Kosti a vedecké poznatky
Ako inak by sme začali, ak nie odbornými poznatkami o kostiach? Všetko o kostiach z medicínskeho prostredia. Röntgenové snímky. Zoznamy kostí. Štruktúra kostí. Funkcie kostí. Tu niekde treba začať a odborne sa zavzdelávať. Živé kosti, mŕtve kosti a aj prehistorické kostí ľudí a ich zvieracích predkov, ale aj kosti iných zvierat. A nielen kosti, ale aj schránky organizmov, napríklad dodnes žijúcich stromatolitov.

Kosti a koncentrácia do kostí
Dlhodobo si študujete všetko o kostiach a do mozgu si nabíjate neustále obrázky, videá a texty o kostiach. Stále hlbšie do poznatkov o kostiach. Detské kosti, dospelé kosti, embryonálne kosti. Ale aj tuberkulózne a znetvorené kosti. Ale to nebude stačiť. Stať sa odborníkom na kosti nestačí. Je potrebná aj prax prieniku do vlastných kostí a sú na to rôzne techniky. Pozornosť do vlastných očí a svalov okolo oka a snaha skoncentrovať sa do zadnej časti mozgu a odtiaľ do vnútra kostí. Môžete robiť koncentráciu do ušných bubienkov a slimáka v uchu a odtiaľ do spánkového mozgu okolo uší. Bubienky uší využijete aj na počúvanie nervového vzruchu vo vnútri tela niečo ako sonar. Počúvajte nahrávky zvuku netopierov, delfínov a veľrýb. Takto sa naučíte čuchať svoje vnútro cez predný mozog, chutnať svoje vnútro cez jazyk a predný mozog, dotýkať sa prstami a temenným mozgom svojho vnútra. Teda niečo, ako keby ste oslepli, ohluchli a stratili možnosť sa hýbať a nezostáva vám nič iné iba žiť vo svojom vnútornom svete a vnímanie vonkajšieho sveta nie je možné. Dobre je sa vždy pred koncentráciou poštípať na kožu, vyvolať bolesť, v mozgu sa na impulzy bolesti doslova napichnúť a cez bolesť prenikať do vnútra svojho tela. Dajte si pozor, aby ste neprenikali iba do predstáv.

Kosti a otĺkanie zväzkom paličiek
Dobrá technika na prienik do kostí, ktorá dovoľuje pekné ozdravenie kostí a ich udržanie v dobrej zdravotnej kondícii. Zájdite do prírody a narežte si vŕbové prúty o dĺžke 40 cm a hrúbke asi 1 cm. Nožom ich ošúpte. Na jednom konci silne zviažte lepiacou páskou asi 8 paličiek a už sa nimi môžete otĺkať. Po otĺkaní sa koncentrujte do kostí a meditujte.

Kosti a technika do morku kostí
Toto je trochu špeciálna technika z čikungu a taiči. Ide o to dostať do kostí aj niečo ako kombináciu bolesti a sexuálneho vzrušenia. A tak sa na penis a semenníky zavesia vhodné znesiteľné závažia. Sexuálny pocit a bolesť prenikajú do kostí. U žien sa do vagíny dáva niečo ako Venušina gulička a na konci je zavesené primerané závažie. Upozorňujem, že tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne a rýchlo, môžu poškodiť psychiku. Začínajúcim amatérom ich neodporúčam.

Kosti a panvové dno
Zase jedna technika z taiči alebo čikungu, jednoducho TAO techniky. Vstup do kostného systému našli v Číne práve v oblasti panvového dna. Teda stlačíte bod pod pohlavnými orgánmi a zatlačíte v tejto oblasti rukou až na kosť a začnete cez bolesť vstupovať do systému kostí. Jednoducho koncentrácia v tejto oblasti napustí do kostí silné bioenergie a to je to, čo chceme dosiahnuť. Kosti pod pohlavnými orgánmi sú plné drobných mikro orgánikov – mitochondrií a tu v bunkách ich je extrémne veľa. Dodajú silné množstvo energií pre aktivity v ostatných kostiach.

