Miecha, chrbtica a stavce
Budeme sa znovu venovať prieniku reiki systému do oblasti chrbta, a teda všetkých stavcov a platničiek. Asi v 32. platničkách je v strede umiestnená miecha a ide od stredu hlavy cez krk, chrbát a brušnú oblasť a končí rozstrapkaná v kostrči. Kostrč tu budeme vnímať ako zakrnutý chvost z obdobia, keď sme boli plnokrvné zvieratá. Nezabúdajte, že geneticky sú nám najbližšie prasa a krava. A tak chvost je logická vec. Miecha je hrubá asi ako tuha v ceruzke. Ale to nech vás nemýli, že načo sa zaoberať takou drobnosťou ako je miecha. Tá tenká miecha bola vyvíjaná aspoň 1 miliardu rokov a to stačilo, aby sa miniaturizovala a dosahovala mimoriadny výkon. Nezabudnite si pripomenúť, že miecha riadi vývoj plodu, embrya a tak ešte aj po narodení dieťaťa miecha asi do 5. roku riadi všetok vývoj. Až keď začne rásť veľký mozog, miecha sa utišuje a na 80 % zostáva pasívna. Reiki môže spôsobiť to, že obnovíte fungovanie miechy a tá pomôže mozgu pri riadení a regulácii tela človeka. Vynikajúce pre športovcov, ale aj osoby v staršom veku ocenia, keď sa miecha naplno rozbehne a podporí slabnúci mozog a celé telo.

Utlmenie mozgovej činnosti
Pokiaľ má človek mozog vyvinutý dobre a nie je nijako poškodený, tak je logické, že miecha v chrbtici plnej kostných stavcov bude fungovať tak na 30 % svojho celkového výkonu. A potrebujeme, aby išla na 100%. Vtedy je dôležité, aby ste sa skoncentrovali reálne do svojho mozgu a tam začali dočasne utišovať mozog a sugerovať si na jazyku a potom priamo v mozgu, že poriadne nefunguje. Toto meditačné cvičenie aktivizuje výborne chrbticu a v nej miechu a v mieche špecifické neuróny. Kto pracuje do noci alebo má už unavený veľký mozog, tak ho celkom dobre prepne do miechy a funguje z miechy na 100% a v mozgu utlmene. Je to pocit ako prepnutie na náhradný motor a idete ďalej.

Utlmenie miechovej aktivity
Mohli by ste spraviť aj naopak a začať utlmovať miechu. Koncentrovať sa priamo do miechy
a ubrzdiť všetky pocity veľkého pohybu, ale aj mikropohybu rúk, skrátka neschopnosť sa pohybovať. Napojiť sa na diaľku na osoby, ktoré sú ochrnuté. To spôsobí jedinečný psychický stav v mozgu a môžete vnímať doslova celú našu Galaxiu so všetkými súhvezdiami a planétami. Niečo podobné má astrofyzik Hawking.

Dieťa a miecha
Uvedomte si silu miechy, ktorá riadi vývoj dieťaťa v tele matky a po pôrode ďalšie roky riadi celý detský organizmus. Ako sa mozog zväčšuje a získava určité funkcie, tak sa činnosť miechy utišuje, ale nezaniká.

Starnúca osoba a miecha
V staršom veku sa u každej osoby znižuje dosť podstatne množstvo neurónov. V ľudskom mozgu je asi 100 miliárd neurónov a na konci života zostane 30 miliárd. V mieche sa nedejú takéto dramatické zmeny a je ideálne, keď sa v staršom veku miecha znovu zaktivizuje a pomôže riadiť telo. Ale stane sa tak iba u menšieho počtu starých ľudí.

Lozenie po štyroch končatinách – zhrbenosť
V staršom veku sa osoby začnú hrbiť. Dôvodov na hrbenie je viacero, ale jeden z nich je aj ten, že určité predklonenie dopredu až hrbenie pomáha zapájať do pohybu a celkového fungovania aj miešne neuróny. Teda tendencia hrbiť sa a pomaličky, keď to preženieme, chodiť aj po rukách aj po nohách vedie k lepšiemu aktivizovaniu miechy. Píšem o tom, aby ste si to lepšie uvedomili, že chrbtica počas miliardu rokov vývoja fungovala tak, že sme sa pohybovali prednými a zadnými končatinami.

