Ako vnímať svoje frekvencie v hertzoch?
Z vedeckého prostredia vieme, že vlastne naše telo a všetko, čo sa v ňom deje, kmitá, vibruje a rezonuje na rôznych úrovniach. Pokiaľ budem extréme rýchlo pohybovať rukami ako keby boli mušie krídla, tak zrakom zaznamenám určitý kmitavý pohyb. Kmitajú mihalnice na očiach. Aj to dokážem vnímať. Hlasivky vydávajú zvuky a cez hlasivky vnímam kmitanie zvuku. Očami vnímam blikajúce svetlo na vianočnom stromčeku. Sedím na pračke a vnímam kmitanie pračky. Počujem hudbu a bubienky ucha zaznamenajú zvuk v podobe tónov.

Toto je hladina kmitania, vibrovania a rezonovania zachytená pomocou klasických ľudských zmyslov. Ale keď natiahnete pred seba prsty a pokiaľ ste mladý a zdravý človek, tak nevnímate žiadne kmitanie ruky. No keby sme získali zábery dostatočne citlivej kamery, tak by sme zistili, že nie sme schopní vnímať kmit vlastných rúk. A to je skutočnosť. Ale keď si zoberiete do rúk kyvadielko, teda drobné malé závažie zaviazané na špagátiku, táto pomôcka vám pomôže nepriamo vnímať kmitanie nervov rúk, aj keď to klasickými zmyslami nevnímate. A môžete začať cvičiť neviditeľný kmit svalov.

Hmatový sonar človeka ako u hadov
Musíme si zájsť na pomoc k hadom, ktorí majú jedinečnú schopnosť povrchom tela vnímať rezonancie z povrchu zeme na širokom teritóriu. Hovoríme o schopnosti hada zachytiť určité kmitanie napríklad človeka kráčajúceho v blízkosti. A ezoterik si túto schopnosť môže u seba z prehistórie vývoja aktivizovať. Výcvik ide od ušných lalokov do celej kože na povrchu človeka. K zobudeniu tejto zabudnutej schopnosti použijete aj ušné bubienky, na ktorých sa nekonečným opakovaním začne tvoriť určitý typ rezonovania a ku koži pribudol niečo ako sonar hľadajúci iné zdroje kmitania a rezonovania.

Oscilovanie svalov a metóda kyvadielka
Zoberiete do ruky kyvadielko (špagátik alebo retiazka na dolnom konci so závažím) a prenášate jemné kmitanie prstov, ktoré nedokáže vaše oko zachytiť. Keď si dáte pred seba vodu, tak kyvadielko v ruke sa musí mierne rozkmitať. A keď dáte kyselinu, ruka musí stuhnúť a nereagovať. Samozrejme, ide o reakciu vašich svalov na potraviny.

Oscilátor prútkara a hľadanie niečoho prechodom frekvencií
Zoberiete do dvoch rúk prútik z dreva alebo kovu v tvare V. Aktivizujete energie a ich tvorbu v kostiach. Na diaľku sa napájate v šamanskom vedomí na žijúcich prútkarov. Šamanské vedomie nerozlišuje medzi vami a prútkarom. Je to také, ako keby ste boli s prútkarom jednovaječné dvojčatá alebo zrastené siamské dvojčatá. A postupne si napríklad do zeme uložíte kusy železa a zisťujete, ako reagujete na rukách a v mozgu. Potom zakopete iný kov, napr. kus striebra a ako budete s prútikom reagovať.

Diaľkové získavanie energie s prvkami elektromagnetického kmitania
Cez reiki kanál, ktorého základom je otvorenie kostných neurónov a nervstva (môžeme hovoriť o kostnom mozgu), sa naučte v šamanskom vedomí alebo vo vedomí jednovaječných dvojčiat alebo ako siamské dvojčatá, ale môžete sa aj v stavoch blízkych klinickej smrti napájať na diaľku na osoby pracujúce s oscilátorom. Osoby pracujúce so sonarom. Osoby pracujúce s laserom. Osoby pracujúce v Cerne a tokamaku. Osoby opravujúce elektrospotrebiče. Osoby používajúce prehnane psychowalkman. Osoby pracujúce v magnetickom prostredí. Osoby pracujúce s röntgenom. Osoby pracujúce s CT a podobným zariadením. Osoby často pracujúce s prístrojom Diacom. Osoby pracujúce pri vysielačoch. Osoby pracujúce pri elektroliečbe. Osoby hrajúce na rôzne hudobné nástroje, glass harmony. Osoby pracujúce s infrazvukom (infrazvuk ako seizmické vlny pod 16 alebo 20 Hz.) Osoby pracujúce s ultrazvukom (ultrazvuk kmitanie nad 20 kHz).

Sú aj iné možnosti prepojenia na horeuvedené živé osoby. Výhodou je prísun bioenergií, ktoré sú aj silne rozkmitané z dôvodu dlhej a intenzívnej expozície v prostredí kmitajúcom a vibrujúcom.

Zvieratá ako zdroj prírodne rezonujúcej bioenergie
Vo vhodnom naladení sa napojíte na žijúce zvieratá a ste schopný k sebe do buniek, kde máte mitochondrie, dostávať bioenergiu zo živých zvierat ako netopier, delfín, kosatka, veľryba, raja elektrická, úhor elektrický, prípadne aj z peria živých vtákov.

Vlastné elektromagnetické žiarenie buniek a ich magnetické kmitanie
Organizmus prirodzene produkuje určité kmitajúce pulzy a to hlavne vo svaloch tela. Ale dajú sa rozkmitať aj prsty na rukách. Rozrezonovať môžete hlasivky v hrdle a to trvalo, aj keď iba dýchate. Rozrezonovať sa môžete naučiť aj membrány pľúcnych buniek (alveol). Rozrezonovať sa dá aj pobrušnicová blana a mozgové blany. Srdce a mozog potrebujú neustále pulzy, aby mohli intenzívne fungovať. Na ušných bubienkoch vyvolávate určité kmitanie, aby ste lepšie počuli a vnímali aj svoje vnútro. Chemické látky tranzmitery musia mať elektrický náboj aj s pulzáciami. Počas starnutia kmitanie a vibrovanie buniek utícha, a teda aj ich vzájomná komunikácia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.