OBE DO KOSTI
Na začiatok by som pripomenul, že tejto problematike sa venujem už viacej ako 20 rokov. Schopnosť astrálnej projekcie som pred 20. rokmi vôbec neovládal a ani sa mi to nedarilo. Takže môžete sledovať, ako som sa naučil tieto špecifické techniky, ako som ich skúmal, bádal a ako som ich zvládol a použil do reiki systémov. Výcvik v oblasti astrálnych projekcií som nerobil sám, ale celé roky ich so mnou precvičovali viacerí ezoterici. Teda je tu kolektívna skúsenosť viacerých ezoterikov a nie iba moja vlastná.

OBE BUDOVANIE ASTRÁLNEHO TELA
Pokúsim sa vysvetliť a logicky zdôvodniť, ako sa správne a efektívne buduje astrálne telo. Pod astrálnou projekciou tu rozumieme postup, ako vytvoriť v sebe energetickú kópiu svojho fyzického tela a to čo najpresnejšie. A teda logicky je tu otázka: Z čoho sa vlastne buduje astrálne telo? Jednoznačne môžeme povedať, že sa buduje z bioenergií, ktoré vytekajú z kostného systému a priamo z kostí a okostice. Z tejto energie sa priamo v kosti pomocou obrazu jednotlivých orgánov začne budovať astrálne telo. Skoncentrujte sa do niektorej svojej kosti a vložte tam zmenšený obrázok napríklad mozgu a tlačte silou vôle energie z kosti do malej predstavy mozgu, až kým sa nezačne zväčšovať a naberať výhradne energie z kostnej oblasti. A takto postupujete s každým orgánom tela, potom aj s každým systémom tela, so skupinami buniek a v priebehu roka aj vnútrom buniek. Takto naplnené predstavy energiami z oblasti kostí sa nestratia, ale uložia sa na celý objem mozgu. Pozor, pokiaľ by ste zobrali bioenergie z inej časti tela, tak to nebude fungovať. Pokiaľ si budete robiť iba predstavy v pamäti, tak to zase nebude o ničom a nedosiahnete cieľ vybudovať astrálne telo.

Samozrejme, že niektorým ľuďom idú astrálne projekcie hneď a nemusia ani veľmi cvičiť. Prečo je to tak? Keď sme veštecky takýchto jedincov ošetrili, tak sme zistili, že pokiaľ má niekto vybudované astrálne telo ako kópiu svojho fyzického tela, má chorobný stav. Ide o upchávanie buniek a to buď melatonínom, serotonínom, prípadne biologickým železom. Nájde sa aj upchávanie skupín buniek cholesterolom. Najlepšie astrálne projekcie dosahujú jedinci, ktorí majú asi polovicu buniek v mozgu upchaných melatonínom. Takíto jedinci nemusia budovať astrálne telo a dokážu svoje astrálne telo doslova teleportovať celé alebo jednotlivé časti mimo svoje telo. Samozrejme, nikto sa nebude prepchávať melatonínom a zámerne si upchávať bunky mozgu. Takýto prístup a techniky poškodzujúce telo sa zamietajú. Koniec koncov, takéto techniky poškodzujú zdravie úplne. Osoby s melatonínom upchanými neurónovými bunkami majú aj nízku hladinu ketamínu. Osoby, ktorým sa nedarí vybudovať astrálne telo, majú zvyčajne zvýšenú hladinu ketamínu a nemajú v sebe patologické prejavy.

OBE DO TEORETICKEJ ROVINY
Pokiaľ začínate cvičiť a meditovať, tak je dobré si vyzbierať o OBE astrálnych projekciách niečo na Wikipédii. Potom si prečítať pár knižiek a snažiť sa podľa nich aj cvičiť. Je dobré opakovane navštevovať stránky významných žijúcich predstaviteľov OBE astrálneho putovania. Jednoducho sa odporúča znovu a znovu čítať a napájať sa na žijúcich predstaviteľov pre oblasť OBE a to vo vedomí prírodného šamanstva, v stave jednovaječných dvojčiat alebo siamských dvojčiat. Neuvažovať pri tom logicky, ale iba inštinktívne a nasugerovať si, že telo majstra OBE je vlastne vaše telo.

