Venujeme sa reiki ako takému. Základom pre reiki sú v prvom rade čakrové body na tele človeka, ktoré sú dobre známe. Do týchto čakrových bodov sa treba dostať, vedieť ich vyčistiť a otvoriť. Sú to v podstate body na koži a to reálne v prvej vrstve kože. V nich sa nachádzajú jedinečné vstupy do nervového systému. Nervový systém tu delíme na nervový systém z 20. roku života, 15., 10., a 5. roku života. A potom 9 delení embryonálneho vývoja po mesiacoch. Každý mesiac jedna etapa vývoja nervstva.

V každom tomto období pribúda určitý typ neurónov a nervových dráh a nakoniec je ich v 20. roku života 100 miliárd neurónov a 10 000 triliónov synapsií, čo sú vlastne určité miesta prerušenia neurónov a spojené sú pomocou bioenergie a chémie. V reiki systéme, ktorý začína v indických čakrách a pokračuje k reiki Japonca Mikao Usui sa pridáva reiki tao a ide o čakru v ústach, čo je špecifická čakra pre tao. A tao je o letokruhoch a špecifickom druhu mandaly a kulte stromu. Reiki tao aktivizuje nervový systém na úrovni buniek a orgánikov v bunkách, teda hlbšie ako klasické reiki, indické, alebo japonské alebo tibetské. Uvedomte si, že telo blokuje embryonálne nervové a neurónové štruktúry v tele a kvôli dlhovekosti ich treba otvoriť, čistiť, nedovoliť organizmu ich blokovať a trvalo ich mať aktivizované, ako sa to deje pri dlhovekých osobách. Zisťované a dokazované vešteckými výkonmi voči dlhovekým osobám.

Totem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Totem
http://en.wikipedia.org/wiki/Totem

V zásade sa chcem ponoriť do tao systémov typických pre čínsku ezoteriku. Keď chcete do tao hlbšie než iba turista, tak to bude trochu náročnejší formát. Pokúsim sa vás naviesť a poradiť vám, aby ste sa vyhli nezdarom v tejto oblasti. V prvom rade treba mať napozerané množstvo videí a obrázkov o samotnej Číne. Zakázané mesto, rituály s kmeňom stromu. Čínska ezoterika si ponecháva staré šamanské tradície a neodkláňa sa od nich. Aj keď konzumný štýl života v rituáloch už nahradil krv farbami a rituály tao nemajú ten brutálny a krvavý charakter ako bývalo v minulosti. A jednoducho krvavé rituály a s tým spojený rytmický tranz sa tiež postupne vytrácajú.

Všetko sa v tao točí okolo stromu a jeho uctievania a praktického využitia. Pre tao systém sú predurčení jedinci, ktorí majú vo svojich bunkách prehnané množstvá chromozómov a génov. A ide o patologický jav, ktorý jednoznačne ide ku kultu dreveného totemu, drevených sôch a tak isto tvarom letokruhov. Letokruhy tu budeme považovať za mandalu, ktorou sa preniká do čakrových miest. Tao obohacuje čakry na prednej časti tela a pridáva tie isté čakry aj na chrbte a hlave zozadu. Tak isto pridáva čakry na každom stavci v chrbtici a pridáva aj čakru úst a čakru pupka. Čakra úst ide do neurónov a nervov embryonálneho pôvodu. Čakra pupka ide tak isto do embryonálneho trávenia a s ním spojených neurónov a nervových buniek. A ide ďalej až na úroveň chromozómov, génov a mikrotubuliek. Čakry chrbtice a stavcov (podobá sa shambaole) skorej súvisia s totemom vyrezaným z kusa vysokého stromu. Naznačil som možnosti a postupy. Tak isto sa tao môže aplikovať na všetky čakry na tele. Čakry sú tu vstupné brány do embryonálneho nervového a neurónového systému. Čaro je v tom, že do tohto embryonálneho prostredia sa dajú ukladať objekty, ktoré sa nabijú napríklad pulzáciami maternice.

O totemoch
http://en.wikipedia.org/wiki/Totem_pole
Sanxingdui
http://en.wikipedia.org/wiki/Sanxingdui
Dzi bead
http://en.wikipedia.org/wiki/Dzi_bead

VIDEO TOTEM POLE
https://www.youtube.com/results?search_query=A+totem+poles+i…
https://www.youtube.com/watch?v=BOod-HJULvw
https://www.youtube.com/watch?v=whw6tfNStTM
https://www.youtube.com/watch?v=648gwElcPzU
https://www.youtube.com/watch?v=8e4kkLdbhzM&list=PL421B…

https://www.youtube.com/watch?v=vy5JlEfvVOM&index=4&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=5wks6l02Nb8&index=5&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=n9QehkEgK7c&index=6&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=YvTKyV6G414

https://www.youtube.com/watch?v=HNXlC7L9V2w&list=PL8F13…
https://www.youtube.com/watch?v=trqUyZZc9cQ
https://www.youtube.com/watch?v=iAaAnYctJcg
https://www.youtube.com/watch?v=JHGNnBqDCZc
https://www.youtube.com/watch?v=EHjvdpyictM

