Pokračujeme v sérii praktického výskumu systému reiki pre ezoterickú, duchovnú a liečiteľskú prax. Začali sme s prieskumom reiki v samotnom Japonsku. Vyhľadali sme si na internete hlavného predstaviteľa a zakladateľa reiki. Prezreli sme si jeho hrobné miesto a vešteckými technikami sme sa snažili objaviť niečo zvláštne a jedinečné po tomto zakladateľovi reiki v Japonsku a v zásade pre bežný svet a bežných ľudí. Senzibilní ľudia sú schopní vnímať nad hrobným miestom Mikao Usuiho hneď dva objekty. Teda Mikao Usui je dávno mŕtvy a nad jeho hrobným miestom v priestore je guľovitý útvar a útvar v tvare postavy človeka. Bežnému človeku sú tieto objekty neviditeľné. Guľovitý útvar vznikol po zasvätení autistickým mníchom, ktorý sa celý život dotýkal meteoritov vo svojej zbierke. To je významovo dôležité to stále dotýkanie. A tento mních ho zasvätil a dal guľovité reiki. Ako vznikol druhý objekt nad hrobným miestom, nie je celkom jasné. Ale predpokladáme, že Mikao Usui a Chujiho Hayashi pracovali so smolincom a uránom pre medicínske účely a mierne radiačné žiarenie vytvorilo tento obal. A tak za svojho života mohli kópiu tohto objektu preniesť na iných reikistov.

Ďalší ezoterický výskum začal dokazovať, že každý, kto bol zasvätený do reiki, má nad sebou guľovitý objekt reiki a po smrti živej osoby sa takýto útvar bude nachádzať nad hrobným miestom, kde ležia pozostatky zomretej osoby. Podobné objekty a to hlavne tvar postavy človeka sa dá nájsť všade, kde bol niekto ožiarený. A tak isto po zhodení atómovej bomby počas druhej svetovej vojny v Hirošime a v Nagasaki sa vytvorili na mieste, kde sa človek doslova vyparil.

Teda naším cieľom je vyhľadať pozostatky jedincov, ktorí mali niečo spoločné s meteoritmi, intenzívne sa ich dotýkali a niečo s nimi robili. Postupne hľadáme vešteckými technikami hrobné miesta v Japonsku. Teda napríklad hroby samurajov, ktorých meče boli z meteoritického železa. Tak isto v Číne, kde nachádzame hrob feng shui majstra, ktorý používal kompas luopan z meteoritického železa. V Tibete nachádzame lámov, ktorí dodnes používajú pri svojich obradoch a rituáloch predmety z meteoritického železa. V Európe nachádzame liečiteľov pracujúcich v minulosti s meteoritickými magnetmi. Tak isto nachádzame v starom Egypte hroby mumifikátorov, ktorých obradné nástroje boli z meteoritického železa. V Indii nachádzame osoby, ktoré hrali na tibetských misách z meteoritického železa. Na Filipínach nachádzame hrob európskeho kňaza, ktorý sa neustále dotýkal veľkého meteoritu a po smrti zanechal reiki objekt v guľovitom tvare. Tento si prevzal jeden zo živých filipínskych liečiteľov a skopíroval ho ostatným liečiteľom na Filipínach. Od všetkých týchto zomretých alebo živých osôb sme prevzali kópie objektov reiki. A tak novodobý reikista má nad svojou hlavou množstvo reiki energetických kotúčikov.

Takémuto objektu reiki hovoríme studený objekt a nie je sám od seba aktívny, ale aktivizuje sa záujmom zasvätenej osoby, napríklad vyslovením mena a priezviska zomretej osoby alebo iba nejakou vhodnou predstavou. Takýto studený reiki objekt sa aktivizuje a začne fungovať do tela reikistu a otvárať svoje skúsenosti a možnosti. Je úplne niečo iné, keď živý reikista dá zasvätenie začínajúcemu reikistovi a nad jeho hlavu mu skopíruje svoj reiki objekt alebo mu skopíruje celotelový objekt v tvare jeho fyzického tela viazaného na kosti zasväcovateľa.

Studené objekty reiki sa dajú aktivovať aj tak, že k nim pridáte dočasne alebo trvale kópiu objektu živej osoby. Teda k studenému objektu reikistu nad jeho hlavou sa pridá druhý objekt od živej osoby a studený objekt začína fungovať aktívnejšie. Prípadne je možnosť z roztrúsených detských žliaz okolo lymfatického riečišťa u dospelej osoby poslať reiki objekty k studeným objektom a tak ich aktivovať. Podobne sa aktivuje aj celotelový objekt, ktorý u reikistu vznikol klasickým ožiarením alebo sa získa ako studený objekt od mŕtveho reikistu tohto druhu. Prípadne od osoby, ktorá celý život robí v prostredí rádioaktívneho materiálu.

Teda celková logika reiki je zaujímať sa o osoby živé alebo mŕtve, ktoré majú alebo zanechali nejaké objekty v pôsobení rádioaktívnych aktivít rôznej intenzity. Zbierame všetko, čo ľudia vytvorili za prítomnosti nejakého rádioaktívneho materiálu s určitým vyžarovaním. A sem napríklad patria všetci kozmonauti mŕtvi alebo živí, čo boli v kozme viacej ako tri mesiace. Objekty, ktoré kopírujeme od takýchto kozmonautov, sú jedinečné. Ide skôr o sériu objektov v tvare orgánov, buniek, bielkovín, aminokyselín a prvkov.

