V zásade sa tu môžeme baviť o reiki, ktoré sa praktizuje do nočného režimu a to buď danú osobu uvedieme do umelého spánku vyvolaného tabletkami pod názvom hypnotiká, alebo osobu dostaneme do hypnózy slovom alebo ďalšími technikami.

Usilujeme sa o reiki aplikované do spánkovej oblasti. Teda môžeme ho použiť aj počas nočných liečob, kedy reikovaná osoba už spí. To je zaujímavé reiki pôsobenie počas noci na diaľku bez prítomnosti reikovanej osoby. Ide o upravenie spánkového režimu a čo najviac ho dostať pod melatonín a zabrániť osobe spať v stave chémie podobnej operačnej narkóze. Spánok pod chemickými látkami podobnými operačnej narkóze je mimoriadne nezdravý, spomaľuje všetku činnosť v tele. Človek upadá do komatického stavu silnej pasivity a môže prejsť do štádií klinickej smrti. A to už nebeží skoro žiadna regenerácia a údržba. Naopak, reiki systémom sa snažíte, aby sa v tuku človeka produkovalo mimoriadne veľa melatonínu a kľudne môžeme hovoriť o nočnej otrave melatonínom. Vtedy človek silne spí a zároveň beží neskutočne aktívna údržba a regenerácia.

Non epi reiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-epileptic_seizure
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychogenic_non-epileptic_seizu…

VIDEO KALEIDOSKOP REIKI
https://www.youtube.com/watch?v=txidhOqgySU
https://www.youtube.com/watch?v=SXpkV4UEAwk
https://www.youtube.com/watch?v=gIIGczVrrhc
https://www.youtube.com/watch?v=WDRrTJNUnOA
https://www.youtube.com/watch?v=Udiq_-Vj4r4

Mozog temenný reiki
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
http://en.wikipedia.org/wiki/Brain

Reiki špeciálna liečba sa na začiatok musí postarať o to, aby sa u pacienta upravila a zvýšila hladina serotonínu, tryptofanu, vzácnych prvkov a špecifického nočného melatonínu. Teda liečba by mala skôr ísť do podvečerných hodín a nie priamo v noci. A keď už v noci, tak reiki na diaľku musí usilovať odblokovať tvorbu okolo melatonínu. Melatonín tu hrá úlohu silného uspávadla a v zásade treba dosiahnuť jeho mimoriadne silné navýšenie. Samozrejme, že navýšenie je dobré dosiahnuť v prvom rade v tukových bunkách a prinútiť ich, aby sa modifikovali na tvorbu melatonínu a daná osoba opustila formu spánku pod látkami, ktoré sa dávajú pred operáciou a vlastne ide o niečo ako narkózu. A pokiaľ v noci beží spánok pod narkózou, tak nefunguje a vypadáva celková regenerácia systému. Človek síce spí, ale regenerácia neprebieha intenzívne a v potrebnom rozsahu. Ale pod melatonínom to je iná záležitosť.

Tak isto je tu úsilie v temennom mozgu prinútiť neuróny, aby sa počas noci aktivizovali a vyvolali non epileptický stav. Netreba sa báť, nejde o klasický stupňujúci sa epileptický záchvat. Tento druh záchvatu sa nestupňuje, ale beží trvalo v určitej úrovni. A to je vlastne jedinečná záležitosť, ako počas noci do nervového systému dostať poriadnu dynamiku. Ale aby osoba v noci takúto dynamiku vydržala, tak musí produkovať melatonín v tele aj v tuku.

Neurotransmitery reiki
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neurotransmiter
http://en.wikipedia.org/wiki/Neurotransmitter

Skúmali sme dlhovekých kaukazských jedincov. To nebol prvý výskum tohto jedinečného fenoménu dlhovekosti. Skúmali sme vplyv múmia na dlhovekosť a už vtedy sme konštatovali, že užívanie čierneho múmia vedie k tvorbe náhradného inzulínu, ktorý nateká do svalov celého tela a takto zvýšený inzulín je výkonnosť svalov sama za seba. A aj srdcového svalu. Ale pre skúmaní dlhovekých jedincov na Kaukaze sme objavili neuveriteľnú produkciu spánkových hormónov melatonínu, serotonínu, aminokyseliny tryptofan a vzácnych prvkov a k tomu špeciálne typy B vitamínu pre nočný režim. 120 ročný kaukazský horal má počas noci doslova otravu melatonínom a serotonínom a to dovoľuje neuveriteľne a famózne v noci regenerovať. No na rozdiel od kaukazanov má väčšina ľudí v staršom veku chémiu ako pri operačnej narkóze a v tele sa vlastne počas noci nedeje aktívna liečba a všetko je ako pri operácii a to stíšené a kľudné a bez výraznej aktivity. A zabezpečiť tvorbu melatonínu počas dna a noci je dôležitá záležitosť.

