Jantár je fosílna živica ihličnatých stromov, ale aj iných druhov stromov a kríkov, ktorá vznikala pred miliónmi rokov. Napríklad dobre známy jantár z Pobaltských oblastí bola pôvodne živica, ktorá stvrdla a zmenila na sa na niečo podobné kameňu.

Aby ste vnímali liečivý potenciál živice a jantáru starých tisíce alebo milióny rokov, je potrebné byť alebo sa stať senzibilom a vnímať toky bioenergie v sebe, ale aj okolo seba a aj v inej osobe. Senzibil vníma bioenergie a magnetické polia magmatického jadra planéty Zem. Dokonca sa naučí veštecky vnímať presuny vedomia cez energetické polia v kozme. Potrebuje k tomu budovanie astrálneho tela zo svojich energií v kostiach. Prienik psychiky cez energetické magnetické polia je možný tak, že máte prírodné vedomie, kde nevnímate rozdiel medzi sebou a inými osobami, živými predmetmi a celkovo objektmi. Je to také prírodné šamanské vedomie. Potom je tu možnosť výcviku vedomia ako u jednovaječných dvojčiat alebo zrastených siamských jedincoch. Potom je tu možnosť nácviku stavov ako u jedincov znetvorených od narodenia. Tak isto je možnosť presunu vedomia a vešteckého vnímania cez rané štádiá klinickej smrti, ktoré sa dajú cvičiť.

Cieľom reiki praxe je schopnosť psychicky mimo seba kontaktovať objekt ako je živica a rôzne druhy jantáru. Nejde o prepojenie na predstavy o jantári a ľuďoch, čo s ním niečo robia. Nejde ani o predstavy jantáru v energetickej aure. Ale na diaľku si môžete vyhľadať osobu, ktorá má zasvätenie reiki a venuje sa mimoriadne aktívne hľadaniu a spracovaniu jantáru. Premostíte sa na takúto osobu alebo viaceré takéto osoby a necháte sa zasvätiť od nich do reiki jantár. Je pre vás dobre, aby ste mali sami zasvätenie reiki a prípadne si vyhliadli žijúce osoby a vy ich zasvätíte a spätne sa od tejto osoby necháte zasvätiť. Je dobré, aby ste si našli osobu, ktorá trvalo hľadá jantár a neustále opracováva nové kusy pekne jeden za druhým. Je dôležité vybrať si takéhoto jedinca. Dole si to vysvetlíme podrobnejšie, prečo treba takto postupovať.

Ako môže prebiehať zasvätenie do reiki? Jedna z možností je, že reiki zasväcovateľ vám reiki vloží do vašich predstáv o reiki a vy vždy, keď si spomeniete na reiki, tak ho aktivizujete. Samozrejme takáto úroveň je mimoriadne slabá. Vyššia úroveň je, keď vám zasväcovateľ reiki pošle zasvätenie cez jeho drobné detské žľazy do vašich detských žliaz. To je už lepšia úroveň. Potom je tu ešte silnejšia úroveň a reiki zasvätenie dostanete na základe budovania astrálneho tela z kostných energií. Sú aj iné možnosti reiki, ale praktizujú sa len výnimočne a to rovno do úrovne chromozómov a génov. A takýchto reiki zasväcovateľov je málo. Pokiaľ niekto zasväcuje do reiki na diaľku bez prítomnosti fyzickej osoby, tak zvyčajne použije astrálne putovanie alebo putovanie cez klinický stav zomierania. Zasvätenie reiki sa dá stupňovať použitím hypnózy a tranzu.

Psychické premostenie na osoby, ktoré sa počas života venujú spracovaniu jantáru je celkovo dosť problematické, pretože takéto osoby majú mimoriadne účinnú chémiu a chemické látky tela. A často je aj pre veštca a senzibila orieškom, ako preniknúť do tela a psychiky takejto jantárovej osobnosti. Zisťovali sme, prečo sú jantárové osoby ako nedobytné pevnosti a prvotnú príčinu sme našli v tom, že jantárové osobnosti majú až 300 krát výkonnejšiu chémiu tela ako bežná dospelá osoba a to je skutočne neprekonateľná bariéra. Ani Sašovi Pueblovi sa roky nedarilo dostať sa do vnútra jantárových osobností. A tak trpezlivo čakal a programoval svoju myseľ, ako prenikať do jantárových osobností. A nakoniec sa to podarilo vďaka jedinečnej liečivej fólii ruskej výroby Polimedel.

