Saša Pueblo naďalej pokračuje v prieskume reiki pomocou svojich senzibilných schopností postavených na ovládnutí spánkového mozgu. Niečo ako ultrazvukový sonar netopiera, ale aj infrazvukový sonar veľryby. Infrazvuk produkujú aj varhany. Tento potenciál mu dovoľuje vnímať aj objekty, ktoré bežné ľudské zmysly nie sú schopné vnímať. Saša Pueblo má aj veštecký potenciál založený na produkovaní toku mikročastíc veľkosti 10 umocnené na mínus 20 metra. Tento druh častíc produkujú neuróny na úrovni mikrotubúl. Poznatky kvantovanej chémie a biológie. Je treba ich usmerňovať a vedieť kódovať a dekódovať. Saša Pueblo rozvinul túto vešteckú techniku z dôvodu enormného množstva vešteckých výkonov počas svojej vešteckej kariéry a v snahe nezničiť si zrak vešteckými výkonmi rôzneho druhu. To len na okraj tejto problematiky mimozmyslového vnímania. Saša Pueblo si vo svojom mozgu vyvinul, ako to on hovorí, biozariadenie na vnímanie toho, čo klasické ľudské zmysly nemajú šancu vnímať.

A tak je Saša Pueblo schopný vnímať objekty, ktoré za sebou zanechali na hrobných miestach reikisti ako Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata a iní. Tieto objekty sa nad hrobnými miestami vytvorili na základe interakcie ľudských neurónov a určitého druhu rádioaktivity. A táto rádioaktivita alebo špecifické vyžarovanie začína u meteoritov. A tak isto tieto objekty vznikajú u každého jedinca, ktorý prichádzal aktívne do styku s určitou špecifickou radiáciou napr. meteoritov, smolinca, uránu a ostatných rádioaktívnych látok zahrnutých do periodickej tabuľky prvkov. Dokonca môžeme hovoriť aj o jedinečnej radiácii pri použití atómovej bomby v Hirošime a Nagasaki. Teda osoby vymazané atómovou bombou vytvorili v tisícine sekundy posmrtný objekt v podobe tvaru osoby. Iba podotkneme, že je nám ľúto všetkých obetí počas druhej svetovej vojny a zvlášť v Japonsku.

Saša Pueblo má ešte jednu jedinečnú schopnosť, pretože počas detstva prežil mnohokrát klinickú smrť a počas 20 rokov výskumu ezoteriky za pomoci vedeckých metód z nepriamych dôkazov aj trénoval aktívne rané štádiá klinickej smrti. V zásade je Saša Pueblo svojou psychikou viac mŕtva ako živá osoba. Trvale sa pohybuje na hranici života a smrti a je v tomto smere mnohoročne cvičený. Teda stav Saša Puebla sa podobá stavu klinickej smrti a v tomto stave zostáva trvalo. Jednou nohou vo svete živých a druhou nohou vo svete mŕtvych spomienok. Saša Pueblo aktívne spolupracuje s mnohými autistickými, a teda geniálne ladenými osobami a komunikuje aj s osobami pod označením indigové deti. Indigové znamená zase niečo geniálne tvorivé.

Saša Pueblo objavil nad hrobným miestom Mikao Usuiho špecifický objekt veľkosti ľudskej dlane uzavretej do guľovitého útvaru. A takéto objekty potom nachádzal v rámci výskumu reiki aj nad hrobmi iných zomretých reikistov. Výskum a fakty išli k interakcii ľudskej psychiky a meteoritov. Saša Pueblo našiel nad hrobným miestom Mikao Usuiho aj ďalší objekt v podobe tvaru ľudského tela. A vo svojom výskume našiel takéto objekty aj nad hrobným miestom obetí Černobyľu a potom nad každým hrobným miestom osoby, ktorá aktívne pracovala s rádioaktívnym materiálom. Dá sa usúdiť na nepriamych dôkazoch, že Mikao Usui sa aktívne podieľal na výskume smolinca a produkcie uránu na japonskej pôde. Tak isto sa na tom podieľal aj lekár Chujiro Hayashi. V dobe, keď obidvaja žili, bol už známy materiál smolinca a z neho urán. Pravdepodobne ho tieto dve osoby skúmali pre medicínske účely. Zaujímavé je, že aj nad hrobmi kozmonautov, ktorí strávili v kozme viacej ako 3 mesiace, je tiež postava človeka v tvare veľkého embrya. Teda aj kozmonauti dlhodobo vystavení kozmickému žiareniu vytvárajú počas života špecifické objekty. Má to svoju logiku radiačných aktivít otvoreného kozmu.

