Liečiteľ reiki je osoba ovládajúca rôzne techniky vo vlastnom tele, ale aj v tele liečenej osoby. Reiki liečiteľ prežil klinickú smrť, prípadne si ju dôsledne nacvičil, alebo má za sebou jedno aj druhé; teda prežil klinickú smrť, potom si ju dôsledne precvičil a dosiahol stav mierneho uvoľnenia svojich spomienok od neurónov, ako to vnímať pri osobách starších ako 80 rokov alebo u osôb, ktoré reálne prežili klinickú smrť a pozmenili fungovanie mozgu.

Ďalej osoba reiki liečiteľa dokáže vďaka klinickej smrti operovať mysľou v špeciálnom stave a to dovoľuje zvláštne pôsobiť na vlastné bunky v tele, ale aj na osoby na inom mieste. Reiki klinický liečiteľ a zasväcovateľ ovláda aj množstvo hypnotických techník a postupov. Pozná aj techniku, ako sa uviesť do tranzu. Čo je to tranz? To je stav, keď vytrvalo šúchate kameň o kameň, prípadne bubnujete alebo tancujete a uvediete svoje telo a myseľ do mimoriadne netradičného stavu. Myseľ reiki liečiteľa v tranze operuje cez magnetické pole Zeme až k liečenej osobe.

Reiki liečiteľ a zasväcovateľ je osoba, ktorá desiatky rokov trénuje svoje neuróny k výkonom liečby a zasvätenia na diaľku. Zo začiatku nemusí reiki na diaľku dobre fungovať. Ale pokiaľ reiki liečiteľ trénuje a zdokonaľuje svoj mozog a neuróny, tak si vybuduje schopnosť skutočne pomáhať a uzdravovať, prípadne chorobu držať v stabilnom stave. Reiki liečiteľ môže poslať chorú osobu na lekárske testy a overiť si, či sa stav po jeho zásahoch skutočne zlepšil, a tak overuje správnosť svojich postupov a má možnosť hľadať účinnejšie formy zásahov na diaľku.

Saša Pueblo ovláda základnú techniku pre uplatnenie reiki na diaľku a to je odcvičené rané štádiá klinickej smrti, čo je vlastne mierne uvoľnenie spomienok od neurónov. Výcvik je z jogy – vydýchnuť všetok vzduch z pľúc a vydržať nedýchať a pritom napočítať na prstoch najprv do 10, na druhý deň napočítať do 15 a tretí deň zase ďalej až ste schopný nedýchať a napočítať do 100. Je potrebné takto precvičiť mozog, aby ste sa k osobe na diaľku dostali jedinečným spôsobom. A je to nutné spraviť.

A potom je to reiki založené na predstave rotujúcich embryí v mysli reiki liečiteľa, ktoré potom energeticky nabije, doslova ich z energií vytvorí. Nesťahujeme z okolia hocijaké energie a okolo embrya napríklad zhromažďujeme energiu z teľných samíc a ich mláďat a s nimi potom preliečujeme seba alebo iné osoby priamo alebo na diaľku.

Potom je potrebné cvičiť telekinetické schopnosti smerujúce k silnému vplyvu na neuróny vo vlastnom mozgu, ale aj v mozgu inej osoby a to hlavne pomocou meditácie na meteority rôznych druhov. Postupne nútite neuróny, aby v tele liečenej osoby podporovali všetky embryonálne bunky, ktoré zostali v tele dospelej osoby. A všetko ide v réžii osôb, ktoré sú prirodzene dlhoveké. Je to tak jedna osoba zo 100 ľudí. Mnohými reiki zásahmi tieto neuróny násilne prinútite, aby podporili čo najväčšie spomalenie starnutia.

Napríklad je tu aj menej používaná technika TUMO, kde sa liečiteľ dostáva do anafylaktického šoku, adrenalín a kortikoidy zrazí dole, dostane svoju chémiu do riskantného, ale mimoriadne čudesného stavu a potom lieči. Ale nemal by takúto techniku používať často a ničiť si zdravie.