OBE ZASVÄTENIE
Máme tu jedincov, ktorí OBE praktizujú na základe patologických stavov, ktoré sme popísali vyššie. A takíto významní predstavitelia OBE sú schopní zasvätiť iných záujemcov do OBE, teda pomôžu im aktívne vstúpiť do vlastných kostí a aktívnejšie tvoriť vlastné astrálne telo vo fyzickom tele. Kontroloval som množstvo prípadov zasvätených jedincami, ktorí OBE praktizujú na základe patologických stavov. Uvedomte si, že v kostiach je mimoriadne dôležitý kostný mozog. Tento kostný mozog vlastne môže organizovať celú OBE projekciu. Teda zasväcovateľ vkladá do kostí zasväcovanej osoby určité kresby v zmysle automatickej kresby, ktorá sa prirodzene ukazuje pri koncentrácii do kostí. Netreba zabúdať, že v klasických kostiach je plno prehistorických štruktúr rôznych druhov kostí, ktoré sprevádzali celý ľudský rod. Osoby, ktoré majú otvorené prehistorické kostné štruktúry tvoria jedinečné astrálne projekcie. A sem by mal smerovať každý, kto chce niečo znamenať vo svete OBE.

OBE DO BUNIEK
Pokiaľ začnete budovať svoje astrálne telo z energie vlastných kostí, tak to je ten správny postup. A budujte ho vytrvalo a to znovu a znovu. Uvedomte si, že astrálne telo sa v tejto fáze buduje kvôli tomu, aby ste liečili svoje telo a ubrzďovali svoje starnutie a prípadne chorobné stavy. Teda OBE nie ako von z tela, ale ako liečivý fenomén. Až neskoršie budete robiť OBE do svojich snov. OBE do svojich buniek. OBE ako prienik do reálneho prostredia okolo seba. OBE ako prienik do reálneho kozmu okolo nás. A aj náročné OBE do toho, čo voláme svet smrti, kde zostávajú po smrti spomienky mŕtvych jedincov, ale nie všetky.

OBE SEANSA DUCHOV
Hlavnou činnosťou pri OBE je vlastne vybudovanie OBE tela z energií vlastných kostí alebo z energií kostí, ktoré ste získali na diaľku z inej osoby alebo zvieraťa, prípadne z osoby, ktorá už zomrela a jej kosti uvoľňujú veľmi zaujímavú energiu pre budovanie vlastného astrálneho tela. Samozrejme, neustála koncentrácia do kostí a potom z nich tvoriť OBE telo by úplne nestačilo. Je potrebné pristúpiť k tvorbe OBE tela, akoby ste boli na špiritistickej seanse. Teda okrúhly stolček a sediaci ľudia, ktoré sa navzájom držia za ruky a v strede stolíka hromadia energiu z vlastných kostí. Do takto hromadenej energie z vlastných kostí senzibilne precitlivená osoby vkladá predstavu zomretej osoby. Takto túto spomienku oživujú a je možné s takto vytvorenou osobou komunikovať. Nejde o zobudenie danej osoby zo sveta mŕtvych, ale o super jedinečnú simuláciu danej osoby práve z energie z kostí. Je to niečo ako super simulačné zariadenie. Ale teraz si predstavte, že v strede okrúhleho stolčeka sa z prítomnej energie tvorí napríklad vaše srdce. A toto práve potrebujeme na mimoriadne silné budovanie OBE tela z vlastnej a cudzej bioenergie z kostí. Stretne sa skupina ezoterikov a ako na seanse si navzájom produkujú astrálne orgány. Takto vytvorené astrálne orgány OBE sa potom vkladajú do vlastného tela.

OBE OUIJA STOLČEK
Pokiaľ ste zvolili tvorbu svojich orgánov, buniek, bielkovín, aminokyselín, nukleových kyselín, tak je čas s nimi začať cez vlastné alebo cudzie kosti komunikovať. A na takúto komunikáciu je možné používať špiritistický stolček na vyvolávanie duchov zomretých osôb. V tomto prípade budete komunikovať so svojím astrálnym srdcom.

OBE DO ZOMIERAJÚCICH KOSTÍ
Na diaľku v šamanskom kolektívnom vedomí, vedomí jednovaječných dvojčiat alebo siamských dvojčiat sa premosťujete na kosti čerstvo zomretej osoby a znovu svoje energie z kostí miešate s energiami tohto druhu a budujete vlastné astrálne telo pre OBE.

