Naďalej sa venujeme platforme reiki prepojenej silne na všetko, čo súvisí s meteoritmi všetkých druhov a veľkostí. K meteoritom si priberáme všetky druhy rádioaktívnych látok a začíname prírodným smolincom, z ktorého bol vyrobený rádioaktívny urán. Nejde o to, aby sme sa dostávali do priameho kontaktu s týmto materiálom. Bolo by to aj nebezpečné. Tak isto budeme reiki posúvať smerom k asteroidom a podobným objektom priamo v kozme za podmienky, že ovládate prienik ľudskej psychiky do reálneho kozmu 100 000 kilometrov zemskej atmosféry. Ako sa to dá dosiahnuť? Inšpirujte sa osobami, ktorí sú znetvorení, celí pokrivení a najlepšie od narodenia. Psychika týchto jedincov preniká do kozmu úplne prirodzene na základe ich chorobného stavu a buď ho skopírujete, alebo prejdete cez túto osobu rovno do kozmu a tam sa prepojíte na asteroidy. Premostenie na pokrivenú osobu sa robí v stave kolektívnej mysle, ktorá nerozlišuje medzi sebou a postihnutou osobou. Treba si to jednoducho odtrénovať a roky nacvičovať, a tak si v neurónoch mozgu vytvoriť trvalú schopnosť prenikať do reálneho kozmického priestoru. Výcvik možno robiť aj cez kozmonautov, ktorí boli dlhšie v kozme ako 3 mesiace. Čím dlhšie tam bol kozmonaut, o to lepšie sa hodí na výcvik psychického prieniku do reálneho kozmu. Pozor, aby ste pri výcviku neprenikali iba do svojich predstáv alebo fantázií vo vlastnej aure okolo svojho tela. Vždy to kontrolujte.

Teda máme tu reiki a všetko okolo meteoritov a jedincov, ktorí s meteoritmi pracovali alebo pracujú. Máme tu množstvo predmetov, ktoré sa z meteoritov vyrobilo. Potom tu máme objekty veľkosti ľudskej päste. Tieto sa nachádzajú nad hrobnými miestami osôb, ktoré prichádzali do aktívneho kontaktu s meteoritmi, alebo ich napríklad jedinec, ktorý celý život niečo iné nerobil, iba sa dotýkal meteoritov, vedome alebo nevedome prekopíroval na inú osobu. Táto osoba ho mala celý život nad hlavou a potom po smrti zostal nad hrobným miestom. Saša Pueblo dokáže takýto objekt skopírovať do svojej aury aj do aury inej osoby. Postupne v celej histórii ľudstva hľadáme hrobné miesta osôb, ktoré boli v aktívnom kontakte s meteoritmi. A keď nájdeme takéto hrobné miesto vešteckými technikami a zistíme prítomnosť guľovitého objektu, je čas ho skopírovať do vlastnej aury alebo aury inej osoby. Teda ako keby tu boli dve možnosti zasvätenia a to od živej osoby, ktorá má svoj reiki objekt najčastejšie vo svojich predstavách alebo túto predstavu o reiki a reiki objekte vytlačila a sformovala do aury okolo seba, prípadne reiki objekty generuje v tele a to najčastejšie z detskej žľazy pri hrudnej kosti, alebo po tele a obľúbené miesto je aj zbytok detskej žľazy pri pupku. Zasväcovateľ reiki nainštaluje na detské žľazy po tele zasväcovanej osoby svoje objekty a uloží ich aj do predstáv danej osoby. A potom to u zasvätenej osoby funguje jedna radosť. Nevýhoda takéhoto zasvätenia je stála aktivita týchto reiki objektov a ich premostenie na zasväcovanú osobu. Prístup Sašu Puebla je iný. On sám dôsledne vo svojich predstavách a detských žľazách akékoľvek reiki objekty likviduje, ale na druhej strane si trvalo znovu a znovu kopíruje objekty nad hrobnými miestami reikistov. Teda v aure má plno reiki objektov iných majstrov reiki. Sú často pasívne a aktivizujú sa iba na príkaz samotného Sašu Puebla alebo takto zasvätenej osoby. Teda je tu možnosť rôznych prístupov a to uviesť tieto objekty do aktívneho stavu a potom ich vypnúť. V prípade klasického reiki možnosť vypínať nemusí fungovať a niektorých môže tento stav dostať do psychických problémov. Niektorí dostanú aj majstrovské reiki, aby mohli zasväcovať iné osoby. A môže sa stať a poznám takéto prípady, že osoba zasväcuje každého, čo ide okolo a to môže byť pre možné psychické vysilenie danej osoby veľmi nebezpečné.

