Telekinézia reiki
V zásade ide o to, aby reikista nastúpil cestu k telekinetickým schopnostiam. Nevadí, že na začiatku nemá skoro žiadne telekinetické schopnosti. Postupne si vypestuje potenciál k schopnosti niektoré veci v sebe, ale aj v iných prinútiť k určitej činnosti. Teda na začiatku nie sú telekinetické schopnosti a postupne sa cvičí a hľadá určitý postup, aby sa tieto schopnosti objavili. Nejde to tak jednoducho. Je potrebné desiatky rokov vytrvalo cvičiť, rozjímať a pôsobiť systémom reiki na seba a iných. Nejdete tu ani tak o to, aby ste vedeli mysľou dvíhať drobné predmety a podobne. Skôr je to o tom, ako prinútiť pomocou energie reiki a mysle liečiteľa, aby sa v organizme začali diať určité liečivé procesy. Teda konkrétne ide o schopnosť donútiť ľudské neuróny prijať zmeny.

Asi nemá veľký zmysel len tak trénovať telekinetické schopnosti, aby ste hýbali strelkou kompasu, zápalkami a podobnými objektmi. Pre liečiteľské a meditačné potreby sa telekinetické schopnosti budujú cez prácu s meteoritmi rôzneho druhu. No treba to cvičiť tak, aby vám to neničilo psychiku a nenarušilo stabilný stav biochemických pochodov tela. Nikdy sa nesmie ísť technikou tumo, ktorá je síce mimoriadne účinná, ale nakoniec vedie k poškodeniu biochémie liečiteľa a vlastne k sebazmrzačeniu. V praxi tumo znamená vyblokovať činnosť hormónov nadobličiek ako je adrenalín a kortikoidy. To vedie k netradičnej chémii a netradičným jedinečným výkonom, ale za cenu poškodenia stability klasickej chémie.

Telekinézia reiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychokinesis

Telekinézia Borley Rectory
http://en.wikipedia.org/wiki/Borley_Rectory

Telekinézia Bedfordova škola
http://en.wikipedia.org/wiki/Bedford_School

Telekinézia Brinkburn Priory
http://en.wikipedia.org/wiki/Brinkburn_Priory

Telekinézia Chillingham Castle
http://en.wikipedia.org/wiki/Chillingham_Castle

Telekinézia Coalhouse Fort
http://en.wikipedia.org/wiki/Coalhouse_Fort

Poltergeist
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poltergeist
http://en.wikipedia.org/wiki/Poltergeist

Máme tu jedinečnú záležitosť a to sú strašidelné domy po celom svete, ale hlavne v Anglicku a Amerike. Mnoho prípadov takýchto objektov vyžaduje splnenie niektorých okolností. V prvom rade sa v dome musí nachádzať značne duševne labilná osoba, ktorá má nestabilnú chémiu a to adrenalín a kortikoidy. Uvedie sa do stavu anafylaktického šoku a má jedinečnú chémiu a bioenergiu. Je to niečo ako tibetská technika TUMO, ale treba pripomenúť, že takáto destabilizácia a doslova prekotenie psychiky rýchlo a nenávratne poškodí organizmus. K tomu v dome musela zomrieť násilnou smrťou osoba a zanechať tam niečo ako ducha. A v murive alebo pod domom sú meteority. Potom sa skutočne dejú čudné veci.
Pri liečbe môžete danú osobu premostiť na takéto miesto intuitívne a tu ju preliečovať. Je potrebné danej osobe, ktorú liečite, dočasne navodiť stav klinickej smrti.

Blesky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blesk
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning

Znovu liečba na diaľku, kde mierne odtlačíte asi tak milimeter spomienky danej osoby a dosiahnete najmierenejšie rané štádium klinickej smrti. V tomto stave prepojíte oblasť aktívnej búrky na liečenú osobu, pokiaľ vám tušenie a intuícia hovoria, že je to potrebné pre liečbu reiki danej osoby. Hovoríme tomu liečba premostením na špeciálne miesto.

Blesky – plazmová lampa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plazmová_lampa
http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_globe

Tak tu sa reikista môže napojiť aj sám. Doma má lampu, v ktorej je plyn a drobné blesky, niečo ako studená plazma a reikista sa sám dobije touto energiou mikrobleskov a potom cez seba pôsobí na liečenú osobu. Takto možno použiť aj prístroj Tens, ktorý ide na slaboprúd. Pomôže to aktivizovať reiki liečbu.

