Učebnica ezoteriky. Neurónová ezoterika. Energetická ezoterika. Sexuálna ezoterika. Asexuálna ezoterika. Magmatická ezoterika. Biomagnetická ezoterika. Spomienky. Fantázie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme neustále a vytrvale v nácviku energetických stavov v ezoterike. Uvedomujeme si aktívne delenie ezoteriky do 6. neurónových oblastí. Každý z nás je usadený v jednej neurónovej oblasti a odtiaľto vychádzajú všetky psychické prejavy. Tak isto si uvedomujeme dva stavy mysle a to je stav, keď sú v mysli aktivizované sexuálne stavy a naopak, keď sú v mysli aktivizované stavy asexuálne a v mysli bežia klasické stavy bežného charakteru. Drvivá väčšina funguje hlavne na báze asexuálnej a menej meditujúcich iba na sexuálnom stave.

Potom je potrebné pochopiť, aké energetické stavy v tele vyvolávajú mechanizmy fungovania na báze iba spomienok bez toho, aby ste spomienky nejako pretvárali na niečo iné. Iba si spomínate a všetky spomienky vyťahujete z pamäti. Môžete ich strihať, ľubovoľne spájať, ale nie meniť. Teda keď vytiahnem z mysli mozgu spomienku, tak ju nikdy nezmením na niečo iné. V tomto prípade ide o stavy nízkoenergetické, ktoré používame na veštecké výkony. V takomto stave sa asi máločo bude dať liečiť či už u seba, alebo u iných ľudí.

Pre silnú energiu potrebujeme naopak pretvárať každý obrázok vybratý z pamäte na niečo iné. Zo spomienok vyberiem obrázok stromu a tak ho pootáčam a pomením v rámci tohto obrázku, že zo stromu sa spraví koza. To je ľudská fantázia a tvorba silnej bioenergie v tele.

Na to, aby ste mohli v tele vnímať energetické pochody, je potrebné neustále robiť veci okolo energie na báze spomienok a čas spomienok modifikovať. V určitom vhodnom pomere je možné veštecky ošetrovať energetické pomery v tele. Buď sa energie doslova počujú, alebo vyciťujú ako elektrické napätie alebo hučanie.

Ďalší dôležitým prvkom je naučiť sa vhodné sugerácie a uverenie v to, že pri vysokých energiách sa pohybujete ako v skutočnosti a aktívne sa žeravia nervové platničky vo svaloch.

Na začiatok treba vedieť aktivizovať vlastné energie v jednotlivých častiach a orgánoch tela. Dosiahnete to tak, že sa silou vôle a tlaku vo svaloch skoncentrujete na určitú časť tela. Tu produkujete energiu a tou preliečujete celý organizmus. Prejdete postupne všetky orgány v tele a z každého orgánu vyteká energia na liečenie celého organizmu.

Potom si spomeniete na zasvätenie a začnete meditovať s objektmi zo zasvätenia, ktoré vás povedú ďalej k zdokonaleniu práce s vlastnými energiami. Sledovali sme všetkých meditujúcich, ako spolupracujú s objektmi zo zasvätenia. Všetkým objekty radili, aby si predstavili ruky a nohy a niečo s nimi robili, potom si mali predstaviť zasväcovací znak Reiki, ktorý sa podobá blesku. Potom im objekty kázali predstavovať si veľký, asi 2 metrový zasväcovací znak, a poriadne hrubý. Zároveň každému skombinovali veľký znak a množstvo malých zasväcovacích znakov. Bežalo množstvo kombinácií veľkého znaku a malých bleskov. Do všetkého sa motali fantázie hadov.

Potom sme precvičovali zosávanie energií mimo seba a to zo živých zdrojov ako je človek, zviera a rastliny. Tak isto je to možné robiť na základ pokynov objektov v aure. Predstavovali sme si zasväcovací znak v podobe blesku, ktorý hádžeme, posielame, naťahujeme do miest výskytu vhodných cudzích bioenergií. Do znakov sa dostávajú hady a znaky sa na povrchu žeravia ako rozpálené železo. Prípadne rozpálené železo sa mení na hadov. Nazhromaždenou energiou sa preliečujeme.

Potom sme prešli pracovať s magmatickými energiami. Pokiaľ sme skoncentrovaní cez fantáziu do miechy, brušného mozgu a ganglií, tak 4 druhy magmatickej pulzácie idú cez nohy zdola. Keď je koncentrácia na stredný mozog, mozoček a veľký mozog, tak magma nateká zhora cez hlavu. Klasicky silou vôle rozvádzame v tele magmatické energie. Znovu požiadame objekty, aby nám vysvetlili a odmeditovali s nami ďalšie zdokonaľovanie energetickej zdatnosti. Objekty nám ponúkajú fantázie s hrubými čiarami, podobá sa to itingu. Hrubé dlhé čiary v rôzny polohách. Okolo nich sa hromadia drobné priesvitné guľaté kamienky. Tieto vytvárajú guľovité objekty a rozletia sa do celého tela ako energetická pavučina. Potom sa objaví iting guľatý znak vo vnútri čierny a biely. Je veľký a z neho sa vytvárajú malé ako 10 koruna.

Tak isto možno cvičiť aj tvorbu magnetických energií v tele a ich tvorbu. V spomienkach máme plno magnetov a tieto po jednom modifikujete na niečo iné. V párových orgánoch vytvárame stavy dvoch spojených magnetov. Potom sa dostanú na rad objekty zo zasvätenia; naznačujú každému, ako má postupovať. Treba si predstavovať dlhú stuhu na paličke a túto obmotávať okolo sugeratívne dokonalej predstavy magnetov tele. Zatočené magnety do stuhy sa menia na magnetickú konštrukciu pripomínajúci strom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.