Kult stromu
http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life

Jedinečná tradícia šamanského obdobia. Ezoterik uctieva rituálne každý strom a každý druh letokruhu z týchto stromov. Ezoterik fyzicky chodí k stromom a objíma ich, medituje pod nimi, učí sa veštecky počuť prúdenie miazgy a života v samotných stromoch. Učí sa vymieňať si energie so stromom ako živým tvorom, ktorý trvalo mlčí, ale v zásade rastliny a stromy dokážu reagovať na ľudskú prítomnosť. Ezoterik hľadá sám v sebe, kedy sme ešte boli vo vývoji spoločne s rastlinami a v embryonálnom období sme na začiatku zažívali stav rastlín. Ale na stromoch sú dôležité ich letokruhy. Strom je vlastne prírodou vystavaná mandala. Hovoríme o prírodných mandalách, ktoré netvorí človek, ale samotná príroda. Letokruhy sú jedinečné mandaly otvárajúce vnútro embryonálnych neurónov (v nich sú bunkové orgániky, jadrá, bielkoviny, aminokyseliny a prvky).

Kult stromu
http://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_tree
Kult stromu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kult_strom%C5%AF
http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_worship

Je dobré, keď ste sa počas života venovali stromom a drevu. Máte radi prírodu, les, pracovali ste s drevom, vyrezávali ste niečo z dreva, vysádzali ste stromy, pestovali ste ich zo semien a poznáte, ako pestovať mladé semenáčiky. Spravili ste si z padnutého stromu svoj vlastný totem. Vysadili ste celú horu. Liečite ste sa kontaktom so stromom. Liečili ste sa časťami stromu ako sú púčiky, listy, kôra a iné časti. Budujete si emočný vzťah, ale aj rozumový. A je dobré si rozvinúť magický spôsob konania ako rituál okolo stromu a dreva ako takého. Spravte si zbierku letokruhov a meditujte nad ich liečivou silou. Jednoducho sa tomu venujte celé roky v rámci oddychu a relaxu.

Strom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_letn%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Quercus_robur

VIDEO STROM TAO
https://www.youtube.com/watch?v=7ABBVXgYkHM
https://www.youtube.com/watch?v=q-StnFhqk8g
https://www.youtube.com/watch?v=HuDHqIdz_m0
https://www.youtube.com/watch?v=F8lREXLaL_M
https://www.youtube.com/watch?v=Ylj-kc2V6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=mQ9eLedGeBs

https://www.youtube.com/watch?v=HdgMcbNwZ3o
https://www.youtube.com/watch?v=VerTHFst4is
https://www.youtube.com/watch?v=Hl_cf5ZyYms
https://www.youtube.com/watch?v=Sm7r7uHjq20
https://www.youtube.com/watch?v=e8J8hVMgnoI
https://www.youtube.com/watch?v=eGRScho9kGg
https://www.youtube.com/watch?v=6xllgdjP1ew

https://www.youtube.com/watch?v=4JEOGCTz2tU
https://www.youtube.com/watch?v=yNnf30od5LY
https://www.youtube.com/watch?v=WNjl27npor0
https://www.youtube.com/watch?v=A7v7sIlrP2A
https://www.youtube.com/watch?v=d4iY2RMvAM8

VIDEO MEGA STROM
https://www.youtube.com/watch?v=_WVrlGoIWyw
https://www.youtube.com/watch?v=d4iY2RMvAM8
https://www.youtube.com/watch?v=FSwFmUyQn2Q
https://www.youtube.com/watch?v=vNCH6uhB_Bs
https://www.youtube.com/watch?v=HdgMcbNwZ3o

https://www.youtube.com/watch?v=2n6ccZWvdRE
https://www.youtube.com/watch?v=QJvtJeB2Iq0
https://www.youtube.com/watch?v=ar-emgLt_qY
https://www.youtube.com/watch?v=9g3foF7tEek
https://www.youtube.com/watch?v=R3UAJDk8TKE

Letokruhy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letokruh
http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrochronology#Growth_rings

Letokruh ako mandala. Letokruhy na pni ako metóda preniku do čakry v ústnej dutine. Letokruh je mandala, ktorú niektoré stromy budujú aj stovky rokov. Je u každého stromu iná a trochu inak funguje. To, čo je čakra v Indii, to je letokruh v tao systéme. To, čo je mandala v Tibete, to sú letokruhy v tao systéme. Dokonca sa niekto pokúsil prehrať letokruh ako vinylovú dosku s hudbou. Samotný strom treba chápať a rozjímať ako na seba naskladané letokruhy v podobe trojrozmerného objektu. V Tibete sú kláštory často postavené ako priestorové mandaly a niektoré chrámy v Indii sú postavené v duchu čakry plnej božstiev, ktoré prišli z hory Kailas v podobe kameňov cez rieku Ganga a z týchto detí hory Kailas sa zbudoval chrám pre ovplyvnenie čakier na tele človeka.

