Žeravé ruky
Sú známe prípady jedincov, ktorí pri liečbe používajú silne bioenergetické a často až horúce ruky. A nemám tu na mysli nahrievanie rúk. Ich ruky sú preto také horúce, lebo osoby nemajú v sebe orgány s normálnymi bunkami, ale náhradné prehistorické orgány a tie vznikli ako náhrada za normálne orgány, ktoré sa z nejakého dôvodu nerozvinuli. A toto je tá jedinečnosť, prečo sú ich ruky také žeravé alebo sú niečo ako platničky prístroja na oživovanie zastaveného srdca. A často, keď ich takýto jedinec priloží na telo liečenej osoby, tak táto odpadáva. Samozrejme, že sa chce liečená osoba podriadiť, inak nepadá. Teda pri tomto zásahu nemusí osoba spadnúť, môže sa zakolísať. Ale sú aj cvičení bojovníci, ktorí na povel osoby s horúcimi rukami skáču a robia neuveriteľnú akrobaciu.

Tieto skutočnosti sme získali vešteckým skúmaním týchto jedincov pri ich aktívnych zásahoch a liečbach.

Samozrejme, nájdu sa aj špekulanti, ktorí vedia, že pokiaľ udriete alebo zatlačíte do oblasti krku a kľúčnej kosti, tak osoba môže stratiť dočasne vedomie a upadnúť neuveriteľne do umelého spánku. Ale to nás nemusí trápiť. Iba na to upozorňujem, aby vás nejaký takýto špekulant neznechutil.

Prehistorická štruktúra – ako raja elektrická
Ešte sa vrátim k jedincom s horúcimi rukami a rukami schopnými kumulovať silné elektrické výboje a potom ich uvoľniť ako guľovitý mikroblesk alebo nejakú pulzáciu elektrónov a podobne. Takíto ľudia, často energetickí liečitelia, majú v sebe otvorenú ešte ďalšiu jedinečnosť a to je tiež prehistorická štruktúra z vývoja človeka, keď sme boli niečo na spôsob raje elektrickej, keď to môžeme k niečomu rozumne prirovnať.

Mohli by sme aj hovoriť, že v koži takejto osoby funguje niečo ako bioenergetická mriežka. Napríklad by ste si na telo nakreslili všade vedľa seba štvorce veľkosti 10×10 cm a tieto nakreslené čiary by sa dali nabiť bioenergiou, ktorá by behala ako elektrický výboj po nakreslených čiarach a občas by vo vnútri nakresleného vzorca elektrický výboj rotoval. Osoba s liečivými rukami je schopná svojou liečbou tvoriť tento princíp raje elektrickej rovno vo vás. A takto môže tento systém prejsť do vás a z neho môže do orgánov a systémov tela začať prúdiť energia.

Zároveň vám takéto osoby so žeravými rukami otvoria cestu k zobudeniu prehistorických orgánov a to priamo vo vás. A čo to bude pre vás znamenať? Že z prehistorických orgánov, ktoré sú v stave spiacich kmeňových buniek, začnú prúdiť ďalšie bunky na obnovu orgánov tela. V prípade terapií od takýchto jedincov alebo niekým sprostredkovane príde k aktivite prehistorických štruktúr v koži. Hovoríme pracovne o otvorení prehistorickej štruktúry niečoho podobného raji elektrickej, v tomto prípade to bude prehistorická štruktúra vývoja našich predkov. Je dobré, keď si necháte túto prehistorickú štruktúru aktivizovať na koži vpredu, ale je možné aj vzadu na celom chrbte.

Po zasvätení prevedenom za vašej fyzickej účasti alebo na diaľku zasväcovateľom budete mať otvorenú štruktúru prehistorickej raje elektrickej. To bude naháňať energiu z tejto oblasti do jednotlivých orgánov tela a tento tok energií treba začať ovládať. Naučte sa regulovať tok týchto energií prstami, cvičte tzv. prstové mody. Zo začiatku bude dosť ťažké riadiť tok týchto energií a je potrebné byť trpezlivý. Cvičiť a regulovať toky energií tohto druhu.

