Reiki mantra je mimoriadne náročná oblasť reiki. V zásade ide o to spojiť systém reiki s oblasťou v hrdla, ale aj ďalších oblastí v ľudskom tele ako sú pobrušnica – blana pod pľúcami, blany na povrchu mozgu, mikroblany alveol rovno v pľúcach. Rozhodujúce pre uplatnenie kmitajúceho, vibrujúceho, rezonujúceho reiki sú samotné hlasivky v hrdle, ktoré sú dve a každá má 10 mikromembrán.

No pre indické alebo tibetské mantry je dôležité v oblasti krku niečo iné. Zase tu bude zmienka o zakrnených štruktúrach ľudského rodu. V oblasti krku je ukryté nádherné vývojové štádium ľudského rodu, keď sme boli niečo ako dnešní kraby s klepetami. V oblasti krku je podľa evolučnej medicíny jedna z prehistorických foriem života. Ako to, že ju necítite a nevnímate? Jednak preto, že u niektorých jedincov je iba vo forme kmeňových buniek rozložených po krku. U niektorých je táto prehistorická forma ľudského rodu aktívnejšia a je vo forme bunkových štruktúr z tých kmeňových buniek. U nás je málo ľudských jedincov, ktorí majú prehistorickú formu niečoho ako krab otvorenú v oblasti hrdla. V Indii takýchto jedincov nájdeme podstatne viacej. Aj to má logiku, prečo mantry a India.

V zásade si západný svet a západní ezoterici myslia, že mantry sa jednoducho odriekajú, spievajú výhradne na hlasivkách. Ale to nie je pre indické mantry to pravé. Mantry úzko súvisia so zakrnenými štruktúrami práve v krku. A mantry sa v zásade nespievajú, ale rezonujú ako zvukové vlny z rozhlasu po širokom okolí.

V Indii potulní speváci a hráči na sitár a špeciálne indické bubny putujú celý život od chrámu ku chrámu a všade spievajú a hrajú. No zároveň ako rozhlasová stanica z oblasti zakrnených štruktúr krku vysielajú vlnové dĺžky po celej krajine. A niečo podobné musí reiki ezoterik spraviť zo svojich zakrnených centier v krku. A tak treba do tejto oblasti cvičiť, reikovať a otvoriť v krku zakrnené orgány a v nich cvičiť mantry.

Mantra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mantra
http://en.wikipedia.org/wiki/Mantra
Reiki mantras
http://www.reikiactivo.com/en/meditation/techniques/mantras
Reiki mantras
http://reikinuevo.com/temas/mantras/

Tón
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3n
Stupnica
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupnice_%28hudba%29
Solmizačné slabiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Solmiza%C4%8Dn%C3%AD_slabiky
Chladniho obrazce
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chladini.Diagrams.for.Quad…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chladniho_obrazce
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Chladni

Hlasivky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlasivky
http://en.wikipedia.org/wiki/Vocal_folds
Zvuk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound
Spektrogram
http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrogram

VIDEÁ REIKI MANTRY
Cho Ku Rei, Sei He Ki, Dai Ko Myo, Hon Sha Ze Sho Nen, Raku, Reiki hindus mantras
https://www.youtube.com/watch?v=S5fH3C5D5Hc
https://www.youtube.com/watch?v=yDtc4TPpLTw
https://www.youtube.com/watch?v=UWFMc_ahRGg
https://www.youtube.com/watch?v=ihUT5C8KXxw
https://www.youtube.com/watch?v=zM3vBNsYIYM
https://www.youtube.com/watch?v=HeOoSTYC8OQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mfi_VunJ0Sk
https://www.youtube.com/user/reikiclaudiasecassi/videos?sort…
https://www.youtube.com/watch?v=-ujzMkhX8j0#t=244

VIDEÁ VEĽRYBA ECHOLOKÁCIA
https://www.youtube.com/results?search_query=Whale+Song+

VIDEÁ SPEKTROGRAM CODE
https://www.youtube.com/watch?v=wSYAZnQmffg
https://www.youtube.com/watch?v=UcBDSoVs42M
https://www.youtube.com/watch?v=Qlpakpa8zIA
https://www.youtube.com/watch?v=2awbKQ2DLRE
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w

https://www.youtube.com/watch?v=CGiiSlMFFlI
https://www.youtube.com/watch?v=IvKt9dfxHNI
https://www.youtube.com/watch?v=LcwQaly3vW0
https://www.youtube.com/watch?v=Qf0t4qIVWF4
https://www.youtube.com/watch?v=hS8L7xPmtP0

https://www.youtube.com/watch?v=Pk8wmr-Np4s
https://www.youtube.com/watch?v=mNEPmamVbYM
https://www.youtube.com/watch?v=9c_5v3YFxnA
https://www.youtube.com/watch?v=vvr9AMWEU-c