Neurón reiki
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neuron
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuron

Cieľom nočného reiki je aktivizovať všetky neuróny, ktoré podporujú dlhovekosť. A tak vyhľadáme hlavne embryonálne štruktúry, ktoré sú aj v dospelej osobe a sú v stave hybernácie a uspania. Napumpujete do nich embryonálne energie stiahnuté rotujúcimi predstavami embryí a zároveň dôsledne budete nútiť neuróny, ktoré sa rozvinuli v 5. a 10. a 15. a 20. roku života človeka. Budete im rozbíjať vnímanie času a poriadne ich klamať, že ste ešte stále embryo a treba, aby vás podporovali naďalej. Tak isto aktivizujete po tele uložené detské žľazy veľkosti nechtu na malíčku a nútite ich, aby naďalej kontrolovali výstavbu delenie buniek a výstavbu orgánov. Nezabudnite dostať pod kontrolu aj oblasť pupku a tu pupočníka, ktorý zostal po placente. Táto oblasť musí podporovať dlhovekosť a neničiť cez trávenie organizmus v staršom veku.

Epi ľudia
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_with_epilepsy

Ide o to, aby nočný stav silne aktivizoval tvorbu melatonínu v tele a to v bielej mozgovej hmote a ako náhradu a navýšenie aj v tukových bunkách. A k tomu je dobré, aby reiki aktivovalo počas noci z temenného mozgu silné aktivity a počas noci bolo nervstvo tela pod silným vplyvom temenného mozgu. Ide o silnú aktivitu, ktorá umožňuje jedinečnú regeneráciu počas noci za podmienky, že sa produkuje silne aj melatonín, serotonín, tryptofan, vzácne prvky a nočná forma B vitamínov. Ide o epileptický záchvat, ktorý sa nestupňuje, ale vykazuje dobrý regeneračný potenciál počas noci.

VIDEO EPILEPTIC ART
https://www.youtube.com/watch?v=ccLW2Jb_lJM
https://www.youtube.com/watch?v=yssqlPlK3cc
https://www.youtube.com/watch?v=lYx70H309rs
https://www.youtube.com/watch?v=pXTUcV0CmEI
https://www.youtube.com/watch?v=dNBmqwMt-14
https://www.youtube.com/watch?v=6zXFUIjY5xU
https://www.youtube.com/watch?v=_J8Q_kCpUKQ
https://www.youtube.com/watch?v=uJtmzEg_DMQ
https://www.youtube.com/watch?v=hSjc_EgLyjw
https://www.youtube.com/watch?v=a1LK6p6TuPg
https://www.youtube.com/watch?v=OEbPEW_KpQw

Non epi aura
http://en.wikipedia.org/wiki/Aura_(symptom)

Temenný mozog je schopný aj produkovať okolo tela silný aurický obal. Pod aurickým obalom treba rozumieť tvorbu silnejšej bioenergie, ktorá neustále nateká do aury okolo tela a mimoriadne ju posilňuje. Okolo tela je trvalý prísun bioenergie z organizmu. Ide o bioenergiu z orgánikov vo vnútri bunky a volajú sa mitochondrie a sú malé ako zrnko prachu a menej. Z každej bunky tela stále produkujú bioenergiu a tá sa nazbiera spoločne na povrchu tela a odtiaľto odteká mimo telo. Vidieť auru nie je možné bežným okom. Ale senzibilne ladení ľudia dokážu nepriamo vnímať auru a teda tok energie. Teda nenavyšujúci sa epileptický záchvat môže výborne aktivovať nervový systém a aj mozog človeka. Zároveň energia z epileptického záchvatu, ktorý sa nestupňuje, môže natekať do aury tela a navyšovať celkový bioenergetický potenciál celého tela. Tento systém sme úspešne odskúšali a funguje jedna radosť a je aj súčasťou mnohých dlhovekých obyvateľov Kaukazu.