Meteority
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorit
http://en.wikipedia.org/wiki/Meteorite

Aby zvýšil samotný reikista svoje telekinetické energie, neustále sa napája na všetky meteority po celom svete a tak navyšuje svoju schopnosť dôsledne prinútiť neuróny liečenej osoby, aby podporovali liečbu a dlhovekosť. Pokiaľ je potrebné, premostí seba a aj liečenú alebo zasväcovanú osobu na miesta, kde je značná koncentrácia meteoritov. Niektoré kláštory alebo stavby po svete.

Meteorit – galéria
http://commons.wikimedia.org/wiki/Meteorite

Cern
http://en.wikipedia.org/wiki/CERN
http://home.web.cern.ch/
http://en.wikipedia.org/wiki/Particle_accelerator

Platí zásada pre premostenie reikistu alebo liečenú a zasväcovanú osobu na rôzne miesta na planéte Zem alebo v kozme za podmienky, že reikista ovláda rané štádiá klinickej smrti. Sám preniká so svojou psychikou do kozmu. Intuitívne odhadne, s ktorým miestom treba danú osobu premostiť, aby sa lepšie liečila alebo zasvätila.

Tokamak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tokamak
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokamak

Atómová elektráreň
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_energie
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power

Výbuchy AT
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_zbra%C5%88
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapon

Tunguská udalosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tunguská_událost
http://en.wikipedia.org/wiki/Tunguska_event
http://www.extraplus.sk/642/zahada-tunguzskeho-meteoritu
http://facearcane.apoort.net/tungusky-meteorit-sibir/

Zlievárne
http://en.wikipedia.org/wiki/Casting_(metalworking)
http://www.sfsa.org/tutorials/

Tehelne
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cihelna

Elektráreň
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrárna
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_station

Tepelná elektráreň
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_elektr%C3%A1rna
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_power_station

Elektráreň
http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil-fuel_power_station

Jadrová elektráreň
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_plant

Vodná elektráreň
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroelectricity

Geotermálna energia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energie
http://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_energy

Solárna energia
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power

Röntgen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgenov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en…
http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray

Metalurgia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metalurgie
http://en.wikipedia.org/wiki/Metallurgy

VIDEO METEROITY SHOW
https://www.youtube.com/watch?v=efgNwFeW1oo
https://www.youtube.com/watch?v=SWu3wOht_8w
https://www.youtube.com/watch?v=mSbYSehZmwE
https://www.youtube.com/watch?v=Q5_l92ZbWL4
https://www.youtube.com/watch?v=OIamsQQhSGo
https://www.youtube.com/watch?v=861lAXZ-EBg
https://www.youtube.com/watch?v=NbaDsOWcnng
https://www.youtube.com/watch?v=JvBzzF5aqV0
https://www.youtube.com/watch?v=oMiC4jGzPSU
https://www.youtube.com/watch?v=0mDrmho8GuE
https://www.youtube.com/watch?v=0hkCqz_oU8U
https://www.youtube.com/watch?v=LHKvpYk9BlI
https://www.youtube.com/watch?v=Hn7YGlNsa5Q
https://www.youtube.com/watch?v=_bL6t9r_13c
https://www.youtube.com/watch?v=_VBdS_SRyZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Ns-fEHPSJK8

VIDEO CERN TOCAMAK
https://www.youtube.com/watch?v=leGHWCzq964
https://www.youtube.com/watch?v=kVrUR_SOykk
https://www.youtube.com/watch?v=_-6hJ8sltdI
https://www.youtube.com/watch?v=qb1wIh29RxE
https://www.youtube.com/watch?v=yx_XoqXNtRM
https://www.youtube.com/watch?v=N4J_CsQbLVU
https://www.youtube.com/watch?v=cyNWsf5Xtqs
https://www.youtube.com/watch?v=VbmQHcJkR6I&index=1&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=BZKAoTq_W_M
https://www.youtube.com/watch?v=p1TBVzbKpLQ
https://www.youtube.com/watch?v=dypdoLm4Rn8
https://www.youtube.com/watch?v=9l7JqonyoKA