Nesporne tu hrá úlohu aj technika placeba a mimoriadna schopnosť ovplyvniť klienta na diaľku, aby sa v ňom pohli liečivé sily. Ide tu vlastne o určitú dohodnutú psychickú manipuláciu, ktorá vedie nakoniec k uzdraveniu alebo zlepšeniu stavu. A aj táto technika by mala byť úspešne rozvíjaná. Koniec koncov placebo efekt naplno využíva aj medicína. Tak prečo ju nevyužiť aj v reiki liečbe?

Reiki liečiteľ by mal byť aj veštecký diagnostik a mal by byť všestranne vzdelaný v klasickej medicíne a najlepšie vo všetkých odboroch. Reiki liečiteľ zváži stav liečenej osoby a nedopustí, aby ohrozil jeho zdravie. Trvá na klasických medicínskych vyšetreniach a klasickej lekárskej kontrole. Reiki liečiteľ v závažných stavoch radšej podporí svojím výkonom klasickú medicínsku liečbu a neohrozí pacienta na zdraví a vždy mu dá na známosť riziká a možnosti klasickej a alternatívnej medicíny. Pokiaľ liečba reiki nezaberá po viacerých pokusoch, tak ich kombinuje s liečbou výživovými doplnkami alebo aj liekmi, ktoré sa chorej osobe predpíšu po konzultácii s lekárom.

Budem tu písať, ako praktizovať reiki na seba a na osoby, ktoré sú vo vašej prítomnosti alebo sú stovky a tisíce kilometrov vzdialené. Tieto skúsenosti sú inšpirované aj inými reiki liečiteľmi a zasväcovateľmi. Koeficienty pri liečbe sa určujú na základe vešteckého výskumu dlhovekých osôb. Maximálny koeficient pri liečbe je 400 jednotiek.

Koeficient pre neuróny 5,10,15,20
Počas detstva sa rozvíja nervová a neurónová sústava a táto už nie je ladená k dlhovekosti a je výkonná tak do 50. roku života. Potom jej výkonnosť klesá. Ale to nie je tak dôležité ako to, že tieto štruktúry blokujú fungovanie množstva neurónov a nervov v mozgu a aj v tele. V lepšom prípade obmedzujú ich výkonnosť. A tak ich v rámci pôsobenia cez reiki kanál prinútime, aby s takými aktivitami prestali a začali podporovať aktívny vek cez 100 rokov. Liečiteľ reiki do nich pôsobí pomocou fyzikálnych častíc ako sú elektróny a podobne, ktoré v sebe zhromažďuje. Skúste si niečo prečítať, ako sa laserom pôsobí na zmenu atómového usporiadania pri výrobe skla, na ktoré potom nesadá prach. Takto veľmi zjednodušene by ste si to mohli predstaviť. Lepšiu predstavu dosiahnete naštudovaním kvantovanej biológie.

Koeficient pupok/pupočník/embryo
V oblasti pupku z vnútornej strany nájdeme špeciálne pozostatky embryonálnych štruktúr, na ktoré sa nadväzuje špeciálne nervstvo, ktoré zostalo v dieťati po matke. Po narodení sa nezničí, ale uloží do latentného stavu. V oblasti pupku nájdeme aj iné spiace neuróny, ktoré súvisia s obdobím, keď bol človek ako trilobit alebo podobný druh. V oblasti pupku je základ prehistorickej mriežkovej sústavy. Všetky tieto štruktúry sú spiace, dajú sa aktivizovať a rásť do tela a podporiť zdravie. Môže sa stať, že niektoré tieto štruktúry sú aktívne a zorientované na ničenie tela. A aj do tohto systému musí reiki liečiteľ zasiahnuť u seba alebo liečenej osoby a tu prítomné bunky, a hlavne tie neurónové, prinútiť, aby podporovali dlhovekosť a výkonnosť danej osoby.