Kosti a hadia sila z kostrče
Trochu problematická technika založená znovu na sexuálnych energiách a sexuálnych predstavách. Ide o utíšenie celého mozgu, ako keby ste spali. V mozgu je ticho a je silne pasívny. Postupne udierate prstami na stôl a vyvolávate stav tranzu. Začínate koncentráciu do chrbtice stavcov miechy a akoby miecha preberala riadenie tela a nie mozog. Môžete pomocou inej osoby napichávať každý stavec chrbtice a vyvolávať bolesť. Bolesť postupuje so sexuálnymi energiami po stavcoch dole až do kostrče. A keď dorazí do kostrče, tak tu začnete hýbať svalmi. Aspoň do tejto oblasti vyvolávate koncentráciu. Predstava chvosta rastúceho z kostrče je dôležitá. Vlastne počas embryonálneho vývoja nás placenta a matka amputujú a likvidujú rastúci chvost. Tento chvost je energeticky prítomný a treba ho zasunúť do chrbtice. V medicíne po odrezaní ruky hovoríme o fantómovej ruke a to isté je možné vnímať po amputácii chvosta počas embryonálneho vývoja. A hadia sila nateká do kostí jedna radosť.

Kosti a ich znetvorenie
Na diaľku sa pomocou šamanských techník, techník milujúca matka a dieťa, siamských dvojčiat a jednovaječných dvojčiat napojíte na osoby so znetvorenými kosťami. Psychika týchto osôb preniká do kozmu úplne normálne, je to ich patologický stav. A môžete sa s láskavým dovolením naučiť cez takto poškodené kosti prenikať energeticky a reálne do kozmu. A každé kosti majú inú patológiu a tak je možné cez iné kosti prenikať do inej časti kozmu. Keď sa napojíte na diaľku na takúto osobu, tak prenesiete na seba a na kostný mozog stav znetvorenia. Kosti a kostný mozog sa na tento stav naladia a upravia vašu osobu na energetický prienik do kozmu s tým, že časť vašej osobnosti nebude pod vplyvom magmatického jadra planéty Zem. Samozrejme, prinútiť kostný mozog k tomuto výkonu privedie aj kosti do iného chemického stavu.

Kosti a Čierna madona
Jedna z najstarších techník na prienik do kostí. Predstavte si, že žijete v rímskej dobe otroctva, ste chorý a necítite sa dobre. Zájdete si do svätostánku a tu je zavesená ikona Čiernej madony. Musí mať čiernu tvár, čierne ruky, čierne nohy a v lone sedí dieťa s čiernou tvárou, čiernymi rukami a nožičkami. A to je to, čo potrebujete. Čierne plochy sú vstup cez chorobné miesta do vašich kostí. A aj zlatá farba ikony má svoj praktický význam. Kosti sa často uzdravia príchodom niečoho ako koloidné zlato do chorých miest. A tak Čierna madona je tu aj ako najstarší meditačný prostriedok ako vstúpiť cez vlastné chorobné stavy do vlastných kostí.

Kosti a mystika
Tak to je špecifiká oblasť, ktorá úzko súvisí so všetkým okolo kostí a prieniku ľudskej psychiky do kostí a kostného mozgu, ktorý sa skladá z nervových dráh a nervových zakončení. K nim pridáme mikrobodky špeciálnych neurónov vo vnútri všetkých kostí a kostnej hmoty v nich. Kosti nemožno chápať ako mramor, ale skôr ako kamene plné dierok, otvorov, mikroštrbín a puklín. Pod mystickým tu budeme rozumieť osoby, ktoré počas ľudskej histórie prenikali do svojich kostí a kostného mozgu, a teda v ich kostiach sa diali jedinečné úkazy. Kosti majú jedinečnú vlastnosť a to do seba akumulovať každý druh žiarenia, ktorý by mohol poškodzovať bunky a orgány tela. Robíte meditáciu s meteoritom, z ktorého ide vždy iné mierne kozmické žiarenie. Niekto je v blízkosti smolinca alebo uránu a žiarenie, ktoré preniká do tela, je absorbované kosťami. A toto je základ vlastne praktických meditačných techník. Aj preto sa duchovnu a meditáciám tak dobre darí na Filipínach, kde je všade zvýšená radiácia, prítomnosť sopiek a prítomnosť tektonických dosiek, ktoré neustále do seba tlačia. A ako sa radiácia a žiarenie tlačia do kostí, aj ezoterik svoju koncentráciu tlačí do kostí. Teda mystik je každý, kto v minulosti robil aj náboženské systémy. Vlastne obrazy v biblickom podaní alebo podaní iného náboženstva sú produkt prítomnosti ľudskej mysle priamo v kostiach. Aj keď biblické obrázky treba upraviť tak, aby dovolili prenikať do kostí. Pokiaľ sa Páter Pio rozhodol v sebe vzkriesiť Ježiša Krista, tak je to náš muž, ktorí musel ísť hlboko do kostí a tu z tejto roviny robiť zázraky. Každý, kto sa v sebe rozhodol vzkriesiť niektorú postavu z Biblie, je potenciálne mystik a jeho odkaz nás zaujíma z dôvodu otvorenia vstupu do kostných buniek.