Drevo
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://en.wikipedia.org/wiki/Wood
Letokruhy /hudba/
http://traubeck.com/years-on-vinylveneer/
http://traubeck.bandcamp.com/album/years
http://ceskapozice.lidovky.cz/jakou-hudbu-ukryvaji-letokruhy…
http://vimeo.com/30501143
Obrázky letokruhov stromov
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Growth_rings

VIDEO LETOKRUHY TAO
https://www.youtube.com/watch?v=s__BcXJ-lD8
https://www.youtube.com/watch?v=5sZJyoURNYc
https://www.youtube.com/watch?v=T391URPJVT0&list=PL_-S4…
https://www.youtube.com/watch?v=vtK7w4F5GW0&index=3&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=QJvtJeB2Iq0&list=PL_-S4…

https://www.youtube.com/watch?v=kYhh_i5wc2o
https://www.youtube.com/watch?v=hZkQdxCmweI
https://www.youtube.com/watch?v=-Em18bk9Y1o
https://www.youtube.com/watch?v=0hHzKkdmTjs
https://www.youtube.com/watch?v=1VVgiVj-cRE

https://www.youtube.com/watch?v=eJaFx-_nIjE
https://www.youtube.com/watch?v=XSTn2SMRYTg
https://www.youtube.com/watch?v=6qX5NLTv9u4
https://www.youtube.com/watch?v=IG44MW_iMmI
https://www.youtube.com/watch?v=eJaFx-_nIjE

VIDEO ZRUBY STAVBA
https://www.youtube.com/watch?v=uZBjhAbSxSc
https://www.youtube.com/watch?v=an2mZpaPTpA
https://www.youtube.com/watch?v=hczSUoLHKCw

VIDEO SOCHY TAO
https://www.youtube.com/watch?v=fyDaxzeFaRk
https://www.youtube.com/watch?v=tPJ9t3jIBjA
https://www.youtube.com/watch?v=PCfhXUmpWIA
https://www.youtube.com/watch?v=VEwk73WwmFk
https://www.youtube.com/watch?v=IHNlT6SbQxQ
https://www.youtube.com/watch?v=R_trHVMTHbI

Gemmoterapia – liečivá sila stromov
http://en.wikipedia.org/wiki/Gemmotherapy

Skoro 20 rokov si budujem so svetom stromov hlboký vzťah cez liečivú silu stromov. Aj toto je hlboká meditácia pomocou liečby a uzdravenia silou stromov. Strom je potenciálne plný životnej sily, ktorú je schopný preniesť na chorého človeka a dopriať mu zdravie a množstvo životnej energie. Keď chcete praktizovať reiki letokruhov, je takáto podrobná prax so svetom stromov vítaná. Skúste si dole prehliadnuť, aké možnosti liečby dáva svet stromov a ich letokruhov.

VIDEO LIEČBA PUKMI
https://www.youtube.com/watch?v=nIQjqJ-3j9g
https://www.youtube.com/watch?v=WVLKxfJ6sEc
https://www.youtube.com/watch?v=WVLKxfJ6sEc

VIDEO LAPACHO STROM
https://www.youtube.com/results?search_query=Lapacho

VIDEO BREZOVÉ LISTY
https://www.youtube.com/results?search_query=birch+leaves

VIDEO TILIA CORDATA
https://www.youtube.com/results?search_query=Tilia+cordata

VIDEO ŽIVICA BOROVICE
https://www.youtube.com/results?search_query=borovice+prysky…

VIDEO OSIKA STROM
https://www.youtube.com/results?search_query=populus+tremula…

VIDEO MANGIFERA INDICA
https://www.youtube.com/results?search_query=+Mangifera+indi…

VIDEO LAPACHO STROM
https://www.youtube.com/results?search_query=Lapacho

VIDEO PAGAŠTAN KONSKÝ
https://www.youtube.com/results?search_query=Aesculus+hippoc…

VIDEO SAMBUCUS NIGRA
https://www.youtube.com/results?search_query=Sambucus+nigra

VIDEO ROBINIA PSEUDOACACIA
https://www.youtube.com/results?search_query=Robinia+pseudoa…

VIDEO VŔBA SALIX
https://www.youtube.com/results?search_query=v%C5%95ba+Salix

VIDEO MAPLE SYRUP
https://www.youtube.com/results?search_query=maple+syrup

VIDEO JUGLANS REGIA
https://www.youtube.com/results?search_query=Juglans+regia

VIDEO CORNUS MAS
https://www.youtube.com/results?search_query=Cornus+mas

VIDEO ROSA CANINA
https://www.youtube.com/results?search_query=Rosa+canina

VIDEO GINKGO BILOBA
https://www.youtube.com/results?search_query=ginkgo+biloba

VIDEO GIGANT TREE
https://www.youtube.com/watch?v=Xw2Im8nSOdg
https://www.youtube.com/watch?v=XfBWLVj-Xjg
https://www.youtube.com/watch?v=XN9Q8W7ulVY
https://www.youtube.com/watch?v=U3J_JygQFhs
https://www.youtube.com/watch?v=sQNy4P-5-IQ
https://www.youtube.com/watch?v=LybJG4O9Kls
https://www.youtube.com/watch?v=mV8mAXMnIWM
https://www.youtube.com/watch?v=-A0KsKXGlfk
https://www.youtube.com/watch?v=-A0KsKXGlfk