Non epi EEG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalogram
http://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography

Prístroj Tens na slaboprúd a psychowalkman. Je dobre si zadovážiť tieto prístroje a používať ich mnoho rokov a pravidelne. Organizmus starne a nie je schopný zabezpečiť chemické látky na úrovni supravodivých látok. Tak isto potrebuje organizmus v noci v neurónoch a nervových dráhach chemické neurotransmitery, ktoré sú rozkmitané v určitom rytme. Tieto kmity idú najčastejšie zo svalov, ale ako organizmus starne, už ich je málo a treba zabezpečiť ich produkciu na hlasivkách alebo iných blanách ľudského tela. Rozkmitanie týchto blán produkuje rozkmitané chemické látky pre neuróny a nervstvo. Jednoducho sa treba starať, aby neuróny a v nich chemické látky kmitali a to dosť silne. Reiki liečiteľ alebo zasväcovateľ vie podporiť tvorbu takýchto frekvencií a pulzácií.

Non epi Faradayova klietka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Faradayova_klec
http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage

Ide o inšpiráciu pre nočný spánok a stav magnetizácie prvkov a chemických látok v tele. Ide o magnetizmus na úrovni supramagnetizmu a paramagnetizmu a nie normálneho magnetizmu klasického kovového magnetu. Ide o magnetické sily na úrovni prvkov a atómov jednotlivých prvkov. Tento druh jedinečného magnetizmu musí byť extrémne silný a musí udržať čo najviac energie v spiacom ľudskom tele. Produkuje sa v mitochondriách pod pracovným označením elektráreň. Ide o mikroorgánik v každej bunke a vyrába napríklad para a supra látky. Mitochondrie sú schopné upraviť atómy vo vnútri prvkov a vyrobiť jedinečné látky, ktoré nepozná ani medicínska biochémia.

Non epi melatonín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin

Melatonín a serotonín sú hormóny spánku. Dokážu uviesť mozog do silnej regenerácie. Mozog a neuróny spia a napriek dynamickej nočnej rekonštrukcii sa človek nezobudí. A keď sa aj zobudí, tak rýchlo zaspí a nič sa nedeje. K týmto dvom hormónom treba pridať aminokyselinu z trávenia a to je tryptofan, k nim vzácne prvky. Všetko treba vytvoriť v tukových bunkách. Pokiaľ to nejde, dá sa užívať melatonín aj tryptofan v tabletkách a vzácne prvky nájdete v ľubovníku bodkovanom. Pozor, nie každý vyrobený melatonín a tryptofán kopíruje skutočný melatonín vyrobený v tele. Po užití môže trávenie zničiť melatonín a treba ho natrieť cez kožu a obísť žalúdok a celé trávenie.

Non epi serotonín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Serotonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Serotonin

Non epi tryptofan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tryptofan
http://en.wikipedia.org/wiki/Tryptophan

Non epi vzácne prvky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vz%C3%A1cn%C3%A9_zeminy
http://en.wikipedia.org/wiki/Rare_earth_element

Non epi B vitamín nočný
http://cs.wikipedia.org/wiki/B-komplex
http://en.wikipedia.org/wiki/B_vitamins

VIDEO DMT MELATONÍN
https://www.youtube.com/watch?v=_mYB63CZXsE
https://www.youtube.com/watch?v=yDU-OucGXb8&list=PL3E8D…
https://www.youtube.com/watch?v=Sqt_z5CCxTw
https://www.youtube.com/watch?v=rDZlBj4rVgI&index=31&#0…
https://www.youtube.com/watch?v=QkgqQ4wxNkA&list=PL1F4D…
https://www.youtube.com/watch?v=c7o5Cu0TQek&index=5&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=rDZlBj4rVgI&list=PL1F4D…

Non epi spánok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek
http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep

Je tu jeden problém a to je nedovoliť za žiadnu cenu, aby sa z nočného spánku vytratil melatonín a nahradili ho niečo ako narkotické látky podávané pri operácii. To je to najhoršie, čo sa môže stať a prečo? Pokiaľ ste v noci pod vysokými dávkami melatonínu, tak si mozog oddychuje v pohode a nezobudí sa aj napriek tomu, že v tele beží mimoriadne silná údržba a oprava. Pokiaľ máte narkotickú chémiu, tak údržba a regenerácia je minimálna a človek je stále viacej unavený a starnutie naberá na rýchlosti.