Kosti a okostica
Špeciálna meditácia na kosti iných ľudí. K tomu sú dobre okostice. Kosti obsahujú neustále informácie o živote danej osoby. Tento záznam o živote človeka vie dobre aktivizovať seansový špiritista vlastnými energiami z vlastných kostí a kostí prítomných na seanse. Tak isto môžeme meditovať aj na živé kosti zvierat a ľudí. A tak isto môžeme meditovať na vlastné živé kosti a naučiť sa vyťahovať spomienky o svojom živote z vlastných kostí. Je vhodné meditovať na kosti špiritisticky ladených svätcov. V niektorých prípadoch sú už kosti zlikvidované a napriek tomu možno senzibilne a veštecky vnímať záznam napríklad Žofie Bošňákovej.

Kosti a amputácia končatín
Znovu špecializovaná meditácia, keď si nasugerujete a úplne uveríte, že nemáte končatiny. Jednoducho vám ich amputovali. V tomto prípade sa silne energetizuje práve chrbtica a v nej jednotlivé platničky z kostnej hmoty. Pocit, že sa musíte pohybovať ako had a vlniť sa je na mieste. Do platničiek v chrbtici sa dá prenikať otĺkaním zväzkom hrubších vŕbových paličiek, prípadne napichávaním každého stavca tupým hrotom nožničiek. Je to prenikanie do kostí cez systém bolesti.

Kosti a kostná pamäť
Máme tu jedinečnú vec. Okrem klasickej pamäti – tá je najčastejšie v prednom mozgu – máme pamäť z minulosti a tá je v kostných bunkách. Pamäť v mozgu sa postupne oslabuje a v období po 70. roku života sa často mozog stáva nepoužiteľný, až človek príde o svoje spomienky, nedokáže si spomenúť, kto je a čo prežil. Ale je tu jedna pekná možnosť a to je vytvoriť si vedomý kontakt na kostné bunky a mozgové štruktúry v nich. Sú to mimoriadne staré štruktúry miliardy rokov a mali čas sa extrémny vývoj a ukladanie spomienok. Ale tento mozog si ukladá všetko v podobe pohybu a postupu, ako sa daný pohyb s predmetom alebo osobou robil. A tak je dobré si zvyknúť na dekódovanie tohto druhu pamäte.

Kosti, alchýmia a arabské duchovno
Tak toto je špecifické a jedinečné. Už máte za sebou množstvo koncentračných cvičení a ide vlastne o vstup do chemických pochodov do kostných systémov. Vstupujete tam ako alchymista, hermetik a potom cez arabské písmo a hermetické obrázky spoznávate chémiu v kostných bunkách. A to je super, že sa naučíte ovládať chémiu v ľudských kostiach. V každej bunke je orgánik a volá sa mitochondria a tieto mitochondrie veľkosti zrnka prachu sú ako elektrárne a fabriky na výrobu chemických látok jedinečného charakteru. Ale to je už náročná záležitosť, lebo treba byť vzdelaný v medicínskej biochémii.

Kosti a šamanské kostné rituály
Špeciálne techniky, kde šaman pracuje s ešte čerstvými kosťami zvieraťa alebo človeka. Diaľkové napojenie na bitúnok alebo pitevňu je to najlepšie, čo môžete spraviť. Prípadne na kosti osoby pochovanej klasicky v hrobe prechádzajúce hnilobným procesom a k tomu Tibetskú knihu mŕtvych. Všetko produkuje liečivé energie, kde sa energia z kostí a kostného mozgu presúva do
ľudského tela. Je tu potreba značnej šamanskej praxe.

