Zo začiatku je treba napájať sa na dané miesta na videách v pocite zamilovanosti, ako keď ste sa zamilovali do inej osoby a cez magnetické polia sa vaša psychika objaví na danom mieste.
Pozor na to, aby ste si to nezamieňali s koncentráciou a prienikom do svojich spomienok v mozgu a konkrétne v neurónoch. Je to niečo iné. Ďalej treba cvičiť rané štádiá klinickej smrti a potom prenikať na dané miesto cez svet mŕtvych spomienok a to je dimenzia 10 umocnené na mínus 20 metra. Na takéto prenikanie je treba sa vrátiť k pravekému a prírodnému vedomiu a nevidieť a necítiť v sebe rozdiel medzi človekom a zvieraťom, stromom a skalou. Teda je to minimálne rovnocenné a nie odlišné, ako to pestuje dnešná doba rozumu.

Máme tu videá o budhistických kláštoroch v Bhutáne. Ide o to spoznať tieto kláštory a ich tradície a mať hlbokú úctu k jedincom, ktorí boli jedinečne vo vnútri seba vystavaní: mali v tele plno embryí. Mali v sebe plno semenníkov a vaječníkov. Mali v sebe živé dvojča. Mali v sebe niekoľko miech. Mali v sebe 5 krát viacej buniek. Mali v sebe mnohonásobne viac chromozómov ako je bežné v neurónových bunkách. Mali mnohonásobne viacej neurónov aj 40 krát viacej ako bežní ľudia. Mali v sebe počas života detské žľazy. Mali v sebe 4 krát viacej kostí ako je bežné. Mali v sebe zarastené stovky prstov a podobné anomálie. A to je základ uctievania budhov.

VIDEO BHUTÁN KLÁŠTORY
https://www.youtube.com/watch?v=Hc0AZk_HsWE
https://www.youtube.com/watch?v=2i-AXfrzX1k
https://www.youtube.com/watch?v=zOm5kdjaz84
https://www.youtube.com/watch?v=zHW2jH7NYUs
https://www.youtube.com/watch?v=ICet3eVq0oo c
https://www.youtube.com/watch?v=NhsIOkbLQLI
https://www.youtube.com/watch?v=1DtXqt18D58
https://www.youtube.com/watch?v=lShjUT2JQ8g
https://www.youtube.com/watch?v=Wf0L-GYBH4c
https://www.youtube.com/watch?v=ZJE0xJs0fM4

https://www.youtube.com/watch?v=3rHKPtjsYSE
https://www.youtube.com/watch?v=begU715wCJQ
https://www.youtube.com/watch?v=rcGmNvYkDfM
https://www.youtube.com/watch?v=FedcYdU7dxI
https://www.youtube.com/watch?v=NX9qTfJavPU
https://www.youtube.com/watch?v=V6t3YPDpH5s
https://www.youtube.com/watch?v=0v4s-QDlZEY
https://www.youtube.com/watch?v=BEtPZfJFFP8
https://www.youtube.com/watch?v=Q2PjWifE_Lo

https://www.youtube.com/watch?v=OX6cvZeCMjo
https://www.youtube.com/watch?v=quMVWNrYXkg
https://www.youtube.com/watch?v=I8AJ5EnQkyw
https://www.youtube.com/watch?v=Qe69fEWilIM
https://www.youtube.com/watch?v=xvozftE0qmQ
https://www.youtube.com/watch?v=prjOl1ioh58
https://www.youtube.com/watch?v=y-KA_60qsaU
https://www.youtube.com/watch?v=rRCJwnMxe10
https://www.youtube.com/watch?v=ACEuBMVbsbc
https://www.youtube.com/watch?v=TDDDkP-wzVs

https://www.youtube.com/watch?v=4DrhZngBK18
https://www.youtube.com/watch?v=DsqpIoUHSFg
https://www.youtube.com/watch?v=2mxdVrXP8IA

VIDEO MONGOLSKO KLÁŠTORY
https://www.youtube.com/watch?v=8rhADN46iq4
https://www.youtube.com/watch?v=gAZyu3ylxpQ
https://www.youtube.com/watch?v=iEwJRnkTpeg
https://www.youtube.com/watch?v=L-8cdTsYsgc
https://www.youtube.com/watch?v=hgL6l2Zsu2U
https://www.youtube.com/watch?v=C88lefP83Q8
https://www.youtube.com/watch?v=v4ywe8MY6gs
https://www.youtube.com/watch?v=Kz1xKwZ9kNw
https://www.youtube.com/watch?v=h5mBmD8ii5g

https://www.youtube.com/watch?v=Tt2g8nBjZdY
https://www.youtube.com/watch?v=1rgNjl-i9LE
https://www.youtube.com/watch?v=-w6ZWx70bCQ
https://www.youtube.com/watch?v=T3rk66QjqcI
https://www.youtube.com/watch?v=nbLh_QiPrqo
https://www.youtube.com/watch?v=mpPNQqwJBBI
https://www.youtube.com/watch?v=-3oBNmzp4is
https://www.youtube.com/watch?v=sbcKWeyjo1E
https://www.youtube.com/watch?v=KtOB2frAsX4