Koeficient tvorby antidepresív/depresíva
Reiki liečiteľ aktívne pôsobí na bielu mozgovú hmotu, na tukové bunky a aj neuróny v tuku a tlačí časticami neurónové oblasti, aby sa aktivizovali smerom k tvorbe látok na prijatie zmien – antidepresív. Čím je človek starší, tým menej antidepresív sa tvorí. Liečiteľ veštecky vyhodnocuje svoje zásahy vedúce k tomu, aby sa tukové bunky pozmenili a začali produkovať chýbajúce látky pre telo. Neuróny v tuku majú tento potenciál v sebe a je treba iba podnet na to, aby prejavili aj tieto aktivity. Z medicínskeho prostredia je známe, že u žien v prechode sa začne produkovať ženský hormón práve v tukových bunkách. Liečiteľ si naštuduje, aké antidepresívne látky sa v ľudskom tele tvoria a potom ich predstavu tlačí do chorej osoby.

Koeficient pre antistres/kortizol/stres
Reiki liečiteľ pôsobí na bielu mozgovú hmotu, aby produkovala antistresové látky. Najskôr si ich naštuduje a potom bielu mozgovú hmotu a tuk tela tlačí do týchto aktivít.

Koeficient zviera/pravek/šaman/božstvá/veda
Liečiteľ reiki v tomto prípade pôsobí do neurónových oblastí v mozgu, v mieche a do brušného mozgu. Predstavuje si vedecký svet a vedecký spôsob vnímania a tlačí ich do neurónov liečenej osoby. To isté spraví s náboženskými predstavami, šamanskými rituálmi, pravekými kresbami. Takto posilňuje neuróny chorej osoby, aby si udržali ľudský rozmer svojho bytia. Na neuróny, ktoré sa chcú správať ako zviera, zatlačí a prinucuje ich ako cvičiteľ v cirkuse k poslušnosti.

Koeficient kineziológia mikro/makro/tranz
Reiki liečiteľ spája reiki kanál s kineziólogiou a jej prácou. Teda vstúpi do pamäte liečenej osoby a oslabuje spomienky na určitého druhy mikropohybu, ktorý bol vykonaný v krízových situáciách. To isté robí s makropohybom pre životné katastrofy. Jednoducho núti určité pamäťové neuróny, aby zabudli na tieto udalosti a pohyb realizovaný počas týchto krízových udalostí.

Koeficient detské žľazy/imunita
Reiki liečiteľ vyhľadá veštecko – intuitívnymi schopnosťami drobné detské žľazy po tele liečenej osoby. Je ich okolo 20 – 30 a sú po celom tele. Najdôležitejšie sú pri hrudnej kosti. V staršom veku po 40. roku života sú často úplne zablokované a treba niekedy až 30 reiki zásahov na diaľku, aby sa znovu aktivizovali a začali kontrolovať výstavbu a obnovu tela. Je prekvapujúce, že ich organizmus nezlikvidoval, najčastejšie ich iba uspal a reiki liečiteľ ich zobudí.

Koeficient pre aktivizáciu embryonálnych neurónov
Reiki liečiteľ vyhľadá veštecky cez reiki kanál embryonálne neuróny po celom tele a znovu ich bioenergiou prinúti, aby sa prebrali z hybernačného spánku a spustí ich činnosť v organizme. Teda tieto neuróny sa nevytvárajú, ale iba sa organizmus prinucuje, aby zahájili činnosť a pozmenili celú chémiu ľudského tela k mladšej a výkonnejšej chémii. Reiki liečiteľ bude robiť iba to, čo majú v sebe otvorené dlhoveké osoby a u nich sú embryonálne neuróny dobre aktívne aj vo vyššom veku.

