Budem sa tu venovať problematike prieniku reiki do miechy v chrbtici. Miecha ide od stredu mozgu do krku a odtiaľ ide v jednotlivých stavcoch až dole po kostrč. Okolo miechy je mnoho ganglií a to sú útvary veľkosti drobných fazuliek. V tele sú ganglie rôznych veľkostí od malej fazuľky po veľkú fazuľu a niekedy aj veľkosti nechtu palca. Počas tehotenstva embryo riadi miecha a keď sa dieťa narodí, tak postupne rastie veľký mozog a miecha sa ukladá na niečo ako zimný spánok a počas života už neriadi orgány, ale sa o to stará veľký mozog. A tu má práve šancu reiki shambala, ktorá môže pomôcť otvoriť miechu, ktorá bola v detstve doslova uspatá a zhybernovaná. Takéto otvorenie a aktivizovanie miechy môže byť výrazne na prospech zdravia a orgánov. A tak reiki liečiteľ tu má svoju parketu pre liečbu, ale aj aktivovanie tejto oblasti.

Jedna z techník, ako aktivizovať zobudenie miechy a v nej embryonálne štruktúry je sugerácia a uverenie amputácie končatín. Nasugerovanie asi 40 % poškodenia miechy vedie k prepnutiu stavu miechy do niečoho ako simulátor pre detailné vnímanie ľudského tela alebo kozmu s matematickými údajmi. Je to liečba opačným spôsobom a to totálnym znehybnením tela – uveriť a nespochybňovať a takto preniknúť do miechy v chrbtici.

Miecha v chrbtici sa dá liečiť a aktivizovať nielen energiami reiki, ale aj napríklad napichávaním stavcov tupým hrotom nožničiek do prieniku bolesti dovnútra miechy. Tak isto je možné túto oblasť liečiť biolampou. A je možné sa aj zmyslami koncentrovať do jednotlivých stavcov najlepšie predstavou, ako vchádzate do studne a predstava sa nerozpadá a kľudne po mieche postupujete až ku kostrči. Tak isto túto oblasť je možné preliečiť a aktivizovať obkladmi zo Švédskych kvapiek. Sú možné aj iné liečivé postupy.

Špeciálna technika otvárania miechy je sexuálna energia z predstáv po veľkom mozgu. Intuitívne sa do jednotlivých stavcov vkladajú sexuálne energie s tými správnymi sexuálnymi obrazmi. Buď po týchto obrazoch osoba túži, alebo ich zásadne odmieta. V podstate možno povedať, že v predstave ľudskej mysli koncentrovanej do danej oblasti miechy je možné uplatniť akýkoľvek sexuálny pocit aj keď je hlboko nemravný, ale v predstave neškodný. Nemal by tento zážitok prejsť do sexuálneho života jedinca a nemala by byť snaha o jeho vykonanie mimo telo a mozog danej osoby. Niektoré sexuálne praktiky môžu porušovať zákon. Reiki liečiteľ je aj veštec, dokáže hromadiť sexuálnu energiu a aj takto upraviť a prečistiť miechu a otvoriť ju pre intenzívnejšiu aktivitu.

Okolo miechy v chrbtici sa nachádzajú aj iné latentne skryté neurónové a nervové systémy ako v koži prehistorická mriežková sústava a z nej idúce rotujúce čakrové systémy. Okolo chrbtice a miechy sú zakrnuté prehistorické štruktúry hada s nohami z obdobia dinosaurov. Väčšina ľudí má tieto štruktúry v podobe latentných kmeňových buniek a treba ich aktivizovať a prinútiť rásť. U niektorých sú rozvinuté do drobných fazuliek a vytvárajú štruktúru niečoho ako viacmetrového hada s nohami. Tento prehistorický systém je možné aktivizovať a využiť pre podporu zdravia alebo mimoriadnych schopností.

Alchýmia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alchymie
http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy

Astrológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie

Hermetizmus
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeticism
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermetik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hermetismus

Hermes Trismegistos
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegistos
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegistos

Shambala reiki
http://www.shamballa-reiki.cz/usui-reiki-na-dalku/?gclid=CJq…
http://lecitelka-marketa.cz/index.php?clanek=25
http://www.reikicentrum.sk/index.php?sablona=shamballa

Čakra shambala znaky
http://reikimanual.com/pdfs/Shamballa-System.pdf

Čakra shambala minerál
https://sites.google.com/site/atlanthman/english/reiki/shamb…

Čakra shambala zvuky
http://www.pet-health-advisor.com/shamballaforanimals.html

Čakra shambala majster
http://www.haus-lichtpunkt.de/joomla/index.php/engl-website/…

Shambhala
http://en.wikipedia.org/wiki/Shambhala

Kalachakra
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1la%C4%8Dakra
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalachakra

Králi Shambhaly
http://en.wikipedia.org/wiki/Kings_of_Shambhala

Shambhala Budha
http://en.wikipedia.org/wiki/Shambhala_Buddhism

Brušný mozog
http://de.wikipedia.org/wiki/Enterisches_Nervensystem#cite_n…
http://en.wikipedia.org/wiki/Enteric_nervous_system

Resekcia zubov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99enov%C3%BD_kan%C3%A1lek
http://en.wikipedia.org/wiki/Root_canal

Amputácia končatín
http://en.wikipedia.org/wiki/Amputation

Laparoskopia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laparoskopie

Myenterický plexus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Myenterický_plexus
http://en.wikipedia.org/wiki/Auerbach's_plexus

Miecha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mícha
http://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_cord

NON epileptický záchvat
http://apoort.net/esoterika/reiki-nocni/#non-epi-spanek

Pridaj komentár