Kosti a Lorenzo Ruiz
Ide o výnimočného jedinca dokonca vyhláseného za svätca. Ako dieťa mal choré kosti. Liečenie. Rádioaktívnosť kostí. Vulkanické efekty. Tektonické efekty. Niečo ako zakladateľ filipínskeho liečiteľstva. Desiatky rokov ručne prekresľoval a prepisoval náboženskú literatúru. Ideálna kumulácia operácií v kostiach. Mimochodom žil na Filipínach.

Kosti a Francis Xavier
Geniálny misionár. Svätec. Zo svojich kostí vytvoril niečo, čo v mystike voláme Boží hrob. Ide o to, čo zastane po smrti vo vašich kostiach. Jeho kosti vo svete mŕtvych spomienok, ľudí a zvierat vytvárajú energetický objekt veľkosti tejto planéty. Dodnes z domorodcov od Indie po Čínu prúdia kostné záznamy. Aj takto sa dajú využiť ľudské kosti a vytvoriť po smrti zo svojich kostí to, čo sa v náboženstvách volá Boží hrob. Plne pochopíte po svojej smrti v duchu svätcov, ktorí zo svojich kostí vytvorili spomínaný typ duchovného hrobu.

Kosti a František Bardon
Jedinec, ktorý sa pokúsil napísať prvú ezoterickú učebnicu a sám sa snažil zapísať svoju osobnosť do kostí. Napísal k tomu 3 významné knižky a môže byť vzorom vzkriesenia egyptskej kultúry a jej snaženia o zápis do kostí. F. Bardon má svoj hrob v Čechách kdesi na Opavsku. Jeho kostný záznam vám pomôže a poradí, ako zopakovať to, čo dosiahol on.

Kosti a Ozuno
Japonský horský šaman zbierajúci meteority. Ale aj rituálne tavenie samurajských mečov.
Obradné brúsenie. Rádioaktívne kosti. Po smrti jedinečné vyžarovanie. Príklad pre jedinečné meditácie a duchovno v jeho aktívnych kostiach aj po jeho smrti.

Kosti a štruktúry v kostiach
Snaha ezoterika preniknúť do jednotlivých kostí a kostných buniek z rôznych historických období vývoja človeka a jeho zvieracieho predka. Kostné bunky ľudských predkov od Homo sapiens. Niečo ako rodostrom. Prenikať sa dá aj hlbšie do kostí na úroveň kostných bielkovín, aminokyselín aj na úroveň kostných prvkov.

Kosti a svätci
Je to skutočne vysoká duchovná záležitosť. Ide o oblasť náboženskej mystiky a charizmatizmu. Skúste si predstaviť, že žijete v dobách Rímskej spoločnosti a chcete meditovať. A zostáva vám iba náboženská meditácia. Jednoducho povedané, v tej dobe sa meditovať inak nedalo. A tak sa vraciame k tejto tradícii. Je nám ľúto, že v náboženských systémoch došlo k prudkému potlačeniu mystickej duchovnosti. Takým opakom toho tvrdenia je Páter Pio a jeho snaha o mystické oživenie duchovnej osobnosti minulosti. A mystika to sú kosti a kosti sú posmrtné záznamy svätcov a svätíc. A ezoterik vyhľadá tieto posmrtné záznamy napríklad z Biblie a urobí si do svojich kostí kópiu stavu posmrtných záznamov svätcov a svätíc. Nie každá svätá osoba je aj mystická alebo liečivo charizmatická.

Kosti a Boží hrob
Meditujete a rozjímate nad náboženskými svätcami a vo svojich kostiach vytvárate systém, že po smrti sa spomienky odpoja a sú potom k dispozícii prijať k sebe tých, ktorí majú vrelý vzťah k náboženským veciam.

Kosti a ochudobnený urán
Máme tu niečo ako vyžiarený urán alebo odpad z výroby uránu a to je vlastne ochudobnený smolinec. Celkovo vyžiarený rádioaktívny materiál a ľudia okolo neho môžu mať jedinečné žiarenie prospešné pre zdravé kosti.