VIDEÁ HINDUS MANTRY
https://apoort.net/esoterika/hindus-hudba/#mantry

Fonetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fonetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Phonetics

Myslenie vo zvukovej podobe
http://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1len%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Thought

Prírodné zvuky
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADroda
http://en.wikipedia.org/wiki/Nature

Hudobný nástroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_n%C3%A1stroj
http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_instrument

Technické zvuky
http://en.wikipedia.org/wiki/Noise_(disambiguation)

Psychowalkman
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_machine

Bráhmí indické písmo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1hm%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9van%C3%A1gar%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Brahmi_script

Piktogramy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Piktogram
http://en.wikipedia.org/wiki/Pictogram
Skalné umenie ako piktogramy
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_art

Silva frekvenčná metóda
http://en.wikipedia.org/wiki/Silva_Method
http://www.meditacia.sk/2063-Silvova-skola/
http://apoort.net/esoterika/category/asram-joga/

VIDEÁ KAMEŇ HUDBA
https://www.youtube.com/watch?v=-hKdPnZjgpQ
https://www.youtube.com/watch?v=lkq33RNZpL4
https://www.youtube.com/watch?v=zMRXswoHEvU
https://www.youtube.com/watch?v=QrArlTqtCYc
https://www.youtube.com/watch?v=gWfFBWOkweU
https://www.youtube.com/watch?v=XusDpYY4FVg
https://www.youtube.com/watch?v=WUGDZ8uu2UY
https://www.youtube.com/watch?v=NOgLzt9zJUI
https://www.youtube.com/watch?v=DsBZyqifO2w

VIDEÁ DIDGERIDOO ABORIGINAL
https://www.youtube.com/watch?v=1nvOPcG22Rg
https://www.youtube.com/watch?v=LmH64KhgmHY
https://www.youtube.com/watch?v=LmH64KhgmHY
https://www.youtube.com/watch?v=rspN1MUcIOk
https://www.youtube.com/watch?v=VgwsGjRk61M
https://www.youtube.com/watch?v=BAxwRPbDw3k

VIDEÁ NEOLITICKÁ HUDBA
http://www.youtube.com/watch?v=cSLVsKnz9X4
https://www.youtube.com/watch?v=sHy9FOblt7Y
http://www.youtube.com/watch?v=54Di5IPReJc
http://www.youtube.com/watch?v=VAioHaMLrMc
https://www.youtube.com/watch?v=sHy9FOblt7Y
http://www.youtube.com/watch?v=1uvHtGI3L2Q
http://www.youtube.com/watch?v=BPhJ7bjD92k

VIDEÁ MANTRA ZVUK
https://www.youtube.com/watch?v=lqcWl6VAB_M
http://www.youtube.com/watch?v=MaM-fcvfk6w
http://www.youtube.com/watch?v=dPm7cd5M674
http://www.youtube.com/watch?v=hascFPxfMA8
http://www.youtube.com/watch?v=UPfQs4YtjLI
http://www.youtube.com/watch?v=nsvAVy2D3y4
http://www.youtube.com/watch?v=5EvWuxhxZyA
http://www.youtube.com/watch?v=MKUC_Y6RMpY
http://www.youtube.com/watch?v=ClxgIS-_X_g
http://www.youtube.com/watch?v=SYhAwEAyRMM

http://www.youtube.com/watch?v=QS2EeT0Awhw
http://www.youtube.com/watch?v=-QBrwpiI5P4
http://www.youtube.com/watch?v=VFbT9YgAMt4
http://www.youtube.com/watch?v=nyR2oGfBEv4
http://www.youtube.com/watch?v=aziGDl7QfV4

http://www.youtube.com/watch?v=tv2mHXo4PKg
http://www.youtube.com/watch?v=j5vrCGE_xKo
http://www.youtube.com/watch?v=rZAsD9KnWhM
http://www.youtube.com/watch?v=MKUC_Y6RMpY
http://www.youtube.com/watch?v=ClxgIS-_X_g
http://www.youtube.com/watch?v=SYhAwEAyRMM
http://www.youtube.com/watch?v=_h2rFVPCSPE