https://www.youtube.com/watch?v=s2lWZ4BSHQ4
https://www.youtube.com/watch?v=DjwoJryuvzM
https://www.youtube.com/watch?v=M9V9bVEDSVs
https://www.youtube.com/watch?v=6TIYFtyiSA0&list=PL6BA3…
https://www.youtube.com/watch?v=4p6c_qq8pLI
https://www.youtube.com/watch?v=Zc82BVRhCcg
https://www.youtube.com/watch?v=1z8t5isYD6s
https://www.youtube.com/watch?v=m6Jikt0wR4s
https://www.youtube.com/watch?v=gIyg13x2DyY

https://www.youtube.com/watch?v=_-sFYsIbgps
https://www.youtube.com/watch?v=t1CqZXKRLSE
https://www.youtube.com/watch?v=zB4OmDzqv54
https://www.youtube.com/watch?v=6CLyLPOyaio
https://www.youtube.com/watch?v=zk2H2DKomnc
https://www.youtube.com/watch?v=WppVkmzkDv4

Meridián
http://en.wikipedia.org/wiki/Meridian_%28Chinese_medicine%29

Meridiány sú jedinečné vstupy do vnútra neurónov a nervstva a hlavne toho, ktoré vzniklo v 9. mesačnom vývoji plodu a embrya počas tehotenstva. A v tomto prípade meridiány idú k orgánom a všetko sa začína vstupom prstov na rukách a nohách, kde je 20 mini čakier. Tieto vstupy idú do embryonálnych štruktúr a v nich priamo do chromozómov a génov. A to je výborné, lebo indické čakry sú vstupy cez povrch kože do embryonálnych neurónov, ktoré majú v sebe aj staršie osoby. Mandaly z Tibetu sú zase o tom, ako účinne blokovať útočnosť organizmu a snahu zatvárať embryonálne neuróny z obdobia tehotenstva. Meridiány sú vstupné čakry do hĺbky vnútra embryonálnych buniek, ktoré máme trvalo v sebe.

Obrázok
http://taichichuan.dojodubrochet.be/2010/02/19/corps-chinois…

Jin a jang
http://en.wikipedia.org/wiki/Yin-Yang

Každý strom vrhá svoj tieň. Každý totem tiež vrhá svoj tieň. A tvorí to celok, ktorý je nerozlučný. Embryonálne sily dopĺňa prirodzene sila starnutia a smrti. Protiklady sa priťahujú. Protiklady si navzájom vymieňajú svoje pozície a to, čo bolo čierne, môže byť zajtra biele a naopak. Takto nejako sa chápe jin a jang. Pre naše účely bude jin a jang určitá zjednodušená forma letokruhov, kde tenšie letokruhy z pňa stromu vyfarbíme na čierno a tie hrubšie zostanú biele. A biely bod v letokruhu je prepojenie na letokruh konára. Jin a jang v prvom rade musí slúžiť na otváranie a čistenie embryonálnych neurónov v každej dospelej osobe. Tieto neuróny zotrvávajú aj v dospelosti, ale organizmus ich často zablokuje a odstavuje. Meditáciou a liečbou cez letokruh a jeho symboliku čierno bieleho kotúčika budeme otvárať blokované embryonálne neuróny, ktorých je v tele prekvapujúco dosť. A nielen to, budeme tu zvyšovať aktivitu týchto embryonálnych neurónov a atakovať tie bunky tela, ktoré chcú chorobnosť a rýchle starnutie. Osoby, ktoré starnú rýchlo a dožijú sa nižšieho veku, majú embryonálne bunky úplne blokované. Ale prekvapujúco 100 ročné osoby ich majú ešte na 30 % aktívne. Zisťovali sme vešteckým výskumom v rámci programu dlhovekosti.

Obrázok
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Natürlich_gewachsenes_yin…
Obrázok
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Yin-yang_drawing_animation…

VIDEO JIN – JANG TAO
http://www.youtube.com/watch?v=qRZdXXLg0ms
http://www.youtube.com/watch?v=HAJrjDQqvJg
http://www.youtube.com/watch?v=wHTqI4_KUEY
http://www.youtube.com/watch?v=jV3tJcTWnQw
http://www.youtube.com/watch?v=aJfpKjwbfGc&list=PLABFEA…
http://www.youtube.com/watch?v=XBM3SpvhZ9g
http://www.youtube.com/watch?v=NYtW8CdNjJA
http://www.youtube.com/watch?v=5qESn9Zb-iw
http://www.youtube.com/watch?v=Y-ZTq_G_Fzc
http://www.youtube.com/watch?v=lh5XjWHJivk
http://www.youtube.com/watch?v=puRTEWDOL8c
http://www.youtube.com/watch?v=mTfanVvPERk
http://www.youtube.com/watch?v=7lF5vZ3q83E