Koeficient náhrad/zakrslých orgánov/čakry
Reiki liečiteľ sa zavzdeláva do evolučnej medicíny a pochopí, že ľudské telo obsahuje možno 400 oblastí s rôznymi druhmi kmeňových buniek. Ide o základy prehistorických orgánov. Evolučná medicína hovorí o tom, že každá osoba je chodiace múzeum svojich orgánov. Teda napríklad nad očami v koži sú zakrslé očné nervy. Buď sú v stave kmeňových buniek, alebo u niekoho môžu byť aj ako aktívne nervy a môžu byť niečo ako tretie oko. Vo vnútri pečene je niekoľko prehistorických pečení v podobe kmeňových buniek alebo kúskov prehistorickej pečene a reiki liečiteľ má možnosť atakovať tieto štruktúry, prinútiť ich k rastu a nahradiť poškodenú pečeň. Samozrejme, nie u každého sa takáto aktivizácia musí vždy podariť. Pôsobí tu viacej fenoménov, ale nechcem zachádzať príliš do genetiky a chémie. Teda zase nijaké kúzelníctvo, ale reálna možnosť oživiť takého zakrslé štruktúry v ľudskom tele.

Koeficient tuku/kmeňových buniek/dlhovekosti
Reiki liečiteľ využije jedinečný fenomén v ľudskom tele a to je schopnosť tukových buniek modifikovať sa a v ľudskom tele vytvárať náhradné zdroje chemických látok. Reiki liečiteľ cez reiki kanál začína atakovať fyzikálnymi časticami tukové bunky a neuróny v ich blízkosti. Keď sa to podarí, tukové bunky začnú produkovať chýbajúce látky do tela. Samozrejme, že takéto zásahy sú bez záruky a mnohokrát sa podaria čiastočne alebo vôbec. Ale reiki liečba tu dokáže značne pomáhať. V niektorých prípadoch sú tukové bunky zle modifikované a produkujú látky, ktoré človeka poškodzujú. Aj toto dokáže reiki liečiteľ svojimi opakovanými zásahmi ovplyvniť.

Koeficient mitochondrie DNK /mitochondria Fabrika /mitochondria Elektráreň
Reiki liečiteľ má možnosť pôsobiť na orgániky vo vnútri buniek a hlavne na mitochondrie. Tu je dobre najprv zobudiť mitochondrie vo vnútri kostnej špongie a potom aj v ostatných bunkách. Prípadne dostane do tela pacienta nanolátky a potom môže liečbou na diaľku podporiť oživenie týchto spiacich orgánikov. Hybernujú hlavne z dôvodu staroby a autodeštrukčných aktivít chromozómov – prirodzená cesta smrti.

Koeficient supra/para/magnet/kovy/atómy
Reiki liečba môže zobudiť tvorbu nanolátok v kostných mitochondriách a potom aj mitochondrie v bunkách a následne produkovať takzvaný bioparamagnetizmus a aj biosupravodivosť za telovej teploty a pôsobiť dovnútra ostatných štruktúr v bunkách ako sú bielkoviny, aminokyseliny a prvky. Pohybujeme sa v poznatkoch kvantovanej chémie a intuitívneho spôsobu liečby na diaľku pomocou energetického kanála reiki a intuitívneho veštectva, kde a ako pôsobiť. Nie všetko sa dá vysvetliť racionálnym rozumom. Vždy tu bude určité tajomstvo.

Koeficient nočnej biochémie /snov/stredný mozog
Reiki liečiteľ prenikne do stredného mozgu, ktorý je veľkosti menšieho vajíčka a nachádzajú sa tu hormonálne žľazy epifýza a hypofýza, neuróny a snový archív. Reiki liečiteľ musí vedieť preniknúť do snového archívu a rozpustiť tu tie najkrajšie a najblaženejšie sny. Čítate dobre. Blažené a krásne sny sú produkt chorej a nevhodnej chémie a musia preč. Uvoľňujú sa reiki energiou. Zostávajú tie nepekné a nemilé. Také sú skúsenosti praktického reiki.

