Všetky anjelské bytosti
Budem sa tu venovať problematike okolo slova anjel. Tak isto obrazovému symbolu anjela, ktorý je prezentovaný ako postava človeka s krídlami, prípadne ako fluidná alebo éterická bytosť stvorená z hmly a k tomu má biele vtáčie krídla. Anjela v symbolike charakterizujú ako posla niekoho. Posol, čo niečo prináša a nejako je pripravený pomáhať. Nehovoriac, že anjel môže mať aj kontext dnešných náboženských predstáv a symbolov. Anjel a symbol anjela je pre každú osobu trochu iný a na začiatok je dobré sa hlboko a systematicky zaoberať a meditovať na všetky typy a formy anjelov.

Teda aktívne zbierate všetko okolo anjelov a vzorne si to ukladáte všetko do svojej pamäte v mozgu. Je to prvá fáza, kde spoznávate anjelské sféry celej histórie ľudstva až do dnešných dní. Samozrejme, takáto intenzívna aktivita, ktorá trvá mnoho rokov vedie k tomu, že anjelské predstavy sa tak skoncentrovali, že už to nie sú bežné predstavy a v spomienkach nadobúdajú určitú schopnosť s vami komunikovať. Je to úplne normálne, lebo milióny predstáv o anjeloch vedie k vytvoreniu anjela z predstáv s určitým potenciálom komunikácie. Takýto postup vás spraví doslova expertom na anjelskú problematiku.

Detská žľaza – anjel
Stále zbierate a hľadáte všetky druhy anjelov a zapisujete ich do spomienok. Ale zároveň už chcete zájsť hlbšie do problematiky anjelov a smerujete prekvapujúco k detskej žľaze. Do 15. roku života máme v oblasti hrude detskú žľazu často veľkosti detského srdca. V duchovnom slangu sa hovorí o duchovnom srdci. Pokiaľ ste veštecky alebo senzibilne naladený, začnete vnímať uvoľňujúce sa energie z detskej žľazy. Pri umeleckej fantázii môžete z detskej žľazy vnímať vyletujúce energie. A možno tieto energie vnímať aj ako postavičky anjelov s krídlami. To je samozrejme v poriadku. V skutočnosti bunky detskej žľazy vydávajú energetické informácie pre bunky v tele, ale aj pre okolie.

Pokiaľ sa chceme vyjadrovať k osudu dieťaťa, tak veľkosť detskej žľazy je mimoriadne významný ukazovateľ úspešnosti daného dieťaťa do budúcnosti. Deti s veľkou a zdravou detskou žľazou majú väčšie predpoklady byť v živote aj zdravé a úspešné. Pokiaľ má dieťa detskú žľazu menšiu, tak zdravie nebýva ideálne a aj rozhodnutia takejto osoby sú často nejasné, emočné a nevedúce k celkovej úspešnosti. Už v starovekej Číne vedeli o týchto skutočnostiach a preto sa k cisárskemu dieťaťu hľadali deti s mimoriadne veľkou detskou žľazou a prevádzali sa liečby pomocou čerstvých vajíčok. Samozrejme, boli to energetické liečby vnímateľné senzibilom a nie bežnou osobou. Tu možno vnímať, ako vážne sa v tej dobre bralo, aby sa vývoj detskej žľazy u budúceho cisára uberal správnym smerom.

Samotné dieťa dospieva a môže začať vnímať energiu vychádzajúcu z jeho detskej žľazy, ktorá je v jeho hrudi ešte v jednom celku. Často dieťa bude vnímať vyletávajúce energie z detskej žľazy ako anjelské bytosti s krídlami. Senzibil je schopný vnímať u detí s veľkou detskou žľazou energie formujúce sa pri dieťati do tvaru ľudskej postavy. Nie všetky deti majú takéto prejavy a skôr ich môžeme pripísať určitým poškodeniam detskej žľazy. Dieťa pri sebe niekoho vníma a dokáže prítomné energie sformovať do tvaru určitej bytosti. A prečo tak často energie z detskej žľazy majú tvar človeka s krídlami?