Taijitu
http://en.wikipedia.org/wiki/Taijitu

Rotujúci znak jin a jang pre tao ako taký. Vypestujete ho aj v prírode, keď zviažete dva malé stromčeky, ktoré sa postupne okolo seba zatočia a vytvoria tento znak. Je to umelý zásah človeka, ale za určitých okolností by sa dal nájsť v prírode ako náhodný, ale vzácny prvok. Na základe tejto prírodnej jedinečnosti môžete tvoriť určitú geometriu do seba zapadajúci kruhov a napríklad písmena S. Pozor na tao znaky a vôbec čínske znaky. Skorej ich treba chápať ako zápis pohybu ako nákres kruhov a geometrických štruktúr. Je to o tom, že tento pohyb niekde začal, mal určitý priebeh a potom buď končí, alebo sa monotónne pohybuje. Netreba zabúdať, že tento znak je viazaný na rôzne čakrové miesta na tele a aj špeciálnu čakru ako sú pery. Okolo tohto znaku sa často kreslia aj formácie itingu a to zase chápeme ako krátke a dlhé paličky. Niečo ako letokruh a konáriky okolo toho. A stále sa pohybujeme v uctievaní stromu a jeho liečivej sily voči embryonálnym bunkám.

Obrázok Zhoushi Taijitu
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ZhoushiTaijitu.png

Aj strom je živá bytosť ako človek, a tak isto patrí do prírody medzi ľudí a zvieratá. Strom nie je mŕtvy kus dreva. Je to živý organizmus, ktorý sa rodí zo semena alebo sa rodí priamo vegetatívne cez tiahnuce sa korene, alebo ponorené konáre do zeme zakorenenia. Aj odrezok konára zakorení a pokračuje v živote svojho rodiča. Embryonálne štruktúry aj v dospelej osobe treba pomocou reiki aktivizovať aj na úrovni chromozómov a génov. Predstavitelia tao sú jedinci, ktorí majú vo svojich bunkách jedinečnosť a to extrémne množstvá chromozómov a embryonálnych buniek. A tak reiki je tu vítané.

Chou Tun-i – zakladateľ Tao
http://en.wikipedia.org/wiki/Zhou_Dun-yi
Obrázok Lai Zhide
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Taijitu_Lai_Zhide.png
Obrázok Taijitu de Zhou Dunyi
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taijitu_de_Zhou_Dunyi…
Obrázok
http://daoyin.canalblog.com/archives/2009/06/20/14144543.htm…
Obrázok
http://www.iatca.de/de/basics/yinyan/index.html
Obrázok
http://www.daoqigong.de/Link-Pages/26-Tai-Ji-Quan.html
Obrázok
http://www.chinafrominside.com/ma/taiji/chenxin.html

Bioenergia ľudského tela sa tvorí vo vnútri buniek a tieto malé elektrárne sa volajú mitochondrie. Premieňajú chemickú energiu na slaboprúd ako v prípade malej baterky. Človek a každá jeho živá bunka má svoje nízkoenergetické napätie. A takýto princíp má každý živý organizmus, a tak isto aj bunky stromu. V týchto mini bunkových elektrárňach sa pomocou kovových prvkov ako je železo, meď a iné generuje energia ako z baterky. Pod touto energiou sa môžu rozumieť aj magmatické sily planéty Zem, ale aj prirodzené magnetické sily magnetovca. Kozmom prúdi množstvo energií v zmysle prúdov častíc. Napokon bioenergia je tečúce elektróny. Celkový energetický potenciál možno vnímať mimozmyslovo okolo tela a voláme to aura.

Qi energie
http://en.wikipedia.org/wiki/Qi
Obrázok Ki obsolete
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ki_obsolete.svg
Obrázok Ki hanja
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ki-hanja.png

Čo všetko pozitívne podporuje nervovo neurónové oblasti v ľudskom tele? Nájdi to, čo dovolí otvoriť zablokované neuróny v ľudskom tele. Nájdi všetky súvislosti, ktoré by mohli aktivizovať embryonálne neuróny a dať telu ďalší parameter dlhovekosti. Spoznaj ľudské telo ako mapu života a mapu chorobných stavov.

Wu xing
http://en.wikipedia.org/wiki/Wu_xing
Lietajúca hviezda Feng Shui
http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Star_Feng_Shui
Feng shui
http://en.wikipedia.org/wiki/Feng_shui

VIDEO FENG SHUI TAO
http://www.youtube.com/watch?v=pykB0tdzacs
http://www.youtube.com/watch?v=3fHDUqyGg5k
http://www.youtube.com/watch?v=J-U78tvPlmk&list=PL4E7E2…
http://www.youtube.com/watch?v=Q08aQYYpZcM&list=PL2596A…
http://www.youtube.com/watch?v=5Njhu7XJpt0
http://www.youtube.com/watch?v=1I-Nu0iojC8

Bagua
http://en.wikipedia.org/wiki/Ba_gua
Obrázok Bagua name earlier
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bagua-name-earlier.svg