Špeciálny objekt a skorej mandala ako hrob. Stavba, pod ktorou je uložený hrob na uctievanie významnej duchovnej osoby. Koncentrácia, hlboká úcta a stotožňovanie sa, niet rozdielu medzi svetom živých a mŕtvych.

VIDEO STUPA TIBET
https://www.youtube.com/watch?v=m1SNg7aTVSU
https://www.youtube.com/watch?v=xH3E47mi4Ho
https://www.youtube.com/watch?v=J2HqMORL-so
https://www.youtube.com/watch?v=ueB0Wp6F31g
https://www.youtube.com/watch?v=BpQqvpVy_80
https://www.youtube.com/watch?v=Y0p4l9sjexA
https://www.youtube.com/watch?v=6JCJUb6ZZFM
https://www.youtube.com/watch?v=vImVERaak7U

https://www.youtube.com/watch?v=heSu83EkjRQ
https://www.youtube.com/watch?v=wmxrrrqlY2c
https://www.youtube.com/watch?v=xo9wEdxhrgQ
https://www.youtube.com/watch?v=xh5mOvfwqvQ
https://www.youtube.com/watch?v=32QlUPubWhQ
https://www.youtube.com/watch?v=FoLui-OsRDc
https://www.youtube.com/watch?v=vk78phq1u2I

Máme tu sériu videí o našom vzťahu k stromom a prírode. Je tu jednoznačný návrat k hľadaniu toho, čo nás so stromami spája. Praveký človek je dokonca schopný si vymeniť vedomie so stromom a mať stav schizofrenického pacienta, ktorý stratil vlastné ja, vlastnú identitu. Ale nám bude stačiť prepojiť cez svet mŕtvych svoje vedomie a vedomie stromov.

VIDEO LETOKRUHY ČAKRA
https://www.youtube.com/watch?v=s__BcXJ-lD8
https://www.youtube.com/watch?v=5sZJyoURNYc
https://www.youtube.com/watch?v=T391URPJVT0&list=PL_-S4…
https://www.youtube.com/watch?v=vtK7w4F5GW0&index=3&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=QJvtJeB2Iq0&list=PL_-S4…
https://www.youtube.com/watch?v=kYhh_i5wc2o
https://www.youtube.com/watch?v=hZkQdxCmweI

VIDEO STROM LETOKRUH
https://www.youtube.com/watch?v=_WVrlGoIWyw
https://www.youtube.com/watch?v=d4iY2RMvAM8
https://www.youtube.com/watch?v=FSwFmUyQn2Q
https://www.youtube.com/watch?v=vNCH6uhB_Bs
https://www.youtube.com/watch?v=HdgMcbNwZ3o
https://www.youtube.com/watch?v=2n6ccZWvdRE
https://www.youtube.com/watch?v=QJvtJeB2Iq0
https://www.youtube.com/watch?v=ar-emgLt_qY
https://www.youtube.com/watch?v=9g3foF7tEek
https://www.youtube.com/watch?v=R3UAJDk8TKE

https://www.youtube.com/watch?v=an2mZpaPTpA
https://www.youtube.com/watch?v=hczSUoLHKCw
https://www.youtube.com/watch?v=fyDaxzeFaRk
https://www.youtube.com/watch?v=tPJ9t3jIBjA
https://www.youtube.com/watch?v=IWgsehN2FfY
https://www.youtube.com/watch?v=PCfhXUmpWIA
https://www.youtube.com/watch?v=yty1b7cPnlE
https://www.youtube.com/watch?v=VEwk73WwmFk
https://www.youtube.com/watch?v=D1LaSzwsA_I
https://www.youtube.com/watch?v=IHNlT6SbQxQ
https://www.youtube.com/watch?v=rWzLb-P5ie0