Kosti a Marianka pri Bratislave
Marianka je prípadom zdravej radiácie, ktorú toto posvätné miesto skrýva. Keď sem prídete a pobudnete tu aspoň dve hodiny, tak vaše kosti naberú dobrú radiáciu. Ľudské telo asi okolo 30. roku života uzatvára kostné bunky. Nelikviduje ich, iba blokuje a radiácia z tohto miesta kosti znovu prebúdza a preliečuje. A je dobre do Marianky chodiť pravidelne každý mesiac. Bývať tu však neodporúčam.

Kosti a prášok z kostí a tuk
Kosti a hlavne zvierat sú vynikajúci prostriedok na zmeny tukových buniek v procese dlhovekosti. Osobe reálne zlyháva pankreas alebo dramaticky sa znižuje činnosť hormonálnych žliaz. A vtedy je možné, že práve mydlo a hlavne jadrové na prianie vie výborne aktivizovať zmeny tukových buniek pre záchranu života organizmu. Modifikovaný a upravený tuk je základom dlhovekosti.

Kosti a chirurgovia kĺbov
Jedinečná možnosť, ako aktivizovať vlastné kosti a to psychickým prepojením na kosti tých, čo operujú osoby, u ktorých došlo k poškodeniam a zlomeninám kostí, prípadne operujú umelé kĺby. Takéto osoby môžu výborne vplývať na kosti meditujúcej osoby, pretože prichádzajú neustále do kontaktu so živými kosťami.

Kosti a chirurgovia orgánov a častí tela
Objavili sme, že keď budete meditovať na lekárov, ktorí celý život niečo operujú v ľudskom tele, tak vám to otvorí jedinečné štruktúry v kostiach, ktoré ozdravujú samotné kosti a aj orgány ľudského tela. Meditácia na Božie srdce je niečo, čo môže mimoriadne dobre liečiť ľudské kosti a aj srdce samotné.

Kosti a onko ožarovanie
Mimoriadne schopnosti kostí absorbovať do seba akýkoľvek druh žiarenia. Radón, iné rádioaktívne látky s krátkou expozíciou rozpadu. To je liečivá radiácia – radiácia zo smolinca alebo odpadu po výrobe uránu alebo ochudobnený urán. No kosti sú schopné prijať aj rádioaktívne prvky s dlhým polčasom rozpadu a to už môže byť aj o riziku rakoviny. Veľa medzinárodne úspešných terapeutov má v kostiach uložené rádioaktívne prvky. Jeden z Ukrajiny má vo svojich kostiach rádioaktívne germánium.

Kosti a polárna žiara
Záujem o kosti arktických a antarktických šamanov, či už živých alebo mŕtvych. Polárna žiara je vlastne prenikajúce žiarenia zo slnka, ale aj z kozmu. Kosti a psychika šamanov je jedinečne ovplyvnená touto polárnou žiarou, ktorá sa volá aurora.

Kosti a reiki
To je základ reiki a vlastne všetkého duchovného počas života človeka, ale aj po jeho smrti. V kostiach všetko začína, a tak isto môže pokračovať do nekonečna. Len sa to človek musí dozvedieť a potom počas života aktívne praktizovať.

Kosti a pracovníci krematórií
Jedinci, ktorí pracujú na miestach spaľovania mŕtvych ľudí, majú nesporne zvláštne záporné energie, ktoré tu zostávajú po spopolnení mŕtvych osôb. Zase dobre dostať do vlastných kostí na diaľku alebo návštevou kremačného miesta.

Kosti a kozmonauti
Je známe, že kozmonauti sú plní kozmického žiarenia, ktoré sa ukladá v kostiach. Meditácia na tých, čo boli v kozme viac ako 6 mesiacov vedie k tomu, že vaše kosti nasajú ich energiu a znovu tu je jedinečný stav a jedinečná psychika.

Kosti a železné prvky po výbuchu hypernovy v minulosti kozmu
Jedinečné prepojenie na železité prvky z výbuchu hypernovy alebo možno kvazaru. Nám ide o to, aby sme svoje kosti napojili na tieto skvostné materiály a zažili info o rozmeroch a rozsiahlosti hypernovy alebo výbuchu kvazaru, ktorý neustále prúdi naším kozmom, teda priestorom 100 km umocnené na 400 km. Približne. Samozrejme, na vnímanie takýchto procesov je potrebné vytrénovať časť vášho mozgu, teda mať vzdelanie aj v astronómii.