VIDEÁ MANTRY INDIE
http://www.youtube.com/watch?v=Jr5wT3CFwmk
http://www.youtube.com/watch?v=kgyCL89ac2U
http://www.youtube.com/watch?v=ucf7Yo6pcVo
http://www.youtube.com/watch?v=oiePrPQtjk8
http://www.youtube.com/watch?v=zNuHTG6TRfw

http://www.youtube.com/watch?v=7JqJMfb8hC4
http://www.youtube.com/watch?v=fkn2otrjpDw
http://www.youtube.com/watch?v=vxxhlJdq9JA
http://www.youtube.com/watch?v=Hyukw2dDL0o
http://www.youtube.com/watch?v=7vXpG0VSAbg
http://www.youtube.com/watch?v=tubPorXRMJY
http://www.youtube.com/watch?v=TB43RcKFnf4
http://www.youtube.com/watch?v=nyR2oGfBEv4

VIDEÁ TIBETSKÉ MANTRY
https://www.youtube.com/watch?v=kyhw78IJmpI
https://www.youtube.com/watch?v=OF3a7DsqPxE
https://www.youtube.com/watch?v=tTsoduBxR_A
https://www.youtube.com/watch?v=0JxBMrRJX_E
https://www.youtube.com/watch?v=mFCWqLHoaRI

https://www.youtube.com/watch?v=COvmxqGFhbQ
https://www.youtube.com/watch?v=YtOTgp_eBks
https://www.youtube.com/watch?v=0_RLjO95KII
https://www.youtube.com/watch?v=OOvzmWZwads
https://www.youtube.com/watch?v=kyL92aAITtk

https://www.youtube.com/watch?v=lG3yudkRmzk
https://www.youtube.com/watch?v=0DJBFj4jTpI
https://www.youtube.com/watch?v=QKUiqlxuPKc
https://www.youtube.com/watch?v=IIM5Kz5y9Kc
https://www.youtube.com/watch?v=IgTktuu-Dyk
https://www.youtube.com/watch?v=KDVvW9-lCKU
https://www.youtube.com/watch?v=DP01tk5ud60

VIDEÁ TIBETSKÉ MISY
http://www.youtube.com/watch?v=rOFTDCoxedc
http://www.youtube.com/watch?v=Bpw53tN6h8E
http://www.youtube.com/watch?v=VjJrvQCsc7o
http://www.youtube.com/watch?v=2cHds_l_c3g
http://www.youtube.com/watch?v=6ZV1ek0yKTU
http://www.youtube.com/watch?v=A19aexK0QyM
http://www.youtube.com/watch?v=nhoqFrAtHOA

http://www.youtube.com/watch?v=LQ5NP_IaDcY
https://www.youtube.com/watch?v=56zsluSFjBM
https://www.youtube.com/watch?v=3hncJzoAiAw
https://www.youtube.com/watch?v=Pn-J9-LQRw8

VIDEÁ HINDUS CHRÁMY
https://www.youtube.com/watch?v=PYwP2F9S2yM
https://www.youtube.com/watch?v=GlqFYVMJeyo
https://www.youtube.com/watch?v=AsloorwR5Ls
https://www.youtube.com/watch?v=Nn-sWTs7Eio
https://www.youtube.com/watch?v=LdUAY0p0fx0
https://www.youtube.com/watch?v=2IKzw0DWz7c
https://www.youtube.com/watch?v=IFjYSksi2Ys
https://www.youtube.com/watch?v=wed7kBHoSnc
https://www.youtube.com/watch?v=bWUC2I4bJ_E

https://www.youtube.com/watch?v=cE3fkuvdqzk
https://www.youtube.com/watch?v=qdw1k4UTwiU
https://www.youtube.com/watch?v=Omkd3NtMnws
https://www.youtube.com/watch?v=epsaQr2dtCA
https://www.youtube.com/watch?v=KqVr9-aOLjk
https://www.youtube.com/watch?v=b64xTTjf4Ao
https://www.youtube.com/watch?v=z-J9gHHwLm0
https://www.youtube.com/watch?v=1Y3AdTkikQk
https://www.youtube.com/watch?v=NLOUo-EqQ48

https://www.youtube.com/watch?v=G1ZD246xSsU
https://www.youtube.com/watch?v=CKody-qQypM
https://www.youtube.com/watch?v=KYzcgB8pR70
https://www.youtube.com/watch?v=EZbKKOj8vZM
https://www.youtube.com/watch?v=0_EMk0KnKOU
https://www.youtube.com/watch?v=Wt_emGDZV24
https://www.youtube.com/watch?v=Npcv5z5Pvw4
https://www.youtube.com/watch?v=lMMZ5lbHw5s
https://www.youtube.com/watch?v=T4sgWVwnC6Y