Saša Pueblo ešte dávnejšie skúmal, čo zostalo po zomretých osobách v epicentre výbuchu atómových bômb v Hirošime a Nagasaki. Zaujali ho hlavne príbehy jedincov, po ktorých zostal na betóne iba čierny fľak, za tisícinu sekundy ich atómové žiarenie vymazalo z tohto sveta. Vrátil sa na diaľku svojou psychikou na tieto miesta a na mieste týchto čiernych fľakov našiel hmlovité postavy. Teda stačila aj tisícina sekundy, aby sa atómový výbuch zmiesil s neurónmi a psychikou človeka a vytvoril takýto posmrtných objekt. Psychika Sašu Puebla je schopná cez tento objekt nad čiernym fľakom v okamihu preniknúť do priestoru okolo našej Galaxie v rozsahu 100 km umocnené na 400 km. Neolitickí ľudia z Göbekli Tepe vedeli preniknúť svojou psychikou iba do priestoru všetkými smermi 100 km umocnené na 300 km. Pohybovali sa v priestore mikročastíc 10 m umocnené na mínus 20 m, aby sme boli presní v makro aj mikrosvete. Ide o vysoko nepresné čísla a sú iba orientačné.

Saša Pueblo sa vie presúvať na celej planéte pomocou prírodného vedomia. Môžeme hovoriť aj o kolektívnom vedomí, kde človek nerozlišuje a nevníma rozdiely medzi sebou a inou osobou, zvieraťom, skalou alebo planétou. Vníma ich ako svoje jednovaječné dvojča alebo ako siamské dvojča. Skala zrastená so Sašom Pueblom. A takýto druh vedomia je potrebný na to, aby ste kľudne sedeli na Slovensku a prezerali si hrobné miesto Mikao Usui a vnímali objekty, ktoré po seba táto, ale aj iné osoby zanechali.

Teda praktickú ezoteriku a duchovnú cestu založil Saša Pueblo na jedincoch, ktorí v minulosti pracovali s meteoritickým materiálom a v súčasnosti aj s jedincami, ktorí pracovali a prichádzali do fyzického kontaktu so smolincom a ostatným rádioaktívnym materiálom. Saša Pueblo dokáže vyhľadať mentálne takýchto jedincov a ich hrobné miesta a skopírovať tieto objekty pre seba, ale aj pre iných jedincov. Hovoríme o takzvaných chladných objektoch reiki, ktoré sa sami v aure zasvätenej osoby neaktivizujú. Pre ich aktivizáciu je potrebné spojiť ich s neurónmi mozgu, v ktorom bežia obrázky danej zomretej osoby. Keď z predstáv stiahnete obrázok napríklad Mikao Usui, tak z aktívneho objektu v aure nad hlavou sa znovu stáva chladný guľovitý útvar. Možno si poviete, načo je dobré takéto objekty mať v aure? Nestačí dostať od živého reikistu objekt nad jeho hlavou v plnej aktivite? Určite, v bežnej praxi reiki to stačí. Ale profíkom to určite nestačí a chcú reiki robiť tak, ako to robili ich hlavní predstavitelia a to hlavne Mikao Usui. Nezabúdajte na skutočnosť, že pomocou týchto objektov sa dostanete k jedinečným informáciám a praxi napríklad Mikao Usuiho bez toho, aby vám to sprostredkovala tretia osoba. Bez týchto objektov musíte o histórii reiki počúvať od historika. A ten, ako je to často bežné, vám sprostredkuje život a reiki Mikao Usuiho poriadne skreslene.

