Pokračujeme v sérii reiki pre praktické liečiteľstvo, ezoteriku a duchovno. Saša Pueblo má za sebou 20 rokov skúmania a testovania ezoteriky, liečiteľstva a celkovo duchovného sveta. Po tomto období nastala potreba prejsť z bádania a testovania duchovna do samotnej praxe. Pre ezoterickú prax si Saša Pueblo vedome a logicky vybral reiki. Hovoríme o reiki platforme. Na tejto platforme reiki je možné praktizovať skoro všetky druhy duchovných aktivít. Prečo sa pre duchovnú prax vybralo práve reiki? Reiki v zásade dovoľuje jedinečnú záležitosť a to prenos skúseností z jednej osoby na inú osobu. Teda akože zasvätená osoba nemusí toľko drieť, meditovať a snažiť sa ako jej predchodcovia. Je tu možnosť skopírovať potenciál jedného reikistu a preniesť ho cez zasvätenie na iného ezoterika, čo robí reiki systém jedinečným pre praktickú činnosť v oblasti celého duchovna.

Saša Pueblo z hrobného miesta daného mŕtveho reikistu jednoducho skopíruje jeho objekt a inštaluje si ho do svojho systému. Nemáme tu na mysli uloženie do pamäte, ale uloženie do aury, kde je trvalo umiestnený po takomto druhu zasvätenia. Saša Pueblo vie aj zo žijúceho reikistu skopírovať jeho objekt z aury a preniesť ho na seba alebo na inú osobu. Je to možné z toho dôvodu, že pokiaľ sa niekto v živote intenzívne zaoberá meteoritmi, tak počas života vytvorí nad svojou hlavu špecifický objekt. Takýto objekt tvoria aj ľudia pracujúci s prírodne rádioaktívnym smolincom, ale aj s uránom a podobnými rádioaktívnymi látkami, prípadne pracujú s jadrovým materiálom, alebo jednoducho boli takíto jedinci ožiarení. Napríklad nad hrobnými miestami tých, čo zomreli na radiačné ožiarenie v Černobyle, sa vykazuje niečo ako objekt ducha. Vnímateľný objekt pre veštecky alebo senzibilne nadanú osobu. Teda predpokladáme, že meteorit a ľudská psychika vytvára určité vzájomné premostenie a výsledok je kotúčovitý objekt v aure nad hlavou ezoterika alebo každého reikistu, ktorý bol zasvätený iným reikistom.

Jedinečnosť prístupu Sašu Puebla je v tom, že nekopíruje svoje objekty a svoje stavy, ale zasväcovanej osobe dáva vytvorené kópie objektov zomretých reikistov. Teda Saša Pueblo a ním zasvätené osoby dostali kópiu objektu Mikao Usuiho a podobných jedincov v Japonsku. Ďalej sa takto skopíroval objekt Chujiro Hayashiho a ďalších asi 20 vojenských lekárov, ktorých zasvätil priamo Mikao Usui. Tak isto sa skopíroval objekt autistického mnícha z Japonska, ktorý za svoj život nerobil nič iné iba sa dotýkal meteoritov a žil v prostredí meteoritov. A tento mních zasvätil v Japonsku všetkých podobných ako bol Mikao Usui.

Saša Pueblo vyhľadal záznam autistického mnícha z Japonska vo svete mŕtvych spomienok, priestor 10 umocnené na mínus -30 metra. Saša Pueblo vedel, že autistickí jedinci, ktorí sa celý život venovali jednému objektu, si po smrti uchovajú svoje spomienky vcelku. A tak Saša Pueblo uložil do seba jeho posmrtný záznam a aktivizoval ho. Ide o spomienky daného mnícha a nie jeho posmrtných objektov nad hrobným miestom. Prečo ho mohol do seba stiahnuť a ako to spravil? Saša Pueblo mnoho rokov cvičí rané štádiá klinickej smrti, vie vstupovať do sveta mŕtvych spomienok a asi 20 rokov do tohto prostredia budoval inteligentnú bytosť, ktorú nazýva KVANTOVANÁ DUŠA. Táto bytosť je zároveň archív spomienok Sašu Puebla, ktoré sa po jeho smrti nerozpadnú a zostanú vcelku aj s určitým stupňom vedomej inteligencie. Samozrejme, že Saša Pueblo zomrie ako každú osoba a aj stratí svoje vedomie uložené na neurónoch. To sa musí. Saša Pueblo nemá k dispozícii ako živá osoba 4 miliardy rokov života. A tak môže vytvoriť vo svete mŕtvych iba inteligentný systém, ktorý uchová jeho spomienky po jeho
fyzickej smrti. A Kvantovaná duša ako inteligentný objekt bude pokračovať vo vývoji smerujúcom k návratu vedomia Sašu Puebla. Chce to však mnoho času a bude sa rátať na miliardy svetelných rokov.

Klasické reiki začalo kdesi u Japonky Hawayo Takata a od nej sa traduje línia neustáleho zasväcovania do systému reiki. Aj mŕtva Hawayo Takata má nad svojím hrobným miestom objekt reiki. Základom tohto reiki objektu je japonský mních a potom aj Mikao Usui, Chujiro Hayashi a Hawayo Takata a všetky reiki objekty nad hlavami živých ezoterikov alebo nad hrobnými miestami mŕtvych ezoterikov. V niektorých prípadoch sa nad hrobom pochovaného reikistu objekt nenachádza, ale to neznamená, že tento objekt zanikol. Iba si ho niekto neskopíroval, ale rovno zobral do svojho aurického prostredia nad hlavou.