Non epi sen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen
http://en.wikipedia.org/wiki/Dream

Osoba, ktorá sa chce dožiť vyššieho veku, sa musí trvalo usilovať o to, aby si počas dňa udržala takú hladinu melatonínu ako bežná zdravá osoba v 30. roku života. A počas noci je hladina melatonínu tak vysoká, že môžeme hovoriť skoro o otrave melatonínom. Vybrať z pamäte spomienku na sen je tiež technika, ako zdvihnúť hladinu melatonínu v krvi. A napríklad rozvinúť dej sna do určitých voľných predstáv.

Non epi driemanie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polyfázový_spánek
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyphasic_sleep

Stav driemania je technika, keď doslova leňošíte a chvíľu strácate pozornosť a zase získavate. A tak dokolečka dokola. Aj táto technika posilňuje potrebnú hladinu melatonínu v krvi, ktorú sa naučíte produkovať z tukových buniek.

Non epi zívanie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%ADvanie
http://en.wikipedia.org/wiki/Yawn

Vyvolanie zívania je technika, ako sa nečakane prepadnúť do mikrobezvedomia a po pár minútach sa z neho prebrať. Alebo technika iba znížiť pozornosť a produkovať vyššie hladiny melatonínu.

Non epi mikrospánok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrosp%C3%A1nek
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsleep

Vyvolanie mikrospánku je technika nečakane sa prepadnúť do mikrobezvedomia a po pár minútach sa z neho prebrať. Často osudová chvíľa pre šoféra za volantom, ale super chvíľa na zdvihnutie melatonínu v krvi.

Non epi hypnóza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis

Ide o špecifické techniky používané v praxi hypnotizéra. Hypnotizér je osoba, ktorá vie uviesť prítomnú osobu do niečoho ako umelý spánok. Bežne človeku trvá pár minút aj dlhšie, kým upadne do spánku sám. Hypnotizér uvedie človeka do hypnózy okamžite. Samozrejme, niektoré osoby a to vodcovské typy sa hypnotizujú ťažko alebo vôbec a je nutné im podať určité hypnotické lieky. Hypnotizér dokáže uviesť osobu aj do somnambulného stavu námesačnosti. Je to trochu iný stav ako spánková hypnóza a v podstate najčastejšie rozprávanie zo sna. Námesačnosť – somnambulnosť je schopnosť, pri ktorej osoba zaspí a napriek tomu vykonáva pokyny hypnotizéra. Najčastejšie hypnotizér uvedie osobu do umelého spánku a navedie ju, aby rozprávala, čo zažíva a čo vidí. Teda hypnotizér môže danú osobu vycvičiť aj na veštecký výkon, získavanie informácií určitého druhu. V tomto prípade Reiki liečiteľ alebo zasväcovateľ na diaľku použije na úpravu stavu osobu, ktorá nespí, ale aj osobu, čo už zaspala. Ide o techniky ako hojdáte sa, počítate číslice, kdesi padáte, klesáte a podobne. Tieto predstavy treba vytiahnuť z pamäte liečenej a zasväcovanej osoby. Robí sa to vtedy, keď daná osoba nie je vhodne naladená na liečbu alebo zasvätenie. Reiki hypnotizér dokáže vyvolať na diaľku v ústnej dutine aj tvorbu určitej chemickej látky, prípadne v mozgu dočasne zablokovať alebo obmedziť aktivitu určitej chemickej látky.

Non epi námesačnosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Somnambulismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Parasomnia
http://en.wikipedia.org/wiki/Sleepwalking

Pokiaľ sa hladina melatonínu postupne zvyšuje aj počas dňa a v noci dosiahne jeho produkcia stav doslova otravy organizmu, tak samozrejme je potrebné si počas dňa zvykať na to, že extrémne vysoká hladina melatonínu v noci má vplyv aj na vyššiu hladinu melatonínu počas dňa. A to pôsobí na reakcie a rozumovosť. Je potrebné sa naučiť fungovať ako v stave námesačnosti. Je zložité, ako tento stav doladiť. Napríklad tak, že v temennom mozgu prepneme fungovanie ľavej časti do pravej a pravej do ľavej. Tento stav dovoľuje fungovať aj pod silnejšou dávkou melatonínu aj počas dňa. V staršom veku a to po 60. roku je otázka silnej produkcie melatonínu otázka aktívnej staroby alebo pasívneho pospávania.

