Venujeme sa mnohoročným meditáciám na pyramídy a na osoby, ktoré pyramídy fascinujú a počas celého života im prepadli a sfanatizovali sa. Skúmali sme osoby, ktoré sa liečia pod rôznymi druhmi pyramíd alebo pyramídami liečia. Rozvíjali sme schopnosť napojiť sa na diaľku na pyramídy a pomocou vplyvu vnútra pyramíd sme upravovali vlastné bunky a to hlavne neurónové a nervové. V pyramíde sa neuróny výborne zregenerujú a vhodne upravia. Pyramídy slúžili aj ako magické objekty na zmenu určitých energetických objektov, ale aj duchovného naladenia danej osoby. Pomocou reiki energií upravených v jednej alebo viacerých pyramídach je možné pôsobiť na ľudské bunky a v rovine častíc vo vnútri buniek posúvať a upravovať ich správanie.

Techniky reiki smerujúce do stredu pyramidálnych objektov. Reiki energie a reiki znaky cez bod v pyramídach, kde si môžete nabrúsiť žiletku. Liečiteľ reiki vytvára vo svojej hlave priestorovú pyramídu. Neustále a rýchlo vyťahuje zo spomienok rôzne pohľady na rôzne pyramídy a to zvonka aj zvnútra. Vytvára priestorovú predstavu takej mini pyramídy, do nej dáva napríklad reiki znaky a potom roztáča túto predstavu pyramídy tým, že drží ruky ako prútkar, čo hľadá vodu pod zemou a synchronizuje prsty pravej a ľavej ruky. Čo robí ľavá ruka a jej prsty, robí aj pravá ruka a jej prsty a zapája do stavu tlaku všetky svoje svaly, ktoré sa koncentrujú do jednej aj druhej ruky. Reiki energie sa neustále preháňajú cez rôzne pyramídy a upravuje sa tým potom prostredie buniek liečenej osoby.

V odbornej medicínskej literatúre sa píše aj o tom, že v mozočku, ktorý sa nachádza v zadnej časti hlavy, sú neuróny pyramidálneho tvaru. Schopnosť koncentrovať sa do týchto neurónov a ich prepojenie na pyramidálne priestory je zaujímavá technika, ktorá dovoľuje tieto pyramidálne neuróny silne aktivizovať a umožniť ich jedinečnú aktivitu. Tieto neuróny majú v sebe špeciálne miesto na aktivity ako vo veľkej pyramíde.

Pyramída
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramida
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid
Pyramída
http://www.reiki-cz.com/ezoterika.php?id_ost=9
Pyramidálna energia
http://reikihavirov.webnode.cz/pyramidy/pyramidalni-energie-…

Reiki Mawashi
http://reiki-kai.mysteria.cz/frames/techniky/reiki2.htm
Reiki Mawashi
http://www.threshold.ca/reiki//sample/Shoden/Reiki_Mawashi.h…
Japonské meditačné techniky
http://www.reiki-healing-touch.com/&japanese_techniques

VIDEO REIKI MAWASHI
https://www.youtube.com/watch?v=RWikkkhv2wE
https://www.youtube.com/watch?v=t7rU92lQFtQ

Pyramídové číslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramidov%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo

Egyptské pyramídy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egyptsk%C3%A9_pyramidy
http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids

Ihlan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jehlan
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_(geometry)

Posvätná geometria
http://cs.wikipedia.org/wiki/Posv%C3%A1tn%C3%A1_geometrie
http://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_geometry

Metatron kocka
http://en.wikipedia.org/wiki/Metatron's_Cube

Pyramidálna matematika
http://www.aloha.net/~hawmtn/pyramid.htm
http://imgarcade.com/1/ancient-egyptian-geometry-pyramids/
http://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa-opinion…

Sila v pyramíde
http://www.putnici.sk/newsread.php?newsid=134
http://www.phoenixdivision.cz/bioenergie/67-existuje-tvarova…
http://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/7585-mysticka-s…

Pyramídy a ich tajomstvo
http://tristar.webnode.sk/pyramidy/ich-tajomstvo/

Liečba v pyramíde
https://www.cimax.sk/lieky/pyramida

VIDEO PYRAMÍDY EXPERIMENT
https://www.youtube.com/watch?v=gQvw-ITsvzk&list=PLb_3p…
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb_3pyRV9K3u6IH5AonYT…
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb_3pyRV9K3tTAKWx1ImD…

Pridaj komentár