VIDEÁ HINDUS MANTRY
https://www.youtube.com/watch?v=MfyQ-LdWGpM
https://www.youtube.com/watch?v=MWSOfodsBvE
https://www.youtube.com/watch?v=0guHe3kAsaw
https://www.youtube.com/watch?v=TyBre3IScXw
https://www.youtube.com/watch?v=oZsn5gjMeM4
https://www.youtube.com/watch?v=8OEt5XMzrHg
https://www.youtube.com/watch?v=G5w4KAqlSZY

https://www.youtube.com/watch?v=icE2v1yYj-Y
https://www.youtube.com/watch?v=B52Cx4geas0
https://www.youtube.com/watch?v=qKJVgysYpGo
https://www.youtube.com/watch?v=UTGndoDXtFs
https://www.youtube.com/watch?v=HE3Gb0GPv98
https://www.youtube.com/watch?v=tgY4yE2VNxI
https://www.youtube.com/watch?v=2iyOJ6tu_lQ
https://www.youtube.com/watch?v=cw5tdE9CwUc

VIDEÁ SITÁR RAVI SHANKAR
https://www.youtube.com/watch?v=EbqB6uHupVQ
https://www.youtube.com/watch?v=tOgfK6HnuNk
https://www.youtube.com/watch?v=igDsu5QWhpo
https://www.youtube.com/watch?v=lpkKSu1zyXY
https://www.youtube.com/watch?v=seM0MAN-85o
https://www.youtube.com/watch?v=NA9QT2SEGWA
https://www.youtube.com/watch?v=zdrHybWuxy4
https://www.youtube.com/watch?v=5MlpP8qFyAY

https://www.youtube.com/watch?v=hTPxqUtlLdo
https://www.youtube.com/watch?v=9idAQVNw2i8
https://www.youtube.com/watch?v=R8a_LgWG4Hw
https://www.youtube.com/watch?v=4Q0ql-flIy4
https://www.youtube.com/watch?v=8AQNGbAnDhE
https://www.youtube.com/watch?v=ToJDuWHqtfU
https://www.youtube.com/watch?v=zVqvd6mhat8
https://www.youtube.com/watch?v=g9nvjoQhp6o
https://www.youtube.com/watch?v=7cZSzDnhdJQ

https://www.youtube.com/watch?v=71MsgVPobTc
https://www.youtube.com/watch?v=cVFBH7b2b1I
https://www.youtube.com/watch?v=MxpVA4kURdE
https://www.youtube.com/watch?v=AJpvEsoqRWU
https://www.youtube.com/watch?v=ta1EEafROwM
https://www.youtube.com/watch?v=tOgfK6HnuNk

VIDEÁ ABORIGINALS HUDBA
https://apoort.net/esoterika/reiki-znaky/#aboriginal-kresby
VIDEÁ NEOLITICKÁ HUDBA
https://apoort.net/esoterika/neolit-stavby/
VIDEÁ HUDBA DUNGEN
https://apoort.net/esoterika/hudba-dungen/
VIDEÁ DIDGERIDOO HUDBA
https://apoort.net/esoterika/hudba-didgeridoo/
VIDEÁ VEĽKÉ BUBNY
https://apoort.net/esoterika/hudba-bubny/

VIDEÁ GONG HUDBA
https://apoort.net/esoterika/hudba-gong/
VIDEÁ INDIA SITÁR
https://apoort.net/esoterika/indie-sitar/
VIDEÁ HINDUS MANTRY
https://apoort.net/esoterika/hindus-hudba/#mantry
VIDEÁ DREVO KOTÚČE
https://apoort.net/esoterika/reiki-tao/#letokruhy
VIDEÁ HUDBA Z LASTUR
https://apoort.net/esoterika/hudba-lastur/

VIDEÁ HARMONY MUSIC
https://apoort.net/esoterika/harmony-music/
VIDEÁ ZVUKY HERTZ
https://apoort.net/esoterika/zvuky-hertz/
VIDEÁ NEW AGE
https://apoort.net/esoterika/new-age/
VIDEÁ AUDIOMACHINE HUDBA
https://apoort.net/esoterika/machines-art/
VIDEÁ VESMÍR HUDBA
https://apoort.net/esoterika/vesmir-music/

VIDEÁ HUDBA BACHA
https://www.youtube.com/results?search_query=+Bach+Organov%C…
VIDEÁ GREGORIÁNSKE CHORÁLY
https://www.youtube.com/results?search_query=Gregori%C3%A1ns…
VIDEÁ PALESTRINA HUDBA
https://www.youtube.com/results?search_query=Palestrina
VIDEÁ VTÁČÍ SPEV
https://www.youtube.com/results?search_query=Vt%C3%A1%C4%8Di…
VIDEÁ NATURE SOUND
https://www.youtube.com/results?search_query=Nature+Sound+

Pridaj komentár