Teda v tomto hypnotickom reiki sme sa zamerali na meteority a to v rôznych formách pohybu:
-meteorit ako kyvadielko
-meteorit ako dve kovové tyčky z meteoritického železa ohnuté do pravého uhla na použitie prútkarom pri hľadaní napríklad vody
-meteorit ako rotujúci hypnotický disk, ktorý človeka zhypnotizuje
-kúsky meteoritov zavesené na odeve šamana uvádzajúceho sa do tranzu monotónnym pohybom
-meteorit zavesený zhora v tvare pyramídy
-reiki zasvätenec pohybuje rukami hore dole a do strán okolo meteoritu
-pohybujúci sa meteorit ako prívesok na krku
-meteoritické železo samurajského meča v plnej zbroji
-pohyb ako tavenie meteoritu a výroba zbrane alebo ozdobného predmetu
Teda stále meteorit v určitom pohybe alebo pohyb reikistu okolo meteoritu. Meteorit môžeme napríklad vnímať ako určité mikro radiačné vyžarovanie. Meteorit môžeme vnímať ako prechod klasického elektrického prúdu a aj tvorba magnetického poľa. Meteorit môžeme vnímať ako objekt, ktorý môže vydávať určité zvuky a rezonancie. Meteorit ako zaujímavé prepojenie ľudských neurónov a tvorba jedinečných objektov nad hlavou ezoterika.

Tentokrát Saša Pueblo kopíroval niečo iné z hrobu Mikao Usuiho a Chujiro Hayashiho. Saša Pueblo objavil pri hrobnom mieste ešte ďalší objekt, ktorý má tvar ľudského tela. Predstavte si postavu človeka vyrobenú zo skla alebo priesvitného plastu a vo vnútri je dym napr. z fajčenia cigarety. A nad touto postavou je samozrejme aj reiki objekt a je to zase ako guľovitá nádoba naplnená dymom. Saša Pueblo začal preverovať a skúmať, odkiaľ sa tieto hmlové postavy objavili u týchto zakladateľov reiki a nie u ostatných. Bielu hmlovitú postavu nenájdeme nad hrobným miestom Hawayo Takato. Čo takého robili, že práve Usui a Hayashi ju majú? A prečo takéto fluidné postavy sú nad každou obeťou v Hirošime a Nagasaki? A prečo sú aj nad hrobmi obetí Černobyľu? Logicky nájdete súvislosť s touto bielou hmlovitou postavou a smolincom, uránom a atómovou bombou. Teda Usui a Hayashi s najväčšou pravdepodobnosťou došli do kontaktu so smolincom a uránom. V dobe, kedy žili, už boli robené vo svete pokusy so smolincom a uránom. A tak sa v reiki otvára ďalšia jedinečná možnosť a to skopírovať si do svojej aury aj tento objekt z hrobného miesta Usuiho a Hayashiho.

Poznáme alebo odhadujeme celkom logicky, ako vznikol guľovitý objekt nad Usuim a Hayashim počas života. Ale ako vznikol objekt biela hmlovitá postava, nie je celkom jasné. Ale kto pozná medicínu dobre vie, že organizmus sa voči rozumnej dávke rádioaktivity bráni tým, že rádioaktívne prvky sťahuje a ukladá v kostiach. Ako napríklad urán alebo rádioaktívne stroncium a potom z kostí bezpečne vyžaruje do prostredia. A tak Saša Pueblo skopíruje tento väčší objekt v tvare ľudskej postavy a stáva sa jeho súčasťou. Tento objekt Saša Pueblo skopíruje aj iným zasväcovaným osobám. A teda máme tu zase objekt veľkosti postavy ako chladný a pasívny objekt, ktorý obsahuje všetky informácie o danej osobe, ktorá pracovala s rádioaktívnym materiálom. Táto kópia umiestnená do aury okolo zasväcovanej osoby sa aktivizuje záujmom o akýkoľvek rádioaktívny materiál. Skopírovaný objekt reiki v podobe bielej gule sa aktivizuje cez meteority. Veľký objekt reiki veľkosti bielej postavy sa uvádza do aktivity s rádioaktívnymi prvkami, teda smolincom, uránom alebo inými rádioaktívnymi látkami vyprodukovanými aj doslova umelým výrobným procesom. Objekt reiki postavy sa dá posilňovať kópiami iných takýchto objektov nad hrobnými miestami, ktorého ho obsahujú. Nie je celkom zrejmé, čo sa dá s týmto objektom reiki postava robiť, načo vlastne bude slúžiť a ako sa tento objekt využije na liečebné alebo duchovné aktivity. Celkovo je zrejmé, že osoba s týmto reiki objektom je kompletne uzavretá v špeciálnom aurickom obale okolo tela a môže to vytvárať ochranný systém a stabilitu. Pod aurou tu rozumieme neustále vytekanie bioenergie zvnútra buniek a konkrétne z drobných orgánikov označených ako mitochondrie elektráreň.

Pridaj komentár