Bioenergia sa podľa medicínskych zdrojov produkuje v každej bunke. Bunka okrem iných mikroorgánikov obsahuje aj mitochondrie. Mitochondrie v bunkách dostávajú špecifické látky o veľkosti menšej ako 0, 00001, a teda ide o nanolátky. Tvoria sa v kostnej hmote, ktorá je súčasťou kostí. V nej sa nachádzajú kostné mitochondrie – „chemické fabriky“. Hneď vedľa nich sa nachádzajú kostné mitochondrie – „laserové elektrárne“. Spoločnou aktivitou vyrobia nanolátky a z nich sa vytvárajú jedinečné látky, ktoré nie sú popísané v periodickej tabuľke prvkov a ani klasická chémia tieto látky dobre nepozná. Týmito látkami sa zaoberá kvantovaná biológia. Môžete si ich predstaviť ako paramagnetické a supravodivé látky fungujúce za teploty tela. Skúste si zvyknúť, že ľudské telo bude tvoriť čudné fyzikálne a fyzikálno-chemické látky, o ktorých nemá dnešná vedecká komunita ani to najmenšie zdanie. A keď budú počuť, že sivá kôra mozgová produkuje častice 10 umocnené na mínus 20 metra, tak to už budem zaradený do scifi a fantastiky najhrubšieho zrna. Čas ukáže, ako vlastne funguje celá oblasť kvantovanej biológie a aj tvorba bioenergie ľudského tela.

Aura
http://sk.wikipedia.org/wiki/Aura_(pole)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aura
http://en.wikipedia.org/wiki/Aura_(paranormal)

Je tu skutočnosť, že ľudské telo a vlastne vyššie organizmy tvoria bioenergiu a sú teda pod určitým elektrickým napätím celého tela. Mitochondrie ako malé elektrárne fungujú v každej bunke a po spoločnom sčítaní tvoria nejaký ten bioenergetický potenciál, ktorý vo väčšine prípadov skončí na povrchu tela, odkiaľ sa postupne vytratí.

Samozrejme, niektorí jedinci majú auru a teda bioenergiu okolo kože výraznejšiu a to vtedy, keď nemajú úplne v poriadku mozog a majú neustále non epileptický záchvat, ktorý sa nestupňuje, ale zotrváva v stabilnom výkone. Vtedy je v aure okolo tela bioenergie viacej ako zvyčajne. Aj v prípade ženskej migrény počas klimaktéria, ktoré sprevádza nevyvážená hormonálna činnosť, je aura danej osoby silnejšia ako je bežne.

Auru okolo tela má každá osoba. Samozrejme, pokiaľ má niekto závažné psychické problémy, ktoré rieši psychiater, je aura zrútená do vnútra tela a nie je okolo celého povrchu tela danej osoby. Prípadne pri prežití klinickej smrti alebo v staršom veku môže mať aura tvar strieborných vlákien a môže byť vzdialená od povrchu tela danej osoby. Pokiaľ je osoba zdravá a psychické prejavy sú štandardné, tak aj aurický obal je súmerne okolo tela človeka. Pokiaľ je niektorý orgán v tele chorý, tak v danej oblasti tela je aurický obal vypuklý von alebo dnu.

Nám ide o to, aby sme reiki systémom posilnili auru a aurický obal. V prvom rade je tu možnosť zobudiť k životu zakrnené orgány tela, ktoré sa nachádzajú v koži a svalstve. U niektorých ľudí sú tieto prehistorické orgány aktívne v drobných zhlukoch buniek a u iných sú v podobe latentných buniek a sú minimálne aktívne. A tieto prehistorické štruktúry reiki liečiteľ môže zobudiť k aktívnejšej činnosti. Často tieto štruktúry volajú aj lotosy alebo čakry a ich prebudením sa pomery v aure okolo tela mimoriadne silne zmenia. Aura sa stáva dynamickejšia a možno s ňou pracovať k vyššej dynamike.

Prečo vlastne treba reiki systémom zdynamizovať auru? Jednak preto, aby z tela liečenej osoby neunikali tak silne vlastné bioenergie. Na druhej strane je možné do silnej aury prisúvať rôzne bioenergie z iných zdrojov. Pod bioenergiou tu z hľadiska kvantovanej fyziky chápeme bioenergiu ako tok častíc menších ako elektróny. Hovoríme tu o mikročasticiach, ktoré dnešná veda neskúma. Ale napríklad ľudské telo ich vytvára na základe bio supravodivých látok. Nie je dôležite tomu rozumieť, ale praktizovať v rámci reki. Aura sa ošetrí napríklad premostením na ženy reikistky, indigové deti, zvieracie teľné samice. Takéto ošetrenie vedie k dynamizácii aury okolo ľudského tela. Samozrejme, za podmienky aktivizácie zakrslých prehistorických štruktúr. Bez ich zobudenia je dynamizácia aury problémová.