Túto veľkú energetickú sieťku je možné prekryť inou hustejšou energetickou sieťkou vedúcou cez kostrč do dlaní a chodidiel. Dole popisujem presnejšie, ako takúto hustejšiu energetickú mriežku vytvoriť meditáciou alebo zasvätením.

Ruky a chodidlá
Je čas oprášiť svoje skúsenosti s akupunktúrnymi bodmi na tele aj ich aktiváciu pomocou akupunktúrnych ihiel. Ale je tu prijateľnejší variant a to sú tlaky na reflexné zóny na rukách a nohách. Na ruke, teda dlani, máte nakreslené orgány a systémy tela a intuitívne ich stláčate. Tak isto je to možné tlačiť na spodku chodidla. Je dobre, keď vám to aktivizuje nejaký masér, ktorý pozná reflexnú masáž. Teda cez aktivovanú prehistorickú štruktúru na spôsob raji elektrickej preniká energia k orgánom a je ju možné postupne pekne riadiť cez dlane na rukách a spodku obidvoch chodidiel.

Niekoľko cvičení
Niektoré vhodné cvičenia na zobudenie raje elektrickej v koži už po zasvätení: napríklad si silne pošúchať ruky a vytvoriť určité bioenergetické napätie. Niektorí jedinci s horúcimi rukami sú schopní medzi trejúcimi sa rukami ukladať z vlastných orgánov niečo ako bioenergetickú guľu a až potom s ňou liečiť. Samozrejme, ide o liečiteľov, ktorí liečia seba alebo inú osobu vlastnými energiami. Vhodnejšie, ale aj náročnejšie je liečiť seba a inú osobu na diaľku s vyžiadanými energiami iných osôb. Je to účinnejšia liečba.

Rozhorúčené ruky z vlastných energií alebo zvonka prijatých energií je možné ukladať na svoje telo alebo telo inej osoby a to intuitívne. Napríklad, pokiaľ chcete liečiť obličky u danej osoby, je treba ruky položiť do oblasti pupka, ale u inej liečenej osoby treba ruky položiť na oblasť zadku, lebo tu má centrum aktivizácie obličiek. Je to veľmi individuálne.

Niečo o koži
Ľudská koža je na celom povrchu tela. Obsahuje asi 10 rôznych vrstiev a jedna vrstva je aj mikrovrstva tuku ako približne hrúbka vlasu. Pokiaľ sa liečite cez kožu, tak práve toto je tá zázračná vrstva, ktorá látky prijaté cez kožu spracuje doslova na liečivé látky. V koži sú cievky a žilky, ale aj lymfatické vlásočnice. V koži je celý zložitý systém nervstva a drobných neurónových ganglií. Ale je tu aj spiaca prehistorická štruktúra popísaná v evolučnej medicíne. Zasvätením cez osobu s horúcimi rukami je možné ju aktivizovať. V nervstve kože sú senzory na pocit chladu, tepla, tlaku, bolesti. Je tu centrum na orientáciu v priestore. Koža dýcha a je potrebné dýchanie kožou. Pokiaľ si niekto popáli celú kožu, zomrie.

Cez kožu ide prepojenie na kostrč, ktorá dodnes obsahuje centrum pre jemný pohyb. Naši predkovia mali chvost ako 5. končatinu aj na vzájomnú komunikáciu. Praveký človek stráca chvost, prepája sa na predné končatiny a posilňuje schopnosť komunikácie nie chvostom, ale rukami. Teda keď to trochu preženieme, schopnosť našich rúk je schopnosť chvosta a jeho centra pre komunikáciu. A môžeme meditáciou a koncentračnými cvičeniami tieto systémy vedome prepojiť a potom dodatočne túto jemnejšiu sieť využiť na riadenie ostatného nervstva kože.

Mimoriadna schopnosť je napríklad v tom, aby ste cez nervstvo kože vyberali spomienky z pamäte. Nerobiť to svalmi očí, ale nervstvom koži.

Upozorňujem na opatrný postup v aktivizácii nervstva kože a týchto všetkých systémov. Prudké zobudenie tohto systému človek zvládne málokedy a môže sa stať v ojedinelých prípadoch aj psychiatrický pacient. Teda všetko cvičíte na osobnú zodpovednosť.

Pridaj komentár