Koeficient vulkáno/magma polí/embryo
Všetko, čo človek robí, sa zapisuje do magmatických polí Zeme. Reiki liečiteľ dokáže veštecky vyhľadať záznamy o liečbe, ktorú realizuje a presunúť tieto pulzy do človeka, aby vplývali na jeho neurónové bunky. Každé pulzy o liečbe vyhľadá v magmatickom jadre Zeme a presunie do človeka. Toto potom pôsobí na neuróny liečenej osoby, aby sa správali ako u dlhovekých ľudí. Treba ovládať šamanské techniky práce s magnetickými silami planéty Zem.

Koeficient melatonín/serotonín/tryptofan/prvky
Reiki liečiteľ sa usiluje o to, aby tuk v ľudskom tele a hormonálna žľaza epifýza vo vnútri mozgu začali produkovať tento hormón pre liečivý spánok. Nedostatok melatonínu a aj hormónu serotonínu zablokuje dostatočnú regeneráciu. Blokuje ich hlavne prebytok emócií a stresu hlavne v staršom veku po 50. roku života. Aby telo začalo produkovať ďalší melatonín, tak tlačíte tukové bunky a okolo aj neuróny, aby spustili jeho produkciu. Dlhoveké osoby na Kaukaze majú počas dňa toľko melatonínu ako osoby spiace a v noci majú doslova otravu melatonínom. A netreba sa nijako čudovať, prečo tak dlho žijú.

Koeficient filipínes mitochondrií/tranz/nukleo/nano
Premostenie reiki na originál filipínskych reikistov. Vyhľadajte takých, ktorí majú tuberkulózou znetvorené kosti a mimoriadne účinne môžu prebudiť činnosť kostnej špongie v kostiach. Obsahujú uspané bunky a v nich mitochondrie schopné produkovať látky na úrovni nano schopné preniknúť všade a nepýtať si súhlas povrchu buniek. A to je taká prírodná nanoliečba.

Koeficient kúzlo/zázrak uveriť/extáza
Reiki liečiteľ sa premostí niekde na Filipíny na konkrétnu osobu liečiteľa, čo praktizuje aj kúzelníctvo a prostredníctvom neho vyvolá v neurónoch liečenej osoby zmysel pre zázrak. Je to silná liečivá sila rovnajúca sa použitiu placeba v medicíne. A to tiež donucuje neuróny zmeniť svoje správanie v prospech zdravia a dlhovekosti.

Koeficient reiki pre životnú energiu
Reiki liečiteľ využije svoje zasvätenia do reiki stupňov alebo pomocou iných reikistov zasvätí do určitých stupňov liečenú osobu. Teda liečená osoba môže dostávať každý týždeň znovu a znovu reiki zasvätenia od reikistov po celom svete. Zároveň je to zaujímavá liečba a trvalé aktivizovanie liečenej osoby. V jednotlivých krajinách je množstvo reiki majstrov a určite radi pomôžu. Keď je to vhodné, tak liečená osoba je liečená aj takýmto spôsobom. Využíva sa tu fenomén reiki zasvätenia na diaľku bez prítomnosti zasväcovanej osoby. Pozor na to, aby ste zasvätením neprenášali na osobu napríklad náboženské prvky a iné nežiaduce efekty, ako kolektívne liečenie iných a podobne.

Koeficient liečby premostením na inú osobu a miesto
Reiki liečiteľ pozná mnoho liečivých miest po celej planéte Zem, ale aj v našej slnečnej sústave alebo v kozme a je schopný premostiť liečenú osobu na danú oblasť a stiahnuť alebo vymeniť fyzikálne častice a takto podporiť požadované zmeny v činnosti neurónov, ktoré potom pôsobia na chémiu v ľudskom tele. Samozrejme, tu ide o reálne prepojenie na danú oblasť a nie iba do predstáv. A tak reiki liečiteľ musí ovládať techniku znetvorených kostí, teda vie sa napojiť psychicky na osobu, ktorá má znetvorené kosti alebo si to vie nasugerovať a tým jeho psychika reálne preniká do kozmu a nielen do fantázií o kozme.