Tao weby
Nájdete si tu prehľad webov o tao v zahraničí a možno si nájdete niečo zaujímavé a podnetné a to hlavne rôzne kresby a znaky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tao_te_%C5%A5ing
http://en.wikipedia.org/wiki/Tao
Web
http://www.reiki.nu/treatment/meridians/meridians.html
Web
http://www.thespiritualfengshui.com/feng-shui-bagua.php
Web
http://www.kheper.net/topics/I_Ching/trigrams.htm
Web
http://www.nationsonline.org/oneworld/Chinese_Customs/bagua….
Web
http://fengshui-harmony.net/fengshui-methods/106-bazhai-eigh…

Celkovo znaky v reiki systémoch a v tao reiki sú skôr piktogramy určitého pohybu s daným smerom postupu. Každý tao majster na konci liečby spravil svoj znak a to buď ho namaľoval, alebo mečom zrealizoval v celkovom pohybe. Aj samotné cvičenia pre tao sú skôr záznamy o pohybe ako nejaký znak. Znak tao sa dá robiť vo vlastných predstavách. Zmeňte v predstave kus dreva na znak. Doslova ho sformujte vo svojej hlave. Vnímajte pri tom, ako sa predstava mení na iný objekt a aký pohyb ste museli vykonať. Znak ako pohyb pri premostení určitých čakrových bodov a ich úrovní.

Čínske znaky
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_characters
Čínske bronzové nápisy
http://en.wikipedia.org/wiki/Bronze_script
Web
http://en.wikipedia.org/wiki/Large_seal_script

Rituály
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ritu%C3%A1l
http://en.wikipedia.org/wiki/Ritual

Kto chce hlbšie do systému tao, tak potrebuje viac spoznať šamanské tradície, ktoré sa v Číne uchovali a prešli do ľudových tradícií a to hlavne obrady okolo stromov, obrady vyvolávajúce tranz. Ide o vyvolanie pocitu trvalého bubnovania a rytmického pohybu. Častým prejavom je vyjadrenie tohto pohybu nejakým znakom. V tao systémoch nakreslený znak nie je písmo, ale niečo osobité v daný okamih. Je to kresbou zaznamenaný pohyb v tele danej osoby.

VIDEO RITUÁLY TAO
http://www.youtube.com/watch?v=cjpuKq6CYZg
http://www.youtube.com/watch?v=NIS2AgFp4Yg
http://www.youtube.com/watch?v=goGmNu2dpGg
http://www.youtube.com/watch?v=DDfRWSP01Wk
http://www.youtube.com/watch?v=jQIXeFp51s8
http://www.youtube.com/watch?v=yX4cA1rONao
http://www.youtube.com/watch?v=LeP5luMnVoI
http://www.youtube.com/watch?v=CP7upJdRvPc

http://www.youtube.com/watch?v=qioHZbOqJqQ
http://www.youtube.com/watch?v=2l3pbqYeSbw
http://www.youtube.com/watch?v=s2y4cTJJ3Hg
http://www.youtube.com/watch?v=lIIF60Rr720
http://www.youtube.com/watch?v=44mb4lNXt8k
http://www.youtube.com/watch?v=kfeY2fs0S9g
http://www.youtube.com/watch?v=gMUSPyZ4D_o
http://www.youtube.com/watch?v=Wo2Bbg2Ar3U

Nájdete si tu prehľad čínskych záhrad, ktoré sa zásadne odlišujú od japonských záhrad. Čínske tao záhrady kopírujú ľudské telo a jedinečnosť každého z nás. Japonské záhrady sú skôr niečo zvláštne a dokonalé ako chladný kozmos sám o sebe. Čínske záhrady sú plné embryonálnych systémov a sú dobrou meditáciou na všetko okolo embryí a zmyslu života.

Záhrady Tao
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADnsk%C3%A1_zahrada
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_garden

VIDEO ZÁHRADY TAO
http://www.youtube.com/watch?v=nuk6k5o9B7g
http://www.youtube.com/watch?v=ONt1mndLRZ0
http://www.youtube.com/watch?v=VQnEzPQDDaM
http://www.youtube.com/watch?v=it2KSKLbsdI
http://www.youtube.com/watch?v=bcloDo7eors
http://www.youtube.com/watch?v=md3P5rfp-lg
http://www.youtube.com/watch?v=hf5QqISgc-E
http://www.youtube.com/watch?v=0Y5KLPRaulk
http://www.youtube.com/watch?v=Grd-Y2BhnPE
http://www.youtube.com/watch?v=YapY46sqBcA
http://www.youtube.com/watch?v=rwXoAWxVgzU
http://www.youtube.com/watch?v=3hIg7WybajA

Chromozómy Tao
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chromozom
http://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome

Ide hlavne o oblasť embryonálnych buniek, ktoré vznikli v ľudskom tele počas 9. mesiacov tehotenstva. Môžeme hovoriť o mesačných prírastkoch embryonálnych neurónov, nervov a neurónových sietí. Tieto v ľudskom tele pretrvávajú až do staroby. Problém je v tom, že organizmus ich vekom znefunkční a zablokuje a to negatívne vplýva na starnutie. Týmito meditáciami a liečbami sa snažíme odblokovať tieto oblasti. Má to blahodarný účinok pre vitálnu dlhovekosť.