OBE TELEPORTING ASTRÁLNEHO TELA
Osoby, ktoré majú OBE ako chorobný stav, nemajú často problém presunúť svoje astrálne telo kde to treba. Deje sa tak úplne spontánne. Osobe sa spontánne z dôvodu choroby tvoria astrálne zmysly a tieto vie osoba teleportovať napríklad do hlbočín kozmu. Pokiaľ nemáte OBE ako prejav svojej patológie, tak musíte astrálne zmysly vybudovať a potom sa ich treba naučiť niekde teleportovať. Napríklad máte za sebou rok výcviku a tvorby astrálneho tela a von z mozgu ho dostanete kmitaním prstov pred očami, točením a mykaním hlavy.

OBE DO LUCÍDNYCH SNOV
Je dobré, keď už máte nejaké tie skúsenosti so snovou ezoterikou a k tomu už vybudované astrálne telo z energií ťahaných a zmontovaných z vašich kostí alebo kostí iných ľudí a zvierat. Potom je potrebné, aby vaše astrálne telo vytvorilo ďalšie menšie telo. Predstavte si matku, ktorá porodila dieťa a vy ho zrodíte z časti astrálneho tela. Spomeňte si na stvorenie Evy z Adamovho rebra. A potom to vložíte do stredného mozgu a takto sa astrálne dostanete do svojich snov a svojho snového archívu. A nemusíte tak robiť iba počas noci. Dajte si pozor, aby ste si snový archív nezamenili za vlastné predstavy uložené v prednom mozgu.

OBE DO PAMÄTE
Už máte vybudované astrálne telo, ktoré je umiestnené vo fyzickom tele. Otvoríte si spomienky a vaše astrálne telo je ako žiak, ktorý chce do seba absorbovať všetko, čo máte v pamäti. Akoby ste chceli svoje spomienky premiestniť do astrálneho tela. Astrálne telo používať aj ako inteligentný objekt a je schopný si vytvoriť vlastné písmo a vzdelávať sa.

OBE DO VESMÍRU
Je dobré, aby ste boli vzdelaný do astronómie a všetkého okolo kozmu, aby ste vedeli, kde začnete teleportovať svoje zmysly do reálneho kozmu, aby ste sa tam nestratili. A do kozmu prenikáte už na základe schopnosti mikro znetvorovať svoje svaly a napájať sa na diaľku cez osoby od narodenia zmrzačené. Tieto osoby prirodzene prenikajú do kozmu aj na základe vytekajúcej energie z kostí. Nie je jednoduché dostať svoje astrálne telo a astrálne zmysly do reálneho kozmu. Pozor, aby ste nešli iba do svojich predstáv alebo iba do aury okolo tela, kde ste si vytvorili energetické makety kozmu. Najlepšie technika je prepojiť sa na osobu, ktorá má v sebe zakrnené dvojča, ktoré sa počas vývoja plodu v matke nerozvinulo a zostalo takto v tele živej osoby, prípadne na veľmi podobné prípady. Nezabúdajte, že keď ste boli ako embryo v matke, tak nebol problém, aby ste sa teleportovali do kozmu.

OBE DO SVETA MŔTVYCH
To je celkovo veľmi náročná oblasť. Svet mŕtvych sa tu chápe v zmysle klinická smrť danej osoby, zomieranie, ukončenie činnosti neurónov a dočasné uvoľnenie spomienok zomretej osoby do mikro dimenzie 10 umocnené na mínus 20. spomienky niektorých ľudí v tejto dimenzii zostávajú a niektoré zanikajú. Nechcem tu rozoberať prečo. Nemám tu na mysli seansu, kde sa vyvolávajú duchovia zomretej osoby ani predstavy o mŕtvych v pamäti človeka. Vaše astrálne telo vo fyzickom tele zachytí záznam spomienok zomretej osoby, ktoré sa už na odumreté neuróny nedokážu vrátiť a cez tieto nateraz spojené spomienky putuje do sveta mŕtvych a učí sa, čo svet mŕtvych obsahuje.