Viac ako 40% poškodenia miechy je nehybnosť
Veštecky sme vnímali, že osoby, ktorým sa poškodilo viac ako 40 % miechy v chrbtici, vlastne nenávratne ochrnuli a mohli cvičiť od rána do večera a nič zásadné by sa na ich celoživotnom ochrnutí nezmenilo. Osoba v tomto prípade nie je schopná klasického ľudského pohybu.

Amputácia rúk a nôh
Napríklad sugerácia a sugeratívne uverenie amputácie rúk a nôh so žiadnou pochybnosťou vedie k výraznej aktivite miechy v chrbtici až k pocitu horúčavy alebo tlakov v chrbtici. Takýmito cvičeniami sa zobúdza to, čomu hovoríme hadia sila v mieche samotnej. Nezabúdajte, že v hlbokej prehistórii našich predkov sme stovky miliónov rokov boli niečo ako plazy s nohami. A nezabúdajte na to, že kostrč nebola taká, akú máme dnes. Bola ohybná a niesla chvost. A tento chvost bol komunikačným prostriedkom a slúžil aj na udržiavanie rovnováhy.

Dýchanie cez kožu
Je v medicíne známe, že povrchom tela dýchame, nie tak aktívne ako pľúcami. Ale kožou ide do tela určité percento kyslíka a von kysličníka uhličitého. A keď sa silne skoncentrujete svojimi zmyslami na povrch kože a zaktivizujete dýchanie, tak to vedie k tomu, že miecha bude postupne stavec po stavci aktivizovaná.

Pohyb vychádzajúci zo svalov okolo stavcov a nie z ruky alebo chodidla
Niektorí jedinci v posilňovni majú aj v dospelosti otvorenú miechu a ich pohyb nezačína v prstoch rúk alebo nôh, ale začína najprv na svaloch okolo chrbtice. A aj vtedy dôjde k silnej aktivizácii miechy v chrbtici za každým stavcom.

Čo je hore – to je aj dole
Uvedomte si, že spodok miechy riadi mozog a to hlavne pohyb hlavy a vrch miechy v hlave riadi dolné končatiny. Keď chcete riadiť dobre ruky a ich veľký pohyb, tak ho vedome lepšie uriadite zo spodnej časti miechy.

Kryštalické mriežky minerálov
Keď už máte ako tak rozmeditovanú miechu po celej dĺžke a otvorené skutočné prírodné vedomie, tak miecha je schopná reagovať na vnútornú štruktúru minerálov. Ale je schopná reagovať na rôzne patogénne poruchy v zemskej kôre a reaguje aj na horniny uložené v žilových poliach.

Zvierací magnetizmus a zvieratá
Keď máte dostatočne aktivizovanú miechu a vnímate ju senzibilne ako hučiaci vodopád, tak je čas začať cez reiki systém do miechy naberať bioenergiu nie z ľudských objektov, ale vyslovene zo zvieracích objektov.

Sexualita a miecha
Vo veľkom mozgu máte rôzne centrá pre rôzne druhy sexuality a tu si ich predstavujete, ale vykonanie sexuálnych predstáv funguje priamo v mieche. Nevykonáte ho ako makropohyb skutočnej sexuálnej aktivity, ale iba v mikropohybe svalov a celého tela. To je tantra a ovládanie sexuálnej energie a to priamo v mieche.

Dervišské tance a miecha
Dlhšie točenie na mieste vedie k tomu, že sa silne aktivizuje miecha a v úrovni každého stavca sa vytvorí malý vodorovne ležiaci disk energie. Tieto techniky používali perzskí bojovníci počas obdobia vlády Ríma nad väčšinou vtedajšieho sveta.

Prehistorické štruktúry v oblasti miechy
V oblasti miechy odhora až dole sú uložené takzvané spiace kmeňové bunky a ide o dva prehistorické objekty: hada s nohami a niečo ako menšieho krokodíla. Ide o prehistorické formy vývoja našich zvieracích predkov. Tieto spiace kmeňové bunky sa dajú aktivizovať a pomôžu do tela dostať obrovské množstvo kmeňových buniek a napríklad ozdraviť a aj omladiť organizmus človeka.

Pridaj komentár