Teda v zásade tu má reiki k dispozícii tri druhy objektov od mŕtvych reikistov a tieto objekty nad hrobným miestom sa dajú skopírovať nekonečne krát nad hlavu živého reikistu.

Potom tu má reiki k dispozícii tri druhy živých objektov, ktoré sú buď nad hlavou živej osoby, alebo ako objekt v tvare celého tela a potom skupina objektov na orgány a bunky v tele. Tieto posledné objekty vznikli ožiarením z kozmického priestoru.

Budeme sa tu baviť, kde všade môže reikista pôsobiť so svojím objektom nad svojou hlavou, ktorý mu tam inštaloval pri zasvätení niektorý reikista. Prípadne objekt nad hlavou, alebo objekt v tvare celého tela, alebo skupina objektov na orgánoch a na bunkách tela. Tieto teplé objekty, ktoré odovzdala živá osoba živej osobe, môžu pôsobiť do rôznych oblastí ľudského tela. Napríklad značná časť amerických reikistov ide v línii Hawayo Takato a pôsobí do oblasti pupku a do pozostatkov pupočníka, ktorý aktivizujú a otvárajú nervový systém z obdobia plodu a embrya. A k tomu bonus a otvorenie rezervných mitochondrií, ktoré sú na riadenie chemických a biochemických pochodov v bunkách. Potom sem smerujú z dôvodu prehistorickej štruktúry často v stave spiacich latentných kmeňových buniek. Dá sa zobudiť táto štruktúra, ktorú voláme pracovne trilobit. Podľa evolučnej medicíny je ľudské telo ako múzeum plné prehistorických štruktúr a odhaduje sa ich počet na 200.

Európske reiki smeruje do oblasti detských žliaz okolo lymfatického riečišťa tela. Týchto objektov je v ľudskom tele do 100 a fungujú po zániku detskej žľazy u dospievajúcej osoby. Aktivizujú tieto objekty a potom tieto oblasti veľkosti fazule začínajú dávať energetické obrazy smerujúce ku každej bunke ako keby im posielala správy, čo majú robiť a ako fungovať. Vznikajúce obrazy by mali pôsobiť do vnútra tela zasvätenej osoby a nie mimo k iným osobám.

Potom sme definovali jedinečné reiki pestované maďarskými reikistami, ktorí dávajú zasvätenie nielen do bunkovej blany, bunkových orgánikov a bunkových jadier alebo celých orgánov. Ich zaujíma aktivovať všetok voľný priestor hoci extrémne maličký medzi bielkovinami, aminokyselinami a prvkami. Netradičný prístup.

Potom je tu línia reikistov z Japonska a hlavne z Filipín, ktorí sa usilujú o to, aby prenikli do kosti živej osoby a tu vo vnútri kostných buniek vyrobili niečo ako plazmatických hadíkov zo silne liečivými účinkami na ľudské telo. Hovoríme o špeciálnych chemických látkach schopných silne regenerovať poškodený organizmus.

Potom je tu línia európskych magnetických reikistov, ktorí zase dokázali vytvoriť v ľudskom tele niečo ako supermagnetizmus alebo iné druhý liečivého biomagnetizmu a možno aj supramagnetizmu fungujúceho za izbovej teploty. Takýchto žijúcich reikistov je máličko. Skôr uvidíte rôznych bio zmagnetizovaných silákov, ktorí na tele udržia kovové predmety.

Nasleduje netradičná línia reikistov, ktorí prenikajú okolo pupku a rovno do tuku okolo pupku a odtiaľ do tukových oblastí celého tela. Okolo pupku sú dva rotujúce kotúče ako vstup do tukového systému tela. Je tu skvelá možnosť aktivovať všetky oblasti tuku a tu zobúdzať spiace kmeňové bunky pre potreby organizmu.

Potom je tu jedinečná línia reikistov z Tibetu, ktorí prenikajú cez reiki kotúčik nad hlavou do miechy a cez miechu do kostrče. A čo máme v kostrči tak jedinečné? Je tu zakrnutá štruktúra chvosta z praminulosti. Treba oživiť a začať v tejto oblasti kresliť reiki znaky, ktoré sa potom stávajú základom energetických objektov na spracovanie, získavanie a transport bioenergie. Prvýkrát niekto zverejňuje túto skutočnosť, ako správne tvoriť reiki znaky – reiki objekty.

Potom tu máme reikistov a to hlavne v Amerike, ktorí idú po rezonanciách meteoritov a rádioaktívneho materiálu a majú jedinečný záujem, aby aktivovali asi 200 prehistorických štruktúr v ľudskom tele. V našom tele sú v podobe spiacich kmeňových buniek. A rezonančné reiki ide a zobúdza tieto jedinečné fenomény. Čiastočne sem ide systém SRT a podobné iné systémy.

Veľmi vzácne sú reiki majstri schopní z organických objektov dostať aj mikročastice. Ide o častice menšie ako 10 umocnené na mínus 20 metra. V tomto prípade z reiki znakov z kostrče vzniká niečo ako bager na dolovanie týchto objektov pre chorú osobu.

Verím, že reikisti a reiki svet niekedy ocení, že si niekto dal tú námahu a sprístupnil možnosti reiki pre reiki prax, ktorá nebude iba pre zábavu a relax.

Pridaj komentár