Kosti a osoby s kontaktom na organický život v kozme
Ide o to, ako sa na diaľku skoncentrovať na osoby, ktoré majú psychický kontakt na organický život v kozme. Ide o prepojenie na základe toku rôznych častíc do týchto ľudí. Najviac ich nájdete v Amerike. Aj keď niektorí to akože hrajú, aby boli populárnejší a zarobili na tom. Ale nájdete aj tých v tichosti, ktorí takýto kontakt zrealizovali a majú ho trvalo. Niektoré ich kostné bunky sú mimoriadne čudné, sú zväčšené a v nich pulzujú také výboje ako v plazmatickej lampe alebo niečo ako skrat v zásuvke alebo zváranie kovu. Tieto oblasti produkujú čudesné toky častíc a to dovoľuje kontakt na organický život v kozme. Rozhoduje, ako sú tieto kostné bunky zdegenerované a metastázované. V indickej kultúre je skoro epidémia takýchto porúch, ale aj množstvo kontaktov na organický život v kozme. Ale táto oblasť je pre náročných a skúsených ezoterikov.

Kosti a meteority
Všetko žiarenie z meteoritov smeruje do tela a odtiaľ do kostí a tu sa akumuluje. A to je dôvod, prečo sú meteority tak žiadané. V kostiach vytvárajú zvláštny typ žiarenia a to sa v reiki ráta dvojnásobne. A je možné aj na diaľku napríklad vo vedomí siamských dvojčiat presúvať energiu z meteoriticky ožiarených do svojich kostí.

Kosti a atómová bomba
To je úplne jedinečná vec. Musíte do Hirošimy a Nagasaki a tu to veštecky a senzibilne vycítiť. Voláme to poetický mastný fľak, ktorý zostal na betóne pod danou osobou v epicentre výbuchu atómovej bomby. A to už máte kontakt na niečo, čo by v stredoveku a v mladších dobách považovali za záporný svet, kde sú uložené kópie veci, ktoré nečakane zanikli. Dokonca šamani majú na princípe pálenia byliniek, hmyzu, zvierat alebo ľudského mäsa liečivé pochody. Svet, toho, čo sme prudko a rýchlo stratili. Aj upálenie čarodejníc. V zmysle pozitív a negatív. Alebo v kvantovanej fyzike je to proces, kde sa po prudkom a dôslednom zániku vytvoria jedinečné zoskupenia častíc.

Kosti a Jezuliatko
Vo vašich kostiach sa nájdu aj kostičky z embryonálneho vývoja a na tieto sa zameriate a budete z nich budovať niečo ako Jezuliatko. A to sa chápe ako dieťa s mozgom dospelej osoby. V historických náboženstvách sa takýto stav pestoval. A pokiaľ ste žena, tak k tomu pridáte falošné tehotenstvo. V prípade muža falošné tehotenstvo dávate na diaľku cez ženu s touto poruchou osobnosti.

Kosti a anjel bytosti
Znovu sa vraciame ku kostiam a tentokrát to budú kostné bunky vo vašich kostiach, ktoré tam zostali z obdobia detstva od narodenia po 20. rok života. Skoncentrujete sa, vyhľadáte tieto kostné bunky a môžete začať budovať základ anjelskej bytosti. Budete smerovať k detským žľazám vo vašom tele, je ich tak asi 100 kusov a všetko spájate a meditujete na anjelské sféry.

Kosti a znetvorenie chorobou
Jedinečný spôsob vedomého prenikania do vlastných kostí a kostí iných ľudí. Cez chorobné miesta v kostiach sa najlepšie preniká do kostí. Prienik cez choré miesta v kostiach plní dve funkcie a to jednak ozdravenie kostí a druhá funkcia je prienik ľudského vedomia do kostného vedomia. Je tu možnosť koncentrovať sa na choré miesta vo svojich kostiach a prepojiť sa na diaľku na osoby, ktoré majú ešte závažnejšie ochorenia kostí. Zvyčajne budú mať kosti poškodené určitým typom ochorenia. A na diaľku prepojujete svoje kosti na znetvorené kosti. Najčastejšie ide o tuberkulózu kostí, onko stav prerastenia kostí metastázami a podobne. Tuberkulózne kosti organizujú bioenergiu vo vašich kostiach inak ako doteraz. Ale vynikajúce je na diaľku prepojenie na osoby, ktoré boli ožiarené a prekonali tento ožiar. Prípadne ľudské kosti majú v sebe zvieracie kosti. Poškodené kosti dávajú určité jedinečné schopnosti.