Non epi REM fáza spánku
http://cs.wikipedia.org/wiki/REM_fáze_spánku
http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_eye_movement_sleep

Ide celkovo o spánok a potrebu, aby spánok bol jednoznačne pod melatonínom a nie pod narkotickými látkami, ako sa dávajú pacientovi pri operácii. To je základ udržania zdravia a aj aktívnej dlhovekosti. Nočný stav má niekoľko fáz a tak isto ich budú osoby riadiť alebo sa podieľať na riadení a to kmitom očných svalov – jeden kmit a jedna fáza kľudu alebo 5 kmitov a jeden fáza kľudu. Nočný stav sa celkovo zle reguluje, lebo človek stráca vedomie a nemôže to priamo riadiť. A tak reiki liečiteľ začne v liečenej osobe budovať nočné vedomie zo snov a emócií. Na noc sa do stredného mozgu buduje snový objekt, ktorý bude reálne ovplyvňovať nočné pochody. Je možné aj liečenej osobe pomôcť upratať snový archív. Naivne si ľudia myslia, že keď sa im snívajú pekné sny, tak to prospieva zdraviu. Bohužiaľ, v snovej rovine to funguje úplne inak a tie nepríjemné a desivé sny sú práve tá dobrá chémia. Keď sa prudko v noci zobudíte a vnímate sen, tak klasická logika je vypnutá a vnímanie je symbolické, ide o vnímanie chemických pochodov počas noci. A práve, keď sa zobudíte a máte nádherné obrazy, tak idú nevhodné chemické reakcie. Reiki liečba vedie aj k čisteniu a úprave snového archívu, ktorý má základ v strednom mozgu. Kdesi v strede mozgu je stredný mozog veľkosti vajička a okolo je hypotalamus. Takto sa lepšie zorientujete.

Non epi oko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oko
http://en.wikipedia.org/wiki/Eye

Oko je mimoriadne jedinečný orgán. Nebudeme sa tu baviť o oku, ktoré funguje počas dňa. To nás nebude zaujímať. Na oko sa pozrieme ako na nočný orgán riadiaci spánok a celú regeneráciu mozgu, a teda celého tela. V embryológii je známe, že mozog a celá nervová sústava a aj oči vznikli zo spoločného základu na úrovni embryonálnej moruly alebo blastuly. A tu je niečo, čo je pre nás zaujímavé, že stav mozgu sa odzrkadľuje aj na mikroúrovni buniek oka. Senzibil vidí to, čo nevidí bežný človek. Ale aj klasická medicína píše o tomto jedinečnom úkaze. Reiki liečiteľ sa usiluje o to, aby ozdravil stav v očiach a tak počas noci bude vplývať na ozdravenie mozgu a vytvorenie zdravšieho a hlavne aktívnejšieho prostredia.

Emócie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poruchy_emotivity

Emócie a spánok je zložitý komplex, ale vieme, že prílišné pozitívne alebo negatívne emócie sú mimoriadne silná blokácia spánku na základe melatonínu, serotonínu, tryptofanu, vzácnych prvkov a nočného komplexu B vitamínov. V zásade je porucha hotová a to vtedy, keď organizmus neprodukuje dostatok melatonínu a ďalších položiek a potom je noc v režime narkotických látok podobných tým, čo sa dávajú počas operačných výkonov pacientom. Ale spánok pod narkotickými látkami je mimoriadne nezdravý a silné emócie blokujú jeho tvorbu. A tak v rámci reiki terapie je potrebné emócie z daného dňa likvidovať. No často sa po likvidácii emócií z daného dňa objavia v mozgu emócie z minulosti a zase môžu blokovať tvorbu melatonínu. Poznáme štyri základné emócie a to strach, smútok, radosť a hnev. Ale tak isto poznáme aj sexuálne emócie ako je žiarlivosť na soka v láske, strach, hnev, smútok nad stratou milovanej osoby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.