Samozrejme, línia japonského reiki nie je jediná línia, ktorá existuje. Máme tu druhú líniu idúcu z Tibetu a v zásade všetci lámovia majú nad sebou tento reiki objekt. Ale nie je inšpirovaný Japonskom, ale samotnou praxou tibetských lámov. Po smrti duchovného lámu sa objekt z jeho hrobného miesta odoberie, ale aj všetky spomienky a vložia sa do mladého chlapca vybratého za účelom niečoho ako reinkarnácia. Tretí druh reiki ide zo samotných filipínskych liečiteľov, kde na začiatku filipínskej línie stojí Európan, pravdepodobne vyznávač určitej formy východného kresťanstva operujúci práve s veľkým meteoritom a vytvára výsostne liečivý systém nad svojou hlavou. Tento objekt nie je nad jeho hrobným miestom, privlastnil si ho jeden z filipínskych liečiteľov a skopíroval ho ďalším filipínskym liečiteľom. Tak zato tu máme 3 silné línie reiki, s ktorými sa môžete stretnúť v bežnej praxi.

Poďme sa však venovať reiki systému, ktorý si zašiel so svojou platformou k americkému systému SRT a podobným systémom. Prekvapujúco v tomto prípade nekončíme napríklad v Japonsku ani v Tibete, ale v Amerike a pri systéme SRT, RUŠ, SPR, LSVJ, S.R.T, SpR, EFT. Možno časom nájdeme aj iné podobné systémy. Z týchto systémov Saša Pueblo vytvorí reiki platformu s názvom SRZ – Spiritual Reiki Zasvätenie.

Táto platforma Reiki SRZ prevezme potenciál zakladateľov týchto metód. Zatiaľ vieme o dvoch zakladateľoch z USA a to je R.E.Detzler a Gary Graig. Prečo tieto systémy zaujali Sašu Puebla? Pretože jeho snahou je zoskupiť jedincov, ktorí v sebe majú otvorené prehistorické štruktúry, ktoré popisuje evolučná medicína. A tá jednoznačne hovorí a popisuje v ľudskom tele okolo 200 prehistorických štruktúr. A práve systémy SRT a ďalšie smerujú k otvoreniu týchto prehistorických štruktúr a rozvinuli metodiku, ako mantrami a vibráciami otvoriť tieto prehistorické štruktúry. Tak isto by sme mohli takýchto jedincov nájsť aj v Indii. Pre všetkých takýchto jedincov začneme používať pomenovanie MANTRAS MAN – SAI BABA.

V prípade reiki krab – SRZ sme získali dve hrobné miesta jedincov, ktorí hrali na hudobné nástroje vyrobené zo zliatin, do ktorých sa pridávalo meteoritické železo. Je potrebné, aby sme získali takýchto jedincov, lebo počas života hrali na tieto hudobné nástroje a prirodzene nad svojimi hrobnými miestami nechali reiki objekty. A aj v tomto prípade nám ide o ich skopírovanie. Teda mali sme tu hrobné miesto Tibeťana, ktorý počas života hral na meteoritických misách. A tak isto Američana, ktorého v Indii zasvätil tento Tibeťan. Dal mu nad jeho hlavu reiki objekt, vnímateľný iba senzibilnými a veštecky vybavenými jedincami a prišlo k jeho kopírovaniu a odovzdávaniu.

Skopírovanie reiki objektov do aury zasväcovaných osôb nie je jediný spôsob, ako si otvoriť prehistorickú štruktúru kraba v oblasti krku a hrude. Už samotné mierne otvorenie buniek prehistorického kraba vedie k tvorbe rezonancií a špecifických vibrácií a tie najlepšie otvárajú aj ďalšie prehistorické štruktúry v ľudskom tele. Je tu možnosť silne sa venovať tibetským a indickým mantrám. Skutočné indické mantry rezonujú v aktivizovanej forme prehistorického kraba. Je tu možnosť cvičiť hlasivky a aj pľúcne membrány v alveolách k tvorbe vibrácií. Je tu prístroj Tens na slabý elektrický prúd. Je tu psychowalkman. Sú tú prístroje na diagnostikovanie pomocou pulzov ako prístroj Diacom. Teda je tu možnosť vytvárať prírodné vibrácie a technické vibrácie. Je možné hrať na tibetských misách, ktoré by mali byť z meteoritického železa. Je tu možnosť hrať na glass harmoniku zo sklených kotúčov. Počúvať zvuky delfínov, veľrýb, vorvaňov. Venovať sa kineziológii a reakcii svalov. Venovať sa kyvadlu s meteoritom. Venovať sa prútkarstvu. Nikdy nerobte tak, aby ste si poškodzovali nervové zakončenia, a tak vytvárali frekvencie a vibrácie vo svojom tele. Tak isto môžete dosiahnuť rezonovanie vibrácií aj na blanách ľudského tela ako je pobrušnica, mozgové blany a blany na svaloch. Všetko prospeje k ďalším možnostiam v reiki systémoch.

Pridaj komentár