VIDEO STROMY LETOKRUH
https://www.youtube.com/watch?v=Xw2Im8nSOdg
https://www.youtube.com/watch?v=XfBWLVj-Xjg
https://www.youtube.com/watch?v=XN9Q8W7ulVY
https://www.youtube.com/watch?v=U3J_JygQFhs
https://www.youtube.com/watch?v=sQNy4P-5-IQ
https://www.youtube.com/watch?v=LybJG4O9Kls
https://www.youtube.com/watch?v=mV8mAXMnIWM
https://www.youtube.com/watch?v=-A0KsKXGlfk

https://www.youtube.com/watch?v=-A0KsKXGlfk
https://www.youtube.com/watch?v=s2lWZ4BSHQ4
https://www.youtube.com/watch?v=DjwoJryuvzM
https://www.youtube.com/watch?v=M9V9bVEDSVs
https://www.youtube.com/watch?v=6TIYFtyiSA0&list=PL6BA3…
https://www.youtube.com/watch?v=4p6c_qq8pLI
https://www.youtube.com/watch?v=Zc82BVRhCcg
https://www.youtube.com/watch?v=1z8t5isYD6s
https://www.youtube.com/watch?v=m6Jikt0wR4s
https://www.youtube.com/watch?v=gIyg13x2DyY

https://www.youtube.com/watch?v=_-sFYsIbgps
https://www.youtube.com/watch?v=t1CqZXKRLSE
https://www.youtube.com/watch?v=zB4OmDzqv54
https://www.youtube.com/watch?v=6CLyLPOyaio
https://www.youtube.com/watch?v=zk2H2DKomnc
https://www.youtube.com/watch?v=WppVkmzkDv4
https://www.youtube.com/watch?v=nMHoyDjGRlQ

VIDEO KAMENNÉ UHLIE
https://www.youtube.com/watch?v=Qq8_Tz2p5xw
https://www.youtube.com/watch?v=LZUJDITJfg8
https://www.youtube.com/watch?v=QJKHK-O_g10
https://www.youtube.com/watch?v=tUbN8o8zm94
https://www.youtube.com/watch?v=I0eHikLpGX4
https://www.youtube.com/watch?v=Xb4S8kaIRYA
https://www.youtube.com/watch?v=ff95EqOV7nI
https://www.youtube.com/watch?v=1IqlSWRK1RA

https://www.youtube.com/watch?v=NCk3Z4K020U
https://www.youtube.com/watch?v=UEp0JT0onUI
https://www.youtube.com/watch?v=8wOLfJU07nM
https://www.youtube.com/watch?v=LDkgv9vJ5OE

Sú tu videá, na ktoré sa dá meditovať a otvoriť si pomocou meditácie Reiki zasvätenie I. a II. Stačí začať uctievať špirálu ako takú. Potom vo svojej hlave z predstáv o kameni treba vyrobiť nejakú postavičku, nejaké písmo alebo iba špirálu a koncentrovať sa na povrch kože a všade vnímať tisíce drobných špirál a Reiki I. a II. bude vaše.

VIDEO REIKI MEDITATION
https://www.youtube.com/watch?v=_QGNHjnX9O0
https://www.youtube.com/watch?v=8Cwz30cXypw
https://www.youtube.com/watch?v=uZRYg8M9DwM
https://www.youtube.com/watch?v=NzmPvXgyqMA
https://www.youtube.com/watch?v=xEa_suYn9Iw
https://www.youtube.com/watch?v=hEVdr1QJM_8
https://www.youtube.com/watch?v=QzJC-my0bxA
https://www.youtube.com/watch?v=MEpGw0i329E
https://www.youtube.com/watch?v=73-za0EMdaw

https://www.youtube.com/watch?v=pVN9mwdaif8
https://www.youtube.com/watch?v=8zr4f8MmBB4
https://www.youtube.com/watch?v=0yBaF_85q9U
https://www.youtube.com/watch?v=oKoFR6Eq2aE

VIDEO NEWAGE ČAKRA
https://www.youtube.com/watch?v=PYKgKOeztck
https://www.youtube.com/watch?v=KbboBghNCiU
https://www.youtube.com/watch?v=CR3dM-GlZK8&list=PL0917…
https://www.youtube.com/watch?v=5UMfHT09IUo&index=30&#0…
https://www.youtube.com/watch?v=ly_6MBhnNRE
https://www.youtube.com/watch?v=w6YYDbpg02M
https://www.youtube.com/watch?v=6VwMARritQw

VIDEO CAVES SONG
https://www.youtube.com/watch?v=nddkGMsyJWo
https://www.youtube.com/watch?v=3XlwU3BX90Q
https://www.youtube.com/watch?v=s0puRBH79Oo
https://www.youtube.com/watch?v=MO-JLXsd22k
https://www.youtube.com/watch?v=G3DWwkl5BO0

Pridaj komentár