Liečivá fólia Polimedel
Vojenský výskum pre ruskú armádu za účelom rýchlejšieho hojenia rán a návratu do bojových podmienok daného vojaka vyvinul z niečoho ako teflón špeciálnou nanotechnológiou liečivú priezračnú fóliu. Sami výrobcovia v Rusku na svojich stránkach popisujú, že podobný materiál v prírode je jedine prírodný jantár, a teda živica. Tvrdia, že táto teflónová fólia zhromažďuje silný záporný elektrónový náboj. A je logické, že takýto náboj bude tvoriť aj jantár.

Začali sme s klasickým ezoterickým výskumom založeným na vešteckom testovaní všetkého okolo silného záporného náboja. Zamerali sme sa na dlhoveké osoby, teda jednu zo 100 ľudí s potenciálom dožiť sa 100 rokov. A skutočne sme u nich nachádzali prirodzene sa tvoriaci silný záporný elektrónový náboj. Osoby, ktoré nemajú potenciál dožiť sa ani 60 rokov, mali silne nabitý kladný elektrónový náboj a k tomu aj mimoriadne zlú výkonnosť chemických látok. U dlhovekých jedincov so silným elektrónovým nábojom je chemická výkonnosť až 200 násobná ako u osôb, ktoré majú stav dožiť sa veku okolo 60 rokov. Preskúmali sme stovky jedincov a to vešteckými metódami.

Potom sme testovali veštecky a senzibilne teflónovú liečivú fóliu Polimedel. A skutočne, jej použitie vyvolávalo až 300 krát vyššiu výkonnosť chemických látok ako u bežných jedincov. Samozrejme, už asi po druhom týždni používania záporný elektrónový náboj klesal. Ale aj tak testovacie osoby opisovali, ako sa výborne cítia. Teda možno konštatovať, že liečivá fólia Polimedel je niečo ako malý zázrak.

Rozhodli sme sa otestovať aj jantárové osoby, aký majú záporný elektrónový náboj. Mali sme obavy, že sa nám nepodarí preniknúť do ich vnútra. Na prienik do jantárových ľudí potrebujete mať podobnú výkonnosť chemických látok ako jantárové osobnosti. A práve liečivá fólia Polimedel nám pomohla dostať sa do systému jantárových ľudí. A to bol ďalší úspech liečivej fólie Polimedel, a to nie som reklamne zaangažovaný do jej predaja. Teda vždy, keď sa chcem napojiť na jantárovú osobu, tak to spravím cez liečivú fóliu Polimedel alebo osoby, ktoré s fóliou pracujú, alebo sa s ňou aktuálne liečia. Možno konštatovať, že liečivá fólia Polimedel nám otvorila cestu do jantárového reiki, čo nás všetkých potešilo.

Prepólovanie elektrického náboja
Rozhodli sme sa, že preskúmame záporný elektrónový náboj aj u jantáru. Pokiaľ sa nedostal jantár do blízkosti človeka, tak vykazuje silný záporný elektrónový náboj a kladný je potlačený. Platí, že čím starší nedotknutý jantár, tým silnejší záporný elektrónový náboj. Ale keď niekto nájdený jantár začne dávať do blízkosti človeka, a teda živej biologickej osoby, tak elektrónový náboj z jantáru mizne, vybíja sa v tele človeka a jantár nakoniec vykáže kladný elektrónový náboj a potom už nepôsobí liečivo. Teda dotykom jantáru sa pôvodný záporný elektrónový náboj vybije a už nikdy sa nedobije na záporné hodnoty. Niečo podobné spraví aj teflónová liečivá fólia Polimedel. Teda keby sme chceli mať trvalý liečivý účinok z jantáru alebo liečivej pásky, tak by sme museli po mesiaci alebo trochu dlhšej dobe zohnať panenský jantár nedotknutý ľudskou rukou. To by asi bežný reikista nezvládol finančne. Ale osoba, ktorá sa živí opracovaním jantáru, má k dispozícii neustály prísun nových kúskov jantáru. Jantár je liečivý, ale iba určité časové obdobie, potom už nie je liečivý.

Reiki systém a prísun záporného elektrického náboja
Celý problém reiki jantár je v tom, že treba zabezpečiť zdroj záporného elektrónového náboja. Dá sa to liečivou fóliou alebo prísunom nových kúskov jantáru. Niečo by sme mohli získať prísunom stromovej živice, napríklad živice čerešní alebo sliviek. To je náročné časovo a aj finančne by to dosť stálo neustále hľadať alebo kupovať jantár alebo liečivú pásku. Samozrejme, reikista má aj iné možnosti, ako si prisunúť k sebe záporný elektrónový náboj. A to je napojenie sa na diaľku na živicu, na jantár uložený v prírode, alebo na osoby spracúvajúce jantár. Prípadne opraviť svoj energetický systém a to hlavne mitochondrie – maličké orgániky v každej bunke. Úprava sa deje cez osoby, ktoré majú neustály vlastný alebo iný zdroj z prírody.

Pridaj komentár