumieť osobu, ktorá zomrela a jej kosti a kosti ďalších svätcov sa stali základom Božieho hrobu. Stačí na posmrtnom lôžku prejaviť úprimnú myšlienku Božiemu svetu a vaše spomienky z mozgu sa uložia do Božieho hrobu týchto jedinečných svätých mužov, žien a niekedy aj detí. Iba upozornenie, že vaše spomienky na život uložené v kostiach nejdú do Božieho hrobu. A tak isto spomienky o vašom živote v magmatických poliach Zeme zostanú tam a nejdú do Božieho hrobu. A keď sa vaše spomienky niekedy uvoľnia z vašich kostí, tak isto neskončia v Božom hrobe. Kde je Boží hrob z kostí svätcov? Je to svet o veľkosti 10 umocnené na mínus 20 metrov a viac. Tam si ho nájde senzibil a špiritista, ktorý prežil alebo si odcvičil duchovnou činnosťou rané štádiá klinickej smrti. Senzibil špiritista vyškolil svoj mozog a naučil sa vnímať, čo je a funguje vo svete mŕtvych.

Ďalej, čo nás tu bude silne zaujímať, to sú stigmy, rany na tele, rany na orgánoch, teda chorobné rany vo vnútri ľudského tela, ale aj na povrchu tela. Rany a ich ezoterická väzba na liečivé obrázky, ktoré sa dajú pri liečbe človeka využívať. A je jedno, či ide o stigmy skutočné spôsobené chorobnosťou, alebo meditačne vytvorené alebo vytvorené sebamrzačením organizmu.

Ďalej sa budeme zaujímať o samotných svätcov a svätice a je úplne jedno, z akého náboženského systému prichádzajú. Predpokladáme, že sväté alebo vysvätené osoby majú v sebe otvorené prehistorické štruktúry (objavené evolučnou medicínou). A tieto štruktúry charakterizujú náboženské obrazy, sochy a stavby. Náboženské obrazy a symboly, písmo a udalosti použijeme na otvorenie prehistorických štruktúr. Samozrejme, vo svojej pamäti a svojej mysli si náboženské obrazy mierne upravíme. Úpravy sú potrebné, aby sa lepšie pôsobilo do 200 prehistorických štruktúr.

Potom nás budú zaujímať kosti svätcov a tá skutočnosť, že kosti počas života aj po smrti, pokiaľ sa nerozpadnú, majú v sebe uložené informácie o živote svätca. Ezoterik ako senzibil vníma, čo má každý z nás zapísané do kostí. A senzibil dokáže tie informácie jedinečne vešteckými technikami odkopírovať a kanálom reiki presunúť do svojho tela. Neodporúčam prevziať spomienky z kostí do seba. Rýchlo to poškodzuje psychiku ezoterika a to asi nebude nikto rozumný praktizovať.

Z náboženských systémov si ešte berieme a zároveň hlboko si vážime celý teologický obsah pojednávajúci o naj, všetkom, navždy a do nekonečna. A túto krásnu ideu začína ezoterik realizovať počas svojho života a posúvať do svojich aktivít, ktoré súvisia s tým, čo sa bude diať po smrti.

Problematika svätého blázna a mrzáka. Ponižuje sa, pokoruje sa, týra sa, vzdáva sa majetku, trpí, je stále nahý, chce trpieť, askéti, napodobňovanie svätých, svätý šialenec, zástupca, hladovanie, asketizmus. Šialenec má otvorené prehistorické štruktúry a vo svojom šialenstve prezentuje vhodne upravené náboženské obrazy, sochy, stavby a iné artefakty určitých druhov náboženstiev. Spája sa tu náboženská prax často označená ako posadnutosť Ježišom Kristom.

Nesporne ide o techniku práce s náboženským obsahom. Pri tejto technike si vsugerujete nejakú duševnú poruchu alebo sa na diaľku cez reiki systém napojíte na osobu, ktorá podľahla duševnej chorobe a je trvalo hospitalizovaná v nemocničnom zariadení. V tomto stave pestujete všetko okolo svätých kostí – kostných relikvií a aktivizujete to hlavne cez detské žľazy v sebe alebo cez detské žľazy zvierat a podobne. Spojenie kostných relikvií a detských žliaz je významný energetický kanál na prenos energie a aj informácií napríklad aj v systéme reiki.

Posvätné miesto Lurdy a Medžugorie. Osoba zomiera, jej neuróny sa nenávratne poškodili a život vyhasol. Senzibil vníma, že z mozgu vystupuje do sveta mŕtvych spomienkový záznam a tento obsahuje spomienky už trvalo mŕtvej osoby. Idú do priestoru 10 umocnené na mínus 20 metra. To len pre orientáciu. Tento spomienkový záznam sa rozpadne alebo zostáva. Zostáva iba vtedy, pokiaľ sa osoba za života intenzívne zaoberala a praktizovala všetko o svete mŕtvych a pre svet mŕtvych.

Ale teraz nás nebude zaujímať tento záznam. Zaujíma nás spomienkový záznam, ktorý sa uchováva po smrti každej osoby rovno v kostiach. Pokiaľ sa niekto dá spopolniť, tak jeho kostné spomienky sa uchovali aj mimo kostí.

A aj toto je svet mŕtvych. V tomto type spomienok sa senzibil dostáva do Lúrd a Medžugoria
a tu vyhľadá záznamy svätíc. Na to, aby ich vnímal, musí byť senzibilný a extrémne posadnutý náboženským obsahom. Pokiaľ by bol iba senzibil a náboženstvo by zásadne odmietal, tak nemá šancu vnímať posmrtný záznam z kostí daných svätíc. Má to svoju logiku v tom, že svätice mali s najväčšou pravdepodobnosťou v kostiach otvorené prehistorické kosti vo svojich ľudských kostiach. A aj o túto skutočnosť má mystický ezoterik záujem. Cieľ je jasný, využiť všetko, čo dovolí aktívne otvoriť prehistorické štruktúry v sebe. A bude odmenený množstvom kmeňových buniek skrytých v týchto prehistorických štruktúrach.

Kosti duchovných jedincov sú vhodné aj do seanse okolo okrúhleho stolíka. Hovoríme tomu vyvolávanie ducha danej osoby z jeho kostných pozostatkov, keď už niet kostí, tak priamo zo záznamu uchovaného vo svete mŕtvych. Ezoterik plne využije kontakt so záznamom mŕtvej osoby. A napríklad ho využije na prepojenie svojho reiki a svojich detských žliaz alebo aj zvieracích žliaz na kosti mŕtvej osoby a takto vytvára silný energetický a informačný kanál medzi sebou a inými osobami smerom k liečenej osobe.

A to by bolo skoro všetko, čo som chcel napísať o svätcoch, ich pozostatkoch a prehistorických štruktúrach, ktoré má každý z nás v sebe a sú motívom ezoterika, aby ich svojou duchovnou činnosťou otvoril a aktivizoval.

Pridaj komentár