Pupok
Miesto, o ktoré sa budeme mimoriadne zaujímať. Dotkneme sa rukou tejto oblasti. Môžeme vyvolať v oblasti bolesť alebo sem priviesť bolesť z inej časti tela a cez bolesť preniknúť dovnútra pupka a za ním pupočníka. Od pupočníka s pocitom bolesti prechádzame nervovým systémom, ktorý v dospelej osobe zanechala matka.

Pupočná šnúra
Dospelá osoba už nemá pupočnú šnúru a ani placentu. Placenta, pupočná šnúra a placentárny obal boli odobraté a fyzicky odpojené od tela. Senzibilne ladené osoby by videli u každej dospelej osoby niečo ako fantómový obal, pupočnú šnúru a placentu. Pod fantómovými objektmi tu budeme rozumieť zhromažďujúcu sa energiu ľudského tela do tvaru placenty, pupočnej šnúry, obalu a dieťaťa v matke. Je to niečo ako pri amputovanej ruke, kde človek neustále aj po odrezaní fyzickej ruky pociťuje svoju ruku ako pohybujúcu sa energiu okolo tela. Senzibil vníma pri osobe s amputovanou rukou ešte ruku tvoriacu sa a organizujúcu sa bioenergiou z ľudského tela. Meditujúci si to uvedomuje a túto fantómovú placentu a šnúru vtiahne do seba a premostí ju do oblasti tuku pod kožou.

Dcéry mitochondrie EVA
Po ceste do vnútra svojho fyzického tela a jeho buniek a neurónov nezabudnite v oblasti za pupkom aktivizovať mitochondriálne štruktúry vo vnútri buniek. Tieto sú jedinečné a sú schopné sa zobudiť ako rezervné bunky, ktoré nosia v sebe vnútorné orgániky mitochondrií. V tomto prípade sú to dcéry mitochondrie z vajíčka a môže to pomôcť obnoviť silné aktivity života v kostiach a tie potom môžu silne pôsobiť na činnosť mitochondrií vo vnútri buniek. Môžu im dať chemické pokyny na aktivizáciu.

Náhradná placenta v tuku
To, čo nás zaujíma, je jedna zvláštnosť a to rovno medzi tukovými bunkami. A na naše prekvapenie sme veštecky zistili, že v tejto oblasti sme ako embryo mali v tuku k dispozícii niečo ako náhradnú placentu alebo niečo, čo dieťaťu v tehotnej matke pomôže prežiť a vyvinúť sa napriek tomu, že placenta vykazuje nesprávnu činnosť alebo poškodenia. Prekvapí vás, že každý má v sebe tento potenciál z embryonálneho obdobia v matke k dispozícii. Predkladáme, že historická osobnosť Ježiš Kristus mal niečo podobné vo svojom tuku a dokázal sa narodiť aj napriek tomu, že placenta matky zlyhala a toto dieťa počas tehotenstva si v tuku vybudovalo doslova náhradnú placentu. A túto placentu mal počas celého života uloženú v tuku. Takéto usporiadanie tela muselo viesť doslova k zázračným vyliečeniam. Prečo?

200 prehistorických štruktúr v ľudskom tele
Keď sa vám podarí meditáciou otvoriť vlastnú spiacu placentu a postupne ju v tukových štruktúrach rozvinúť, tak nastane jedinečná udalosť a zobudená náhradná placenta začne vo vašom tele aktivizovať asi 200 prehistorických štruktúr, ktoré sú plné kmeňových buniek a sú pripravené ozdraviť celý organizmus, prípadne v staršom veku dať aj 20 rokov života navyše. A to je už veľmi zaujímavé. Ale ako otvoriť túto štruktúru náhradnej placenty? Hlavne na diaľku sa šamanskými technikami napájať na embryá, ktoré v matke bojujú o svoju existenciu z dôvodu zlyhávania placenty a tvorby náhradnej placenty v koži dieťatka. Alebo šamanskými technikami na diaľku vyhľadáte osoby, ktoré si v tuku nesú čiastočne otvorenú náhradnú placentu.

Hawayo Takata a jej reiki odkaz
A tu je jedinečný odkaz Hawayo Takata, ktoré svoje reiki schopnosti nasmerovala práve do pupku a smerom do tuku. Aj keď medicínsky nerozumela, o čo ide, ale vydala sa tým najsprávnejším smerom. A predpokladáme, že keď ju Chujiro Hayashi liečil a zasväcoval, tak jej otvoril aj tento záchranný mechanizmus. A v tom je odkaz Hawayo Takata a jej žiakov jedinečný a my sa k tomuto odkazu hlásime a chceme ho naplno rozvinúť.

V tuku je aj prehistorický tuk
Tuk ľudského tela je plný tajomstiev. Napríklad medzi tukovými bunkami sú aj prehistorické tukové bunky pripravené dodávať obrovské množstvá kmeňových buniek na obnovu orgánov a systémov ľudského tela.

Presťahovať sa žiť do tuku
Tukové bunky možno atakovať a pozmeniť ich činnosť. Tukové bunky možno odvážne považovať za prehistorické neuróny, ktoré sú schopné sa meniť a produkovať chýbajúce látky do tela. A tak hovoríme, aby ste sa dožili vysokého veku, je potrebné sa do tuku doslova presťahovať a vybudovať tu niečo ako nové orgány, ktoré potom produkujú už chýbajúce látky. Aby ste podporili proces zmeny tukových buniek, je dobré sa umývať jadrovým mydlom na pranie prádla. Používať kúpeľnú soľ. Používať hlinu z jaskyne na natieranie na telo, alebo sa často zdržiavať v jaskynnom prostredí. A samozrejme nekonečné koncentrovanie sa cez bolesť do tukových buniek. Je dobre absolvovať tvrdé masáže a pri nich popraskať tukové vačky plné tuku a často starého stuhnutého tuku. Teda do tukových vačkov pri tukových bunkách dosť čerstvý tuk.

Koža a v nej vrstvička tukových buniek
Tuk sa nachádza v jednej z vrstvičiek aj v koži a tu zohráva významu úlohu pri vstrebávaní živín cez kožu. A vlastne do určitej miery sa na starobu môže osoba živiť práve cez kožu, malá tuková vrstvička sa môže dobre modifikovať na spracovanie látok, ktoré do tela dodávame cez kožu.

Tuk okolo orgánov tela
Aj okolo orgánov sa nachádza tuk a môže sa modifikovať a upraviť tak, že bude pomáhať orgánom dodávať napríklad v starobe chýbajúce enzýmy a iné užitočné látky. A tak by sme si mali upraviť názor na tuk a jeho úlohu v ľudskom tele.

Pridaj komentár