Uvádzam príklad zápisu liečenia reiki. Koeficienty liečby č.29
MENO: JANA PRIEZVISKO: LIEČENÁ VEK: 28 ADRESA: BRATISLAVA, REIKI MIKAO USUI LIEČBA ČÍSLO: 29 DŇA: 09. 04. 2015 o 14:02 HOD. 

Koeficient krásy/radosti/dobra/pozitívnosti: 130 jednotiek – viac o 10
Koeficient 5,10,15,20 neurónov: 330 jednotiek – viac o 10
Koeficient antidepresíva/depresíva: 320 jednotiek – viac o 10
Koeficient antistres/kortizol/stres : 340 jednotiek – viac o 10
Koeficient pupok/pupočník/nervstvo : 220 jednotiek – viac o 10
Koeficient detské žľazy/imunita/alergie: – 370 jednotiek  – zlepšenie o 30
Koeficient zviera/pravek/šaman/božstvo/veda: 260 jednotiek – viac o 20
Koeficient aktivity embryonál neurónov: 380 jednotiek – viac o 10
Koeficient aktivity zakrslé náhrady/čakry: 360 jednotiek – viac o 10
Koeficient aktivity tuku/kmeňové bunky: 300 jednotiek – viac o 10
Koeficient mitochondria/Eva/DNK/Fabrika/Elektro: 400 jednotiek –maximum
Koeficient para/supra/magnet/kosti/atóm: 400 jednotiek –maximum
Koeficient nukleotidy/nano/chromozómy: 210 jednotiek – viac o 10
Koeficient mozog/sivá/biela/neuróny/stav kvanta: 120 jednotiek – viac o 10
Koeficient vulkáno/magnety polí/embryo spomienky: 250 jednotiek – viac o 30
Koeficient blana/orgániky/biel./aminokyseliny: 260 jednotiek – viac o 10
Koeficient melatonín/serotonín/tryptofan/vzácne prvky: 350 jednotiek – viac o 10
Koeficient snové/živly/nočný stav spánku: 200 jednotiek – viac o 10
Koeficient filipínes/mitochondrií/tranz/nano/nukleotidy: 330 jednotiek – viac o 20
Koeficient kúzlo/zázrak/extáza/pozitivita: 360 jednotiek – viac o 20
Koeficient NON liečba nervstva a neurónov: 180 jednotiek – viac o 10
Koeficient liečby energiou prostredia: 160 jednotiek – viac o 20
NOVÉ:Koeficient liečba pyramíd/dračia žila: 10 jednotiek a začíname
NOVÉ:Koeficient kresba/hlasivky/znaky/mantras/: 20 jednotiek a začíname
NOVÉ:Koeficient čakra/miecha/alchýmia/orgány/časti tela: – 800 jednotiek
NOVÉ:Koeficient liečba diamant/asteroid/ dieťa: 10 jednotiek a začíname

Liečba reiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_medicine
Neuróny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neuron
Pupok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pupek
Detská žľaza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzl%C3%ADk
Depresie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_%28psychologie%29
Stres
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stres
Embryo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Embryo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Embryon%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDvo…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oplodn%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ontogeneze
http://en.wikipedia.org/wiki/Monoamniotic_twins

Zakrnené orgány
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudiment
Bunky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
Kmeňové bunky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kmenov%C3%A1_bu%C5%88ka
Tukové tkanivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tukov%C3%A1_tk%C3%A1%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tukov%C3%A1_bu%C5%88ka
Melatonín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Melatonin
Kosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_kostra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osov%C3%BD_skelet
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_vertebral_column
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrudn%C3%AD_kost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osteoblast
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bones_of_the_human_skel…
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroectoderm

Svetlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_vln%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost_sv%C4%9Btla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vakuum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Absorpce_sv%C4%9Btla
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1rovka
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbojka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katodov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anihilace
Blesky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blesk
Plazma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plazma
UV žiarenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrafialov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99…
Kremíkový ohrievač
http://topidla.heureka.cz/professor-qt01/
LED svetlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/LED
Laser
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laser
Lesk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesk
Fototerapia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fototerapie
http://www.bioptron.cz/
http://www.zepterclub.cz/katalog/bioptron
http://www.pranastudio.cz/biolampa—bioptron

Iónové látky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ion
Chelátové látky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chelatace
Vitamíny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn
Minerálne látky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1ln%C3%AD_l%C3%A1tka
Chemické látky
http://en.wikipedia.org/wiki/Biophysical_chemistry
Elektrochémia
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrochemistry
Supramolekulárna chémia
http://en.wikipedia.org/wiki/Supramolecular_chemistry
Kvantová chémia
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_chemistry
Fotochémia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotochemie
Aminokyseliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aminokyselina
Nukleidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nukleov%C3%A1_kyselina
Hormonálne látky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hormon
Enzýmy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Enzym
Mitochondrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie

VIDEO MITOCHONDRIA CELL
https://www.youtube.com/watch?v=RrS2uROUjK4
https://www.youtube.com/watch?v=TgJt4KgKQJI
https://www.youtube.com/watch?v=_UQwbb00UV0
https://www.youtube.com/watch?v=LfDYGanMi6Q
https://www.youtube.com/watch?v=-XGrtSA6BOs
https://www.youtube.com/watch?v=4J1GgSg0u1s
https://www.youtube.com/watch?v=F_68cZ1WT8A
https://www.youtube.com/watch?v=x5f8COMZL_w
https://www.youtube.com/watch?v=nD9fyuisMkg
https://www.youtube.com/watch?v=TI93PH_yugE
https://www.youtube.com/watch?v=w04u7-MAbv0
https://www.youtube.com/watch?v=24b2VNSJ6_g

https://www.youtube.com/watch?v=A24ltRK_a_w
https://www.youtube.com/watch?v=FFSdi3EJPys
https://www.youtube.com/watch?v=TgJt4KgKQJI
https://www.youtube.com/watch?v=gH_8AJvuwew
https://www.youtube.com/watch?v=yF7esxWJj1Q
https://www.youtube.com/watch?v=p_w6nihr5VA
https://www.youtube.com/watch?v=Pf1kIs7gQVk
https://www.youtube.com/watch?v=F_68cZ1WT8A
https://www.youtube.com/watch?v=TEAFanq3e28
https://www.youtube.com/watch?v=W3aQ2p9UkNc
https://www.youtube.com/watch?v=0y7n-vK1AJE

https://www.youtube.com/watch?v=-_8aYKcQZ_Q&index=3&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=0NmBaw3grr4
https://www.youtube.com/watch?v=_YuCK-bNOfA
https://www.youtube.com/watch?v=L4oLqzskwJ8
https://www.youtube.com/watch?v=3yKVyYsZ_EY
https://www.youtube.com/watch?v=lRFEUMwrRtk
https://www.youtube.com/watch?v=55WmsAfNtv0
https://www.youtube.com/watch?v=Nq5w-8iBuTs
https://www.youtube.com/watch?v=6oHKwO55Xss&list=PL4UKs…
https://www.youtube.com/watch?v=7iAk8bj6-Xc
https://www.youtube.com/watch?v=0OQzEhUC6Dw

Mitochondrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondri%C3%A1ln%C3%AD_onemo…
http://www.ninds.nih.gov/disorders/mitochondrial_myopathy/mi…
http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/mitochond…
DNA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondri%C3%A1ln%C3%AD_DNA
Mitochondrie – EVA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondri%C3%A1ln%C3%AD_Eva
Mitochondrie – ovum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vaj%C3%AD%C4%8Dko
Magnetické pole
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole
Klinická smrť
http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_death
Patogénne prostredie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geopatogenn%C3%AD_z%C3%B3na

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.