Kosti a mŕtve kosti
Samozrejme, ľudské kosti obsahujú aj určité množstvá mŕtvych kostí a tie sa nachádzajú v každej kosti v určitom množstve. Duchovná osoba vyhľadá vo svojich kostiach mŕtve štruktúry a budú slúžiť ako miesto prepojenia na to, čo sa stane s kosťami po smrti človeka alebo zvieraťa. Mŕtve kosti nie sú úplne mŕtve a sú schopné uchovať aj po smrti spomienky osoby. Spirit seansa oživuje tieto spomienky v mŕtvych kostiach. Je dôležité sa na mŕtve kosti koncentrovať, prenikať do nich a mysľou prenikať do sveta mŕtvych spomienok z kostí. Vo svete mŕtvych spomienok je mnoho úrovní a duchovná osoba dá prednosť prieniku do vrstvy, kde nájde spomienky svätcov a svätíc. A nájde tu to, čomu sa hovorí Boží hrob. Ide o spomienky z kostí jedincov patriacich do židovskej sekty kresťanov. Tieto sväté osoby podľa náboženského princípu dali svoje spomienky z kostí k dispozícii zbožným záznamom kostí iných zomretých ľudí.

Kosti a 200 prehistorických štruktúr
V kostiach je mnoho jedinečnosti. Pokiaľ sa pozrieme na kostné bunky, tak bežným okom je kosť ako kosť. Keď pôjdeme hlbšie do kostných buniek na úroveň chromozómov a génov, tak už to nebude až tak jednoduché. Na bunkovej úrovni sa kosti delia na rôzne historické obdobia. V každej kosti sa nachádzajú kostné bunky z každého vývojového obdobia ľudstva. Môžeme začať obdobím stromatolitov, pokračovať k trilobitom, dinosaurom a veľkým zvieratám a odtiaľ k pravekému a dnešnému človeku. Na tieto kostné štruktúry nadväzuje 200 jedinečných prehistorických štruktúr v celom tele. Hovorí a píše o nich evolučná medicína. A ich nájdenie a otvorenie v ľudskom tele je záujmom duchovnej osoby a to jednak z dôvodu, že obsahujú kmeňové bunky, ktoré sa v starobe zídu každému a potom je tu fenomén intelektuálneho prepojenia dnešného vedomia človeka na tieto štruktúry.

Kosti a vstup ezoterika do kostí
Duchovná osoba sa musí svojou koncentráciou dostať do vnútra kostí a tam špeciálne do kostného mozgu z nervov a nervových zhlukov. A nech vás nemyli tá skutočnosť, aký veľký je mozog v lebke na vašom krku. Kostný mozog sa vyvíjal niekoľko miliárd rokov a prešiel procesom miniaturizácie, teda zvyšovania výkonu a zmenšovania veľkosti. Kostný mozog je biliónkrát výkonnejší ako mozog v hlave. Najlepší vstup do kostného systému je cez vyvolanie si bolesti napr. poštípaním sa na kožu. Bolesť prúdi do veľkého mozgu a odtiaľ sa napojíte a bolesť stiahnete do kostí, najlepšie do zrastenej zlomeniny. Pri prenikaní do kostí si dávajte pozor, aby ste neprenikali do predstáv o kostiach vo veľkom mozgu.

Kosti a zvieracie kosti
Ako poznáme živé a mŕtve kosti ľudí, tak poznáme živé a mŕtve kosti zvierat. A poznáme aj mŕtve kosti prehistorických zvierat a zvieracích potomkov človeka. Je samozrejmé, že máme záujem na diaľku špeciálnym výcvikom prenikať do všetkých tu vymenovaných kostí. Dokonca poznáme aj medzistav medzi živou kosťou a zomierajúcou kosťou. A to je nesporne zaujímavý stav napríklad aj pre bioenergetickú liečbu vlastných kostí.