To by mohla byť veľká záhada. Ale aj táto záhada sa dá vysvetliť činnosťou určitých šamanov v minulosti. Bolo starodávnou praxou indiánov žijúcich na území Arktídy a Antarktídy dávať určité zasvätenia deťom po celom svete. Kultúra indiánov týchto oblastí je jedinečná z dôvodu silného prieniku kozmického žiarenia. Aj teraz možno u žijúcich obyvateľov vnímať poškodenie zdravia a detských žliaz z ožiarenia z kozmu. V týchto oblastiach nie je atmosféra taká ochranná ako inde. Ako keby tu žijúci obyvatelia boli celý život na kozmickej stanici. A členovia kozmickej stanice sú trvalo vystavení kozmickému žiareniu, ktoré spôsobuje tvorenie špeciálneho energetického tela podobného ľudskému telu. Ide o to, že kozmické žiarenie do určitej miery absorbujú kosti, ale keď je žiarenia z kozmu priveľa, tak sa žiarenie bude ukladať aj v tele. A kozmické žiarenie z kostí a iných častí tela vytvára energetické objekty, ktoré voláme aj anjelské sféry. Deti v oblasti Arktídy a Antarktídy majú z detskej žľazy silné vytekanie energie, ktorá je ľudskou mysľou formovaná do anjelských sfér. Po smrti obyvateľov južného a severného pólu sa vo svete mŕtvych tvoria zvláštne zápisy práve z ožiarenia kostí a detských žliaz. Svet mŕtvych v zmysle klinickej smrti, 20 minút odumierania neurónov, smrť neurónov, uvoľnenie spomienok človeka mimo telo a postupný zánik a rozpad spomienok mŕtveho človeka. Tieto záznamy zo sveta mŕtvych často atakujú detské žľazy a komunikujú s nimi. Aj takéto možnosti poskytuje duchovný svet obyvateľov južného a severného pólu z minulosti.

Z dôvodu chorobných stavov detskej žľazy (jej mimoriadna veľkosť je patologický prejav) a tak isto ožiarenia z kozmu u detí z arktických a antarktických oblastí je možné vnímať formovanie energetických objektov okolo týchto detí, ale potom aj dospelých osôb z tejto oblasti. Je možné vnímať nielen biele anjelské sféry, ale aj sivé anjelské sféry a vtedy si dané osoby robia veci iba pre seba a nie pre iných a v silnej emočnej báze. Je možné u niektorých jedincov vnímať aj čierne anjelské sféry a vtedy osoby žijú a konajú tak, aby to ubližovalo im samým a aj okoliu. Pri bielych anjelských sférach osoba robí veci pre radosť a aj na prospech iných.

Výnimočný prípad sú detskí autisti, ktorí nedospejú a ich detská žľaza pretrváva do ich fyzickej smrti. Ich poškodenia psychiky sú silné a počas života sa venujú iba jedinému predmetu. Takáto patológia je vzácna a aj jedinečná. Takáto osoba v línii bielych anjelských sfér vytvára jedinečné stavy. Anjelské sféry takýchto osôb mimoriadne dobre vplývajú na úspešnosť iných osôb. Ide o anjelské sféry, ktoré vám nadiktujú, čo máte robiť. Jednoducho vykonáte, čo vám povedia.

Rozpad detskej žľazy
Dieťa dospieva, detská žľaza sa rozpadáva a rozíde sa doslova po celom tele. Samozrejme, nie je to úplný zánik, ale vytvoria sa drobné detské žľazy veľkosti fazuliek. Bežne v tele zostane asi 50 – 100 kusov rozhádzaných po tele. Jedincom, ktorí majú do 100 kusov detskej žľazy po celom tele, sa už ťažko držia detské žľazy veľkosti drobnej fazule v aktívnom stave. Energetická bytosť Anjel už nefunguje dobre. Ale aj tak možno ešte veštecky aktivizovať ľuďom tieto detské žľazy a určovať, či v nich bola biela anjelská sféra, sivá alebo čierna.

No nie každej osobe sa detská žľaza zo stredu hrude rozpadne na 100 drobných kúskov. U niektorých osôb sa okolo tých asi 100 drobných kúskov začnú tvoriť aj v dospelosti nové drobné detské žľazy. A teda takáto osoba ich nebude mať 100, ale 500 a sú aj prípady, kde je až 1000 detských drobných žliaz. A takáto osoba aj v dospelosti má aktívne anjelské sféry v sebe. Povedali by sme, že v ňom samotnom je celý svet anjelov.

Takýmto osobám staroba poškodzuje detské žľazy pomalšie ako u bežných ľudí. A takéto osoby sú schopné liečiť slabo fungujúce drobné detské žľazy po celom tele. A to dovoľuje, aby do detských žliaz vložili určitý typ správania sa aj u cudzej osoby. Teda tu v detských žľazách niektorých reikistov sa tvoria programy reiki a aj ich prenos na inú osobu. Samozrejme, neodporúčam svoje detské žľazy používať na liečbu, zasväcovanie a prenos schopností na iné osoby. Pokiaľ svoje detské žľazy otočíte na liečbu a zasväcovanie iných, tak nebude mať čo riadiť a usmerňovať činnosť buniek. A môže to znamenať aj zrýchlené starnutie.