VIDEO METEORIT ART
https://www.youtube.com/watch?v=H_9liIZO9M4
https://www.youtube.com/watch?v=Ipkhce5P67o
https://www.youtube.com/watch?v=-Lg-37KJGyY
https://www.youtube.com/watch?v=rjBj5jYu0Io
https://www.youtube.com/watch?v=3JHbgkHT5rI
https://www.youtube.com/watch?v=xrz8rRQ6U2g
https://www.youtube.com/watch?v=6KHfljtgrK0
https://www.youtube.com/watch?v=dOAF2fcKVEs
https://www.youtube.com/watch?v=bz7zHnkcuCY
https://www.youtube.com/watch?v=CZDXtXOrCs4
https://www.youtube.com/watch?v=G7H7yfpmoP4
https://www.youtube.com/watch?v=hh6JD_1bQsE
https://www.youtube.com/watch?v=TS3b4kEnN20
https://www.youtube.com/watch?v=X38JaSbI5M8
https://www.youtube.com/watch?v=JMpRvys_Kfk&spfreload=1…
https://www.youtube.com/watch?v=qqN83xmcjLY

Patogénne zóny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geopatogenn%C3%AD_z%C3%B3na

Liečite na diaľku danú osobu alebo za vašej prítomnosti a pokiaľ potrebujete, tak ho prepojíte na akúkoľvek oblasť vo svete. Ale daná oblasť by mala vykazovať určité silné potencie. Dokonca danú osobu môžete premostiť do kozmu a na kozmické objekty v slnečnej sústave alebo niekde v kozme, pokiaľ ovládate prienik psychiky do kozmu.

Patogénne zóny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlom
http://en.wikipedia.org/wiki/Fault_%28geology%29
Lužický zlom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEick%C3%BD_zlom
Pražský zlom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_zlom
Vrása
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vr%C3%A1sa

Patogénne zóny
http://www.zdravi4u.cz/alternativni-medicina/geopatogenni-zo…
http://silesia.wz.cz/gpz.htm
http://harila.iprostor.cz/clanky/clanky/biologicky-drazdiva-…
http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&…
http://druidova.mysteria.cz/ZDRAVA_VYZIVA/GEOPATOGENI_ZONY.h…
http://biopor.webnode.cz/geopatogenni-zony/
http://zony.wz.cz/stress.htm
http://www.geopatogennizony.com/
http://www.zdenekbednar.cz/?r=Geopatogenn%C3%AD%20z%C3%B3ny

Patogénne zóny
http://www.alcyone-popelka.cz/geopatogennizony.html
http://eshop.crystalspiral.eu/Odrusovace-GEOpatogenich-zon/6…
http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a836-Geopatogenni-zony-dob…
http://www.lecitelstvihk.cz/geopatogenni-zony.php
http://www.geopatogennizony.com/geopatogenni-zony
http://depolar.sweb.cz/index.htm
http://www.cesta-dal.cz/ruzne-rubriky/geopatogenni-zony/
http://zony.wz.cz/stupnice.htm
http://fitness-cekanka.webzdarma.cz/view.php?cisloclanku=200…
http://www.esoterika.cz/feng-shui/geopatogenni-zony-jejich-h…
http://www.dio.sk/pdefka/gpz.pdf

VIDEÁ PATOGÉNNE ZÓNY
https://www.youtube.com/results?search_query=Fault+%28geolog…

Klinická smrť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt

Reiki liečiteľ a zasväcovateľ by mal mať odcvičené rané štádium klinickej smrti a to špeciálnymi technikami na to určenými. Ide o špecifický stav v mozgu, ktorý sa podobá na stav osôb, ktoré majú 80 rokov a ich neuróny už nedokážu tak dobre udržať spomienky a s nimi spojené neuróny o veľkosti 10 umocnené na mínus 20 metra. Sú to špecifické častice, ktorá neskúma dnešná veda, kvantovaná fyzika alebo kvantovaná biológia. Takéto cvičenie sa cvičí napríklad napájaním sa na osoby, ktoré mali amputované končatiny alebo orgány. Reiki zasväcovateľ by mal dobre ovládať a mať trvalo stav klinickej smrti. Potom jeho mozog dokáže pracovať v jedinečnom stave a tento stav vie dočasne vyvolať aj u zasväcovaných alebo liečených osôb.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.