VIDEO CHROMOZÓMY TAO
http://www.youtube.com/watch?v=0JpOJ4F4984
http://www.youtube.com/watch?v=57Q5V0HcIWU
http://www.youtube.com/watch?v=mHak9EZjySs&list=PLD0444…
http://www.youtube.com/watch?v=4PKjF7OumYo
http://www.youtube.com/watch?v=1fiJupfbSpg
http://www.youtube.com/watch?v=C3ysrSAVkrk
http://www.youtube.com/watch?v=eYrQ0EhVCYA

Mikrotubuly Tao
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrotubulus
http://en.wikipedia.org/wiki/Microtubule

Špeciálne objekty v zásade vo všetkých bunkách tela a zvlášť v neurónových a nervových bunkách. Ide o objekty objavené kvantovanou biológiou. Objav je dosť čerstvý a preto tieto objekty v bunkách nie sú bežným ľudom dostatočne známe. A zase je tu prioritný záujem, aby sme aktivizovali a oživili tieto objekty v embryonálnych neurónoch, aby organizmus neblokoval tieto oblasti v ľudskom tele.

VIDEO MICROTUBULES TAO
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v…
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v…
http://www.youtube.com/watch?v=USBAb_2-qHE
http://www.youtube.com/watch?v=uC1GjTvAjzw&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=7krCUBuHvpw&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=DZ9X4gLzyCM&list=PL7FC08…

http://www.youtube.com/watch?v=T-fa1gYfwJk&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=EBLRLXUcsGk&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=g89YMgr8qBs&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=50eIv8FN-lk&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=MefTPoeVQ3w&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=57CtUqVDhcE&list=PL7FC08…

http://www.youtube.com/watch?v=hkkahEONoxQ&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=JI6mCCiclA0&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=05r55I96r1w&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=FE-UZbDWcTQ&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=ZTffgUr8UTg&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=LH9wI7_B-4g&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=LH9wI7_B-4g&list=PL7FC08…
http://www.youtube.com/watch?v=4mWnj6l5Q94&list=PL7FC08…

Aminokyseliny Tao
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aminokyselina
http://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid

Znovu je tu záujem o neuróny a nervový systém a systém neurónových sietí z 9. mesačného embryonálneho vývoja a snaha prenikať do týchto štruktúr po celom tele. Brániť organizmu, aby ich blokoval a nútiť ho, aby túto oblasť vo vnútri nervových a neurónových buniek udržoval v aktívnej podobe. Priaznivo to pôsobí na zdravie a celkovú vitalitu.

VIDEO AMINOKYSELINA TAO
http://www.youtube.com/watch?v=fwgIGhXodqg
http://www.youtube.com/watch?v=moPJkCbKjBs
http://www.youtube.com/watch?v=XclGRjnilsk
http://www.youtube.com/watch?v=sgohOZJGbNk
http://www.youtube.com/watch?v=vsCG26886w8
http://www.youtube.com/watch?v=4Zh4ZwAcP4w
http://www.youtube.com/watch?v=1B_aUfpT4xE
http://www.youtube.com/watch?v=UsIJ6ujPkmk
http://www.youtube.com/watch?v=YaX0lW48UsQ
http://www.youtube.com/watch?v=aF2UiyCDStU
http://www.youtube.com/watch?v=Wx_oM_iD4kk

Bielkovina Tao
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina
http://en.wikipedia.org/wiki/Protein

Embryonálne nervové štruktúry, ktoré sa vytvorili počas tehotenstva za 9 mesiacov sú trvalo v tele človeka a záujem je, aby organizmus človeka nezatváral tieto neuróny a trvalo ich držal vo výkonnosti a aktivite. Významne to pôsobí na zdravie a aktívnu dlhovekosť. A preto tento záujem o bielkoviny v bunkových štruktúrach neurónov a nervových dráh.

VIDEO BIELKOVINA TAO
http://www.youtube.com/watch?v=lrYlZJiuf18
http://www.youtube.com/watch?v=iVMIZy-Y3f8
http://www.youtube.com/watch?v=d0fgMaQfAQw
http://www.youtube.com/watch?v=XLOcG8pZNZE
http://www.youtube.com/watch?v=C6YuBh-wAPQ
http://www.youtube.com/watch?v=qIH9T-GBjm4
http://www.youtube.com/watch?v=sR5AQEe8chQ
http://www.youtube.com/watch?v=w8O1DkiYDH4
http://www.youtube.com/watch?v=Per1GoSB0a4

http://www.youtube.com/watch?v=vi-zWoobt_Q
http://www.youtube.com/watch?v=MkUgkDLp2iE
http://www.youtube.com/watch?v=P6Nyce-4oG4
http://www.youtube.com/watch?v=983lhh20rGY
http://www.youtube.com/watch?v=i8c5JcnFaJ0
http://www.youtube.com/watch?v=YSgkoldBNkI
http://www.youtube.com/watch?v=UVtRGNElnkk
http://www.youtube.com/watch?v=q_gY4oIBY74

