Ľudský mozoček – sídlo mikropyramíd
Budem sa tu venovať problematike pyramidálnych tvarov a to jednak už známych pyramíd v Egypte, ale aj pyramidálnym tvarom menších objektov ako sú pyramídy z drevenej alebo kovovej konštrukcie najčastejšie budované ako relaxačný alebo liečivý priestor. A postupne prídeme ešte k menším pyramídam, ktoré kľudne položíte na stôl. Na nich je zaujímavé, že sú napojené na elektrický prúd a do stredu sa dávajú elektromagnety. Ale nezastavíme sa pri tejto veľkosti a postúpime k ešte menším pyramídam, ktorých jedinečnosťou je pridanie rôznych minerálov. Ale ani tu sa nezastavíme a pyramídy budeme zmenšovať až príde zaujímavý objav vo vlastnom mozgu a najčastejšie v mozočku, ktorý je veľkosti menšej tenisovej loptičky v zadnej časti mozgu a obsahuje podľa vedeckého bádania a dokazovania neuróny v tvare pyramíd. A až tu začína byť všetko okolo pyramíd zaujímavé. Máme v sebe mikropyramídy s vlastnosťami a silami veľkých pyramíd. A pokračujeme ďalej do mikrosveta pyramíd a zastavíme sa pri prvku alebo lepšie povedané zlúčenine Gálium nitride, ktorá tvorí pyramidálne kryštalické štruktúry a je použitá ako základ moderných LED svietidiel. A takto tu budeme mať celú škálu gigantických pyramíd a mikropyramíd až na úrovni nanoveľkosti.

Extrapyramidálny systém neurónov v mozočku
Reikista sa musí postupne naučiť koncentrovať do oblasti mozgu a špeciálne do oblasti mozočku v zadnej časti mozgu, ktorý sa delí na dve časti vľavo a vpravo a každá z týchto dvoch častí obsahuje 10 častí. Pre nás je dôležitá skutočnosť, že obsahujú najväčšiu koncentráciu pyramidálnych neurónov. Tak isto budeme veštecky a senzibilne vyhľadávať osoby, ktoré majú v mozočku a aj mimo neho vo vlastnom tele mimoriadne veľa pyramidálnych neurónov. Ako asi viete alebo tušíte a cítite, mozoček je centrum židovskej kabaly. Prenikať meditačne do mozočku je dobré cez siamské dvojčatá, ktoré sú jedinečne zrastené práve cez mozočky. A logicky sa ich mozočky naučili navzájom komunikovať. Tento systém komunikácie si nacvičíte a ste schopní komunikovať s ktorýmkoľvek iným mozočkom. Dostanete sa k obrovskej kapacite neurónov pre účely intelektuálnej aktivity. Do mozočku sa dobre dostanete cez čítanie židovskej literatúry.

V prípade Reiki Svetlo sa budeme takisto usilovať o trvalú koncentráciu do oblasti pyramidálnych neurónov vo vlastnom mozočku. Dokonca je vhodné presunúť trvalé vedomie z predného mozgu do oblasti mozočku. To dosiahnete práve čítaním Starého zákona, Zoharu, Talmudu a Sefirot. Pri čítaní tohto druhu literatúry sa samozrejme hneď snažíte koncentrovať do mozočku. V zásade tá pravá kabala sa realizuje práve v mozočku. Koncentrácii do mozočku prospeje aj sugerácia a uverenie, že v mozgu máte nezhubné nádory. Teda vlastne tu nájdeme pokračovanie kabalistických techník zameraných na mozoček. A keďže v mozočku je najviac pyramidálnych neurónov, tak Reiki svetlo je prakticky pokračovanie kabalistickej praxe. Samozrejme, treba si zvyknúť, že kabalistické znaky, a teda aj židovské znaky nie sú bežným písmom. Teda nie je to iba písmo, ako sme zvyknutí v latinke. Kabalistické písmená sú zároveň aj číslice, majú určité číselné hodnoty, majú aj svoje farebné vyjadrenia, svoju zvukovú podobu a svoj magický rituál. Teda písmená v židovskej abecede majú svoju rituálnu podobu ako piktogram, kde jeden znak alebo skupina znakov znamenala určitú ideu, určité poslanie a svoju tradíciu. Základom kabalistického písma je jeho zmontovanie z geometrických prepojení hviezd na oblohe.

Cvičenia a duchovná cesta do mozočku môže pokračovať aj tým, že mozoček je základňa na premostenie neurónov mozočku na iné mozočky za účelom získania neurónovej kapacity pre intelektuálske výkony. Ale mozoček môže byť základom vešteckých techník so zameraním na získavanie informácií. Ide o prepojenie mozočku reikistu na mikroobjekty guľovitého tvaru, ktoré produkujú poškodené mozgy niektorých osôb, ktoré pravidelne upadajú do klinickej smrti a ich mozog už nedokáže fungovať normálne a produkuje mikroobjekty na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 metra. Reikista si ich vie privlastniť a preškoliť ako základ vlastných vešteckých výkonov. Spirit bublinkové objekty majú určitý intelektuálny potenciál a sú schopné sa naučiť získavať, vyhodnocovať a organizovať určitú činnosť okolo informácií. Je samozrejmosťou, že keď chcete organizovať takýto spirit bublinkovač, tak máte už odcvičené rané štádia klinickej smrti.

