Pokračujeme v prieskume reiki po celom svete. Znovu sme sa vrátili na Filipíny a prehĺbili sme svoje skúsenosti s uplatnením tohto reiki. V zásade si myslíme, že tento reiki systém liečby a terapií založil európsky duchovný jedinec, ktorý využíval pri liečení veľký meteorit. To iba tak pre zaujímavosť.

Pre tento druh energetického liečiteľstva si treba uvedomiť, že Filipíny sa nachádzajú na zlome dvoch tektonických dosiek, a teda sopečná činnosť je tu mimoriadne silná. Filipíny sú známe aj silnými chorobnými stavmi kostí a rozšírenou tuberkulózou kostí. Na Filipínach sú trochu iné prvky a ich aktivita ako v Európe. Toto všetko vytvára predpoklad pre silných energetických liečiteľov.

Pre Filipines reiki je potrebné, aby tunajší terapeuti mali aj patologické prejavy zvieracích kostí, čo vytvára predpoklad pre silné energetické liečiteľstvo. Tak isto tuberkulózne ochorenia kostí sú na prospech liečiteľského potenciálu. K tomu treba pridať ešte jeden fenomén, ktorý opisuje evolučná medicína – schopnosť niektorých jedincov mať otvorené prehistorické druhy kostí v samotných ľudsko – zvieracích kostiach. Prehistorické kosti vzniknú v embryonálnom vývoji.

Samotné magmatické jadro Zeme a prítomnosť magmy na povrchu Filipín vo veľkom množstve sopiek spôsobuje špecifickú radiačnú aktivitu. A práve tunajší druh rádioaktivity vyvretých hornín sa ukladá v kostiach tu žijúcich ľudí a podporuje potenciál domácich liečiteľov. Je známa z medicíny schopnosť človeka pri zvýšenej radiácii rádioaktívne látky ukladať do kostí. To sa deje aj u ľudí pri tavení železnej rudy. Tak isto vykazujú špecifické energetické potenciály v kostiach. Samozrejme, Filipíny sú Filipíny a sopky nie sú taviace ingoty plné žeravého železa.

Z medicíny je dobre vedieť, že kosti vo vnútri dutiniek obsahujú veľké množstvá mikroorgánikov – mitochondrií. A tie sa delia na mitochondriálne elektrárne a mitochondriálne fabriky pre výrobu jedinečných látok. Pri chorobných stavoch sa činnosť týchto orgánikov blokuje a spomaľuje. Proces starnutia bez milosti postupne blokuje aktivity týchto elektrární a fabrík. A tak filipínske reiki smeruje z kostí filipínskeho liečiteľa do kostí liečenej osoby a spôsobuje prebudenie blokovaných orgánikov. A to je silný liečiteľský počin.

Zaujímavá je informácia, že dievčatá v puberte produkujú vo svojich kostiach mimoriadne zvláštnu bioenergiu. Možno si to overiť senzibilným napojením na kosti dievčat na vrchole ich pubertálneho obdobia. Nesporne je zaujímavé a energetický silné prepojenie na dievčatá v puberte priamo na Filipínach. Je to silná energetická kombinácia a nebýva bežná.

Zvlášť špecifická téma je otvorenie prehistorických štruktúr v kostiach samotných liečiteľov. Tieto druhy prehistorických kostí má každý z nás, ale v pasívnej podobe. Filipínsky liečiteľ ich má aktívne rozvinuté a sú schopné produkovať doslova modrastú tečúcu plazmu z kostí liečiteľa, ale potom aj z kostí liečenej osoby.

Glass harmony je špecifický nástroj, kde ide o sklo naložené na rotujúce kotúče a človek na nich hrá mokrými rukami. Tieto špecifické zvuky idú do vnútra kostí a aktivizujú ich. Je dobre pomocou svojich senzibilných schopností získať z týchto hráčov bioenergie na preliečenie seba, ale aj iných jedincov.
https://www.youtube.com/watch?v=eQemvyyJ–g

Vulkanológovia a ľudia žijúci okolo sopiek sú mimoriadne vďačné objekty na vlastné preliečenie alebo preliečenie iných jedincov.

