Exorcizmus je vlastne niečo ako magická psychológia a aj psychiatria. Samozrejme, jej aplikácia do reiki liečby a zasvätení je mimoriadne netradičná, ale exorcistické zásahy sú ešte aj dnes praktizované v rôznych náboženských systémoch. V exorcistickom reiki nepôjde iba o vyháňanie zlých duchov z tela psychicky narušenej osoby.

Teda ide tu o schopnosť upraviť psychiku osoby po klinickej smrti. Osoba, ktorá sa vráti z klinickej smrti, má svoju psychiku a mozog už orientované inak. Do osoby po klinickej smrti sa môže dostať záznam zomretej osoby a jej uchované spomienky. Prípadne osoba sama cez kostnú hmotu a tu fungujúce bioenergie vytvorí predstavu osoby, napumpuje túto predstavu vlastnými energiami a tieto predstavy sa stanú silne aktívne ako za živa.

V niektorých prípadoch osoba po klinickej smrti môže vedome, ale často nevedome posielať energetické objekty inej osobe, ktoré môžu fungovať a negatívne pôsobiť na osobu, ktorej boli poslané. Tieto objekty treba zlikvidovať. Aj samotní reiki majstri dokážu posielať silne nabité energetické objekty a tieto treba tiež zlikvidovať.

Osoba zažila traumatizujúci zážitok a exorcista by mal tento zážitok vedieť vyhľadať
a extréme ho oslabiť, aby sa len tak jednoducho neobjavil. Osoba môže poslať svoju psychiku na mikročasticiach a kontaktovať organický život v kozme a toto premostenie na časticiach je potrebné zlikvidovať. Ale zlikvidovať aj reiki zasvätenie, ktoré si zasvätená osoba neželá.

Reiki exorcista by mal vedieť postupne spustiť určité chemické látky na podporu stabilných psychických reakcií. Ľudský mozog musí produkovať mikrodrogy rovno v mozgu ako svoju prirodzenú aktivitu. Táto tvorba v mozgu danej osoby môže byť neprimeraná alebo nejako blokovaná.

Niekedy sa pozmenia pohybové vzorce danej osoby a jej psychika sa môže túlať cez častice v kozme alebo aj tam, kde zostávajú spomienky niektorých zomretých osôb. Niektoré osoby môžu do svojej psychiky a aury privolávať záznamy zomretých osôb a tie žiadajú, aby odovzdali odkaz. Prípadne masívne naberajú záznamy zomretých embryí a ženských vajíčok. A tieto záznamy treba rozpustiť.

Nie vždy sa dá úplne praktizovať reiki exorcizmus. Napríklad daná osoba má v mozgu nádory a tie aktivizujú určité posmrtné záznamy do tela danej osoby a tieto prejavy budú trvať dovtedy, kým v hlave zostanú určité nádory. Niektoré zásahy nemožno v tele liečenej osoby udržať z dôvodu totálne zmenenej chémie. Klasická chémia sa zrútila a už je iba špeciálna chémia TUMO ako anafylaktický šok, pri ktorom sa zrúti adrenalín a kortikoidy, to sú mimoriadne stabilizačné chemické látky pre stabilnú biochémiu tela.

Samozrejme, hlasivky v ľudskom tele skrývajú aj možnosť vytvoriť si v mozgu centrum pre trvalé vibrovanie na blanách hlasiviek a tieto podnety potom posielať ako pulzáciu do mozgu, ktorý bez pulzujúcej energie zle funguje, osoba nemôže plne využívať hlavne vyberanie spomienok zo svojej pamäte.

Reiki exorcismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Exorcismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_exorcist%C5%AF
http://en.wikipedia.org/wiki/Exorcism
Exorcizmus
http://sk.wikibooks.org/wiki/Dogmatika/Exorcizmus

Reiki Hanuman
http://en.wikipedia.org/wiki/Hanuman
Reiki Hanumanasana
http://en.wikipedia.org/wiki/Hanumanasana

Reiki Tibet Vajročana
http://www.tantricdragon.com/tibetan-energetics/
http://en.wikipedia.org/wiki/Amit%C4%81bha

Automatická kresba
http://en.wikipedia.org/wiki/Surrealist_automatism#Automatic…

Mozgové vlny
http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_oscillation
Elektroencefalogram
http://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography
Mu vlny
http://en.wikipedia.org/wiki/Mu_wave
Alfa vlny
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_wave
Beta vlny
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_wave

Trans pohyb
http://www.meditacia.sk/1970-Praclovek/7055-Neolit-Gobekli-T…
Trans
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trans
http://en.wikipedia.org/wiki/Trance
http://de.wikipedia.org/wiki/Trance
Extáza cez svalový tranz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ext%C3%A1ze_%28stav%29

Médium
http://en.wikipedia.org/wiki/Mediumistic_automatism

Seansa
http://en.wikipedia.org/wiki/Séance

Plochá spirit doska
http://en.wikipedia.org/wiki/Ouija

Liečba vierou
http://en.wikipedia.org/wiki/Faith_healing

Písmo sväté
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
http://en.wikipedia.org/wiki/Bible

Patológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Pathology

Mŕtve tkanivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nekr%C3%B3za
http://en.wikipedia.org/wiki/Necrosis

Kosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kost
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone

Okultismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Occultists
Zoznam okultistov
http://en.wikipedia.org/wiki/Occultists

Mysticismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Mysticism

Spiritismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritualism

Teológia
http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_theology

Medžugorie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91ugorje
http://en.wikipedia.org/wiki/Medjugorje

Fatima
http://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima_(Portugalsko)
http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima,_Portugal

Lurdy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lurdy
http://en.wikipedia.org/wiki/Lourdes

Psychiatria
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychiatry

Klinická smrť
http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_death

Reinkarnácia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reinkarnace
http://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation

Hypnóza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis

Sugescia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sugesce
http://en.wikipedia.org/wiki/Suggestion

Démonológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9monologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Demonology

Duševné poruchy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_porucha
http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_disorder

Pridaj komentár