http://www.youtube.com/watch?v=kOeJwQ0OXc4
http://www.youtube.com/watch?v=0kFmbrRJq4w
http://www.youtube.com/watch?v=Tn7HJphCBgc
http://www.youtube.com/watch?v=Gv77mtn6x-Y
http://www.youtube.com/watch?v=RrS2uROUjK4
http://www.youtube.com/watch?v=RnO9XeMy0-E

http://www.youtube.com/watch?v=frXj8_0Sd6U
http://www.youtube.com/watch?v=Ml0OqAUzEXU
http://www.youtube.com/watch?v=GSjVKVGK_1o
http://www.youtube.com/watch?v=lsYBeFqEwzk
http://www.youtube.com/watch?v=xT0mAQ4726s
http://www.youtube.com/watch?v=AuLR0kzfwBU
http://www.youtube.com/watch?v=RcA6CHhtqto
http://www.youtube.com/watch?v=kfy92hdaAH0

http://www.youtube.com/watch?v=kIPYVV4aThM
http://www.youtube.com/watch?v=gvIdfjJzQ3I
http://www.youtube.com/watch?v=c6s6SZ9Vnbk
http://www.youtube.com/watch?v=iGb93jCKVXs
http://www.youtube.com/watch?v=FkkK5lTmBYQ
http://www.youtube.com/watch?v=Vae5CcaPN_8
http://www.youtube.com/watch?v=djqqao2Uebo
http://www.youtube.com/watch?v=06jbq3bxKE0

http://www.youtube.com/watch?v=j5WF8wUFNkI
http://www.youtube.com/watch?v=TxQPUWfF-RI
http://www.youtube.com/watch?v=qzjjW–I-2Q
http://www.youtube.com/watch?v=Nt2r5R0ZO5U
http://www.youtube.com/watch?v=UyB-DmI0IZQ
http://www.youtube.com/watch?v=fPgQE9WgKpM
http://www.youtube.com/watch?v=C6YuBh-wAPQ
http://www.youtube.com/watch?v=pa6zfEUr0oI

Araukarit Tao
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zkamen%C4%9Bl%C3%A9_d%C5%99evo
http://en.wikipedia.org/wiki/Petrified_wood

Ide tu o proces, kde sa strom mení na kameň, ale jeho štruktúra zostáva. Skamenený strom sa dá rozrezať na kotúčiky, ktoré tvoria mandalu na pohybovú meditáciu cez svalové platničky a to rovno do mozgu a odtiaľ do buniek tela. Ide hlavne o bunky z embryonálneho obdobia, ktoré trvá okolo 9. mesiacov. Ezoterik oživuje a lieči neurónové štruktúry z tohto obdobia z dôvodu, že organizmus ich uzatvára a blokuje a to nemá dobrý vplyv na zdravie a dlhovekosť.

Araukarit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paleobotanika
http://en.wikipedia.org/wiki/Paleobotany
Obrázok
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polished_slice_of_petrifie…
Obrázok
http://en.wikipedia.org/wiki/File:PetrifiedWood.jpg
Obrázok
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Petrified_wood_closeup_2.j…

VIDEO ARAUKARIT TAO
https://www.youtube.com/results?search_query=Petrified+Wood
https://www.youtube.com/watch?v=tUbN8o8zm94
https://www.youtube.com/watch?v=I0eHikLpGX4
https://www.youtube.com/watch?v=Xb4S8kaIRYA
https://www.youtube.com/watch?v=ff95EqOV7nI
https://www.youtube.com/watch?v=1IqlSWRK1RA
https://www.youtube.com/watch?v=NCk3Z4K020U
https://www.youtube.com/watch?v=UEp0JT0onUI
https://www.youtube.com/watch?v=8wOLfJU07nM
https://www.youtube.com/watch?v=LDkgv9vJ5OE

Kamenné (čierne) uhlie Tao
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierne_uhlie
http://en.wikipedia.org/wiki/Bituminous_coal

Všetko okolo stromov a všetko okolo hlbokej prírodnej úcty k stromu a to, čo sa z neho udeje. V tomto prípade sa strom zmení bez prístupu vzduchu na kamenné uhlie. Tak isto je možné si z kúskov kamenného uhlia, ktoré predtým bolo stromom, vytvoriť a vysypať mandalu. Na túto mandalu sa potom medituje a to tak, že si ju vo svojich svalových platničkách znovu vypohybujete. Ide o mikropohyb vo svaloch a nie veľký pohyb rukami a celým telom. Môžete použiť posunkovú reč, ako keby ste chceli niekomu porozprávať o tejto mandale z kamenného uhlia. Príbeh stromu, ktorý prešiel takýmito zmenami. Meditácia ide cez čakru ústa – pery do tráviaceho systému a odtiaľ do buniek, jadier, chromozómov a génov.

VIDEO UHLIE TAO
https://www.youtube.com/watch?v=Qq8_Tz2p5xw
https://www.youtube.com/watch?v=LZUJDITJfg8
https://www.youtube.com/watch?v=QJKHK-O_g10

Pridaj komentár