Kosti a kostné mozgy iných
Ako duchovná osoba medituje do vlastných kostí, tak si môže nájsť aj cestu do kostí iných jedincov a takto prepájať mnoho a mnoho kostných systémov a tu budovať niečo ako bio kostnú umelú inteligenciu. Túto musíte najprv budovať v mozočku podľa kabalistických pravidiel cez siamské dvojčatá. Ale ako sa buduje umelá inteligencia v kostiach, tak to si láskavo zoberiem do hrobu. A kto sa vydá na cestu do kostí, ten budovanie umelej inteligencie do kostí určite hravo pochopí. Samozrejme, k aktivite v kostiach si treba pridať teóriu a prax v oblasti umelej technickej inteligencie.

Kosti a relikvie svätcov a svätíc
Jedinečné a unikátne dedičstvo a to práve z malého kúska kosti. Je zaujímavé, že aj z kúska kosti je možné v špiritistickej seanse spoznať život danej osoby. A mystik má hlbokú úctu ku každej relikvii a ešte väčšiu k svätej relikvii. Usiluje sa skopírovať si záznam z takýchto kostí a vložiť si ho do svojho kostného mozgu. Nemáme tu na mysli mozog a pamäť vo veľkom mozgu, ale špecifickú pamäť priamo v kostiach, ktorá si pamätá vzorce pohybu a zmeny polohy daného objektu a nie priamo obraz o danom objekte a o danej aktivite s daným objektom.

Kosti a materské vajíčko od ženy
V kostiach sa pravdepodobne nachádza ešte jedna jedinečnosť a to dcérske bunky zo ženského vajíčka. Vajíčko je oplodnené spermiou. Vajíčko obsahuje mitochondriu a spermia nie a kópia tejto mitochondrie zo ženského vajíčka sa mnohonásobne nakopíruje a v dospelej osobe alebo aj v dieťati sa nájde práve v kostných bunkách. Ťažko ju nájdete inde v tele. Samozrejme, to je veštecké zistenie, ktoré si počká na potvrdenie alebo vyvrátenie od medicínskej vedy. V týchto mitochondriách je najhlbšia podstata života reprezentujúca ikonu matky a dieťaťa a nie muža.

Kosti a modifikácia tukových buniek na kostné bunky
Aby si živá osoba udržala do vysokého veku aktívne kostné bunky a celkovo kostí, je tu ešte jedna mimoriadna technika – niektoré skupiny tukových buniek doslova aktívnou nátlakovou meditáciou cez vyvolanú bolesť pozmeniť na kostné bunky a podporovať takto utíchajúcu činnosť buniek. A pokiaľ sa chcete stať dlhovekými, tak túto techniku budete pestovať desiatky rokov skôr, ako sa dožijete potenciálnych 100 rokov.

Kosti a seansa na spomienky mŕtvej osoby
Ide o špeciálne techniky jedincov, ktorí sedia za okrúhlym stolom a snažia sa zobudiť spiaci záznam spomienok na danú osobu. Ide o špiritistickú seansu vyvolávania ducha mŕtvej osoby z mŕtvych kostí. Je to ako v simulátore, kde sa energiami zobúdzajú spomienky v podobe hlavy mŕtvej osoby. Osoby prítomné v miestnosti prostredníctvom média – najčastejšie ženy – môžu klásť otázky mŕtvej osobe. Niektoré špiritistky v Amerike sú tak výborné, že dokážu aj samé komunikovať so záznamom mŕtvej osoby z kostného záznamu. Je dobré sa časom stať špiritistickým médiom a veštecky alebo senzibilne dokázať komunikovať so záznamami v mŕtvych kostiach.

Kosti a dlhovekosť
A je výborné, pokiaľ sa vám podarí, aby vaše kosti a kostné bunky boli trvalo aktívne. Organizmus každého z nás okolo 30. roku života začína blokovať aktivitu kostných buniek a kostných neurónov. Je to súčasť starnutia, ktorú si môžeme nazvať aj autodeštrukcia ľudského tela a postupné ukončenie mladosti. Príchod staroby a zánik individuálneho organizmu. Vedomé aktivity do kostí vedú k tomu, že kostné bunky sa znovu aktivizujú a spomaľujú starnutie. Aj preto stojí za to meditovať na vlastné kosti, kostné bunky a kostný mozog. Aj filipínske liečiteľstvo silne zasahuje do kostí, lebo tuší, že pokiaľ zobudí spiace kostné bunky, tak organizmus dostane silný podnet na vyliečenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.