Osoby s abnormálnym počtom extrapyramidálnych neurónov
Záujmom reikistu je na diaľku vyhľadávať osoby, ktoré majú abnormálnu hustotu pyramidálnych neurónov v mozočku. A je ideálne, keď nájdete jedincov, ktorí majú malé mozočky po celom tele. A toto sú ideálni zasväcovatelia do Reiki Svetlo. Samozrejme, treba uplatniť na seba kolektívnu liečbu, kde navzájom pospájate viacerých jedincov s extrémnym počtom pyramidálnych neurónov. Alebo majú pyramidálne neuróny extrémne veľké. A ideálne je, že produkujú aj svetlo v podobe fotónov.

Objav diania v pyramidálnych objektoch
V dávnych dobách sa netušilo, čo sú schopné pyramídy robiť vo svojom vnútrajšku. Cheopsova pyramída bola skôr posmrtná hrobka a jej pyramidálny tvar bol staviteľský proces a nie zámerný. Pyramidálny tvar bol ideálny a vyhovoval opracovaným kamenným kvádrom. Prvé pyramídy boli vlastne hromady navŕšených skál. Potom do seba na sucho poukladaných skál. Potom to boli aj pyramídy tehlové a pyramídy s iným zakončením ako Cheopsova pyramída. Samozrejme, že starovekí Egypťania využívali vnútro pyramíd na zasväcovacie účely. Určite cítili, že tu sa rýchlejšie dostanú do mozočku k pyramidálnym neurónom. A v zásade v starovekom Egypte sa vtedajší ezoterici a mágovia dostávali k mozočku a vyšším formám vlastnej inteligencie.

Veda v našej dobe úplne náhodne potvrdila, že pyramidálny tvar vyvoláva jedinečné účinky a takú silu, že nabrúsi aj tupú žiletku po holení. A to už nie je zanedbateľné. Zaujímavé je na diaľku sa senzibilne napojiť na turistických sprievodcov, ktorí roky chodia neustále do pyramíd a sprevádzajú tadiaľ turistov. Je skutočne zážitok napojiť sa na takýchto sprievodcov a najlepšie hneď na všetkých a nechať ich pôsobiť na vlastný mozoček a pyramidálne neuróny.

Elektromagnetické pyramídy
Na zasvätenie do pyrmidálnych neurónov potrebujeme silnejší zdroj a vyhľadáme si osoby, ktoré praktizujú aktivity okolo pyramíd, ale zároveň k pyramídam pridávajú určité posilňujúce prvky ako sú pyramidálne tvary a k tomu minerály rôzneho druhu a tvaru. Pyramidálny tvar a takzvané dračie žily v podzemí. Ide o určité tektonické poruchy magnetických polí planéty Zem. Najúčinnejšia aktivizácia pyramidálnych neurónov nastáva u jedincov, ktorí budujú kovové pyramídy a zároveň púšťajú do pyramídy elektrický prúd a dovnútra pyramídy umiestňujú elektromagnetický zdroj, ktorý tvar samotnej pyramídy posilňuje. A o takúto osobu, čo sa tomuto venuje, máme záujem. Je dobré si nájsť naraz viacerých takýchto experimentátorov. Napojenie na diaľku cez takéto osoby dovoľuje preniknúť lepšie svojou psychikou do vlastných pyramidálnych neurónov a ovládnuť v nich svetelné efekty.

Môžete sa pokúsiť premostiť pyramidálny tvar a ľudí, čo robia s pyramídami a k tomu to všetko presunúť napríklad na anomálnu poruchu v ruskom Perme. Prípadne pyramidálne pocity a efekty prenášať na oblastí pádu meteoritov.

Pyramídy a astrálna bytosť
Pre reiki svetlo je rozumné nechať sily z vnútra pyramídy pôsobiť aj na svoje vlastné kosti a žiarenie v pyramíde využiť takto na aktivitu v kostnom mozgu. Pod kostným mozgom treba chápať nervové a neurónové štruktúry v kostiach vlastného tela. A žiarenie z pyramíd potom vkladáte do seansového efektu. Ide o efekt špiritistického kruhu s kruhovitým stolíkom, kde vyvolávate astrálnu projekciu alebo astrálnu bytosť a premosťujete ju s osobami, ktoré sa prakticky venujú pyramidálnym efektom. Pozor pri budovaní astrálnej bytosti z kostí za pomoci pyramidálnych efektov. Astrálna bytosť by mala obsahovať informácie o vašom zdraví, stabilnej psychike a dlhovekosti. Upozorňujem, že pokiaľ sa spravia astrálne bytosti z kostnej energie neprofesionálne, tak časom sa môžu vymknúť vašej kontrole a začať fungovať aj proti vám.

Pridaj komentár