Použiť detské žľazy, a teda aj anjelské sféry na reiki zasväcovanie iných ľudí, znamená pokles hormónu mladosti tymokrescínu. Robil som veštecký prieskum reiki zasväcovateľov po celom svete a všetci do jedného mali slabé hodnoty tohto hormónu mladosti. A teda zasväcovanie iných reikistov nie je bez následkov. A tak isto liečba cez vlastné detské žľazy nie je bez zdravotných následkov voči reikistovi alebo osobe aplikujúcej takýto druh liečby.

Detské žľazy rozložené po celom tele mali v detstve na starosti aj vývoj organizmu a v staršom veku by mali detské žľazy pokračovať v tom, čo robili počas detstva. Ale ľudský organizmus starne a snaží sa detské žľazy odstaviť a zlikvidovať, v horšom prípade preprogramovať detské žľazy na devastáciu vlastných buniek. A tak by sa ezotericky ladená osoba mala zaujímať, ako fungujú jej detské žľazy a ako ich napríklad lepšie naprogramovať pre zdravie a vlastnú osudovosť.

Ezotericky ladená osoba má záujem sa naučiť trvalo koncentrovať do detských žliaz, a tak isto do embryonálnych buniek, ktoré zostali v organizme. Často sú v spiacom latentnom stave a treba ich tiež zobudiť. Potom je tu snaha detské žľazy rôznymi prostriedkami aktivizovať a dať im na ďalšie obdobie rozumnú aktivitu. Dokonca sa môžete snažiť o to, aby v ľudskom tele dorástli nové malé detské žľazy.

Do detských žliaz je možné vložiť nový program starostlivosti o bunky tela. Ezoterik reikista sa môže napájať na detské žľazy napríklad detských autistických jedincov s dyslektickými poruchami. Tieto osoby sa počas celého života venujú iba jednému druhu predmetov, nikdy nedospejú a detskú žľazu majú aj v staršom veku v hrudnej časti. Ich detská žľaza obsahuje jedinečné anjelské sféry, ktoré pôsobia na človeka tak, že ho tlačia k úspechu. A to je zaujímavá skutočnosť, ktorú treba dostať do vlastných detských žliaz.
Do detských žliaz možno dostať rôzne druhy programov. Napríklad sa trvalo napájať na dlhoveké osoby, ktoré si vyhľadáte na diaľku vešteckými technikami a ich programy v ich detských žľazách premosťujete do svojich detských žliaz. Napríklad je zaujímavé napájanie sa na diaľku na osoby, ktorá majú extrémne veľa detských žliaz, s tým, aby ich podporovali a dodávali im životaschopnosť.

Potom je možné meditovať do vlastných detských žliaz a klasickými reiki znakmi ich premostiť a znovu ich zjednotiť do jedného celku. Potom je možné na detských žľazách znovu obnoviť fungovanie anjelskej sféry a posilňovať jej prítomnosť. Anjelskú sféru možno posilňovať meditáciou na rôzne druhy minerálov. A tak isto získavať energiu pre svoje detské žľazy z rôznych biologických zdrojov. Do detských žliaz je možné vkladať aj program jedincov, ktorí majú otvorenú niektorú z 200 prehistorických štruktúr. Tieto štruktúry majú ľudia blokované a je dobré ich otvoriť aj cez detské žľazy.

Je tu potom ešte jedna technika aktivizácie a podpory vlastných detských žliaz a to tvorbou astrálnej bytosti z kostnej energie. V kostiach človeka sa tvorí bioenergia a tú je možné ukladať v tele človeka a formovať ako pri špiritistickej seanse. Ale namiesto ducha nejakej mŕtvej osoby vyvolávate svoje orgány a svoje bunky. Ide o astrálne projekcie a astrálne putovanie použité pre účely zdravia, detských žliaz a anjelských sfér.

A nakoniec pozor na detskú žľazu alebo jej pozostatky pri hrudnej kosti a aj v oblasti pľúc. Pri neopatrnej manipulácii je možné vyvolať astmatické záchvaty a zlé dýchanie alebo nevhodnú činnosť srdca. Detské žľazy môžu mať v sebe aj takýto druh poškodenia. Ide určitý druh astmy a astmatických záchvatov, kde detská žľaza prudko vyžaruje bioenergiu do pľúc a srdca.

Pridaj komentár