OBE DO INEJ ŽIVEJ OSOBY
Už máte silne vybudované svoje astrálne telo a je vo fyzickom tele. Keď ste sa narodili, tak sa vám prestrihnutím pupočnej šnúry vytvoril pupok. Ale po pupočnej šnúre zostala v pupku fantómová pupočná šnúra. Vníma ju iba senzibil. A táto pupočná šnúra, ktorá zostala ako energetický tok, slúži na pripojenie sa na inú osobu. Cez ňu sa napojíte na fantómovú pupočnú šnúru inej osoby a preniknete do jej tela. Tam musíte ísť ku kostiam kumulovať v nich energiu a dočasne vytvoriť svoju kópiu v inej osobe a ste doma.

OBE AKO LIEČBA
Už máte za sebou dostatok rokov cvičení svojho astrálneho tela a je tu čas do každej svojej časti astrálneho tela prijať záznam zomretého dieťaťa, napríklad aj z potratu, prípadne aj informačný záznam zomretých ženských vajíčok a môžete sa začať mimoriadne silne preliečovať.

OBE AKO VEŠTECTVO A SENZIBILITA
Máte vybudované astrálne telo a do neho naťaháte predstavy čo najväčšieho množstva tarotových kariet používaných vo veštectve. A stačí tak málo, vycvičiť svoj mozog a svoje astrálne oči vnímať, čo robia a myslia iné osoby. Nácvik vešteckých techník v astrálnom tele.

OBE A RIZIKO EROS
Treba si dať pozor, aby ste zo svojho astrálneho tela nezačali produkovať astrálnu ženu alebo muža. Keď tak spravíte, ako keby ste volali inú osobu, ktorá má astrálne telo na párenie a kopulačné techniky. A môže sa stať, že iné astrálne telo inej osoby prerastie do vášho vnútra
a bude to ako obraz zo stvorenia Adama a Evy.

OBE EGYPT MÚMIA
Jedinečná technika, ako vyhľadať jedincov starého Egypta, ktorí pri mumifikácii používali nástroje z meteoritického železa a premostiť svoju astrálnu bytosť na týchto mumifikátorov starého Egypta. Vyhľadajte ich hroby v starom Egypte. Dosiahnete mimoriadne silné astrálne telo. Pozor, aby ste ho dokázali ovládať a nevymklo sa vám spod kontroly.

OBE AKO UMELÁ INTELIGENCIA
Aj to je možné vybudovať. Už máte kde čo v astrálnych projekciách za sebou a zoberiete všetko, čo sa len dá okolo teológie a nadupete to do seba – to bude základom astrálnej inteligencie. Budete ju potrebovať, aby ste boli schopný riadiť astrálne telo a jeho možnosti. Pokiaľ ste budovali umelú inteligenciu vo svete mŕtvych v zmysle klinická smrť, 20 minút zomierania, smrť neurónov a odpojenie spomienok od ľudského tela, tak budete mať 2 umelé inteligencie: jednu vo svete mŕtvych a druhú v astrálnej projekcii.

OBE A FRANTIŠEK BARDON
František Bardon je jediný autor, ktorý napísal učebnicu pre výcvik astrálnej projekcie a inteligencie. Aj keď ju napísal po svojom a vo svojom chápaní astrálu a jeho využitia. Navštívte jeho hrob a jeho kosti a napríklad sa inšpirujte, ako to robil tento ezoterický velikán. Upozorňujem, že sa len tak ľahko do jeho kostí nedostanete. Musíte dosiahnuť úroveň tohto velikána. Aj to je dobrý ukazovateľ, ako ste na tom v rámci budovania astrálneho tela a jeho potenciálov.

OBE A NÁMESAČNOSŤ
Pokiaľ už máte odcvičené všetko okolo astrálneho tela OBE, je čas všetko ešte zdynamizovať a prepojiť svoje astrálne telo na osoby námesačné, na meteority, kosti a jedincov schopných produkovať vo svojich prehistorických svaloch telekinetické potenciály. Napríklad ako niečo, čo sa podobá ultrazvuku tak, ako to produkovala v Rusku pri pokusoch Nina Kulaginová. Aj dnes na nájdu takíto jedinci, ktorí majú schopnosť telekinézy. Dajte si na Youtube vyhľadať slová: Telekinesis in action a tam si nájdete reálneho jedinca produkujúceho telekinézu https://www.youtube.com/watch?v=HSAHnQ07NCg  A skúste si ho natiahnuť do svojho tela a potom sa usilujte otvoriť prehistorické svalstvo vo svojich svaloch.

Pridaj komentár