Už som v Reiki škole spracoval túto tému na základe klasických magnetických síl založených na pôsobení jedného, dvoch alebo viacerých magnetov. Prípadne som písal o elektromagnetoch. Ide o magnet, cez ktorý preteká slaboprúd. Pracovali sme na magnetizme, ktorý vytvára prírodný magnetovec s magnetickými schopnosťami, ktoré nadobudol v sopečnej činnosti pod silným tlakom hornín. A tak isto sme tu robili meditácie na klasické magnety. V týchto príspevkoch sa budem venovať magnetickým silám, ktoré vytvárajú jedinečne čisté látky vytvárané v ľudskom tele.

Magnet reiki
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnet

Magnet reiki Mesmer
http://apoort.net/esoterika/reiki-mesmer/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Anton_Mesmer

Magnet reiki – magnetické pole
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_field

Antiferomagnetizmus reiki
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antiferomagnetismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Antiferromagnetism

Musíme si uvedomiť skutočnosť, že sa tu nebudeme baviť o klasickom magnetizme prírodných látok ako magnetovec alebo technicky vyrobený magnet. Bavíme sa o magnetizme, ktorý sa tvorí na úrovni vnútorných síl atómov. Teda úroveň atómov a ich spôsob usporiadania aj v ľudskom tele. Na takúto úroveň paramagnetizmu musí byť reiki liečiteľ alebo zasväcovateľ dobrým senzibilom. A to znamená používať svoje uši inak ako bežný človek. Na uchu a v uchu sú zakrnuté orgány, ale nie ľudské, ale zvieracie. A aktivovanie zakrnutých mikrosvalov okolo ucha a kostičiek v uchu slúži na to, aby ste sa naučili používať sluch ako sonar ponorený do tela a počúvate alebo resp. vyciťujete rôzne biomagnetické a bioelektrické deje vo svojom tele. Tento druh paramagnetizmu je možný aj v ľudskom tele a potom je možné čerpať energiu rovno z atómov ľudského tela. Inak povedané, vo vnútri bunky sú mitochondrie, sú to také mikroelektrárne schopné produkovať paramagnetické a aj supravodivé látky a ich žiarenie je schopné dolovať energiu rovno v atómoch ľudského tela.

Diamagnetizmus reiki
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diamagnetismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Diamagnetism

Celý problém je v tom, že treba u reikistu precvičiť tieto druhy magnetizmu na úrovni atómov a tie sú vo vnútri rôznych druhov chemických látok ako sú prvky. Každý prvok má svoje atómové číslo a hovorí o počte voľných a viazaných atómov na atómy iných prvkov. Paramagnetizmus a supramagnetizmus sa nedá dosiahnuť u všetkých prvkov ľudského tela. Ale vráťme sa k tomu, ako vlastne nacvičiť tvorbu takéhoto magnetizmu v tele reikistu, ale aj liečenej alebo zasväcovanej osoby. Prečítajte si názov určitého druhu magnetizmu a na diaľku sa napojte na osoby, ktoré majú tento druh magnetizmu silnejší ako bežní jedinci a upravte si vlastný systém na ich systém magnetizmu. A takto prejdete jeden magnetizmus za druhým a učíte sa ho v sebe dynamizovať a tak isto aj u iných osôb na diaľku.

Paramagnetizmus reiki
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paramagnetismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Paramagnetism

Ferrimagnetizmus reiki
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferrimagnetismus

Superdiamagnetizmus reiki
http://sk.wikipedia.org/wiki/Superdiamagnetizmus

Supravodivosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodivost
http://en.wikipedia.org/wiki/Superconductivity

Ako sa zistila supravodivosť?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Heike_Kamerlingh_Onnes

Supravodivosť pri izbovej teplote
http://www.itnews.sk/spravy/technologie/2008-03-20/c86803-ve…
http://www.hodinavedy.sk/index.php?p=&t=a&xp=2&#03…

Supratekutosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supratekutost
http://en.wikipedia.org/wiki/Superfluidity
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…

Meissner effekt
http://en.wikipedia.org/wiki/Meissner_effect

Metamagnetické reiki
http://sk.wikipedia.org/wiki/Metamagnetizmus

Gravitomagnetizmus
http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitoelectromagnetism

Dvojpólové reiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Dipole_magnet

Štvorpólové reiki
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorp%C3%B3lov%C3%BD_magn…
http://en.wikipedia.org/wiki/Quadrupole_magnet

Elektromagnetizmus reiki
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetism

Molecular reiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_magnet

VIDEO MAGNET MOLECULAR
Grim Space News: Sun Spots and Hole in Earth’s Magnetosphere
http://www.youtube.com/watch?v=6dz2fUKV9gQ
NASA: A Giant Breach in Earth’s Magnetic Field
http://www.youtube.com/watch?v=nVqWH5Qlg8Y
Origin of Earth’s Magnetic Field
http://www.youtube.com/watch?v=O-V3yR2RZUE
Magnetism: Electromagnets
http://www.youtube.com/watch?v=LWey-OImGGs
Physics animations – The Magnetic Field
http://www.youtube.com/watch?v=-NeF7u_9_Sw

VIDEO ELECTROMAGNETISM
http://www.youtube.com/watch?v=bht9AJ1eNYc
Magnetism: Induction
http://www.youtube.com/watch?v=gfJG4M4wi1o
Ewing’s Molecular theory of Magnetism
http://www.youtube.com/watch?v=13j3X838F5U
Terrestrial Magnetism – Earth’s Magnetic Field – Science
http://www.youtube.com/watch?v=DYLQmSuqPjY
Magnetic Reversals and Sea Floor Spreading
http://www.youtube.com/watch?v=BCzCmldiaWQ
Vnútro Zeme
http://www.youtube.com/watch?v=N9ncfAsmiSg
How Volcanoes Formed
http://www.youtube.com/watch?v=6Z4as_imJfM

VIDEO Volcanoes
http://www.youtube.com/watch?v=yRH1PAJGlvo
Earth’s Magnetism in HD
http://www.youtube.com/watch?v=yEYy_nVC4L0
Euronews space : Measuring earth’s vital magnetic field
http://www.youtube.com/watch?v=izlqoHYZWqg
Earth’s Magnetosphere
http://www.youtube.com/watch?v=A49VML0_lEY&list=PLD7C67…
Electromagnetic Spectrum Basics
http://www.youtube.com/watch?v=snNwE6txxP0

Proton magnetic
http://en.wikipedia.org/wiki/Proton_magnetic_moment

Neutron magnetic
http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_magnetic_moment

Pridaj komentár