Auru okolo tela si budujú aj samotní reikisti a hlavne reiki majster, ktorý je schopný produkovať vo svojej aure aj energetické objekty. A týmito energetickými objektmi potom liečia osoby aj na diaľku alebo za ich fyzickej prítomnosti. Samozrejme, môže sa stať, že zasvätené osoby tieto energetické objekty použijú aj na iné účely ako liečenie. Prípadne sa im vymknú spod kontroly a robia iným reiki majstrom nepríjemnosti. A tak aj samotný reiki majster by si mal vybudovať mimoriadne stabilnú a neprekonateľnú auru voči energetickým zásahom iných reiki majstrov alebo aj osôb, ktoré prežili klinickú smrť. Reiki majster má možnosť premosťovať svoju auru do kozmického priestoru a tu kontaktovať napríklad asteroidy. Aura ošetrená energiou asteroidov je mimoriadne zle priechodná pre klasické reiki energie, lebo reiki energie klasických reiki majstrov sú z organických zdrojov a nie sú schopné ako zhluk častíc prejsť cez auru ošetrenú cez asteroidy. Aj tu treba do tohto systému osobu zasvätiť a premostiť jej neuróny cez svalové systémy skutočne na pásma asteroidov v kozme. Hovoríme o kozmickom vedomí.

Tibet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tibet
http://en.wikipedia.org/wiki/Tibet

Tibet reiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Reiki
http://www.tantricdragon.com/tibetan-energetics/

Samozrejme, že je tu množstvo iných možností, ako posilňovať stav energetizácie aury. Napríklad premosťovať auru na fyzické diamanty. Tak isto vyvolať v prípade prieniku energetických objektov do aurického pola reiki majstra silnú reakciu ako u prútkarov, ktorí majú doslova abnormálne harmonizovanú pravú a ľavú stranu tela a praktizujú umenie hľadania vody a nerastov pomocou prútika. V tomto prípade sa aura roztočí do silných rotujúcich rýchlosti a fungujú tu silné energie. Upozorňujem každého, aby si nezahrával s dynamizáciou reiki energií prútkarskými stavmi. Môžete si ublížiť a poškodiť psychiku. Pokiaľ to cvičíte, je to na vaše riziko.

VIDEÁ METEORIT JEWEL
https://www.youtube.com/watch?v=dfEp5PtK-os
https://www.youtube.com/watch?v=2lVbGhB6014
https://www.youtube.com/watch?v=irOJHMoBq0Q
https://www.youtube.com/watch?v=cq1jT_0gVwk
https://www.youtube.com/watch?v=9YrLc95YCKc
https://www.youtube.com/watch?v=4O6g6pjZktg
https://www.youtube.com/watch?v=JG5qHoJiR1Q
https://www.youtube.com/watch?v=zEcBx0tNQ8E
https://www.youtube.com/watch?v=DFDeSdq47mo
https://www.youtube.com/watch?v=IcD099GJAIs
https://www.youtube.com/watch?v=NVuBm-LRsZY
https://www.youtube.com/watch?v=pC851BXdmjw

Zodiak svetlo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zodiak%C3%A1lne_svetlo

Tranz
http://en.wikipedia.org/wiki/Trance

Medziplanetárna hmota
http://en.wikipedia.org/wiki/Interplanetary_medium

Diamanty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diamant
http://en.wikipedia.org/wiki/Diamond

Indigové deti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indigov%C3%A9_d%C4%9Bti
http://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_children

Tehotné ženy
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bhotenstv%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy

Pokiaľ chce liečiteľ reiki tvoriť okolo seba auru a mať túto auru ako ochrannú barieru voči prieniku bioenergie iných reiki liečiteľov a zasväcovateľov, tak je dobre precvičiť si hustotu aury aj napríklad ženy, ktoré dostali zasvätenie reiki. Hovoríme o reikistkách ženách, ktoré dobre pôsobia u každého na zahustenie aurického obalu okolo tela reikistu alebo liečenej osoby. Reikista by sa mal usilovať vytvárať okolo seba neprekonateľnú auru pre objekty fyzikálneho pôvodu iných jedincov. Veľa reiki senzibilov alebo osôb, ktoré prežili klinickú smrť, sú schopné skoncentrovať v sebe časticové objekty, nabíjať ich myšlienkami a posielať voči iným osobám. A hlavne reiki majstrovsky zasvätení jedinci takéto objekty posielajú jedna radosť. A nie je príjemné takéto objekty zachytávať. A tak reiki veľmajster si sám vybuduje mimoriadne silný ochranný energetický obal okolo seba a v ňom vytvorí množstvo obranných objektov útočiacich na objekty, ktoré sa objavujú v jeho aure.

Kirlianove fotografie
http://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_photography

Ide u o metódu využitia slabého jednosmerného prúdu, ktorý sa dopraví do tela živej osoby a neviditeľná bioenergia sa zrazu stáva viditeľná pre fotografický prístroj. To je ako s nepočuteľnými frekvenciami Marsu a ten sa potom dá do počuteľnej úrovne pre ľudské ucho. Aj predstavami Kirlianových obrázkov aury okolo tela je možné navyšovať hromadené bioenergie okolo kože človeka. To už sme sa priblížili k technikám práce s bioenergiou v aure človeka. Ako dostať bioenergiu z vnútra človeka na povrch tela a ako ich tam čo najdlhšie udržať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.