Jedinci žijúci okolo sopiek a aj samotní filipínski liečitelia tvoria medzi sebou niečo ako magmatické štrukturálne polia kopírujúce toky lávy v podloží našej planéty. Dokážu obnoviť tento druh energetických tokov u chorých jedincov.

Výnimoční filipínski liečitelia dokážu svojimi bioenergiami kontaktovať jadro našej planéty a z nej vytvárať jedinečné liečivé útvary v podobe znakov alebo písmen a kľudne reiki znakov.
Filipínsky liečiteľ tvorí v tele liečenej osoby tok častíc modrastej farby. Ľudovo môžeme tým objektom hovoriť modré a červené červíky. Vnímať ich u osôb, ktoré filipínski liečitelia preliečili. Zlé jazyky hovoria, že si tieto farebné objekty môžete premiestniť k sebe. Asi je to možné.

Do kategórie filipínes by sme mohli zaradiť aj stigmatizovaných jedincov alebo jedincov, ktorí si zámerne poškodzujú telo rôznymi reznými ranami. Takéto osoby sú schopné tak isto vytvárať mimoriadne liečivé a hojivé energetické objekty. Môžeme hovoriť aj o osobách stigmatizovaných. Ide z hľadiska medicíny o chorobný stav neschopnosti zahojiť vzniknuté rany po tele.

Kosti panvového dna sú miestom, kde by mal každý liečiteľ reiki a filipines reiki vstupovať do
vnútorného systému kostí. A aj samotná osoba môže meditovať zvnútra na kosti panvového dna a sám si liečiť svoje kosti a okosticu.

Pancier korytnačiek je tiež zaujímavým zdrojom silne liečivých bioenergií. Ide o odber energie zo živých korytnačiek a ich pancierov. Niečo podobné sa energeticky deje pri napojení na schránky živých koralov alebo rôznych ulitníkov a lastúrnikov, prípadne perlorodiek.

Filipínsky rituál operácie špecifických miest na tele liečenej osoby
Samotní filipínski liečitelia vedia, že nejde o skutočnú operáciu. To si iba cudzinci myslia, že ide o operáciu. V skutočnosti ide o silný rituál, pri ktorom dochádza k tvorbe takzvanej bielo-zlatej plazmy s mimoriadnymi účinkami na ľudské kosti a celkový zdravotný stav. A bol by som rád, keby ste si ich rituály nevysvetľovali ako nejaký operačný zákrok. Najčastejšie ho robia v oblasti pupka.

Pokiaľ sa chcete stať filipínski liečitelia, tak je rozumné sa dať zasvätiť samotným filipínskym liečiteľom. Radi vás za financie zasvätia do ich umenia. Ale aj potom je to znovu o množstve liečiteľských zásahov v nekonečnom slede opakovaní. Na jednej strane nájdete hlavne filipínskych liečiteľov, ktorí dávajú svoje energie na úkor vlastného zdravia. Ale to je ich rozhodnutie. Saša Pueblo nie je zástanca takýchto sebaubližujúcich postupov. Saša Pueblo nelieči vlastnými energiami, ale snaží sa pre chorú osobu vytvoriť reiki liečivý kruh z osôb, ktoré sú ochotné zhromaždiť tento druh liečby pre danú osobu. A v týchto prípadoch sa liečiteľ neničí a jeho zásahy sú mnohokrát účinnejšie ako samotné zásahy filipínskych liečiteľov. Je to tak, že kolektívny druh liečby Reiki Kruh dáva mimoriadne silné potenciály k uzdraveniu danej osoby.

Na mieste je aj ďalšia téma a to je liečba praktizovania filipínskej liečby na diaľku za neprítomnosti daného jedinca. Teda hovoríme tu o diaľkovom liečiteľstve na akúkoľvek vzdialenosti v rámci planéty Zem. Tu sa musí terapeut naučiť umenie Reiki Kruh kolektívnych energií. Zhromaždiť od mnoho filipínskych liečiteľov vhodné energie, zabezpečiť ich presun a spracovanie. Tak isto je potom potrebné tieto liečivé energie v podobe farebnej plazmy dostať do kostí liečenej osoby a tu vyvolať liečivé účinky. Túto schopnosť diaľkového liečiteľstva sa budete musieť naučiť sami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.