Samozrejme, že Saša Pueblo nebuduje reiki iba z týchto studených objektov. Je to iba výskum reiki a čo tento výskum na vedeckej báze prináša. Saša Pueblo je zároveň reiki liečiteľ, ktorý testuje a buduje liečby na diaľku aj pomocou reiki. V tomto období už 3 roky testuje a lieči na diaľku pomocou reiki systému. Saša Pueblo a jeho ezoterickí priatelia zbierajú zoznamy reiki liečiteľov po celom svete: v Japonsku, Amerike, Anglicku, Nemecku a aj ostatných krajinách. Testujú vešteckými a senzibilnými prostriedkami, aké druhy reiki existujú a ako sa praktizujú. Príkladom môže byť zistenie, že časť reikistov, ktorí zasväcujú iných jedincov do reiki 1 a 2 a 3 prenikajú k lymfatickému systému ľudského tela a tu aktivizujú drobné detské žľazy okolo tohto lymfatického riečišťa. Tieto drobné objekty veľkosti malej fazuľky sú často blokované. Reiki určitého druhu tieto objekty zaktivizuje a potom začnú produkovať látky, ktoré spomaľujú starnutie. Napríklad v detstve tento objekt v hrudi dieťaťa produkuje hormonálnu látku tymokresín, ktorá blokuje rýchle dospievanie. Keď systémom reiki aktivizujete detské žľazy po tele dospelej osoby, tak aktivizujete takéto druhy látok na spomalenie starnutia. Ale to nie je všetko. Tieto drobné útvary, ktorých je v ľudskom tele 50 – 100 kusov sú schopné produkovať jedinečné energetické objekty pôsobiace na bunky a ich orgániky vo vnútri buniek a aj hlbšie na úroveň bielkovín, aminokyselín a prvkov. Môžu obsahovať informácie brzdiace bunky k procesom starnutia. Takéto energetické aktivity vníma senzibil u detí a ich detskej žľazy v hrudnej oblasti. Ďalšie reiki a to hlavne americká línia po reikistke Hawayo Takato smeruje do oblasti pupka a zbytkov pupočníka. Aktivizuje túto štruktúru a štruktúru nervstva po matke v tele dospelej osoby. Ale čo je ešte fantastickejšie, aktivizuje v oblasti pupku náhradné mitochondrie, ktoré vyprodukovala mitochondria Eva po oplodnení vajíčka. A ide o dcérske mitochondrie Eva, ktoré riadia činnosť vo vnútri buniek a nachádzajú sa aj v kostiach. Aj toto reiki je jedinečné. Reiki po Mikao Usui sa pestuje v japonskom reiki a to smeruje k otvoreniu všetkých prehistorických štruktúr, ktoré popisuje evolučná medicína. Hovorí, že v tele máme 200 prehistorických štruktúr v podobe spiacich latentných buniek. Sem smeruje systém SRT a otvorenie jednej z prehistorických štruktúr v hrudnej časti.

Saša Pueblo študuje a vešteckými technikami skúma dlhovekých jedincov a vo svojej liečiteľskej praxi realizuje liečbu na diaľku, teda reikovaný klient nie je v jeho blízkosti. Reiki na diaľku sa usiluje prinútiť neuróny živej osoby, aby prijali princípy dlhovekých jedincov. Teda Saša Pueblo neprevzal reiki liečbu a reiki systém bezhlavo a bez procesu dokazovania efektívnosti a účinnosti liečby. Saša Pueblo nie je nadšenec pre reiki ako spríjemnenie života a spoločného stretávania. Saša Pueblo nemá záujem o reiki, ktoré praktizuje bežná verejnosť.

Pridaj komentár